Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

'Aantal bedrijven met weidegang licht gestegen'

Het aantal melkveebedrijven waar koeien in de wei lopen, is als gevolg van nieuwe weiders het afgelopen seizoen licht gestegen. Dat meldt Duurzame Zuivelketen (DZ).

DZ is een samenwerkingverband tussen de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO. Het nieuws is opvallend aangezien het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent nog aangaf dat het aantal weiders licht is gedaald.

78,9% melkveebedrijven doet aan weidegang

In weideseizoen 2016 paste volgens DZ 78,9% van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. Dat is 0,6% meer ten opzichte van een seizoen eerder.

Deze toename is volledig toe te schrijven aan de groei van het percentage bedrijven dat volledige weidegang toepaste. In juni dit jaar maakte zuivelondernemingen al bekend dat ruim 300 veehouders dit seizoen een vorm van weidegang op hun bedrijf toepassen, terwijl zij eerder nog de koeien het hele jaar door op stal hielden. In het afgelopen weideseizoen liet 70,5% van de melkveebedrijven de koeien ten minste 120 dagen 6 uur lang per dag buiten lopen. Het percentage bedrijven dat aan deelweidegang deed bleef onveranderd op 8,4%.

CBS meldt daling aantal weiders

De cijfers die DZ presenteert geven een ander beeld dan de cijfers die het CBS recent publiceerde, al hebben deze cijfers betrekking op een jaar eerder. Volgens het statistiekbureau is het aantal bedrijven dat de koeien weidt juist gedaald van 78% in 2014 naar 76% in 2015. Ook het aantal koeien in de wei liep terug van respectievelijk 69% naar 65%. Dit terwijl de DZ over 2015 uit gaat van een percentage bedrijven dat weidegang toepast van 78,3%. Een percentage waaraan de zuivel en LTO de conclusie verbonden dat de dalend trend leek te zijn gestopt.

Verschillende meetmethoden

DZ baseert zich wat betreft haar cijfers op de geborgde gegevens van 14 individuele zuivelondernemingen goed voor de verwerking van ruim 98% van alle melk in Nederland. Het CBS stelt het niveau van weidegang vast op basis van de verplichte Landbouwtelling. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Ook rekent het CBS geen deelweidegang mee als gevolg van het weiden van jongvee en droge koeien.

Uit de CBS-statistieken is in ieder geval duidelijk op te maken dat vooral de grotere bedrijven minder aan beweiding doen. Van de bedrijven met 160 of meer melkkoeien past maar nog maar 39% volledige weidegang toe.

Dierenbescherming: ook aantal koeien vermelden

De Dierenbescherming, een van de deelnemers aan het Convenant Weidegang, vroeg de zuivel afgelopen jaar voortaan ook het aantal koeien dat geweid wordt bekend te maken en niet alleen het aantal bedrijven. Volgens beleidsmedewerkers bij de Dierenbescherming, Bert van den Berg, wordt hier vanaf volgend jaar gehoor aan gegeven.

Meer provincies tekenen Convenant Weidegang

Opvallend is dat het aantal deelnemers aan het convenant dit jaar met maar liefst 9 nieuwe partijen is gegroeid naar 73. Onder meer de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland zetten tijdens een bijeenkomst van deelnemers in Leeuwarden hun handtekening onder het convenant. Doel van het Convenant Weidegang is nog steeds om het percentage bedrijven dat weidegang toepast naar 81,2 te krijgen, ofwel het niveau van 2012. Staatssecretaris Van Dam zet trouwens in op 80% weidende koeien in 2020.

Laatste reacties

 • frl

  Het gaat om % koeien dat 120/6 weidegang krijgt, % bedrijven dat enige vorm van weidegang heeft is laf daar hebben die % koeien die binnen staan niets aan, wees eerlijk.

 • gjh

  wat een onnozel gelul gewoon koeien naar buiten 10 cent meer en de koeien binnen 10 cent minder dan weet ik zeker dat er 99 procent naar buiten gaat en het probleem is opgelost

 • oorspronkelijk

  heerlijk frl/gjh jullie maken duidelijke keuze
  verhelderend

 • mts. huijssoon holtland


  volgens mij vind de koe het helemaal niet leuk buiten
  alleen de mensen vinden het leuk om dat het vroeger ook zo was

 • frl

  Koeien vinden het machtig buiten hoef de stroom draad niet dicht te doen komen toch niet thuis.(alleen in herfst).
  Je moet dan wel alles weiden boven de 4 maanden (jong geleerd is oud gedaan).

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.