Rundveehouderij

Achtergrond 59 reacties

Ruimte moet komen van stoppers

Het sectorplan voor fosfaatreductie in 2017 ligt op tafel. Hoewel er nog geen definitief akkoord is over het reductieplan voor de zuivelsector, zijn de details nu bekend.

Het plan dwingt iedere melkveehouder om een deel van zijn veestapel af te voeren, maar biedt ook ruimte voor bedrijven die willen groeien of voor bedrijven die na de referentiedatum van 2 juli 2015 zijn begonnen met melken.

Voorop staat dat elke koe die een boer moet afvoeren vanwege het fosfaatplafond gevoelsmatig een dier te veel is. Het kost boeren geld, dat is helder. In totaal moeten er 160.000 koeien worden afgevoerd. De stoppersregeling moet grofweg 60.000 dieren opleveren, het reductieplan van de zuivelsector circa 100.000 dieren.

Schema opgesteld door zuivelsector

Ondanks deze doelstelling hebben bestuurders in het reductieplan toch ruimte weten te creëren voor bedrijven die sinds 2 juli 2015 gegroeid zijn en deze groei willen vasthouden, of voor bedrijven die pas na 2 juli 2015 zijn begonnen met melken. De organisatie voor jonge boeren, NAJK, heeft hier hard voor gepleit, en mooi gescoord. Het moet jonge ondernemers ruimte geven om hun bedrijf te ontwikkelen.

De zuivelsector heeft een schema opgesteld voor het reduceren van de veestapel. In de eerste periode van 2 maanden (naar verwachting vanaf 1 maart) moet 5% van de veestapel worden afgevoerd door bedrijven die sinds 2 juli 2015 zijn gegroeid (grondgebonden) of meer koeien hebben dan op 2 juli 2015 minus 4% (niet-grondgebonden bedrijven). Alle groei sinds 1 oktober 2016 moet sowieso worden teruggedraaid. Daarmee wordt anticipatie op het uitstel van de fosfaatrechten direct bestraft.

Exacte reductiedoelstelling later vastgesteld

Volgens het reductieplan moet in de tweede periode van 2 maanden 10% van de veestapel worden afgevoerd, in de derde periode naar verwachting 20%. De exacte reductiedoelstelling voor de derde periode wordt later vastgesteld, omdat daarbij ook rekening wordt gehouden met het effect van de stoppersregeling. Bedrijven die eerder hun totale reductiedoel bereiken – terug naar niveau 2 juli 2015 (-4% voor niet-grondgebonden) – zijn klaar en hoeven niet verder te korten.

Een hogere korting dan de verwachte 20% van de derde ronde is er voor bedrijven die het aangegeven reductietempo aanhouden niet. Bedrijven die langzamer krimpen, wacht nog een vierde reductieronde met 40% van de veestapel.

Veel verwachting van stoppers

Stoppers, dat is een van de groepen waar de bestuurders veel verwachting van hebben. Deze stoppers moeten niet alleen zorgen dat de fosfaatproductie snel onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo komt, maar het moet ook ruimte bieden aan bedrijven die willen ontwikkelen.

Een deel van deze ruimte moet ook gecreëerd worden door bedrijven die meer vee afstoten dat ze eigenlijk zouden moeten. Melkveebedrijven die tussen de 10 en 4% onder hun veebestand van 2 juli 2015 gaan zitten, krijgen een bonus van € 60 per GVE per maand, oplopend naar € 200 per GVE per maand. Deze regeling zal wellicht een klein beetje lucht geven, maar met een aantrekkende melkprijs en een dalende prijs voor de koeien, zal de belangstelling beperkt zijn. Kortom: de ruimte moet komen van de stoppers.

Laatste reacties

 • BO(skabout)ER

  het is toch te gek voor woorden dat we de stoppers gaan belonen met fosfaatrechten etc. Zo vloeit er weer geld uit de handen van de jonge boeren.

 • massan

  Vraagje: moet in het plan van de zuivelsector in de tweede periode tot 10% worden afgevoerd van het aantal GVE per 1 oktober 2016. Of moet in de tweede periode 10 % bovenop de 5% van de eerste periode worden afgevoerd (dus 15% over periode 1 +2)?

 • alco1

  Beleid moet er zijn voor de boeren die er over twintig jaar nog zijn.
  Denk er dan maar eens over na of we dan met de nu voorgestelde fosfaatrechten tegen het buitenland op kunnen.

 • xw

  Het is toch te belachelijk voor woorden, dat van niet [onverantwoord] gegroeide melkveehouders verwacht wordt dat ze stoppen t.b.v. die belachelijke idioten.
  Maar eh......... kom maar op hoor met die zak geld, of eh........ wil je 't gratis hebben, jongens? Gaat nie lukken denken wij.
  Of eh.... nog iets, 'k heb nog een goeie suggestie voor al die sky high gegroeide jonge boeren met stallen van wel 300 koetjes of zoiets: verkoop straks jouw fosfaatrechten voor een goeie zak geld en ga wat anders doen. Ook nie verkeerd hoor.
  Groetjes, allemaal succes en een goed weekend toegewenst.

 • wmeulemanjr1

  De artikels melden slim genoeg niks over hoe de juridische aansprakelijkheid komt te liggen met het plan.
  Kan je duidelijk zien wie de informatie aanleveren.

 • WGeverink

  Je kunt het de groeiers niet kwalijk nemen xw. Ook de lto moet die enorme groeispurt hebben zien aankomen maar hebben er niets aan gedaan.

 • G&RdH

  Schaf derogatie maar af heb je hier ook geen last meer van

 • oorspronkelijk

  in het Europees parlement is gesproken over de tijd na quotering
  ver voor 2014 toen was het quotum op naam leidraad bij steunmaatregelen.
  andere belangen doen dit in Nederland te niet
  30jr mestwetgeving de behoudende veehouder wordt gepakt
  derogatie was een milieu regel
  zij die op andere wijze mest verantwoorden beloond
  wat is rechtvaardig of wie bepaalt
  vraagtekens te over

 • Koen Franken

  @ Alco , kan nog wel eens meevallen dit . De varkens en pluimveesectoren hebben al langer tijd productie rechten .

 • 306lsa

  heel vervelend al die onzekerheden want volgens mij is het nog helemaal niet zeker derogatie

 • vaneekelen

  RVE
  als je de kringloop wilt dan moet je bedrijven die grond ter beschikking hebben de ruimte geven ,en als energie besparen belangrijk is dan moet je met mest geen grote afstanden afleggen, en als je de markt zijn werk wilt laten doen dan moet je niet met heffingen en kortingen een bepaalde groep bevoordelen en dan zul je zien dat de maatschappelijk verantwoorde bedrijven de toekomst hebben en geen megabedrijven op en postzegel grond

 • alco1

  Koen. Ik ken legio varkens bedrijven die steeds maar grond verkochten om te overleven.
  Ook het aandeel eigen vermogen is in de melkveehouderij onder het quotum fors afgenomen.

 • H.Grotenhuis1

  @ massan en @Mariska Vermaas
  Het lijkt verwarrend: moeten in periode 2 en 3 de (ten opzichte van de GVE-aantallen per 2 juli 2015) benoemde percentages TE WORDEN of REEDS ZIJN gerealiseerd?

 • xw

  Welnu Geverink, je kunt al die mensen die rustig, heel tevreden, zonder last van megalomanie en zonder uitbreiding, voort boer(d)en toch ook niet laten opdraaien voor de veroorzakers van de/het huidige misere/debacle.
  Maar we zullen zien hoe het gaat lopen.
  En onlangs heeft een prominent van de zuivelindustrie nog eens gezegd, dat we met de omvang van de veehouderij naar een grootte moeten die in verhouding is met de grootte van Nederland. Volgens mij is dat een redelijk uitgangspunt en kunt je 't moeilijk mee oneens zijn. Nou dan moet er toch wat gebeuren en het zou zo maar kunnen, dat er ook "groeiers' zijn, die hieraan moeten bijdragen.

 • Koen Franken

  @ Alco , is dan toch wel heel vreemd dat het overgrote deel van de pluimveehouders voor het behouden van rechten is . En ook deze sector moet opboksen tegen andere omliggende landen om te overleven .

 • parnas

  Ze willen stoppers blij maken met fosfaatrechten. Maar als blijkt dat we in 2018 net op het fosfaatplafond uitkomen kunnen ze die rechten toch niet verkopen, want dan komen we toch weer boven fosfaatplafond?

 • alco1

  Ik denk ook dat het overgrote deel voor fosfaatrechten is in de melkveehouderij.
  Maar het is net als in de voetballerij.
  De elf die opgesteld worden hebben minder kritiek op de coach dan de 4 reserves.

 • Koen Franken

  Denk dat je het helemaal aan het rechte eind hebt .

 • Fryslanboppe

  Er wordt op deze manier en nieuwe markt aan geboord. TE KOOP borden wordt straks de gouden handel van 2017!! Geloof nooit dat het goed komt op deze manier.

 • Maxxum

  na de stopppers nog 100.000 koeien ruimen. Er gaan geruchten de ronde dat LTO leden hebben gemeld dat de brief van 2-7-15 in aantocht was en er 50.000 koeien aangevoerd zijn. Zullen we die dan maar eerst af voeren? Houden we er nog 50.000 over, trekken we de (voorlopige) lagere P productie van 2016 af = minus 40.000 koeien blijft over nog 10.000 koeien.

 • WGeverink

  Klopt xw. Nu het kalf verzopen is moet de put worden gedempt. Linksom of rechtsom zullen er mensen zijn die niet blij zijn en zich te kort gedaan voelen. Doordat van te voren alleen geregeld was dat het quotum er af zou gaan en dat alle melk verwerkt zou worden gaat de hele Neserlandse melkveehouderij nat. Wie staat er stil bij grondgebondenheid? Nou ja, ik ben al lang geleden naar Canada geemigreerd omdat een van mijn eisen was dat er voldoende grond onder mijn varkensbedrijf zou zitten. Daardoor zou de op mijn bedrijf geproduceerde mest een waardevol product zijn in plaats van een duur blok aan het been. Die les heb ik al tientallen jaren geleden van de Nederlandse situatie geleerd. Ik heb er daarom nooit bij stil gestaan dat de melkveehouders in Nederland gek genoeg zouden zijn om grondloos of vrijwel grondloos te gaan melken. Vooral als je dagelijks met je neus op de feiten wordt gedrukt met het mestprobleem in de varkenshouderij.

 • 344412

  Klets niet Maxxum, ik ben LTO lid en heb gewoon eind juni nog slachtkoeien verkocht omdat ik dacht dat 2014 referentie zou worden. Was met varkens en pluimveerechten immers ook zo. Helaas, mis, dom en naïef . Van Dam ging voor juridisch gemak boven rechtvaardigheid.

 • Klumpers1

  Denk dat Maxxum gelijk heeft is via i en r zo na te kijken.

 • moi !

  Het is wel frappant , als de melkveehouders uit de problemen wil komen moet men boeren achter de geraniums zetten.

 • alco1

  Maxxum. Het is zeer zeker iets om bij stil te staan.
  De toename van koeien voor 2 juli was exorbitant.
  Dat gaf de noodzaak de stop van 2 juli af te kondigen.
  Toch raar dat de veroorzakers van deze stijging nu beschermt worden met maar een relatief kleine korting.

 • alco1

  @Koen Franken.
  De veehouderij is voor 3/4 afhankelijk van ruwvoer van eigen land wat duur is ten opzichte van het buitenland.
  Als de pluimveehouderij 3/4 van eigen land moesten voeren.
  Dan was de concurrentie met het buitenland ook veel lastiger.

 • awhurenkamp1

  Klumpers en maxxum..hebben wel duidelijk een punt is duidelijk via i.en.R te zien voor rechtvaardigheid zouden deze koein zowiezo terug moeten of de kop eraf. Maar wat denk je? Dan kom je de personen met voorkennis aan de knippe
  L

 • Maxxum

  @344412 denk jij maar eens goed na wat voor positie jij dan hebt bij LTO als ze jou niet gebeld hebben. Jij zal vast wel geen stropdas dragen anders hadden ze je wel gebeld. Stropdassen houden elkaar de hand boven het hooft en denken alleen aan zichtzelf.

 • theoamt1

  laat het de media niet horen : massale slachting van runderen door de fout die alle zuivel ondernemingen gemaakt hebben om zich achter het plan afschaffing melkquotum per 1 april 2015 resultaat explosieve groei en zitten nu in een positie van en nu .

 • John*

  je hebt of kosten voor rechten, of een gigantische post voor grond of hoge mestafzetkosten. met rechten worden die andere twee in bedwang gehouden. grond wordt goedkoper en mestafzet kosten nihil.

 • 0064376

  Ik hoop dat ik mezelf verkeerd inschat , maar ik ben bang dat deze farce de eerste mokerslagen zullen zijn om onze bloeiende sector af te breken.

 • leo,s vriend

  Maxxum, je kan ook even de feiten checken voor je maar zo wat roept.
  In de eerste 7 maanden van 2015 zijn er 23000 koeien geimporteerd, tegenover 7 tot 15000 gemiddeld in de jaren daarvoor, kan je zo checken op de site van RVO.

  In de grote mensenwereld noemen ze jou uitspraken smaad, en dat is strafbaar.

 • de beul

  De starters helpen,hebben in superheffing tijd hun quotum duur verzilverd,en krijgen straks rechten om deze weer te verzilveren.
  Ja,dan hoef geen koeien te melken en verdien je toch in de sector.

 • John*

  en dat eigenlijk alleen maar omdat de overheid mestverwerking is vergeten mee te nemen in de afspraken.. de belgen hebben dat wel gedaan en die hebben een mooie derogatie liggen.

 • xw

  Geverink, heldere blik man,jouw laatste reactie.
  Wat hier gebeurd, kan helemaal niet. Daar is Nederland te klein voor.
  Wereldvoedselproduktie qua zuivel neemt NL 1 % voor zijn rekening, waar hebben we't over.
  Ik heb vorig eens een bijeenkomst van ZLTO bijgewoond en daar werd toch al wel gewaarschuwd om niet naar de buurman te kijken.
  Ik geloof niet dat die boodschap over kwam.

 • awhurenkamp1

  Nee.nee.leo' vriend maxxum heeft ook niet over die aantal koeien

 • awhurenkamp1

  Nee.nee. leo'vriend. Maxxum heeft het ook niet over die aantal koeien van de eerste 7 maand van 2015 dat weet jij ook wel . Die koeien moesten komen om de stallen vol te krijgen die zijn niet met voor kennis geinporteerd ( jammer voor jou dat je geen echte vriend vrienden had bij de club van belazeren)))))

 • Bennie Stevelink

  @xw, jij legt precies uit waarom wij in Nederland een fosfaatplafond hebben en andere landen niet.

 • rh.dekker1

  gewoon korten op derogatie in 2017 en verder, wordt meteen grondgebonden beter geregeld. wordt de pijn eerlijker verdeeld dan in deze plannen. en met korten bedoel ik tot onder het fosfaat plafond, niet verder natuurlijk.

 • xw

  Nee Bennie, eigenlijk is dat W Geverink die vanuit Canada(kennelijk) eenvoudig gezegd even aangeeft, dat NL te klein is om de ambities als wereldvoedselproducent te realiseren. Ik vind het hier voortaan een puinhoop.

 • leo,s vriend

  nou, Hurenkamp, vertel jij dan eens hoe het wel zit.

 • John*

  eigenlijk zijn we ook allemaal hartstikke gek in nederland. hoor nu ook verhalen van jongens die na 1-5-16 in duitsland gestart zijn met melken en daar nu met deze melkprijzen hartstikke blij mee zijn.

 • Maxxum

  @awhurenkamp1 leo,s vriend voelt zich aangesproken. Hij hoort bij die club van stropdassen. Gaat hij jou vragen hoe het wel zit maar zelf heeft ie geen oplossing nodig want die heeft ie voor 2-7-15 al ingevuld waarschijnlijk. En je moet goed lezen wat ik schrijf en niet lezen wat je wil lezen leo. Ik heb het over geruchten en waar rook is is vuur. Zie je aan Van Dam, ontkende na vragen en nu blijkt ie toch te liegen. Ook z'n stropdas. Het heeft geen zin elkaar de vinger te wijzen, LTO heeft niet veel goeds gedaan heeft ook belangen bij andere agrarische sector en moet middelen. WE moeten vooruit kijken en Brussel gaan vertellen dat er geen probleem is en dat weet Brussel wel maar wordt uit Den Haag vandaan niet gecommuniceerd. En over smaad gesproken, wilders pleegt smaad volgens de rechter ik heb het over geruchten, zeg niet dat ik het zeker weet.

 • Koen Franken

  @ Alco , Bijna 100% van alle grondstoffen welke zitten in de varkens of pluimveevoeders worden aangevoerd vanuit het buitenland . Dit zet die sector toch ook op een concurrentie achterstand met andere landen welke veel goedkoper voer kunnen produceren . Kijk maar naar de olie , die is toch ook het goedkoopst in het midden oosten

 • alco1

  Koen. Grondstoffen zijn in het buitenland goedkoper dan er voor in Nederland grond aan te kopen. We hadden het toch over de vergelijking met de Nederlandse melkveehouderij!

 • awhurenkamp1

  Leo' vriend.. ik ben blij dat jij je op de pik getrapt voelt . een teken dat je het goed berijpt jij hoeft Heeeeeelemaal geen uitleg van mij.mijn indruk is je wilt het niet begrijpen het ging over koeien met voorkennis ingevoerd .Maxxum heeft het duidelijk verwoord

 • leo,s vriend

  Maxxum, nee, helaas voor jou, ik hou me verre van het stropdassenvolk,en nee, ik heb niks ingevuld voor 2-7-15.
  Ook ik moet een beetje krimpen,(ik had op 2-7 ook net minder koeien), en dat doe ik zonder morren, het sectorbelang is immers veel groter dan het eigenbelang.
  En je weet blijkbaar niet hoe de hazen lopen, ook al hebben we 200% gelijk, Brussel zal nooit meegaan in verhogen van plafond, dat opend namelijk de weg voor heel Europa om meer te produceren, EN, NL heeft niet bepaald een goede naam in Brussel,dus we hebben de schijn tegen.

 • leo,s vriend

  Hurenkamp, wees niet bang, ik voel me helemaal niet op mijn pik getrapt( kan technisch niet eens).
  Nogmaals, leg eens uit dan.
  Via RVO kan je zo zien hoeveel koeien er zijn ingevoerd/bijgekomen, keiharde feiten die jullie geruchten volledig ontkrachten.

 • John*

  je hebt toch geen stropdas nodig om te beseffen dat als er relatief weinig ruimte is om te groeien je zo snel mogelijk uit de trog moet graaien. of dacht iedereen hier dat er onbeperkte groei mogelijk was na het verdwijnen van het quatum?

 • Farmer4life2

  Wat een emoties. Je praat wel tegen collega boeren. Waarbij 70% van de boeren meer melk leverd dan in het quotum tijdperk.

  Wees blij dat de melkprijs omhoog gaat.
  En dat onze concurrentie positie hard aan het verslechteren is (vooral zonder derogatie) dat zie je dan goed. Maar dit is al een jaar of 3 aan de gang.

  Pluimvee en varkenshouders kunnen alleen overleven door hun uitstekende technische resultaten. De groeiconversie is nergens in de wereld zó hoog als hier. M.a.w. efficiëntie, efficiëntie en efficiëntie blinken ze in uit. Waarbij natuur en bodemvruchtbaarheid geen aandacht krijgt.

  In de melkveehouderij gaat het precies zó. Alleen door afvallers zal er ruimte komen voor de blijvers.
  En wie het hoogste rendement heeft kan (sneller) groeien.

 • Gerardone

  groei groei groei boven de bevolking groei is een doodlopende straat waar men huizen aan bouwt
  de wereld kunne we en moeten we niet willen voeden we kunnen nooit tegen de lage lonen landen aan dat is een utopie als je dat denkt
  vandaag weer een andere stuk geschreven over van Dam in boerdeij .nl
  daar gaat het in het forum weer goed om weg als je het in Nederland wil redden als boer zul je als sector zelf een weg/systeem moeten bedenken zonder de instantie's die er nu zijn want die zijn rot van binnen. pas als je het hebt meegemaakt kun je het begrijpen maar er is geen empathie meer.
  Ga als sector bij elkaar zitten en brainstormen voor oplossingen
  Daarvan moet de uitkomst zijn dat iedereen boer kan blijven dan pas heb je een dragend plan
  zoals mijn opa altijd zei als je zorgt dat je kleinere collega blijft dan blijf jezelf ook, andersom dan val je af heb niet de illusie dat je wel overblijft
  Stel de vraag wat hebben we bereikt als sector met het magisch woord groei ?
  Naar mijn mening weinig tot geen boterham enorme leningen zonder dat je er daadwerkelijke (vrij) eigendom land is toe genomen, en als je verkoopt kun je dan er dan de komende dagen van je leven nog van leven, wat voorheen bij de vorige generatie wel mogelijk was. WAT ZIJN WE DAADWERKELIJK ALS SECTOR VOORUITGEGAAN ??? WIE HEEFT ER BAAD BIJ DIT SYSTEEM VAN GROEI


 • 344412

  Groeien om de inflatie/kostenverhoging op te vangen is een doodlopende weg, zoveel is duidelijk. Hoe nu verder, met liberaal overheidsbeleid? Regie door VanDrie en RFC? Wel kansrijk.

 • jouhoe

  verwacht niets van de stoppers, die hebben een mooi pensioen in de vorm van fosfaatrecht.
  kun je fosfaatrecht kopen en die vervolgens weggeven voor fosfaatreductie.!!

  goed bezig melkveehouders.

 • WGeverink

  Xw dec 17, 10.50. Tot de laatste zin ben ik het met je eens. In Nederland is de wetgeving puinhoop en er is gewoon te weinig ruimte voor iedereen om de benen te strekken als ze nu al de kont niet kunnen draaien.

 • Maxxum

  leo's vriend ik ben het helemaal met je eens. Hoe komt het dat NL een slechte naam heeft? Omdat er niet gecommuniceerd wordt!! Brussel weet dat nitraat geen probleem is bij melkveehouderij maar onder bouwland. Brussel weet dat wegvallen derogatie slecht is. Brussel is gepikeerd dat er niet over gesproken wordt vanuit Den Haag. En dat is de schuld van Van Dam en PvdA die dat niet willen. En Rutte en de VVD en wij lopen als een stel domme lome honden achter die stropdassen aan te sjokken. Er is namelijk geen probleem dat wordt ons voorgeschoteld!!! derogatie 17 hebben we nog. Nieuw kabinet moet gaan lullen voor spullen in Brussel met een landbouwminister.
  Tactisch stemmen, Ben voorstander van Elbert Dijkgraaf maar die red het niet. Dus CDA en hopen dat PVV niet de meerderheid haalt om te gaan regeren.

 • leo,s vriend

  Ja maxxum, klopt helemaal.

 • alco1

  @Maxxum. En er bij vermeldt dat er genoeg argumenten zijn om derogatie te behouden met alle mestwetgeving die er nu al is, zonder daarbij fosfaatrechten in te voeren.
  Maar die laatste troefkaart werd direct al op tafel gegooid.
  LTO ers zijn geen onderhandelaars.

 • Farmer4life2

  Ik ben het met je eens gerardone!

  Groei is eindig! En er zijn boeren met 100 melkkoeien die het beter hebben dan die 200/300 of meer hebben. Ik zou graag meer balans zien in onze functie voor de maatschappij.

  Natuur, onderhoud en wa jongeren etc

 • Farmer4life2

  De laatste paar jaar mis ik vooral visie.

  Een visie vanuit overheid, maar ook lto, zuivelnl en RFC. We doen wat de markt vraagt.... dat is goed, maar we moeten ook weten wat goed is voor boer en de markt. O.a. gezonde voeding is zeer belangrijk vanuit de zuivel.

  Maar elke keer de stemmen van de grote schreeuwers volgen vindt ik slecht. Je moet juist zelf zorgen dat je via hun manier mensen/consumenten voorziet van jou info en USP's (unique selling point)

Laad alle reacties (55)

Of registreer je om te kunnen reageren.