Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Rustiger jaar voor zuivelcontroleur COKZ

Zuivelcontroleur COKZ had in 2015 een rustiger jaar dan in 2014. De Rusland-boycot zorgde voor minder zuivelexport en dito uitgifte van certificaten. Ook werden minder overtredingen vastgesteld bij de productie.

Een breder controlepakket, maar minder geconstateerde overtredingen. Dit tekent het algemene beeld over 2015 bij het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ).

Ook had het COKZ minder werk aan de uitgifte van exportcertificaten, blijkt uit het jaarverslag 2015 van de controle-organisatie.

Oorzaak daarvan was de boycot die Rusland in augustus 2014 instelde voor onder meer zuivelproducten uit de EU. In 2014 gaf het COKZ nog 45.490 certificaten uit aan zuivelexporteurs. In 2015 was hun aantal gezakt naar 42.425.

Daarnaast heeft het COKZ vorig jaar ruim 800 veterinaire certificaten minder uitgegeven dan in 2014, namelijk 26.175 in plaats van 27.020. Zonder deze boycot zouden in 2015 iets meer certificaten zijn uitgegeven, stelt het COKZ.

Kwaliteitstoezicht op zuivelproductie

Kerntaak van het COKZ is het kwaliteitstoezicht op de zuivelproductie. In 2015 heeft de organisatie 936 beoordelingen uitgevoerd bij 781 bedrijven. Daarvan zijn er 327 uitgevoerd bij fabrieksmatige zuivelproducenten en 564 bij kleinschalige bereiders, zowel boeren als kleine ondernemingen.

Bij melkveehouders die hun melk afleveren aan een fabriek waren vorig jaar 218 inspecties. Daarvan waren er 138 bij melkveehouders die in een borgingssysteem zitten en 78 bij melkveehouders die geen borgingssysteem hebben. De laatsten worden intensiever gecontroleerd, vanwege het ontbreken van zo'n borgingssysteem.

Gesjoemel met voorverpakte kaas

Dankzij het toezicht werden 39 zaken (31 in 2015) aanhangig gemaakt wegens overtreding van de regels voor de kaasproductie. De meerderheid daarvan, 32 zaken, betrof gesjoemel met voorverpakte Gouda-Holland kaas (uit de fabriek). Wat op de verpakking stond, zat er niet in. Bij de controle van boerenkaas werd 7 maal een overtreding vastgesteld. De meeste zaken werden afgedaan met een berisping, een enkele met een geldboete. Verreweg de meeste overtredingen bij kaas hadden volgens het COKZ betrekking op te hoge vocht- en vetgehalten in (de droge stof van) kaas.

Bevindingen COKZ meestal geaccepteerd

Zuivelproducenten leggen zich meestal neer bij de bevindingen van het COKZ. Slechts in 1 geval moest het COKZ naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat was omdat een veehouder het COKZ toegang weigerde. De organisatie wilde een controle uitvoeren gericht op de naleving van Europese regels in het kader van 'cross-compliance'. Dat is een nieuwe taak voor de organisatie, die daarvoor was gevraagd door het ministerie van Economische Zaken. Kennelijk is het ook een gevoelige taak.

Eén reactie

  • xw

    maar als je ze op het erf krijgt, naaien ze je wel een oor aan.
    Op het erf mooi praten maar achteraf krijg je de brieven dat je gekort wordt op je betalingsrechten [€ 1500,- lag wat stof boven op de melktank]. Had die lul niet gezegd toen ie bij ons was.

Of registreer je om te kunnen reageren.