Rundveehouderij

Achtergrond 92 reactieslaatste update:29 nov 2016

Grondgebonden melkvee: tot 2,3 GVE per hectare

De melkveehouderij moet binnen 4 jaar naar een veebezetting van maximaal 2,3 grootvee-eenheden (GVE) per hectare. Dat komt neer op 96 kilo fosfaat of 16.750 kilo melk per hectare cultuurgrond. Het is de kern van het ‘Plan Grondgebonden melkveehouderij’ van de Coalitie voor Grondgebonden melkveehouderij.

Volgens adviseur Frits van der Schans van de coalitie moet de melkveehouderij toe naar een veebezetting van maximaal 3,8 GVE per hectare in 2017 naar 2,3 GVE in 2020. De coalitie is een samenwerkingsverband van Netwerk Grondig, natuur- en milieuorganisaties, biologische melkveeorganisaties en zuivelbedrijven EKO Holland en Henri Willig.

De kernpunten van het Plan Grondgebonden melkveehouderij:

• de veebezetting op melkveebedrijven moet omlaag van maximaal 3,8 GVE per hectare in 2017 naar 2,3 GVE in 2020;

• naast de 2,3 GVE geldt een maximum van 16.750 kilo melk per hectare;

• minimaal 80% grasland en 20% mais of ander bouwland; bedrijven die eigen krachtvoer verbouwen mogen rekenen met minimaal 70% grasland;

• er komt een koppeling tussen grond en fosfaatrechten. Per hectare grond kan niet meer dan 96 kilo fosfaat worden overgedragen;

• krimp bij invoering van fosfaatrechten moet alleen gaan gelden voor bedrijven met meer dan 2 grootvee-eenheden per hectare.

'Forse opgave voor intensievere bedrijven'

Volgens Frits van der Schans is het een forse opgave voor de intensievere bedrijven. “Het gaat daarbij wel om een relatief kleine groep bedrijven”, aldus Van der Schans, “De inschatting is dat het voor die groep toch wel mogelijk is om voldoende gronden te vinden.” Hij schat in dat op basis van krimp op alleen intensievere bedrijven de melkveestapel op die bedrijven met 12% moet krimpen in het eerste halfjaar van 2017.

Deze week Kamerdebat

De plannen van de coalitie Grondgebonden Melkveehouderij zijn vorige week al aangekondigd. De partijen binnen de coalitie hebben niet ingestemd met het eerder gepresenteerde fosfaatverminderingsplan van de zuivelsector. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het mestbeleid inclusief invoering van fosfaatrechten voor melkvee.

Laatste reacties

 • mtsvanaaken

  Dan zal FC veel melk tekort gaan komen.

 • info519

  Wat een waardeloos plan. Ga gewoon nitraat meten net als de slimme Belgen en mestverwerken. We moeten naar evenwichtsbemesting, mestverwerken en kunstmestlose melkveehouderij. Dat is de toekomst. Tip: lees landbouwparagraaf van Dijkgraaf. Onvoorstelbaar dat deze linkse club niet tegen kunstmest is wat uitspoeld naar grondwater en wat 25% van ons aardgas verbruikt.....

 • melkveehouderijritsema1

  Wat een top plan de melkveehouderij grondgebonden maken

 • jaap69

  wat een waardeloos plan, 16750 kg melk/ha dan moeten de koeien behoorlijk minder melk gaan geven.

 • Mfb

  Op zich geen slecht plan maar om de derogatie te redden zullen we eerst het andere plan moeten invoeren. Dat biedt op korte termijn een oplossing. Dit plan duurt veel langer

 • f.degroot1

  Goed en realistisch plan, en dan weg met alle andere regeltjes.
  Zo krijg je een gezonde sector en veel goodwill.

 • moi !

  Op zichzelf nog niet zo n gek plan. Ik denk dat de doel stelling in 2020 iets te voorbarig is.

 • rub2

  Denk dat dit plan niet geheel ongeschonden door de onderhandelingen gaat komen. Wel leuk bedacht maar voor minimaal de helft van de melkveehouderij bedrijven een te pittige klus. Banken steken hier een stokje voor want die zien hun uitgeleende centjes nooit te nimmer meer terug.

  Als bijna grondgebonden boer ga ik de uitdaging graag aan.

 • melkveehouderijritsema1

  MFB
  Dit plan ligt er ook om de derogatie te redden.

 • Bertus Buizer

  Goed plan (!), maar nog beter is om daarnaast ook de import van krachtvoer op basis van GMO-soja te stoppen. Oftewel, maak de Nederlandse veehouderij GMO-vrij. <>

  En...meer aardigheid met minder regels van de overheid.

  Lokale bron detectie ten behoeve van voldoende kwaliteit grond- en oppervlaktewater.

 • John*

  heb t hier al vaker geschreven > met de invoering van de fosfaatrechten gaan de rechten van de stoppers naar de grond gebonden bedrijven. (die hoeven alleen nog maar de rechten aan te schaffen) en de gronden gaan naar intensieve bedrijven die voldoende rechten hebben verworven maar nog onvoldoende grond hebben. uiteindelijk is iedereen grondgebonden en voorzien van rechten. De grootste opgave ligt bij de intensieve bedrijven om dure grond te verwerven.

 • gawestra1

  Je kunt wel merken uit welke hoek de wind waait

 • Wesseling76

  Wat een waardeloos plan. Niet over nagedacht. Wie nu altijd netjes op ze land was en zelfvoorzienend zou nu gestraft worden. Gewoon evenwichtbemesting. goede grond houdt dan ook ze waarde. En wat er afkomt mag er op. Dan mergel je de grond niet uit. en 16750 kg melk. kom je nog onder een voer efficiëntie van 1. of je houd heel veel voer over. wat moet je daar dan mee??
  Ze moeten de regels van het fosfaat plafon verandere. wat de grens over gaat er van af trekken. dan heeft niemand een probleem. en de Amvb is dan een regel die zwaar zat drukt op de sector.

 • vd m.

  Hier is grondig over nagedacht

 • landboer

  Alleen onhaalbaar...

 • kleine boer

  Goed plan voor de intensieve toch ook prima zij konden nu toch ook hun mest plaatsen ze zijn immers ook grondgebonden schrijven ze hier steeds......

 • rub2

  Alleen de melkveehouders in Nederland laten stemmen over dit plan, elk bedrijf 1 stem. Wedden dat dit plan er met vlag en wimpel door komt. In een klap van al het gezeur en gezeik af. Moet je kijken wat al dat gedimdam afgelopen jaren alleen al heeft gekost.

 • DJ-D

  Plan gerealiseerd op emotie. Heeft weinig met de realiteit te maken.

  Een streven na een veebezetting in de oost vaarders plassen van 2.3 is wel een goed idee.

 • parnas

  Worden we toch allemaal biologisch met deze regels dan is de biologische melkprijs de melkprijs die die de gangbare ontvangen en kan iedereen biologisch eten. Wat nu niet voor iedereen is weggelegd. Toch triest dat je als zelfstandig ondernemer helemaal niet meer de baas bent op je eigen bedrijf. En dat we gewoon een hoek in worden gedrukt door maar een klein percentage mensen die dit willen en als ideaal zien.

 • buitenok

  2.3 gve is net zoveel als derogatie met 230 kg N. Top Plan

 • grondboor

  Welke cijfers en normen liggen hier aan ten grondslag ? Wat is het doel ? Of zijn deze normen het doel?

 • frl

  Prachtig idee koetjes mooi buiten, voor weidevogels ook veel beter, alles in een keer maaien is waardeloos kuikens zijn kansloos.

 • naar de lust

  Goed plan ik ben er voor

 • mts van den brink

  20000kg per hectare lijkt me beter. Dan moet een ieder zelf maar bepalen met hoeveel koeien ze dat doen. En één regel is veel makkelijker dan de honderden regels die er nu zijn.

 • g*n

  Ook hier weer jammer dat het échte probleem niet opgelost wordt. Nitraat. Dat zou Frits toch onderhand wel moeten weten?

 • mkastelein@hetnet.nl

  Waardeloos plan. We zitten hier op grond die tussen de 15000 kg ds en 18000 kg ds aan gras per ha veengrond opbrengst. Het is toch niet anders dan logisch dat je zou mogen bemesten naar wat je er afhaalt. Het blijkt wel dat degenen die dit verzinnen duidelijk geen verstand van de sector heeft. Evenwicht bemesting. (minas)? Moet de rest aan gras wat we overhouden maar in de vergister? Is dit te verkopen aan de consument?

 • koeien10

  dit is pure diefstal 1984 nieuwe stal gebouwd 30 jaar geinvesteerd in melkquotum 2miljoen kwijt en nu fosfaat rechten stelsel 25.000/ha en nu terug naar16.000liter/ha? ik dacht van niet.

 • Maxxum

  Geen goed plan.
  We moeten naar evenwichts bemesting
  Fosfaat wat niet op de NL bodem komt niet meetellen voor plafond
  Derogatie op perceelsniveau (nitraat meten volgens Belgische methode)
  Excretie normen vee heel Europa gelijk trekken
  En Van Dam een schop onder z'n reet geven.

 • Boerderij10!!

  Goed plan

 • DJ-D

  @Bertus koeien eten alleen sojaschroot en sojahullen, afval van de sojaboon. De olie is voor de mens. Net als palmolie o.a. voor shampoo wordt gebruikt en de palmafval eten de koeien op.

 • daan1908

  Hoe krijgen we het klaar om de mestexport 2 keer te tellen , eenmaal in Nederland en 1 keer in het buitenland . We kunnen allemaal rekenen dus de ge-exporteerde mest telt hier niet mee omdat deze niet in Nederland wordt gebruikt . Dus het Fosfaatplafond wordt niet overschreden , waarom niet , simpelweg omdat de betreffende mest hier niet op de grond komt maar wel in het buitenland . Ik weet niet welke rekenmachine de betreffende ambtenaar bij zich had , maar het was zeker niet de nieuwste versie . Het fosfaatplafond gaat er toch vanuit dat deze mest in Nederland blijft , anders is het nog erger dan is dit een mogelijkheid die door andere landen wordt aangegrepen om ons aan banden te leggen , een soort van exportverbod.

 • peetersdejongh1

  geen goed plan, hoe kun je ooit met zo'n kostprijs concurrerend zijn en met deze grondprijzen in ons drukbevolkte landje een opvolger in de toekomst een bedrijf over laten nemen? Bedrijfseconomisch kan dit nooit voor langere tijd uit en welk doel dient het? kom mensen, denk een beetje meer realistisch en denk vanuit ondernemersperspectief ook naar de toekomst.

 • steenderen

  Waardeloos plan

 • hooghoes

  Goed plan mee eens

 • zon

  Binnenkort komt het buitenland misschien wel op de markt om de overtollige koeien op te kopen nu de melkprijs stijgt ,hoeven ze niet naar de slacht.

 • PIETER123

  Dit plan is te laat Brussel telt alleen staarten,en de waterkwaliteit waar niets op aan te merken is.Als een waterschap maar niet zijn eigen vlees keurt .
  Waarom moet donderdag de PvdA een uur lang het woord voeren in de Kamer.

 • Klaasvaak

  In de trend van :

  Wij van WC-eend adviseren WC-eend

 • boergert

  Weer een plan gemaakt om de problemen over de zelfgemaakte schutting te gooien. Alle nederlandse koeien zijn grondgebonden, er is in Nederland voldoende mais en grasland onze melkkoeien te voeden en dus ook om mest te plaatsen. Als we het erover eens zijn dat de derogatie offers vraagt deel dan deze offers op een eerlijke manier en niet op deze manier. Het lijkt vooral een poging van Grondig en consorten om vooral de waarde van de grond hoog te houden. En als er iets een lagere veebezetting in de weg staat dan is het wel de hoge waarde (en dus het lage rendement) van grond

 • wmeulemanjr1

  Veel boeren zetten hun centen niet graag in grondgebruik, hebben liever dat anderen grond voor de mest moeten hebben die dan maar verplicht t/b/v intensievere met veel fosfaatrechten, extensief moeten blijven met naast te weinig fosfaatrechten, latente ruimte moeten houden, overigens wel ideaal voor intensief!

 • vd m.

  @Daan1908, In de laatste zin staat wat er volgens mij speelt ...

 • rh.dekker1

  Goed plan, dit eerst uitvoeren.voor de intensieve bedrijven ruimte maken doormiddel van mestverwerking, hiervoor moetworden gevochtenin Den Haag en Brussel! Dat is de juiste volgorde. Dan wordt op korte termijn de "pijn" geleden waar het ook behoort. De intensieve zijnbuiten hun "Jas" gegroeit.
  Dit ook een soort van natuurlijke selectie.

  In dit plan isook meerkans voor een eerlijke prijs voor onze producten.
  Dat willen we toch? Kan de politiek ons nu een handje helpen.

  met vriendelijke groet,

 • lepercheron 46

  Goed plan , ook goed voor het milieu, Dit had Braks al in moeten voeren in 1984, dan hadden we dit gezeik niet eens gehad.

 • jeannettedekker1

  Melkveewet mestwetgeving desnoods voor behoud derogatie aanscherpen. Iedereen tevreden.

 • stoksholsteins

  Alle veehouderij is per definitie grondgebonden, immers alle voer groeit op grond. Alle mest moet per definitie verantwoord gebruikt dan wel afgezet worden. Voor het milieu maakt het niet uit wiens grond dat dan is.

 • melkveebedrijf dams

  De grootgrondbezitters willen mijn koeien afpakken. Stop a.u.b. de diefstal meneer van Dam.

 • MDVoedsel

  Na Braks had Brinkhorst in 2000 de kans om het plan van de Commissie Koopmans uit te voeren. Die pleitte voor een gve-norm van 2,25 /ha en voor droge zandgronden 1,75 gve/ha. zie p. 17 CLM rapport <>
  De (oud) voorzitters van LTO, NAJK en Campina onderschreven toen dat plan, waaronder ...Jan Cees Vogelaar.
  In 2011 kwam commissie Wijffels met vergelijkbaar voorstel.
  Historische fout van Brinkhorst kan nu rechtgezet worden.

 • 344412

  Sommigen boeren melken 12.000 kg per koe, andere 7.000. Sommigen halen 18.000 kg ds van hectare, andere 8.000. Sommigen hebben 10 stuks jongvee per 10 koeien, andere hebben helemaal geen jongvee. Sommigen hebben 10 hectare, andere 100. So What? Waarom moeten we allemaal hetzelfde gaan doen? Slecht plan.

 • gvandenbelt1

  heel goed plan kan iedereen zo uit rekenen hoeveel koeien hij mag houden

 • MarkvIngen

  fosfaat is toch een mestprobleem??
  hoe kan het dat FCDF als melkfabriek hier zo'n belangrijke stem in heeft
  beetje veel kontakt (belang) bij financieen ( Rabo bank)
  heb meer op met DOC en A weare
  die gaan voor de melkprijs wat hun belang is

 • g*n

  Je zult je maar netjes aan 2 juli '15 gehouden hebben. Krijg ik nu 2×6% korting en een extensieve, maar forse groeier (na 2 juli) komt weg met 0% korting. Schandalig!

 • Schraar

  Asociaal plan. Mooi voor degenen die van thuis uit veel grond mee hebben gekregen. Bedrijven die dat geluk niet hebben en het met een beperkte kavel moeten doen worden de nek omgedraaid en dat hoeven helemaal geen megabedrijven te zijn, maar kan ook een bedrijf zijn met 25 ha en 80 koeien. Onmogelijk om binnen 5 jaar voldoende grond bij te kopen van 70000,- tot 90000,-

 • vandenbrandcv1

  Geen gve norm maar de huidige excretiecijfers met bijbehorende productie melk. Gve norm is nadelig voor dubbeldoel en biologische bedrijven en werkt productie verhoging in de hand

 • mr

  Slecht plan. Een gve norm kan ik mee leven maar waarom ook beperken met kg per ha. Een zeugenhouder is gebonden aan varkensrechten maar niet aan het aantal geboren biggen. Daar moet je je nooit aan vast laten liggen . En dan de hoeveelheid die ze voorstellen. Frits leeft nog in het ot en sien tijdperk en Jan cees is al een paar jaar geen koe boer meer!

 • wmeulemanjr1

  Als je als kartelvormers een grote groep melkveehouders bewust te slim af wilt zijn en hen bewust onder het mom van fosfaat- plafond de kop in wil drukken dan kun je zo'n tegenplan ook wel verwachten!

 • edke

  En zo draaien ze ons allemaal de nek om

 • frl

  LTO houdt het wel tegen, beschermd "hun" bedrijven wel.

 • Bennie Stevelink

  Maak je niet druk, dit plan kan nooit uitgevoerd worden.
  Een rechter kijkt niet alleen naar de tekst van een wet maar ook naar de uitwerking en uitvoerbaarheid. In bepaalde gebieden, zoals oost Brabant en Twente is het volstrekt onmogelijk om grond te vinden. Daarnaast is het financieel onuitvoerbaar om voldoende grond te verwerven. De feitelijke uitwerking van de wet is dat een deel van de veehouders wordt verboden om een deel van het vee te houden wat ze al jaren hebben gehad. Het komt dus neer op onteigening.
  Een bepaalde mate van onteigening kan wel maar dan moet dat voor iedereen gelijk zijn en er moet een voldoende zwaar wegend maatschappelijk belang zijn. Dus een generieke korting voor een bepaalt dwingend noodzakelijk doel.
  In het bovenstaande plan is de korting zeer ongelijk. Van de ene boer worden dierplaatsen afgepakt die hij al een tiental jaren had om aan de andere boer te geven. Daarnaast is niet duidelijk voor welk dwingend noodzakelijk doel dit moet gebeuren. Er is geen milieudoel mee gediend.

 • Grass to milk

  Het is vooral de vraag welke grond tel je hier in mee? Alleen de grond op naam of ook voer-mest relaties. Daarnaast kun je ook nog twisten over de afstand waar de grond ligt. Als de grond, net als in de amvb gondgebondengroei, in elke willekeurige provincie mag liggen is het wat mij betreft een papieren grondgebondenheid. Prima als we deze discussie voeren maar laten we dan eerst eens de discussie voeren wat grondgebondeheid is.

 • rub2

  Wat is het uiteindelijke doel van deze grondgebondenheid?

  Het is de linkse en groene partijen aangelegen (ja ook de pvda) om verdeeldheid te zaaien binnen de melkveehouderij, dit maakt de sector zwakker en zwakker, wacht maar op donderdag: breng voor en tegenstanders gezellig bij elkaar in Den Haag, lto zet zelfs bussen in, er zit zoveel tegenstrijdig belang dat de emoties nog wel eens hoog op kunnen gaan lopen.

  Dit allemaal met dank van van Dam want die prutst maar door. Hoe langer er geen sturing is hoe slechter het afloopt.

 • Bennie Stevelink

  De onmogelijkheid in dit plan is dat het wetgeving is over een situatie die in het verleden toegestaan was en waar boeren grote investeringen voor hebben gedaan. Wetgeving met terugwerkende kracht is onmogelijk.
  Een voorbeeld: LTO wilde graag als referentie voor de fosfaatrechten het gemiddelde van de eerste 6 maanden van 2015. Dit bleek juridisch niet mogelijk omdat dit in het verleden lag. Er was geen andere mogelijkheid dan een datum in de toekomst, dus 2-07-2015. Ook boeren die voor die datum aan het bouwen waren kunnen rechten claimen.
  In het bovenstaande plan wil men boeren verbieden om koeien te houden die ze misschien al wel tien of twintig jaar gehad hebben.

  Een paar jaar geleden is de nertsenhouderij verboden. Dit verbod gaat echter pas in over twaalf jaar wanneer de inrichting afgeschreven is. En dan nog is niet duidelijk of de rechter toch nog schadevergoeding toe gaat wijzen. Ook voor het verbod op legbatterijen heeft men een dergelijke lange termijn gehad.
  We kunnen hieruit afleiden dat een verbod pas kan ingaan als de afschrijvingstermijn van de gedane investering voorbij is. Dat is bij een melkveestal dus dertig jaar.
  Als het plan al uitgevoerd kan worden zal dat pas in 2046 zijn.

 • kleine boer

  Bennie dus als de derogatie eraf gaat kan iedereen gemakkelijk zijn mest kwijt en blijft even veel koeien houden omdat ze dat in het verleden ook deden met 230-250 kg....

 • Bennie Stevelink

  Meer grondgebondenheid wettelijk regelen kan wel maar dan moet dat in de toekomende tijd liggen. Je kunt bijvoorbeeld wettelijk vastleggen dat je niet meer fosfaatrechten mag kopen dan een bepaalt maximum per hectare. Dat is ook een goede maatregel om de prijs van fosfaatrechten laag te houden.

  Vorige week was ik op een bijeenkomst van ForFarmers en zat ik bij een aantal oudere boeren. Één van deze oudere boeren merkte op dat het mis is gegaan toen ze jaren geleden het melkquotum losgekoppeld hebben van de grond. Daar heeft hij gelijk in. Dat heeft geleid tot intensivering van bedrijven en regio's. Het heeft de prijs van melkquotum onbetaalbaar duur gemaakt. En het heeft geleid tot grondonttrekking uit de melkveehouderij. Als men de koppeling tussen melkquotum en grond in stand had gehouden hadden wij deze situatie nu niet gehad.

 • teunisenwilly1

  Heel goed plan kan je als melk veehouder mee leven !!!! Eigen krachtvoer telen heel belangrijk. Wel veel arbeid uren heeft een extensief bedrijf. Dat mag wel eens vertaald worden naar inkomen.

  Intensive hebben zich zelven in de nesten gewerkt heel luxe stallen voor elk dingentje een Robot, ze behoeven geen land te bewerken, laten voer aan voeren, melk af leveren en de over schot aan mest die ze hebben zouden ze willen dat wij als extensieve nog aan mee betalen om dat ze stikken in de stront ze moeten het zelf maar op lossen.

  Zie dachten te gaan boeren op luchtkastelen !!!!

  Wij als grond gebonden hebben het fosfaat probleem niet veroorzaakt.

 • In 1993 in rapport nr 143 van destijd het PR, getiteld: twee duurzaamheidscriteria getoetst aan een gangbaar melkveebedrijf, op pag 25, staat precies dit getal, 2,3 GVE per ha, als duurzaam genoemd. Zou het na 27 jaar dan eindelijk zo ver komen?

 • Peerke1

  Op deze manier wordt de Koek al veel eerlijker verdeeld.

 • daan1908

  Kijk eens hoe het er op dit forum aan toe gaat , dit wordt niks . Nogmaals mestexport + verwerking daarmee doe je niemand tekort en je kunt het naar alle partijen verdedigen . Er hoeven geen koeien weg , AMVB + de factuur van de mestverwerker krijgen meer voor elkaar dan het gekakel van Brussel en Den Haag tezamen.

 • haj146

  slecht plan. Netwerk grondig heeft bij mij volledig afgedaan als je samen met milieudefensie etc heult. Jammer. Net zoals eerder gezegd is iedereen grondgebonden. Een klein deel van mijn ruwvoer verbouwd echter iemand anders. Met dezelfde bemestingsnormen etc. Dus wat zitten jullie nu vreselijk voor eigen parochie te preken. Stumpers

 • Kuijstermans

  Helemaal met Bennie Stevelink eens. Juridisch kan dit plan helemaal niet.
  Iets afpakken van iemand wat hij al jaren heeft. Diegene die al jaren intensief is en zich netjes aan de milieuregels houdt kun je zomaar niet een aantal koeien minder laten houden. Wat een stel kleuters in hun tunnel van eigenbelang kunnen bedenken. De juristen liggen onder tafel van het lachen .
  Het is ook nog bijzonder asociaal. Gelukkig leven we in een rechtstaat.

 • boelenham

  Naïef, onrealistisch ,slecht voor de economie , dom dommer domst , lukt alleen als de melkprijs 50 cnt/liter is dus de grenzen dicht ,..............

 • alco1

  @Bennie 9.13. Was jij er nooit van op de hoogte dat de grondgebondenheid bij aankoop van melkquotum al wel twintig jaar teniet werd gedaan met twee bijgevoegde contractjes. Eén met verhuur grond en één met verkoop voer?

  Zo zal de toekomstige grondgebondenheid ook weer omzeilt worden.

 • B.T. Henstra

  Redelijk plan. Aan de onderhandelingstafel een beetje bij toe geven en dan komen we op 3 a 3,5 gve uit. Dan ben je nog steeds grondgebonden want je kunt je voldoende eigen ruwvoer verbouwen. Volgens mij ben je niet met onteigenen bezig want je pakt niets af je scherpt alleen de regels aan.

 • Kuijstermans

  Als je iets van grondgebondenheid wilt regelen moet je dat in de toekomst doen
  bij handel fosfaatrechten. Eerst knelgevallen oplossen. (kwestie van redelijkheid om deze bedrijven de kans te geven rechten te kopen)
  Dan vervolgens alleen fosfaatrechten laten kopen door bedrijven met voldoende grond. Blijft de prijs van de rechten laag en ga je langzaam richting grondgebondenheid.

 • MKRouveen1

  Het enige goede plan! Had al veel eerder geïmplementeerd moeten worden. We moeten op de korte termijn eerst onder het fosfaatplafond komen, maar daarna moet het deze kant op. Duidelijk, duurzaam en politiek en maatschappelijk gedragen. Geen mestoverschot, geen schending van derogatieregels, meer koeien in de wei en betere omstandigheden voor de weidevogels. Een veel beter verdienmodel voor de veehouder; grondgebonden veehouders zijn geen euro kwijt aan mestverwerking of aankoop van ruwvoer. Bij de consument zitten we geramd en Brussel maakt zich geen zorgen meer over ons. In één klap van alle problemen af!

 • Bennie Stevelink

  @MKRouveen1, via welke route en binnen welke termijn denk je dit te realiseren?
  Voor alle duidelijkheid: ik ben voor regelgeving die leidt tot meer grondgebondenheid en afname van intensiteit van bedrijven en regio's. Een structuur die noodzakelijk is voor maatschappelijk draagvlak en zuivelafzet aan de bovenkant van de markt.

 • hylkema.l

  Het plan is op dit moment volstrekt niet haalbaar. Tussendoor ik woon zelf in een streek waar het best haalbaar is. Maar ons eerste doel moet zijn behoud van de derogatie, voor verreweg het grootste deel van de sector van groot belang. In de fosfaat plannen komen de grondgebonden bedrijven er al beter uit dan de z.g. grote groeiers.
  En voor boeren die het niet meer willen of kunnen , komt er een goede stoppers regeling.

 • frl

  4 jaar is wel snel, 10 jaar is beter zijn er ondertussen meer stoppers, kun je wat bedrijven verplaatsen.

 • Bennie Stevelink

  @frl, in een eerdere reactie heb ik al gewezen op de gehanteerde termijn voor de nertsenhouderij en de legbatterijen. Als ik die lijn doortrek naar de melkveehouderij kom ik uit op 30 jaar.

 • wvdweijden1

  Bennie, vergis je je niet?
  Dit plan pakt van geen enkele veehouder zelfs maar 1 hectare af. Het reguleert alleen het gebruik van de hectares. Dat is geen onteigening maar regulering.
  De Nitraatrichtlijn is toch ook geen onteigening?
  Bovendien: doel van dit plan is behoud van de derogatie, dus juist mínder strakke regulering dan zonder derogatie. Gunstig voor alle melkveehouders.

 • Bennie Stevelink

  @wvdweijden1, in een eerdere reactie heb ik uitgelegd dat het in sommige delen van Nederland (oost Brabant en Twente) volstrekt onmogelijk is om op korte termijn grond te verwerven. De feitelijke uitwerking van het plan is hierdoor dat boeren in deze gebieden binnen vier jaar wordt verboden een deel van de veestapel te houden.
  Als we een reconstructie willen van de veehouderij in meer grondgebonden richting, waar ik het op-zich wel mee eens kan zijn, dan kan dat niet anders dan in geleidelijkheid. Dus regelgeving die TOEKOMSTIGE ontwikkeling in deze richting duwen.
  Het huidige plan wil de realiteit uit het verleden binnen vier jaar zo maar even wegstrepen. Dat is juridisch volstrekt onhaalbaar.

 • wvdweijden1

  Bennie, ook of misschien juist in zulke veedichte gebieden gaan er al volgend jaar bedrijven stoppen (of verplaatsen). Hun grond komt op de markt.
  Zo wordt geleidelijke (her)koppeling aan grond mogelijk.
  En je kunt beter in grond investeren dan in fosfaatrechten = lucht.

 • ponthoeve

  goed plan , nu investeren in grond en niet eerst in fosfaat. anders heb je twee keer geinvesteerd.

 • Bennie Stevelink

  @wvdweijden1 en @ponthoeve, ook in het bovenstaande plan van Milieudefensie en grootgrondbezitters is voorzien in fosfaatrechten.

 • 344412

  Eérst derogatie veiligstellen, dan fosfaatrechten invoeren en vervolgens naar meer grondgebondenheid, ook voor krachtvoerteelt, toe werken. In deze volgorde dus.

 • zeeland321

  iedereen praat voor eigen parochie. slecht plan die grondgebondenheid!!

 • frl

  Als iedereen aan hem zelf denkt, wordt er toch aan iedereen gedacht.

 • Wat doen die beleidsmakers toch ingewikkeld. Gewoon hard melken. Nitraat jaarlijks meten en overbodige (dus na toepassing evenwichtsbemesting) mest verwerken en exporteren. 't Is zo simpel. Lang leve de Nederlandse melkveehouderij! Zuinig op zijn!

 • ...en fosfaatrechten zijn dan helemaal niet nodig. Alleen maar kostprijs verhogend. Vinden de banken niet leuk. Die roepen juist dat de kostprijs Nasr beneden moet.

 • wvdweijden1

  Bennie, hoe meer grondgebondenheid, hoe minder fosfaatrechten waard worden. Intensieve veehouders gaan dan meer investeren in grond en minder in lucht. Mooi toch?

 • wvdweijden1


 • Firma Vellenga

  Fijn, dat andere boeren zich ook laten horen dan het vaste reactie clubje op de Boerderij. Ja, goed plan. Ja, concurrentie andere landen moet wel opgelost worden . Met dit plan ook graag een goede melkprijs. Consument /natuur liefhebbers mag ook wel mee betalen.

 • Grensboerke

  2.3 GVE per ha?
  1 GVE vreet 15 kg ds * 365 dagen = 5475 kg ds per jaar
  Dan vreten 2.3 GVE 12.592 kg ds per jaar.
  Beetje snijmais in je rantsoen en je hebt een serieus ruwvoeroverschot.
  Dus 2,3 is naast de werkelijkheid!
  3 GVE komt dichter bij de realiteit!

 • koestal

  wat een gegoochel met cijfers,wie het weet mag het zeggen !

Laad alle reacties (88)

Of registreer je om te kunnen reageren.