Rundveehouderij

Achtergrond 24 reacties

‘Fosfaat- en melkbeperking mededingingstechnisch lastig verhaal’

Beperking van de fosfaat- en melkproductie voor heel Nederland, via een regeling opgelegd door een brancheorganisatie (BO - Zuivel NL) wordt mededingingstechnisch een erg lastig verhaal.

Te meer als er in de statuten van de BO en in de Europese regeling voor Producentenorganisaties (PO’s) en BO’s niets of heel weinig ruimte wordt gelaten voor concurrentiebeperkende maatregelen.

Dit zegt hoogleraar Europees Recht en Nederlands Mededingingsrecht Tom Ottervanger. Naast zijn hoogleraarschap is hij werkzaam bij advocatenkantoor Allen & Overy. Ottervanger heeft zich niet verdiept in de specifieke details van de regeling, maar put uit een rijke ervaring met vergelijkbare zaken.

Afspraken die vallen onder kartelverbod

PO’s en BO’s mogen in beperkte mate afspraken maken die in andere sectoren onder het kartelverbod vallen, maar er mag geen inbreuk plaatsvinden op geldende mededingingsregels. Daarom is het belangrijk dat de noodzaak van een eventuele fosfaat-, en melkbeperkende regeling wordt aangetoond met verwijzing naar bijvoorbeeld milieu en duurzaamheid, en dat ook helder wordt gemaakt dat de regeling proportioneel is in relatie tot het beoogde doel. Daarnaast moet heel goed worden onderbouwd dat de regeling geen marktverstorend effect zal hebben, aldus Ottervanger.

Beperkte gevolgen voor mededinging

Dit laatste wordt ook expliciet genoemd in de regeling voor PO’s en BO’s. Letterlijk staat daar dat de activiteiten van BO’s slechts 'beperkte gevolgen mogen hebben voor de mededinging. Een erkende BO moet daarom zelf beoordelen of een activiteit hiertoe leidt'. Ze kan naar aanleiding van een zelfevaluatie besluiten om de betreffende activiteit

ter beoordeling zelfstandig te melden aan de Europese Commissie. Dit wordt zeker raadzaam geacht. Dit komt bovenop de eis om een eventuele maatregel algemeen verbindend te laten verklaren door de minister van Economische Zaken.

Uit de regelgeving wordt niet direct duidelijk wat er zal gebeuren als een partij, bijvoorbeeld een supermarkt of NGO bij de Europese Commissie bezwaar maakt tegen de regeling.

Laatste reacties

 • alco1

  Het enigste wat mogelijk is dat derogatieboeren vrijwillig zoveel koeien van de hand doen, dat we onder het plafond komen om zo derogatie te behouden.
  Dit is voor de derogatieboeren het minst pijnlijke, want ze houden dan de aanwendingsnorm
  Reductieplannen gaan toch geen succes opleveren, met als resultaat.
  Geen derogatie.

 • oorspronkelijk

  het blijft zoeken naar een vlucht route.
  hoeveel zelf opoffering gaat hierbij
  sociaal wenselijk gedrag lijkt- wordt-hier bijna crimineel
  maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft ieder de mond van vol
  gelukkig komen die niet vaak met reactie op deze site

 • jeannettedekker1

  Tom ottervanger slaat de spijker op zijn kop,hoe is het mogelijk dat de tweede kamer daar helemaal aanvoorbij gaat. Niemand zit toch te wachten op al die rechtszaken. Komt nog bij de rechtsongelijkheid van de Nederlandse boer die rechten moet kopen en zijn Europese collega niet. Ze doen maar gewoon wat en denken dat zien we dan wel weer. Maar zo ga je toch niet anderhalf jaar met boeren om. Ze zetten boeren tegen elkaar op,ik ben benieuwd of dat onbestraft blijft. Het lijkt wel een dictatuur.

 • Bennie Stevelink

  @alco, dat gebeurd toch ook. Grondgebonden bedrijven zijn toch vrijgesteld van de generieke korting.

 • jeannettedekker1

  Niet alleen derogatie boeren worden gekort Bennie,zou ook heel onterecht zijn trouwens.

 • alco1

  Generieke korting is in verband met de toekenning van evt. fosfaatrechten.

 • Bennie Stevelink

  Qua mededinging kan het fosfaatreductieplan niet zomaar vergeleken worden met andere zaken omdat hier een aantal bijzondere omstandigheden zijn.
  Het fosfaatreductieplan geldt voor slechts 1 jaar.
  Het komt in de plaats van fosfaatrechten die anders op 1-1-2017 waren ingevoerd.
  Het is zodanig vorm gegeven dat het zo nauwkeurig mogelijk aansluit op de fosfaatwetgeving die per 1-1-2018 ingaat.
  Met andere woorden: als je de fosfaatwetgeving er bij betrekt heeft het geen enkele invloed op de mededinging.

 • janus180

  melkreductieplan sluit voor geen meter aan Bennie. Dat houdt geen rekening met de BEX. Als je efficient met je fosfaat omgaat kan hier zomaar 20 % verschil in zitten...

 • Schraar

  Tom Ottervanger en andere 'deskundigen' met ongevraagde adviezen zijn vooral op zoek naar extra werk.
  Het plan is nog steeds niet in detail gepresenteerd en er zijn veel deskundigen bij betrokken om alle gaten te dichten. Gewoon afwachten.

 • alco1

  Nogmaals Bennie.
  Wil je begrijpen dat NIET derogatie boeren niet willen meewerken aan een reductieplan en ook nog eens behept worden met rechten.

 • haj146

  Goed nieuws. Uitstellen tijd rekken. Doet de politiek ook en misschien verdwijnt deze idioterie nog eens en kunnen we gewoon rustig door boeren. Iedereen blij en iedereen kan normaal gesproken wat verdienen.

 • Bennie Stevelink

  Nogmaals @alco,
  Ook grondgebonden bedrijven kunnen voordeel halen uit derogatie, ook als dat de invoering van fosfaatrechten tot gevolg heeft.

  Overigens ging mijn vorige reactie niet over de wenselijkheid van het fosfaatreductieplan maar over de mededingingscomplicaties.

 • kiepel

  Bennie, die fosfaatrechtenzooi gaat er mooi niet komen!
  Teveel obstakels.
  Plan B: Grondgebonden volgens Jan-Cees.
  Beter laat dan nooit. Ik verwacht dat de verantwoordelijke LTO-Fosfaatrechtenbedenkers keurig af zullen treden.

 • H Renting

  Ik heb als grondgebonden niet derogatiebedrijf totaal geen belang bij derogatie. Dus wil niet inkrimpen tbv behoud.

 • alco1

  Bennie. 20.06 Inhoud loze opmerking.
  Vertel hoe? Ja ik kan me ook wel een bepaalde situatie indenken. Maar het gros.

 • Bennie Stevelink

  Hoe @alco?
  Een grondgebonden boer heeft op dit moment bv 140 N per ha. Als hij verder wil groeien in melkvee hoeft hij er maar een paar koeien bij te nemen en dan zit hij al aan 170 kg N. Dan moet hij mest afvoeren of voor extra koeien grond kopen. Mét derogatie kan hij op dezelfde grond anderhalf keer zoveel koeien houden. Dan moet hij wel fosfaatrechten kopen maar die zullen bij voldoende grondgebondenheid veel minder kosten dan dat hij voor iedere anderhalve koe een ha grond moet kopen.

  Ook als hij niet wil groeien in melkvee kan hij veel voordeel halen uit derogatie. Hij kan zijn bedrijf splitsen op twee bedrijfsnummers. Op het ene nummer zet hij al het vee en schuift daar precies zoveel grond onder dat hij uitkomt op 230/250 kg N. Op het andere bedrijfsnummer, waar de rest van de grond in zit, creëert hij op deze manier extra plaatsingsruimte waarmee hij meer mest kan aanvoeren waar hij geld voor beurt en hij hoeft daarmee minder kunstmest te kopen. Dus extra inkomsten en lagere uitgaven.

 • farmerbn

  Nogmaals, niks doen gewoon doorproduceren en de mest afvoeren en/of verbranden. Kijk naar die pluimveehouder die onlangs is begonnen met het verbranden en drogen van zijn overschotmest. Je moet nooit je melk-omzet blokkeren door minder te gaan melken. Je prijst jezelf daardoor uit de markt want andere landen gaan wel gewoon door.

 • schepens

  Ben het met alco eens waarom moeten bedrijven die niet mee doen met derogatie toch koeien inleveren!? Ik zou daar ook boos om worden en het doel wordt niet gehaald waterkwaliteit. Weg met derogatie!!! Stal vol en melken

 • A1967

  Bennie, nou komt de aap uit de mouw, je hebt al constructies bedacht om dit beleid te omzeilen. Daarmee toon je aan dat dit de verkeerde weg is.

 • daan1908

  8.39 helemaal waar , wij zijn wereldspelers en men moet ons niet degraderen tot een stelletje amateurs , want die richting gaan we op .

 • MKRouveen1

  Als niet-derogatie bedrijven zich niet aan een fosfaatplafond hoeven te houden zegt iedereen de derogatie vaarwel en zet onmiddellijk de stal vol, waardoor de melkprijs historisch onderuit gaat en de mest aan de straatstenen niet kwijt te raken is. Dat heeft evengoed faillissementen tot gevolg, maar dan met als bijwerking dat de complete sector in de problemen zit. Wat lost dat op?

 • alco1

  @Bennie. Als!!
  Waarom doet iemand nu niet mee. Ik ben afgehaakt toen 70/30 80/20 werd omdat ik ook consumptie aardappelen had.
  De boekhouder had ook jou idee, maar de voorberekende kosten waren nogal wat.
  Daarbij denk je. Moet je met zulke manieren te werk gaan?
  Verder ben ik het met A1967 09.18 eens.
  Het beleid moet toch gerelateerd worden aan grasland.
  Wat is er mis met grasland van niet derogatieboer, maar maisland van derogatieboer mag meer bemesten.
  Een beetje verstand denkt toch dat overheid hierop inspeelt.
  Maar zoals eerder al geconcludeerd is er veel onvermogen.
  Rouveen
  Van 2 juli tot nu toe zijn knelgevallen voor het grootste deel al opgelost.

 • Peet1212

  Helemaal eens met Alco1, het gebruik van mest moet worden afgestemd op het gewas. De stikstof moet leidend zijn. Pas dan is het een eerlijk beleid.

 • farmerbn

  Het is inderdaad raar dat op grasland van een deelnemer aan de derogatie meer mest mag dan op grasland van een niet deelnemer. Als het voor het milieu verantwoord is om 230 kg N op grasland te brengen, waarom dan niet op alle grasland. Dit is dus politiek; voor wat hoort wat. Deelnemers van de derogatie hebben ze bij de ballen. Boeren moeten doen wat ze zeggen en dat zijn de voorwaarden van deelname aan de derogatie. Milieu speelt geen rol maar alleen macht. Daarom geen derogatie want de spelregels zullen in de toekomst steeds strakker worden. Daarnaast dus naar de rechter en stellen dat 230 kg N voor al het grasland moet gelden!
  In Frankrijk stoot een koe van een jonge boer op papier minder N uit dan van een andere boer. Jonge boeren worden gematst. Milieu welnee maar politiek wenselijk. De politiek doet wat hij wil. Het hoeft niet altijd te begrijpen zijn of milieu verantwoord.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.