Rundveehouderij

Achtergrond 13 reacties

Melkveehouders: wij gaan de pijn in 2017 zeker voelen

2017 zal een heel lastig jaar worden voor melkveehouders. Zij worden gedwongen koeien af te stoten. Bovenal wordt de noodzaak van de maatregelen gevoeld, ook al doen deze pijn. "Het scheelt dat de melkprijs iets is aangetrokken."

"Er moest wat gebeuren. Daarvan ben ik overtuigd", zegt de 50-jarige melkveehouder Henk Aalpol in Enschede. "De plannen om het melkveefosfaat te reduceren geven helderheid, maar doen ook pijn." De maatregelen raken Aalpol ook. "Wij gaan de pijn in 2017 ook zeker voelen. De melkproductie op 2 juli 2015 was niet geweldig door allerlei omstandigheden. Als daar nog 4% af moet, dan is dat pijnlijk."

Bekijk een fotoreportage van het bedrijf van Aalpol

Hij heeft 55 hectare in gebruik en circa 100 koeien en 60 stuks jongvee. "We zijn een grondgebonden bedrijf. Ik kan nog mest aanvoeren." Medio juli 2015 telde zijn veestapel 96 melkkoeien. Hij rekent erop maximaal 90 melkkoeien te kunnen aanhouden in 2017. "Ik hoop nog wat jongvee te kunnen omwisselen voor melkkoeien. De minst productieve koeien zullen als eerste eruit gaan." Een adviseur heeft hij nog niet geraadpleegd. Wel heeft hij zelf gerekend aan het aantal koeien en de melkproductie. "Vanaf 2018 kunnen we hopelijk weer groeien."

Veel vee-uitval

Emiel Stam (35) in het Gelderse Spijk begrijpt ook dat er 'iets' moest gebeuren. "De aangekondigde maatregelen pakken voor ons alleen heel slecht uit." Het eerste jaar na de nieuwbouw heeft Stam door problemen met de melkrobot veel vee-uitval. De opbouw van de nieuwe veestapel liep daardoor vertraging op. Op 2 juli 2015 had hij ruim 100 melkkoeien staan. Nu zijn dat er 110. Veel vaarzen kalven volgend jaar af. "Een slechte timing." In 2017 zal Stam nauwelijks in dieraantal terug moeten, maar de geplande groei moet hij nu een jaar uitstellen.

Bekijk een fotoreportage van de nieuwbouw bij Stam

De stal biedt ruimte aan 150 melkkoeien en 25 droogstaande koeien. Hij heeft 67 hectare grond in eigendom. Mogelijk wil hij gebruikmaken van de slachtpremie voor de koeien die er toch uit moeten. "Dat hangt af van de hoogte van de boete voor extra melkproductie. Ik wil toch proberen mijn eigen bedrijfsstrategie vast te houden."

Hij hoopt verder dat veel boeren die toch willen stoppen, gebruikmaken van de stoppersregeling. "Hoe meer melkveehouders van die regeling gebruikmaken, hoe minder de blijvers hoeven te krimpen. Ik vind het belachelijk dat je nu koeien zou moeten ruimen, die je een jaar later wel weer mag aanhouden."

‘Dan maar een paar koeien minder’ 

Johannes Baarda (38) in het Friese Britswert verwacht dat hij ‘een paar koeien’ moet inleveren in 2017. “Vorige zomer hadden we omstreeks 150 dieren inclusief jongvee. Het aantal kalveren heb ik al flink teruggebracht.” De melkproductie is nu wel flink hoger dan in 2015. “In 2015 waren we de stal aan het verbouwen en kon ik niet optimaal voeren. De melkproductie had daar toen ook flink onder te lijden.” 

Johannes Baarda</p>
<p><em>Foto: Anne van der Woude</em>
Johannes Baarda

Foto: Anne van der Woude

Baarda heeft 68 hectare grond in gebruik. Hij kan nog mest aanvoeren. Fosforarm voer gebruikt hij al. “We moeten positief blijven. De melkprijs is inmiddels wat gestegen en dat helpt ook om positiever te zijn. Als ik een paar minder koeien moet melken, dan moet dat maar.”

Aflossingsperiode verlengen

In het Groningse Zuidbroek heeft Wim Bos (35) een melkveebedrijf met 87 hectare in eigendom en 35 hectare huurland. Hij melkt nu 245 koeien, medio 2015 waren dat er 231. De stal biedt plaats aan 280 koeien, inclusief jongvee. Hij heeft uitgerekend circa 24 melkkoeien te moeten minderen in 2017.

Bekijk een fotoreportage van het bedrijf van Bos

"Ik had liever een andere regeling gezien, bijvoorbeeld drie koeien per hectare. Ik snap dat er iets moet gebeuren en de maatregelen pijnlijk zijn." Bos werkt er naartoe om in 2018 de stal vol te hebben. "Daar is de financiering in 2014 op afgestemd. Ik los de komende 20 jaar elk jaar €200.000 af. Daar kan ik niet meer aan voldoen. Ik verwacht dat de aflossingsperiode moet worden verlengd met maximaal tien jaar."

De onzekerheid vindt hij nog het meest vervelend. "We wachten al twee jaar op duidelijkheid. Ik ben bezig met een windmolen, maar ik krijg bij de banken niets voor elkaar. Ze doen niets voor er duidelijkheid is. Alles zit op slot door de onzekerheid over het beleid."

'Snel duidelijkheid over maatregelen'

Gerard Hakkert (38) in het Brabantse Tricht heeft een matig intensief bedrijf. Hij melkt nu 150 koeien, 15 meer dan in 2015. Hij is al minder jongvee gaan houden, omdat hij al wist niet veel verder meer te kunnen groeien. 59 hectare heeft hij in gebruik. Voor hem is het belangrijkst dat er snel duidelijkheid komt over de invulling van de maatregelen. "Dan kunnen we met z'n allen verder. Niet alleen de melkveehouders, maar ook toeleveranciers en afnemers." De aantrekkende melkprijs heeft een positieve invloed op het sentiment in de sector, merkt hij.

Gerard Hakkert</p>
<p><em>Foto: Herbert Wiggerman</em>
Gerard Hakkert

Foto: Herbert Wiggerman

'Geen consequenties voor financiering'

De maatregelen hebben voor Jurgen Conjarts (34) in het Limburgse Margraten grote gevolgen. "Wij zijn een groeiend melkveebedrijf met veel eigen jongvee. Onze melkproductie is sinds 2015 flink gestegen." Conjarts melkt samen met zijn broer 300 koeien en heeft 210 stuks jongvee. Dat zijn 50 koeien meer dan op 2 juli 2015.

Bekijk een fotoreportage van het bedrijf van Conjarts

"We hebben in die periode een nieuwe stal gebouwd. Onze financiering is afgestemd op een melkproductie van 2,5 miljoen liter melk. We produceren nu 3 miljoen liter. Als we weer terug moeten in productie is dat heel jammer, maar voor de financiering heeft het geen consequenties." Hij hoopt dat grif gebruik wordt gemaakt van de stoppersregeling."

Fosfaatakkoord met 3 pijlers

Het totale maatregelenpakket moet een fosfaatreductie opleveren van 8,2 miljoen kilo. De reductie bestaat uit 3 pijlers.

1. Melkvermindering

 • Melkveehouders die meer melk produceren dan een vastgestelde referentiehoeveelheid, krijgen een lagere melkprijs voor de melk boven die hoeveelheid;
 • De korting wordt lager als melkveehouders hun veestapel verkleinen;

2. Voerspoor

 • Streven is het fosforgehalte in melkveevoer te verlagen tot 4,3 gram per kilo.
 • Er komen nog aanvullende maatregelen voor bijproducten en ruwvoer.

3. Reductie veestapel

 • Melkveehouders die koeien willen afstoten in 2017, ontvangen per melkkoe tussen €1.700 en €2.200.
 • Wie het eerst zijn koeien afstoot, ontvang de hoogste bonus.
 • Rabobank is bereid aan melkveehouders die een (deel) van hun vee afstoten, voor maximaal 60.000 koeien in totaal een voorschot te verstrekken.
 • Het tweede onderdeel is een opkoopregeling voor dieren met een premie per dier, een soort van slachtpremie. Voor dit onderdeel is €5 miljoen beschikbaar.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Eindelijk een verhaal over het fosfastreductieplan wat constructiever en socialer is dan de andere verhalen de laatste dagen.

 • melkveehouderijritsema1

  De grondgebonden boer word dus 2 keer gepakt.
  Er komen nog aanvullende maatregelen voor bijproducten en ruwvoer?

  Daar gaat de raap en kom de dure soja.

  Boerderij moet plan van vogelaar eens publiceren die is meer gericht op de toekomst zover ik er wat voor meegekregen heb.

 • Kletskoe

  Een bevestiging dat elk bedrijf zijn eigen verhaal heeft. En allemaal in zeker.zin een knelgeval door maatregelen als gevolg van de.onstuimige.groei Een knelgevallenregeling zal zeer beperkt en strak moeten blijven want anders staat.iedereen op.de.stoep en leggen.zelfs ook de niet groeiers het loodje door.de.generieke korting.

 • parnas

  De adviseurs die sommige van deze van alles hebben voorgeschoteld en de bankmensen die een handtekening hebben laten zetten voor deze investering moeten zich schamen . Men heeft natuurlijk wel zelf de handtekening gezet maar de zorgplicht was ver te zoeken. En omdat de bankmensen zulke zaken bij meerdere hebben gedaan en nu in de problemen gaan komen moeten de niet en kleine groeiers ook bloeden. Geleidelijk groei is veel beter en minder risicovol.
  Geeft wel aan dat er nu duidelijkheid moet komen voor de toekomst.
  De teugels zullen strak moeten worden gehouden zodat niet zij maar ook de kleine boeren eens een paar koeien kunnen groeien.

 • deelen

  Genoemde bedrijven hebben allen belang bij derogatie. Ze kunnen wel klagen, maar geen derogatie is erger voor deze bedrijven. Of zie ik dat verkeerd.

 • Bennie Stevelink

  @deelen, meer dan 80% van de melkveehouders heeft belang bij behoud van derogatie. Ook een deel van de melkveehouders die zelf geen gebruik maken van derogatie heeft er belang bij. Zonder derogatie moeten ze veel hogere tarieven betalen voor mestafvoer.
  De boeren die hier roepen dat ze de derogatie kwijt willen is maar een kleine minderheid.

 • jeannettedekker1

  Bennie niemand wil derogatie kwijt maar derogatie gaat op deze manier een vermogen kosten en ze zullen blijven dreigen met afschaffen.

 • Bennie Stevelink

  @jeannettedekker, geen derogatie gaat veel en veel meer kosten.

 • Kletskoe

  Zou dhr Stam niet doorhebben dat wanneer hij de boete voor lief neemt en lekker blijft doormelken hij niet bijdraagt aan het verlagen van de fosfaat productie? Zo dom lijkt hij mij niet. Dus hij kiest weer voor zijn eigen belang. En dan verwachten dat niet groeiers het 'logisch' vinden dat iedereen moet inleveren? Hoever kunnen LTO en NZO gaan? Dit ondermijnt het draagvlak! Dat willen ze blijkbaar niet zien omdat andere belangen groter zijn.

 • hylkema.l

  Jan Cees Vogelaar heeft een plan toegelicht op een AVM bijeenkomst in Heerenveen. Hij noemt het zelf een plan B. Daarin wil hij naar 2,4 koeien, stuks grootvee per ha. Hij is bovendien tegen dure verhandelbare fosfaatrechten. Een plan met zulke doelen is niet voor 2018 te realiseren. Wel vind ook ik dat het stelsel van dure fosfaat rechten slecht is voor de sector. Je kunt beter investeren in grond en goede bedrijfssystemen.

 • Bennie Stevelink

  @hylkema.l, fosfaatrechten zijn niet duur als je ze combineert met voldoende strenge grondgebondenheid. De fosfaatrechten zorgen wel voor een harde begrenzing van de veehouderij wat met het systeem van Jan Cees Vogelaar niet zal lukken. Ook krijg je met het systeem van Vogelaar allerlei schijnconstructies.

 • c.ferdinands

  met dat derogatieplan gaat de grondprijs instorten met 30 a40 % staat de helft
  van de bedrijven onder water dat moet je toch niet willen

 • de beul

  Ik doe geen koe weg,heb nu 2 GVE per hectare.
  Tis toch van de zotte dat ik moet mee betalen voor iemand die allen op rendement uit is.
  Als je vanuit 2.4GVE per hectare uit gaat is er voor iedereen grond genoeg ,
  en kunnen we dezelfde productie behouden.
  Alleen we moeten de grond beter verdelen,en de intensieve boer moet ook eens geld uitgeven aan grond!!
  Dat deed bij ons ook zeer toen wij het konden kopen.
  Misschien voor de intensieve boer ook iets om over na te denken.
  En niet de extensieve boer er voor op laten draaien!!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.