Rundveehouderij

Achtergrond

Aantal runderslachtingen blijft op hoog niveau

De handel in slachtkoeien kent nog steeds een groot aanbod. 2 weken geleden (week 46) zijn weer meer dan 14.000 runderen geslacht, normaal gesproken ligt het aantal slachtingen in die week rond 12.000.

In totaal zijn dit jaar, tot en met week 46, zo’n 520.000 runderen geslacht; bijna 96.000 meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het aandeel van koeien uit de melkveehouderij komt is zo’n 90% op het totale aantal runderslachtingen.

Groot aanbod lijkt aan te houden

Verwacht wordt dat het grote aanbod nog wel even aanhoudt, vooral nu er weer nieuwe plannen zijn om de veestapel in te perken in 2017.

Daarnaast zijn veel boeren aan het rekenen geslagen. De extra kilo’s melk leveren vaak niks op als mest afgezet moet worden of extra voer aangekocht moet worden. Hierdoor gaan nu ook al veel koeien richting het slachthuis.

Stoppersregeling en zo snel mogelijk vee afstoten

Als de nieuwe plannen doorgaan en er een stoppersregeling komt waarbij boeren die zo snel mogelijk vee afstoten het meeste geld krijgen, dan zal het in het begin van het nieuwe jaar ook flink druk zijn bij de slachterijen. De kans is dat het zo druk wordt dat er onvoldoende capaciteit is om alle koeien te slachten.

Als het aanbod nog veen verder groeit, zullen de prijzen ook nog wel even onder druk blijven staan.

Prognose: stabiel bij lichte prijsdruk.

Meer informatie over de prijzen van slachtkoeien Bunnik vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Koeien
Aanvoer

Of registreer je om te kunnen reageren.