Rundveehouderij

Achtergrond 73 reactieslaatste update:21 nov 2016

Fosfaatplan: minder melk en premie voor afvoer koeien

De fosfaatproductie door de melkveehouderij kan volgend jaar 8,2 miljoen kilo omlaag. Dat is de kern van een pakket maatregelen waar staatssecretaris Van Dam en de zuivelsector het over eens zijn.

Die fosfaatreductie is te bereiken door een maatregelenpakket met onder meer een stoppersregeling en een premie voor het afvoeren van vee, samen goed voor €50 miljoen. Grootste reductie wordt gehaald door een melkverminderingsplan in de zuivel. Als laatste is er het voerspoor.

De zuivelsector heeft vrijdag overeenstemming bereikt over dit maatregelenpakket. Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het pakket heeft de steun van LTO Nederland, NZO, Nevedi, NAJK en NMV, schrijft Van Dam. De maatregelen zouden ruim voldoende zijn om volgend jaar onder het fosfaatplafond te komen. Dit jaar is de verwachte overschrijding van het plafond 6,6 miljoen kilo, heeft het CBS becijferd. Vorig jaar was dat 7,2 miljoen kilo.

Sector en overheid elk €25 miljoen voor opkoop vee

Belangrijkste ‘winst’ moet komen van een reductie van de veestapel. Die krijgt op twee manieren vorm. Er komt een stoppersregeling. Voor boeren die willen ophouden komt er een liquiditeitsvoorziening waar de gezamenlijke banken aan zouden moeten meewerken. Die zou de stoppers moeten stimuleren om al in 2017 hun vee af te voeren.

Daarnaast komt er een premie om koeien uit productie te halen. Deze premieregeling wordt volgend jaar drie keer opengesteld. De eerste keer is de premie het hoogst, om veehouders te stimuleren zo vroeg mogelijk te stoppen.

Van Dam heeft voor de veevermindering €25 miljoen beschikbaar. De zuivelsector verdubbelt dat bedrag tot €50 miljoen. De stoppersregeling en de koepremie moeten samen 2,5 miljoen kilo fosfaat opleveren.

Reductieplan van de zuivel: korting op de melkprijs

De helft van de inspanning komt van de zuivelsector. Deze komt zelf met een fosfaatreductieplan dat goed is voor 4 miljoen kilo fosfaat. Melkveehouders die meer produceren dan een referentiehoeveelheid krijgen een korting. Alleen bedrijven die 4% minder koeien hebben dan op 2 juli 2015, worden ontzien.

Voor het reductieplan en de stoppersregeling wil Van Dam algemeenverbindendverklaringen afkondigen. Het is nog niet helemaal duidelijk of de maatregelen passen binnen de regels voor mededinging. Van Dam gaat dat onderzoeken.

Voerspoor

Via efficiënter voeren kan naar verwachting de fosfaatproductie 1,7 miljoen kilo omlaag. De afspraken die al eerder zijn gemaakt over het verbeteren van de mineralenefficiency via de Kringloopwijzer worden aangescherpt. Het gaat daarbij om het mengvoer. Van Dam voegt hier in zijn brief later aan toe dat hij verwacht dat hier nog meer winst mogelijk is.

Aanvullend hoopt Van Dam dat vanuit de varkenshouderij ruimte kan ontstaan. Hij wil het Actieplan Vitale Varkenshouderij versneld uitvoeren. Daarvoor trekt hij €5 miljoen uit.

Het pakket kost de overheid in totaal €30 miljoen, waarvan €23 miljoen afkomstig uit het steunpakket van de Europese Unie. Het is de bedoeling dat de eerste maatregelen op 1 januari 2017 ingaan.

Laatste reacties

 • BO(skabout)ER

  te gek voor woorden dat DOC hier mee akkoord gaat. Voor deze onderneming levert minder melk totaal geen hogere melkprijs op. Voor partijen als FrieslandCampina is het geweldig, deze had al te weinig capaciteit en kan nu alle melk in hun dure producten stoppen.

  En 80 procent zit bij deze fabriek, DOC had best mogen zeggen; onze boeren hebben het al zwaar genoeg gehad, wij doen niet mee. Dan maar een keer geen verantwoordelijkheid nemen.

  Ze hadden ook beter de grondgebondenheid wat strakker kunnen aantrekken, maar dat wil het zuiden natuurlijk weer niet.

 • frl

  Moeten we nou weer die grote jongens uit de stront helpen, en dat alles voor derogatie behoud, dan mag ik straks met fosfaat rechten 1.6 koe meer hebben nou geweldig, blijf ik 40% onder mijn plaatsings ruimte.

 • .....

  Jammer, nu de melkprijs goed is mogen we niet meer

 • magele

  Het ergste van alles is dat het allemaal een grote leugen is dat er te veel fosfaat is, vandaag stond er nog een artikel in de krant dat de vis in nederland uitsterft omdat er geen fosfaat meer in het water zit, ook de Noordzee is bezig een dode zee te worden door gebrek aan nitraat en fosfaat. In de landen om ons heen lachen ze zich helemaal de barsten die gaan meer koeien houden. Het is gewoon een heksenjacht op alles wat boer is , dit bestaat al zolang de wereld bestaat de eerste mens die vermoord werd was Abel ook veehouder. De hedendaagse mens is totaal verdorven door de welvaart.

 • ricooo12

  hoe naief is men . welke motivatie is er van EU om melkveehoudend nederland hiermee te redden.

 • #zetor#

  Ik ben blij dat er eindelijk een keer een plan is en er wat kan gebeuren. Ik ben het toekijken naar de ondergang van de melkveehouderij aardig zat.
  Ik vind de inhoud van de maatregelen een stap in de goede richting, voor veel boeren die wilden stoppen is het aantrekkelijker om dat begin 2017 te doen. Ook de grootste groeiers betalen nu indirect mee aan het behoud van de gehele sector. Ik ben benieuwd naar de hoogte van de stopper/verminder regeling.

 • Dutchdairy

  Weet er iemand om welke referentie periode het gaat voor het "reductie plan zuivel"?

 • a van Gerwen

  Meest voor de hand liggende is aantal koeien 2 juli 2015 maal gem prod 2015.

 • Heeft RFC nu niet met een beetje voorkennis een gouden ei in handen met het nieuwe reseverings beleid . Ik voel me een beetje v.....kt

 • vannoord

  Efficiënt voeren.... Balans in de koe...Bijproducten er in waar nodig.... Belt u maar

 • Kletskoe

  Hoezo derogatie behouden? Dit is niets meer dan het behouden van omzet van de partijen die geld verdienen aan de boeren en die schade lijden als de grondloze groeiers hun dure stallen niet meer kunnen betalen. Met name dat risico willen de banken afdekken: ze kunnen niets met grote nieuwe stallen zonder grond. En dat risoco wentelen ze af op de conservatief gefinancierde grondgebonden bedrijven. En Van Dam laat zich hiervoor lenen. Schande voor de rechtsstaat. En verstorend voor de concurrentieverhoudingen. Het voordeel van grondgebondenheid wordt weggenomen. Duimen dat er ergens een kink in de kabel komt!

 • Eminem2010

  Top mest op eigen land kwijt kunnen gegroeid door eigen aanfok en vervolgens geremd worden op 80 procent van de capaciteit hopen dat dit dan uit de opbrengst prijs komt . Vol verwachting klopt ons hart

 • boergert

  Het gaat toch om minder fosfaat produceren met als referentie 2 juli 2015 dan wordt het wel eens tijd voor rvo om die referentiehoeveelheid per bedrijf vast te stellen.

 • Kletskoe

 • de beul

  Verschiklijk jammer dat we in Nederland niet duurzaam zijn!!
  De hele EU is duurzaam met koeien houden op voldoende grond.
  Gaat Nederland nu weer in Brussel proberen om een speciaal geval te zijn.
  IK denk dat we met deze capriolen in Brussel weer worden afgeschoten.
  Doe nou gewoon en accepteer het gewoon,zonder grond geen koeien.
  Dat was zo,en dat is zo,en dat blijft zo! wat je ook gaat bedenken.
  Jammer! Zo melken we ons zelf naar de kloten.
  2.5 GVE per ha,of om mij,16000kg per ha.
  En nou niet gaan reageren dat je meer kan,dan had je geen boer moeten worden.
  Dan kun je niet duurzaam denken en ben je alleen op rendement uit!
  Ik wens ons allen veel wijsheid toe,maar een ding blijft,de vervuiler moet betalen.
  Ik hoop voor iedereen veel goeds de komende tijd.

 • alco1

  Beul. Weet jij wel wat duurzaam is?
  Duurzaam is enkel en alleen het uitsparen van delfstoffen.

  Er is niet teveel melk.
  Er is niet teveel fosfaat.
  Er is niet teveel ammoniak.

  Dat export niet afgetrokken mag worden van plafond.
  Dat het milieu technisch veel beter is grond te bemesten met mest dan kunstmest.
  Dit ook veel leven in de grond brengt voor de weidevogels.
  Dat mestnormen zo wie zo veel te laag zijn.

  Beste mensen. Dat hiermee niets gedaan wordt zegt genoeg.
  En dat sector vertegenwoordigers hier in meegaan is heulen.

 • Peerke1

  Ikke niet geloven dat de Koekjes eerlijk verdeeld gaan worden.

 • koster

  Dat denk ik ook niet Peerke 1.
  En dan nog een probleem, wij hebben ons bedrijf GMO-vrij gemaakt. Dus de soja vervangen door raap. Moeten wij nu weer terug op de GMO?

 • mariapeel

  Een varkens en kippenboer is veel duurzamer bezig. Hoe minder grond hoe duurzamer mestverwerken is top. En je moet produceren waar afzet is. In nederland is afzet en grond is veels te duur .Een boer die geld verdient met weinig grond die is duurzaam voer uit De levensmiddelen industrie is dubbel duurzaamer als alles zelf verbouwen

 • buitenok

  boeren met voldoende grond kunnen straks fosfaatrechten en melkquotum kopen om een paar koeien meer te melken. Wat word de prijs voor A quotum?

  Alle 2e kamerleden zeiden oktober dat ze voor grondgebonden melkvee gingen.
  Zal mij benieuwen .

 • frl

  OPROEP aan grondgebonden melkveehouders, voer in 2017 geen mest aan worden fosfaatrechten misschien ook goedkoper.

 • sanderheerink90

  Zoals ik het lees is de stoppersregeling een enkel een liquiditeitsvoorziening. En men moest toch nog vee hebben op het moment dat er fosfaatrechten komen deze ook te verzilveren. Dan zal toch niemand stoppen in 2017 tenzij die.voorziening net zoveel opbrengt als de beoogde fosfaatrechten (4000 p koe) ??

 • massan

  Juist 'frl', grondgebonden melkveehouders voeren mest aan als ze nog plaatsingsruimte over hebben. Daarom zijn extensieve boeren even grote 'vervuilers' als de intensieve boeren. Ook deze boeren plaatsen niet meer mest op hun grond dan dat er plaatsingsruimte is. Er is daarom ook geen milieuprobleem. Helaas is in het verleden een onzinnig plafond afgesproken waar verwerkte en geëxporteerde mest niet in meegenomen wordt. Daarom moeten we de huidige vorm van derogatie niet willen behouden.
  Ga kijken naar een andere vorm van derogatie; bijvoorbeeld in België. Een verantwoorde en rechtvaardige oplossing welke vorig jaar de goedkeuring heeft gekregen van Brussel. Als dit wordt voorgesteld in Brussel, zal dit meer kans van slagen hebben om derogatie binnen te halen in Nederland dan het pakket van maatregelen voor 2017 zoals het er nu ligt; het moet nog maar blijken of dat in 2017 dan minder koeien zullen worden gehouden. Een onzekerheid welke naar mijn mening in Brussel niet goed zal vallen.

 • wmeulemanjr1

  Al deze draconische maatregelen lossen voor de lange termijn nog niks op, ga gewoon overal meten naar de waterkwaliteit en ga daar een plan per gebied/regio en op perseelsniveau opstellen en uitvoeren, dat heeft alleen effect, dit onzinnig plan heeft dat effect zeker niet!

 • boergert

  Volgens het cbs telde Nederland in 2015 956000 ha grasland en 223855 ha snijmaisland samen dus bijna 1,2 miljoen ha voor 1,7 miljoen koeien. Nog geen 1,5 koe per ha. Lijkt me een redelijk gesloten kringloop toch? Door welke sector wordt het plafond nu overschreden?

 • frl

  massan# ik heb nog nooit mest aangevoerd, had altijd 11 HA plaatsingsruimte over, nu met fosfaatrechten 7 HA.

 • kleine boer

  @boergert dat schrijf ik hier ook vaak HOE is het plafond berekent krijg je veel reacties van boeren die precies weten hoeveel kg wanneer enz enz maar niemand die schrijft HOE Plaatsingsruimte is berekent en blijft in mijn ogen per bedrijf per gewas het plafond per bedrijf om dat er vaak een ander gewas geteeld zou kunnen worden maar ja ik zie het schijnbaar verkeert maar ergens loopt er heel simpel iets scheef ....

 • John*

  fosfaatplafond zou eigenlijk moeten zijn: plaatsingsruimte op nederlandse grond + verwerkingscapaciteit. beide getallen zijn dynamisch en kunnen totaal niet vastgelegd worden in een overeenkomst. Dit betekent dus de komende jaren investeren in verwerking om meer koeien te gaan houden. Aan de andere kant zal dat ook moeten gebeuren als de derogatie eraf gaat..

 • Attie

  John Fosfaat plafond zou eigenlijk moeten zijn: per bedrijf hadden we dit geneuzel niet gehad!

 • John*

  dan hebben er heel veel bedrijven een negatief fosfaatplafond omdat weinig of geen beesten hebben..

 • Kletskoe

  Heel vreemd dat dit mag in Nederland, financieel gezonde bedrijven van bovenaf korten om bedrijven in de benen te houden die zich niet kunnen aanpassen aan de onstandigheden. En om te zorgen dat de banken de gevolgen ontlopen van hun te positieve inschattingen en zo wilen voorkomen dat ze hun geld niet terugkrijgen. Communistische praktijken van het kabinet onder leiding van de VVD'er Rutte. Dit stinkt!

 • deB.


  En zo is het .... misselijk praktijken door die ^&^*banken, om te groot groeiende bedrijven de hand boven het hoofd te houden, ten koste van grondgebonden familiebedrijven.

  Vies stinkend zaakje, onder de noemer fosfaatplafond!!! BAH

  Waarom we alles accepteren is mij een grote vraag

 • frl

  Het is toch een schande, als iemand met prachtige melkkoeien aan de stoppers regeling mee doet en deze koeien dan geslacht worden.

 • kleine boer

  frl meeste schande is dat wij plaatsingsruimte hebben voor die koeien dat mag niet wel de mest aanvoeren van die geen plaatsings ruimte hebben

 • wmeulemanjr1

  Kan juridisch allemaal zeker? De show must go on.
  'Slacht de kip met het gouden ei'

 • Klaasvaak

  Er komt vast een stoppersmaatregel in de vorm van een belastingaftrekpost. In 2017 is stoppen dan aantrekkelijker dan in 2018 met fosfaatrechten (als ze nog komen). Het is in ieder geval een hele botte bijl die precies op 2 juli 2015 geslagen wordt. Zit je aan de goede kant of de verkeerde kant. Alle groei na 2 juli was voor eigen risico en had tot een paar weken terug ook afgevoerd moeten worden richting 1 januari. Zoveel verandert er niet.

  Per 1 januari 2017 is je productie en koeien zoals op 2 juli 2015 van kracht. En een standstill voor het gehele jaar.

 • wimpy

  ja ja de varkenshouderij moet inkrimpen om de koeieboeren die dit probleem hebben veroorzaakt uit de shit te helpen, dacht t niet los t maar lekker zelf op

 • wwwwwwwwwww

  frl , de koeien hoeven niet persé voor de slacht, ze mogen voor export, als ze NL maar uit gaan.

 • alco1

  We moeten eens een blok zetten tegen onze eigen "bestuurders".

 • Wesseling76

  FRL als jij niet je land maximaal bemest doe je de natuur te kort. Wij hebben vorig jaar alles gewogenen per vracht gemonsterd. van grasland haalden we 160 kilo fosfaat. en wat mag er op?? juist we mergelen de grond uit. Goede grond moet gevoed worden door evenwichtsbemesting. En fosfaat wat de grens over gaat moet er afgetrokken worden. dan is er niks aan de hand. de vraag naar melk is er. de prijs stijgt. en nu zouden wij als nederland daar niet van mee mogen profiteren. De AMvB is goed voor de grondgebondenheid. En waarom is onze excretie norm 114 en in andere EU landen lager. die mogen automatisch meer koeien per ha houden.

 • BoerHarm

  <>

  Er is helemaal geen overschot, PVdA wil gewoon minder koeien.

 • parnas

  Is er nu echt niemand die dit eens goed uitzoekt?LTO moet ervoor zorgen dat eerst alles eens grondig wordt uitgezocht We worden nu met fosfaatmestnormen opgezadeld die er niet zijn. Het slootwater enz wordt alsmaar beter van kwaliteit..
  We worden straks misschien allemaal gestraft om dingen die niet correct zijn.
  Ook kijken wat voor normen hier gelden en hoe die in andere landen zijn.
  Alles moet gelijk zijn toch.
  De mest van Duitse en Deense koeien is in Nederland toch niet anders?
  Het plan wat er nu ligt gaat niet werken.
  Het is een rookgordijn wat ons voor gehouden wordt.

  Boer Harm heeft gelijk.

 • aan reestoever

  stel dat een koe 10 gram fosfaat opneemd uit voer en verbruikt er 3 voor onderhoud dan scheit zij er 7 gram fosfaat weer uit dan komt er toch 3 gram minder in het milieu of zie ik dat verkeerd

 • frl

  wesseling 76# Vorig winter 3 koeien die helemaal verkramt zijn, zou kunnen komen van alsmaar minder fosfor in krachtvoer.

 • 123

  Als we nu eens gewoon premie geven op het exporteren van kalfvaarzen.
  Hebben we toch niet meer nodig voor uitbreiding van de veestapel en kunnen we de koeien een jaartje extra aanhouden , dus langere levensduur, en we hebben de publieke opinie niet tegen dat we gezonde koeien laten slachten. Dan hebben we gelijk het aantal stuks vee terug gebracht en krijgen we ook minder kalfjes waarvan we er ook minder nodig hebben in de toekomst om in de vervanging te voorzien.
  Daarbij blijft komend jaar de melkopbrengst redelijk opniveau om dat de koeien niet weg hoeven en hebben we direct geld van de kalfvaarzen om de rekeingcourant te spekken.

 • p.c.verduijn

  meer vragen dan antwoorden, word weer chaos

 • c.ferdinands

  een deel van die genoemde bedragen is toch ook ongeoorloofde staatsteun of ben ik zo dom

 • A1967

  C ferdinand, nee dat ben je niet, het hele aandeel van de zuivel heeft niets met milieumaatregelen te maken en is niets anders dan ongeoorloofd markt beïnvloeden. Werkelijk waar een tenenkrommend slect plan.

 • AtzeB

  Tijd voor actie!!??

 • Peerke1

  Enne hoeveel moeten de stoppers weer afdragen aan de Fiscus?? Oftewel een sigaar uit eigen doos.

 • lammerink

  Klopt mijn redenering zo:Koepremie en stoppersregeling samen 50 miljoen
  goed voor 2.5 miljoen kilo fosfaat vermindering dus. Dus 20 euri per kg fosfaat
  een koe is 41kg is 820 euro. Welke stopper verkoopt nou een koerecht voor dat geld?

 • Marco22

  Dit melkreductie-plan is ongeoorloofde inbreken op de vrije markt.
  Er zijn ook andere wegen om fosfaat productie naar beneden te krijgen.
  Ik moet nog zien of de NMA hier in mee gaat. Want U weet ook,de consument mag geen cent te veel betalen voor Uw melk.
  Dit plan zal de prijs doen stijgen. Goed voor de boer slecht voor de consument en dus mag dit niet.

 • 344412

  Evenwichtig plan, iedereen draagt bij, bijkomend voordeel is waarschijnlijk hogere melkprijs én we kunnen wennen aan regie in de markt. Is nodig om inkomen te realiseren. Zonder regie gaan we de varkens achterna, ik ga liever de geiten of vleeskalveren achterna, met aanbod gestuurd door de vraag.

 • wmeulemanjr1

  In het 'gewone' bedrijfsleven word ook niet kunstmatig(bewust niet vrije markt werking)vraag en aanbod gestuurd, lijkt mij dat dit in de landbouw ook niet zomaar moet kunnen, alleen om de stoppers en vrij intensieve bedrijven(en hun bank) zoveel mogelijk te beschermen.
  De duurzame extensievere grondgebonden bedrijven met latente ruimte om op gewone wijze meer te kunnen melken hebben het nakijken, zou heel vreemd en merkwaardig zijn als de NMA dit hele plan zomaar goedkeurd!

 • massan

  Helaas is in het verleden een onzinnig plafond afgesproken waar verwerkte en geëxporteerde mest niet in meegenomen wordt. Daarom moeten we de huidige vorm van derogatie niet willen behouden.
  Ga kijken naar een andere vorm van derogatie; bijvoorbeeld in België. Een verantwoorde en rechtvaardige oplossing welke vorig jaar de goedkeuring heeft gekregen van Brussel. Het betreft een gewasderogatie waarbij ook op de gewassen wintertarwe, triticale, voederbieten en suikerbieten derogatie van toepassing is (<>).
  Als dit wordt voorgesteld in Brussel, zal dit meer kans van slagen hebben om derogatie te behouden in Nederland dan het pakket van maatregelen voor 2017 zoals het er nu ligt; het moet nog maar blijken of dat in 2017 dan minder koeien zullen worden gehouden. Een onzekerheid welke naar mijn mening in Brussel niet goed zal vallen.

 • toens

  Gerrit Ergens gelezen dat stoppers hun koeien moeten afleveren voor de slacht of exporteren, dit lijkt mij een slecht plan voor het slagen van de regeling, ik zou mij voor kunnen stellen dat eventuele stoppers zeggen ik wil wel stoppen maar niet mijn koeien naar het slachthuis brengen,het moet m.i. toch mogelijk zijn dat iemand zijn koeien aan collega"s verkoopt en dat die dan hetzelfde aantal voor de slacht weg doet.

 • hwm.t

  Lammerink, die stoppersregeling is alleen geld om 2017 mee te overbruggen (andere inkomsten omdat ze geen koeien meer melken). En daarna krijgen ze gewoon hun fosfaatrechten toegekend en kunnen ze die verkopen.

 • massan

  'REDUCTIEPLAN ZUIVEL' ZAL NIET WERKEN.
  Iedereen die in 2018 wil melken, zal er alles aan doen om zijn veestapel zoveel mogelijk in stand te houden in 2017. Als in 2017 een gedeelte van de melk minder zal opbrengen, worden voornamelijk andere maatregelen genomen om de melkproductie in 2017 te verlagen dan het ruimen van koeien. Bijvoorbeeld de productie per koe wordt verlaagd, kalveren wordt koemelk gevoerd in plaats van kunstmelk, jongvee wordt later geïnsemineerd zodat ze in 2018 aan de melk komen en koeien worden eerder drooggezet. Allemaal maatregelen om de productie in 2017 te verminderen. Echter het aantal stuks vee zal hierdoor maar minimaal verminderen. Dus in 2017 zal minder melk geproduceerd worden maar de fosfaatproductie zal minimaal verminderen. Kortom, het plan zal zijn doel niet bereiken.

 • hwm.t

  En wat betreft het "het nieuwe melkquotum", heb ik ergens gelezen; de geleverde melk tussen 1-10-15 en 1-10-16 min 7%. alles wat je meer levert krijg je 10% van de melkprijs voor. Als je 4% koeien minder houdt dan op 2 juli 2015 mag je zoveel melk leveren als je wilt. Maar dat zal voor de meeste minder zijn dan de 1e regel.

 • hwm.t

  Massan, als de fosfaatrechten in 2018 wel ingevoerd worden, moet je misschien nog wel verder terug in dieraantallen dan in 2017. Als we bv. 10% gekort worden op het aantal dieren van 2 juli 2015.

 • massan

  'hwm.t' in 2018 kun je fosfaatrechten kopen. Dit kost wel geld, maar is zeker een keuze van diverse veehouders. Dit is in 2017 dus niet mogelijk.

 • alco1

  Massan. Je weet toch wel dat als er rechten gekocht worden, er ook ergens verkocht moeten worden.

 • massan

  'alco1', Ik weet dat voor de aankoop van fosfaatrechten in 2018 elders fosfaatrechten moeten worden verkocht. De stoppers krijgen fosfaatrechten welke verkocht zullen worden in 2018. Het is natuurlijk de vraag of dat genoeg is voor de aankopende boeren. Misschien was het beter geweest om het budget voor de stoppers te vergroten zodat er meer fosfaatrechten in 2018 op de markt komen. Het budget voor het 'reductieplan zuivel' is naar mijn mening zeker weggegooid geld en zal minimaal bijdragen aan de fosfaatvermindering.

 • schmeitz

  Fosfaat plafond in 2002 bedacht lijkt mij achterhaald! Belgen zijn nog vooruitstrevender

 • vd m.

  <>

 • vd m.

 • vd m.

  <>

 • massan

  'vd meer' je hebt een goed artikel over kunstmest geplaatst. De kunstmestlobby is duidelijk veel sterker dan de lobby van de boerenorganisaties. In Nederland is het makkelijker om boeren te pesten dan de machtige chemische industrie dwars te zitten. Heel jammer dat we nu met een fosfaatprobleem opgezadeld zitten door deze sterke kunstmestindustrie.

 • Fokkoeien

  Hoezo Fosfaatprobleem ik zag in de krant staan dat er problemen waren met de visstand in de rivieren doordat er een te lage visstand ontstaat door een te lage fosfaatgehalte in het water .

 • JNJS

  Ik begrijp waarom de 'zuivel' meedoet en zijn 'verantwoordelijkheid' neemt.
  Voor de hoeveelheid melk die we meer zijn gaan melken na 2 juli 2015 hoeven ze nu veel minder te betalen. En ze worden hiervoor zelfs 'geprezen' .
  Zijn we echt zo dom of licht het aan mij?

 • Dutchdairy

  Is er al een referentie periode bekend? Laatste kwartaal 2015 en de eerste 3 van 2016 min 10%?

 • Henk.visscher

  en welk jaar gaan ze van uit dat je grondgebonden bent, en tellen gebruikersverklaringen ook mee

 • Henk.visscher

  kunnen slachterijen al die koeien aan

Laad alle reacties (69)

Of registreer je om te kunnen reageren.