Rundveehouderij

Achtergrond 47 reacties

Schuren en schaven aan het fosfaatplan

Het zijn zware tijden voor Werner Buck, directeur public & quality-affairs bij FrieslandCampina. Hij staat al jarenlang bekend als 'loodgieter' die problemen in de zuivelsector moet helpen oplossen. De laatste weken is hij meer dan ooit spin in het web rond het fosfaat- en melkreductieplan, dat met stoom en kokend water in elkaar wordt gezet om het Brusselse Nitraatcomité weer onder de ogen te kunnen komen (en dat is een voorwaarde om vanaf 2018 weer een nieuwe derogatie te kunnen ontvangen).

Het zijn zware tijden voor Werner Buck, directeur public & quality-affairs bij FrieslandCampina. Hij staat al jarenlang bekend als 'loodgieter', die problemen in de zuivelsector moet helpen oplossen. De laatste weken is hij meer dan ooit spin in het web rond het fosfaat- en melkreductieplan dat met stoom en kokend water in elkaar wordt gezet om het Brusselse Nitraatcomité weer onder de ogen te kunnen komen (en dat is een voorwaarde om vanaf 2018 weer een nieuwe derogatie te kunnen ontvangen).

Hoe dat plan er uitziet, is op hoofdlijnen bekend, de details veranderen nog dagelijks. Het is constant balanceren, schuren en schaven om zoveel mogelijk partijen binnenboord te houden en tegelijkertijd te voorkomen dat juridische gatenkaas ontstaat. Volgens de laatste informatie moet er volgende week een 'echt' definitieve versie van het plan liggen. Dan moet worden gestemd.

Rondgang langs de meestal anonieme spelers

Over de uitkomst valt nog weinig met zekerheid te zeggen. Dat is ook omdat iedereen er officieel het zwijgen toe doet. Een rondgang langs de doorgaans anonieme spelers verheldert toch het een en ander. Drie partijen, die zitting hebben in branche-organisatie Zuivel NL moeten instemmen met het plan: LTO Nederland, De Nederlandse Melkhouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO).

In de laatste organisatie zijn 3 bedrijven vertegenwoordigd die niet meer meedoen met het fosfaatplan: DOC Kaas, Henry Willig en A-ware. Een royale meerderheid van zuivelfabrieken en zeker van melkveehouders en melk is echter vóór. Door het opstappen van voorzitter Arjan Schimmel van DOC Kaas heeft de NZO echter nog maar 1 stem in Zuivel NL om vóór het reductieplan te stemmen.

LTO Nederland intern behoorlijk verdeeld

LTO Nederland is intern behoorlijk verdeeld over het plan. Vooral in de ZLTO zijn de bezwaren en emoties groot. Begin deze week dreigde dat te escaleren, nadat de Tweede Kamer had gestemd voor meer grondgebondenheid. Er dreigde een motie van wantrouwen richting Kees Romijn, voorzitter LTO Melkveehouderij, te komen.

Nu duiden de signalen er weer op dat de ZLTO toch binnenboord blijft en dat LTO met haar 2 zetels in Zuivel NL vóór het reductieplan kan stemmen. Dat lijkt zijn oorzaak vooral te vinden in het feit dat de definitie van grondgebondenheid nog nader zal worden ingevuld.

Dan is er nog de NMV

Dan is er nog de NMV. Die heeft zich, zeker als kritische organisatie, behoorlijk standvastig en stabiel gedragen. Dat betekent niet dat er binnen de NMV geen discussies en bezwaren zijn. Wel is duidelijk dat ze heldere prioriteiten heeft gesteld en daar vanuit handelt. De NMV gaat onder voorwaarden voor het fosfaatplan stemmen. Dat betekent dat de zuivel uiteindelijk kan leven met het plan. Nu is het afwachten of Den Haag en Brussel dat ook doen.

door Klaas van der Horst

Laatste reacties

 • jeannettedekker1

  Als er al een meerderheid voor Fosfaatrechten is,, wat ik betwijfel,,dan is de meerderheid daarvan over enkele jaren geen melkveehouder meer.

 • jeannettedekker1

  De melkveehouders die er nog wel zijn,zullen opnieuw de overheid vervloeken omdat de derogatie alsnog verdwijnt.

 • wmeulemanjr1

  Ga mijn advocaat maar vast bellen

 • Bennie Stevelink

  Ik heb waardering voor de opstelling van de NMV in deze zaak. Actief bij de zaak betrokken en bereidt om mede verantwoordelijkheid te dragen.

 • JI

  Het grote probleem zal zijn dat gemaakte groei niet legaal gemaakt kan worden door aankoop van rechten, terwijl dit wel door van Dam is aangegeven.

 • wmeulemanjr1

  Het is nog maar de vraag in hoeverre iedereen echte verantwoordelijkheid wil dragen als schadeclaims worden toegewezen

 • alco1

  Het reductieplan van de zuivel zal in grote lijnen hetzelfde moeten zijn als later de toekenning van het aantal fosfaatrechten.
  Dus de zuivel zal op de stoel van de rechter moeten gaan zitten.
  Het zal oorlog worden.

 • Pieter5775

  Dit reductieplan is nog erger als de fosfaatrechten. Derogatie kan me in dit geval gestolen worden!

 • hylkema.l

  Zonder derogatie zal de inkrimping van de veestapel nog veel groter moeten worden. Reken je verlies maar uit.

 • jeannettedekker1

  Misschien maar dan is er minder onrecht.

 • oorspronkelijk

  ikke ikke
  niet de prijs dip noodzaakte om meer te melken
  verantwoordelijkheid dragen is het ontbrekende moraal.
  ik heb geen derogatie nodig
  want ik ben toch intensief
  ik voer mest af
  mijn winst is een verschil tussen ver van huis brengen à € 10 of afvoer €18
  ook pak ik kwantum korting toeslag
  al dat linkse gedoe
  maar als er gekort wordt dan volgens communistisch principe iedereen even veel
  klimaat is er bij gebaat
  wat een zichzelf sparende onzin lees ik hier vaak

 • leo,s vriend

  jeanette, vertel.....

 • 344412

  Gewoon iets minder vee en meer verdienen volgend jaar, ik zie het wel zitten. Kunnen we sparen voor fosfaatrechten, dan weer elk jaar 2 koeien erbij, prima wat mij betreft. Back to basic.

 • alco1

  Leo.
  Nou vertellen wij het zo vaak.
  Een NIET derogatie boer korten om de derogatie te behouden en dan ook nog eens opgezadeld worden met fosfaatrechten.
  Dat voelt als onrecht.
  Daarnaast de boeren die na lang procederen eindelijk na 2 juli de stal klaar hadden en aangekeken worden als de veroorzakers van het doorbreken van het plafond.

 • Bennie Stevelink

  Er is nog meer onrecht @alco. Een boer van beperkte omvang zoals ik (75 koeien) die niet gegroeid is, in het verleden voor de huidige koeien quotum heeft gekocht, en nu 8% moet inkrimpen.

 • alco1

  Jij doet het voor je zelf. 8 % korten is beter dan 230 naar 170 Kg N

 • wmeulemanjr1

  230 naar 170 kg N heeft in huidige vorm derogatie alleen betrekking op stikstof.
  En er is toch ook nog de AMvB?

 • parnas

  Iedereen heeft gedaan waarvan die dacht dat het goed was, Dit gebeurt ook in het bedrijfsleven. Als dat nu anders gaat uitpakken dan je dacht is jammer dan. Dat noemen ze bedrijfsrisico. En om daar zo min mogelijk last van te hebben blijkt vaak dat geleidelijke groei de minste risico's met zich mee brengt, Er wordt nu van ons allemaal verwacht dat we dit gezamenlijk gaan oplossen. Dit is de oorzaak van al dat gemopper. Is ook terecht. Het zuivelplan vind ik ook het slechtste plan. Gewoon AMvB scherper maken en staarten tellen.

 • Bennie Stevelink

  @Parnas, hoe komen wij het komende jaar onder het fosfaatplafond?

 • kleine boer

  bennie gewoon plafond verhogen simpeler kan niet

 • melkveehouder wim

  Ik blijf zeggen iedereen moet inkrimpen ook degene met voldoende grond zo niet dan niks doorlatengaan en derogatie verliezen want dat verliezen we toch doordat de sector zo verdeeld is men kijkt alleen maar naar zijn eigen. als derogatie weg is zullen er nog maar weinig bedrijven voldoende grond hebben om al hun mest te plaatsen.

 • alco1

  We zitten steeds met hetzelfde probleem
  Mensen met mooie praatjes en ja knikkers komen het hoogst op de maatschappelijke ladder.
  Maar als deze mensen aan de top komen, blijkt dat er geen enkele kennis is.
  LTO en ministerie hadden moeten weten van het plafond en voortijdig maatregelen moeten nemen.
  Men moet in het reductieplan toch begrijpen dat de zuivel niet bij machte is om te oordelen met kortingen op knelgevallen.

 • JNJS

  In het huidige fosfaatreductieplan zijn de melkveehouders die na 2 juli 2015 begonnen zijn met melken, of flink hebben uitgebreid de Sjaak. Zij krijgen een korting van 90% op hun melkprijs. Ongeacht of ze voldoende grond hebben of niet.
  Bij het verliezen van de derogatie (en het niet doorgaan van de fosfaatrechten) zijn ze veel beter af omdat ze dan in ieder geval tot 170 kg N/ha 'vrij' melk kunnen leveren.

 • jeannettedekker1

  Nog maar een keer,, melkveewet mestwetgeving die derogatie vervuild niks dus die moet gewoon blijven zelfs weer verhogen. !zolang er mestverwerking genoeg is en er markt ,,export is,, voor eindproduct is er geen probleem,,komt er wel een probleem dan zal de kostprijs oplopen van mestafvoer en dan lost dat probleem zich zelf op. Er is dus maar 1 probleem en dat is het fosfaatplafond. Daar hebben wij als individuele boer geen schuld aan. Dan hadden ze voor 1-4-2015 maar de boel dicht moeten timmeren. En hadden ze ook die jaren daarvoor geen maatlatstallen moeten laten bouwen met Nb wet vergunningen van 200 melkkoeien en 180 stuks jongvee. Dus dat plafond moet omhoog ! Als dat niet gebeurd. DAN VIND IK DAT ONRECHT. Onrecht voor een boer die niet gegroeid is.onrecht voor een boer met voldoende grond. Onrecht voor boeren die hebben ingezet op mestverwerking . Onrecht voor boeren die miljoenen hebben geïnvesteerd in maatlatstallen en noch niet volzitten. Onrecht voor jonge boeren die nu het bedrijf niet kunnen overnemen . Zelfs onrecht voor boeren die 5 jaar bezig zijn geweest bouwvergunning Nb wet vergunning leges hebben alles rond hadden met de bank en nu niet kunnen beginnen.

 • jeannettedekker1

  En alle beleidsmakers en politicie die denken dat ze al deze boeren moeten uitknijpen en op moeten zadelen met Fosfaatrechten die zijn niet goed bij hun paasei.

 • alco1

  Dekker.
  Leges e.d. Wilden ze wel ontvangen.

 • parnas

  Bennie 10.08 Gewoon de fosfaatrechten die toegekend op 2 juli toegekend zijn voor 2017 8 procent korten. Hierdoor kan men zelf bepalen hoeveel koeien en of jongvee men hiervan kan aan houden. Dan maandelijks door rvo laten monitoren hoe het erbij staat en direct korten als men hieraan niet voldoet.
  De melkfabriek is om de melk van ons te verwerken en meer dan dat niet. Er is geen melkprobleem maar een mestprobleem door niet adequaat ingrijpen van de overheid.
  Kijken of we in 2017 onder plafond komen. Mocht dit lukken doordat er stoppers komen heb je voor de mensen die denken een knelgeval te zijn nog iets uit te delen. Daar gaat tenslotte rvo ook over. We moeten wat doen om ons zinkende schip toch te redden en dan moet iedereen toch een offer brengen.
  Gebeurd bij een echte schipbreuk ook dan zijn er ook geen mensen die zich laten verzuipen.

 • leo,s vriend

  parnas, 'kijken of we in 17 onder het plafond komen' ? Daar is geen tijd voor, we MOETEN in '17 onder het plafond komen om überhaupt kans te maken op derogatie,sterker nog, we MOETEN NU aantonen dat we in '17 onder het plafond komen om in '17 nog derogatie te houden.
  En alleen hopen dat we met stoppers de doelen halen is kansloos.

 • jeannettedekker1

  Parnas en Leo als julli nu 8 procent koeien weg doen dan zal de sector het wel snappen en die zullen dat toch ook wel doen dan. Iemand die het begrijpt zal toch het goede voorbeeld moeten geven.

 • alco1

  Ook hier Leo.
  Je hebt vast wel gehoord dat er een commissie komt voor de knelgevallen.
  Kan de zuivel al daarvoor beslissingen nemen met kortingen op meer producties.

  De mensen die blind gaan voor behoud van derogatie, moeten niet denken dat ik en vele anderen tegen die derogatie zijn. Beslist niet.
  Maar het reductieplan slaat nergens op.

  Over maatschappelijk draagvlak gesproken. 200.000 Koeien extra naar de slacht.
  Een plan van melkreductie kan helemaal niet door de zuivel uitgesproken worden.

  We moeten eerlijk en transparant het plafond bespreekbaar maken.

  Te zot voor woorden dat we kunstmest gebruiken en mest afvoeren.
  De grond schreeuwt om organische stof.
  Weidevogels zullen dankbaar zijn.
  Nitraat in vee gebieden goed zijn

  Dat zijn argumenten die er toe doen.
  Niet een gedrocht als de derogatie, wat aan alle kanten omzeilt wordt.
  Door mais aankoop
  Pseudo akkerbouw tak
  Veel natuur land in de bepaling.

  Nogmaals. Wat is er mis met het grasland van de NIET derogatieboer.

  Hier ligt de oplossing waar niemand iets tegenin kan brengen.

  De burger niet
  De politiek niet
  Brussel niet

 • leo,s vriend

  Jeanette, geen enkel probleem, ondanks dat ik niet gegroeid ben (!) doe ik met alle genoegen 8% van de koeien weg,sterker nog, ik ben al aan het opruimen.
  Kan ik volgend jaar lekker ontspannen melken.

  Alco, 200000 koeien naar de slacht, ja is beroerd, maar ach, iedereen kan wel een koppeltje vinden dat eigenlijk toch al niet rendeert.
  En, alternatief is geen derogatie, dus 500000 koeien naar de slacht................
  Vergis je niet, dat kan al over 3 weken gaan gelden als we niet met een serieus plan in Brussel komen.

 • leo,s vriend

  Oh ja ,Alco, natuurlijk moeten we het plafond bespreekbaar proberen te maken, maar de realiteit is nu eenmaal dat het plafond NIET bespreekbaar is in Brussel.
  Daar moeten we mee dealen.

 • alco1

  Wie zegt dat?
  En ik had nog een vraag:
  Kan de zuivel wel reguleren met boetes als een rechter over knelgevallen?

 • jeannettedekker1

  Ik hoor ook helemaal niet van inspanningen om het fosfaatplafond te verhogen ,ook in Brussel moeten ze de logica van mijn verhaal inzien,het heeft in ieder geval tijd en rust nodig, nu moet het met stoom en kokend water dat is toch van de zotte.

 • kiepel

  500.000 koeien naar de slacht is een typisch LTO verzinsel!
  Je moet gewoon wat meer mest afvoeren. Geen enkele koe hoeft naar de slacht!

 • 344412

  Als de derogatie vervalt kost dat inderdaad waarschijnlijk geen 500.000 koeien de kop, maar wel een fiks aantal varkensbedrijven en koeienbedrijven. Mestafzet naar €30 en de akkerbouw kan cashen. Verder scheurverbod en nog zooitje extra regels om negatief effect van derogatieverlies te tackelen. We moeten naar een gewasderogatie van 300 kg voor gras en 200 kg voor wintergraan.

 • jeannettedekker1

  De mestafzetkosten zullen stijgen en dat gaat ten gunste van de akkerbouwers maar ook van het milieu want akkerbouwers zullen meer gebruik maken van koeienmest en ze zullen in het voorjaar als ze een goede vergoeding krijgen ook minder kunstmest gebruiken en meer geduld betrachten.nu wachten ze niet op mest omdat het in het voorjaar soms te hectisch is. Ook zal er meer opslag komen in akkerbouw gebied als dat financieel interressant is.

 • winden

  Nou weet ik het niet maar het gaat tov om derorgratie 2018 en veder? 2017 hoord toch bij derorgratie periode 2015 2016 en 2017? Wie weet precies hoe dit zit?

 • leo,s vriend

  Jeanette.fosfaatplafond verhogen is absoluut onbespreekbaar in Brussel,

  Kiepel, toch niet,iedereen terug naar 170 kilo betekend gewoon een kleine 500000 koeien naar de slacht,hoe beroerd ook.
  En lto verzinsel ?? nee, dat heeft het CBS berekend.
  <>

  Winden, door het overschrijden van het fosfaatplafond in '15 en '16 zal Brussel ook de lopende derogatie intrekken als NL niet laat zien dat er een gedegen plan ligt om in '17 weer onder het plafond te raken.

 • djtevelde

  Hebben jullie dit ook wel eens dat je denkt, hoe heeft het zo'n rotzooi kunnen worden, waar gaat het eigenlijk over.
  Het fosfaatplafond is overbodig, want het mestoverschot is er niet meer, waarom dit zo heilig is verklaard is mij een raadsel, grondgebondenheid is nu het ideaal, natuurlijk, gras en mais heeft mest nodig maar aardappelen en suikerbieten toch ook. De intensieve veehouderij exporteert het grootste deel van het mestoverschot. Het probleem dat er nog wel is heet nitraatrichtlijn, dit is waar het over gaat en wat opgelost moet worden en Brussel belangrijk vind. Wat ik voorstel is dat wij samen met de akkerbouw en de varkenshouderij een offer you cant refuce maken naar Brussel zonder fosfaatplafond en zonder fosfaatrechten maar gebaseerd op een goede en verantwoorde bemesting. U zult vragen, wie moet dat doen, ik weet het niet, van Dam heeft zich compleet onbetrouwbaar getoond, lto misschien, iets anders kan ik niet bedenken, rfc wordt het ook niet, nog een keer hoe heeft het zo'n chaos kunnen worden dat normale melkveebedrijven die een stal hebben gezet hun lot niet zeker zijn.

 • Farmer4life2

  Wat een herhaling allemaal...
  Kan niet iemand simpel antwoorden?

  Ja, ik stem in met dit plan zodat derogatie wordt behouden.

  Nee, ik stem niet in metvd dit plan. Ik ben mij bewust dat hiermee derogatie komt te vervallen.


  Al dat gezeik en gezever helpt helemaal niets, niemand die je hoort of leest.

 • jeannettedekker1

  Als het zo simpel was dan hadden ze 2-7-2015 al de knoop doorgehakt maar gelukkig is er nog recht in deze wereld en hoeven we niet over ons heen te laten lopen, Ik zal in ieder geval zolang er nog geen definitieve beslissing is genomen laten horen hoe ik er over denk.

 • jeannettedekker1

  Na de tijd klagen heeft namelijk geen zin!!!!,dan ga je weer je voordeel zoeken in de nieuwe situatie.

 • jeannettedekker1

  Ik snap best dat de helft van de boeren Fosfaatrechten wil om ze te verzilveren.maar ik wil ze niet. De blijvers hebben 30 jaar lang melkquotum gekocht en de stoppers warm gesaneerd niks mis mee,maar nu moet mijn zoon Fosfaatrechten kopen en zijn Europese collega's niet. En dat kan niet. Of heel Europa of niemand!! Als de melkprijs oploopt melken de Duitsers hem weer kapot. Dat schiet niet op.

 • kiepel

  Leo 's vriend, je moet CBS verhaal beter lezen.
  Hier staat duidelijk in dat de mest van 480.000 koeien elders geplaatst moet worden. Echter staat er duidelijk dat helemaal niet in te schatten is hoeveel koeien er werkelijk uit moeten.
  LTO Verzinsel!

 • kiepel

  Het valt me vaker op dat LTO bewust verkeerd voorlicht.
  Voorbeeld: er konden geen (grondgebonden) bedrijven ontzien worden van de generiek korting vanwege rechten van de mens geneuzel.
  Nu blijkt dit geen probleem!
  Die LTO maakt zich belachelijk.

 • leo,s vriend

  Kiepel, nee, lto heeft vanaf begin 2015 gepleit voor een zo laag mogelijke generieke korting, ofwel: minimaal uitzonderingen.( elke uitzondering geeft meer generieke korting)

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.