Rundveehouderij

Achtergrond

Australische boeren profiteren van grote vraag naar biologische producten

Steeds meer Australische boeren schakelen over op biologische landbouw. Daarmee proberen ze een graantje mee te pikken van de hoge prijzen die voor deze producten worden geboden.

Hoewel de omschakeling en certificering wel drie jaar kan duren, loont het nog steeds de moeite om de stap te nemen. De prijzen dalen weliswaar licht door het groeiende aanbod, maar blijven met kop en schouders uitsteken boven de prijzen van de traditionele landbouwproducten.

Groei biologische sector zet door

In de afgelopen vijf jaar groeide de sector met gemiddeld 17% per jaar. De inkomsten uit de biologische landbouw down under komen dit seizoen naar verwachting uit op 919 miljoen dollar (642 miljoen euro), een stijging van 7,2% in vergelijking met het vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van IBIS World.

IBIS World verwacht dat de sterke groei van de sector voorlopig doorzet. De onderzoekers menen dat de inkomsten over 5 jaar uitkomen op 1,2 miljard dollar (840 miljoen euro). Op dit moment is 5% van de Australische voedselproductie biologisch. De sector telt 2.892 bedrijven en 7.427 werknemers. De prijzen van de biologische producten zijn gemiddeld anderhalf tot twee keer zo hoog als die van niet-biologische producten.

Export neemt ook toe

De grote instroom van nieuwe biologische boeren in Australië heeft niet overal een dempend effect op de prijzen. Volgens biologisch slager Charlie Everson van Sunshine Coast Organic Meats blijft de prijs van biologisch vlees zelfs stijgen, omdat de vraag sneller groeit dan het aanbod. "Het zou goed zijn voor de sector dat de prijzen zouden dalen", benadrukt hij. "Dit is schrikbarend. In de laatste 18 maanden is het aanbod met 37% gestegen, maar de prijzen blijven ook stijgen. Dat heeft deels te maken met de export van biologisch vlees. Die vraag neemt ook toe."

Productie relatief laag in Australië

Everson meent dat consumenten kiezen voor biologisch vlees omdat ze achter een goede behandeling van de dieren staan en zo gezond mogelijke producten willen. "Het blijft maar groeien omdat mensen 'schone' producten willen. Ik zie aan die groei voorlopig nog geen einde komen." Uit het onderzoek van IBIS World blijkt dat vooral consumenten met hoge inkomens voor biologische producten kiezen.

Australië heeft het grootste biologische landbouwareaal ter wereld, met een totale oppervlakte van meer dan 22 miljoen hectare. Dat is vijf keer zo groot als het areaal van de nummer twee, Argentinië. Verreweg het meeste land wordt benut voor de veehouderij. De productie van biologische gewassen is in Australië relatief laag.

Certificatie duurt (te) lang

Europa benut 11,6 miljoen hectare voor biologische landbouw en de EU 10,3 miljoen hectare. De sector heeft in Europa een aandeel van 2,4% en in de EU een aandeel van 5,7%. Van het wereldwijde biologische landbouwareaal ligt 27% in Europa.

Het aandeel van de biologische landbouw in de verschillende Europese landen verschilt sterk. Nederland scoort laag met een aandeel van 2,7%. Er is wel sprake van een geleidelijke maar langzame stijging. In 2014 telde Nederland 49.300 hectare biologische landbouwgrond. Bijna 40% van de Nederlandse biologische landbouwbedrijven houdt graasdieren. Europese landen met een een groot aandeel biologische landbouw zijn Oostenrijk (18,6%), Zweden (15,8%), Estland (14,9%) en Tsjechië (13,1%) .

De groei in Australië zou volgens IBIS World nog groter zijn wanneer het certificatieproces voor de boeren wat sneller zou verlopen. Dat zou meer boeren aantrekken in de sector, stelt analist Nick Tarrant van IBIS World. "Bij het omschakelen naar de biologische landbouw hebben boeren te maken met alle kosten die bij het biologisch produceren komen kijken. Ze krijgen echter de prijs van niet-biologische producten betaald. Hoe korter dus de certificatietijd, hoe beter."

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Gezondheid en milieu

Uit Australisch onderzoek blijkt ook dat veel consumenten down under voor biologische producten omdat ze menen dat het gezonder is. Van de ondervraagden zegt 16% met de consumptie van biologische producten begonnen te zijn tijdens een 'gezondheidscrisis'. Of biologische producten inderdaad bijdragen aan een betere gezondheid, is vaak een punt van discussie.

Australische consumenten hebben ook het welzijn van dieren op het oog wanneer ze biologische producten kopen. Ook daar lopen de meningen over uiteen. Biologische varkens en kippen genieten weliswaar meer van open buitenruimte, maar dit vergroot aan de andere kant het aantal parasieten en andere ziekteverwekkers.

Australiërs kiezen verder voor biologische producten omdat ze bezorgd zijn over de staat van het milieu. De bedrijven van biologische boeren gebruiken minder energie en stoten minder schadelijke gassen en stoffen uit. De biologische landbouw gebruikt uitsluitend natuurlijke pesticiden. Daar staat echter tegenover dat biologische bedrijven meer land nodig hebben om dezelfde hoeveelheid producten te verbouwen.

Enorm continent, met droge regio's

De biologische sector lijkt hoe dan ook op een verdere sterke groei af te stevenen. Australië kan volgens professor Tor Hundloe van de Bond Universiteit in Queensland eveneens profiteren van de fors toenemende exportmarkt. "We hebben hier een enorm continent, met matig droge en zeer droge regio's. In die gebieden zijn doorgaans nog geen chemicaliën, pesticiden of kunstmeststoffen gebruikt. We hebben voor een belangrijk deel een maagdelijk biologisch land."

Hundloe benadrukt dat ook de boerderijen van melkveehouders relatief eenvoudig zijn te benutten voor biologische landbouw. "Dat zijn de ideale bedrijven voor kleinschalige intensieve biologische landbouw. We hebben grote kansen om de rijkere consumenten in China en Zuid-Oost-Azië te bedienen. Zij vragen de producten die wij hebben. Daarbij denk ik aan biologisch vlees, melk en ontbijtgranen. Maar ook fruit en groenten. Onze zomer valt immers samen met de winter in het noorden van Azië."

Verdere groei verwacht

De belangenorganisatie National Association for Sustainable Agriculture Australia (NASAA) heeft berekend dat de vraag naar biologische Australische producten in het buitenland 40% groter is dan het aanbod. De afnemers bevinden zich met name in Europa, de VS en Zuid-Oost-Azië.

"Met de groei van de markt in China kom je uit op een geweldig vooruitzicht. Biologische producenten kunnen rekenen op hoge prijzen voor de komende tien jaar", zegt directeur Ben Copeman van NASAA. China heeft in het recente verleden te maken gehad met een aantal voedselschandalen en het vertrouwen in de eigen markt staat op een laag pitje, geeft hij aan. "Daar komt bij dat Australië in China een schoon, groen en veilig imago heeft."

Maar ook in het eigen land zijn er mogelijkheden, beklemtoont professor Hundloe. Hij wijst op de succesvolle regio's van Gympy en de Mary Valley, waar veel kleinschalige biologische boerderijen zijn gevestigd. De oude melkveehouderijen daar hebben een omslag gemaakt en het land wordt nu benut voor biologische veehouderijen, fruit en groenteteelt. "Deze producenten zitten vlakbij een enorme consumentenmarkt aan de Sunshine Coast en doen het geweldig. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor tal van regio's elders in het land: New South Wales, Victoria, Tasmanië of West-Australië".

Of registreer je om te kunnen reageren.