Rundveehouderij

Achtergrond 32 reacties

2,3 GVE per hectare lijkt simpel

Het plan van de Coalitie Grondgebonden Veehouderij ziet er simpel uit: uiteindelijk maximaal 2,3 GVE per hectare in 2020 en maximaal 16.750 kilo melk.

Het plan kan rekenen op sympathie van een deel van de grondgebonden (biologische) melkveehouders. En vooral ook op sympathie en steun van een flink aantal niet-boeren via bijvoorbeeld Milieudefensie en natuur- en milieufederaties en een flink deel van de Tweede Kamer.

Nieuw wetsvoorstel nodig?

Hoe groot de aanhang van Netwerk Grondig precies is, is lastig te zeggen. Het is in de huidige samenstelling in ieder geval makkelijker om een plan te bedenken dan in de verdeelde zuivelsector. Kern van het plan ‘Grondgebonden melkveehouderij’ is ‘Groei naar volledige grondgebondenheid'. Dat betekent voor niet-grondgebonden bedrijven in eerste instantie vooral een forse krimp. Het plan voorziet namelijk in 12% krimp op bedrijven met meer dan 2 GVE per hectare. Vanuit het standpunt van deze groep logisch, maar er doemen dan wel bezwaren op. Bijvoorbeeld of dat juridisch zomaar kan. Fosfaatrechten toekennen of generiek korten afhankelijk van grondgebondenheid ligt immers ook moeilijk. Een ander punt is overdragen van fosfaatrechten volledig koppelen aan grond. Dat is een forse wijziging ten opzichte van het wetsvoorstel over invoering van fosfaatrechten. Blijft dan het stelsel wel overeind of is dan een nieuw wetsvoorstel nodig?

Behoud derogatie belangrijk doel

Er zijn nog tal van vragen bij het grondgebonden maken van de melkveehouderij. Dat geldt eveneens voor het fosfaatverminderingsplan van LTO, NMV en de zuivelsector. Voor beide is behoud van derogatie voor de Nederlandse melkveehouderij een belangrijk doel. Fosfaatrechten zijn in beide plannen een belangrijk fundament. Het punt is dat er nu snel actie nodig is. Brussel wil snel duidelijkheid over de Nederlandse aanpak om weer onder het fosfaatplafond te komen. En dat is al lastig genoeg, zonder nog meer nieuwe plannen die er fors inhakken op een deel van bedrijven.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Ministerie van Economische Zaken en LTO nog niet reageren op het plan. EZ wil eerst het debat van morgen in de Tweede Kamer afwachten.

Wim Esselink en Mariska Vermaas

Laatste reacties

 • jan1953

  Goed ldee

 • JNJS

  Bij aantal GVE per ha heb je toch geen fosfaatrechten meer nodig?

 • henk l

  dat vinden de banken , makelaars en accounts vast niet goed dit voorstel kost hun veel geld of zelfs hun baan

 • wimschaap

  is een eerlijk en goed plan

 • Bennie Stevelink

  @JNJS, er zijn nog steeds fosfaatrechten nodig omdat anders via de grond van akkerbouwers de melkveestapel kan verdubbelen.
  Fosfaatrechten krijg je dus altijd, ook met het plan van Milieudefensie en grootgrondbezitters.

 • Colusdijk

  wat doe je dan met het overschot aan ruwvoer

 • henk l

  je zult maar controleur zijn bij rvo aantal ha *2.3 - aantal koeien = enkele ontslagen bij rvo

 • mtsdehaan

  Is een mooi plan maar dan zullen de fosfaat schotten weg moeten anders gaat het niet werken en dat gaat niet gebeuren denk ik helaas

 • Mark040259

  Goed plan maar is het haalbaar?

 • JNJS

  @Bennie Stevelink Ja en nee; Het idee is grondgebonden melkveehouderij. Wanneer je als melkveehouder bouwland koopt of huurt en hier gras of een ander voedergewas op verbouwt, zou je hier in mijn ogen gewoon 2,3 GVE per ha op mogen houden. Andersom wanneer je als melkveehouder land verhuurt voor bijvoorbeeld aardappelen of bollen dan mag je per ha 2,3 GVE minder houden. Het doel van de regeling is namelijk niet het verminderen van de Nederlandse veestapel maar het voldoen aan milieunormen.

 • wmeulemanjr1

  @Bennie, akkerbouw kan ha maar 1 keer gebruiken, om domweg aan te voeren van iemand die volgens fosfaatrechtensysteem verder zo intensief probeert te blijven, of de akkerbouwer gaat (het plan waar jij als eventuele stopper tegen bent) samenwerking met melkveehouder aan om een soort grondgebonden kringloop te bewerkstelligen.
  Jij wil blijkbaar niet een ergens naartoe beleid, vasthouden aan een soort vastgeroeste ideeën

 • deB.


  Nogmaals.... Geen grond, geen koeien!!
  Daar moet het naartoe!

 • frl

  Grondgebonden en intensief vechten om een been, de derogatie loopt er mee heen.

 • Bennie Stevelink

  @wmeulemanjr, lees het artikel van gisteren (Grondgebonden melkvee: tot 2,3 GVE per hectare) nog eens en mijn reacties daarbij.
  In het artikel geven Milieudefensie en de grootgrondbezitters duidelijk aan dat hun plan voorziet in de invoering van fosfaatrechten.
  In een aantal reacties geef ik duidelijk aan welk beleid ik voorsta. Dat is heel wat anders als waar jij mij van beschuldigt.

 • zeeland321

  boerderij begint op een platform voor coalitie grondgebonden veehouderij te lijken. Elke melkveehouder is grondgebonden of die nu 3 of 6 gve per hectare heeft. we dienen als veehouders elkaar te respecteren en niet zoals nu het geval is meer verdeeldheid te kweken

 • JNJS

  Het verminderen van de veestapel lijkt voor Milieudefensie en natuur- en milieufederaties een doel op zich.
  Wanneer gekozen wordt voor 'GVE per ha in gebruik voor voederwinning' zal het veel aantrekkelijker worden om grond te ruilen met een akkerbouwer. Laag salderende akkerbouwgewassen zoals graan kunnen vervangen worden voor grasklaver. Dit is een win win situatie; de melkveehouder kan meer koeien houden, en het tijdelijke gras/klaver zorgt voor een betere bodemvruchtbaarheid (op grasland mag ook meer mest uitgereden worden dan op bouwland).

 • WGeverink

  2.3GVE per ha was beter te verteren geweest als dat in 2010 bekend was gemaakt als de norm voor veebezetting per ha in eigendom NA het Quotum tijdperk. Omdat de politiek en lto hebben nagelaten om de zaakjes te regelen kan je boeren nu toch niet achteraf gaan afstraffen op de management beslissingen die ze gemaakt hebben aan de hand van regels die er niet waren? Zelfs toen aan de hand van de talloze gigantische bouwwerken duidelijk was dat er een flinke uitbreiding op stapel stond werd er helemaal niks ondernomen!

 • ropsdairy

  2.3 gve per ha is grote onzin. Iedereen is op de een of andere manier grondgebonden, intensieve en extensieve bedrijven. En al zou er een norm van 2.3 ha per ha zijn dan heeft de ene nog te weinig ruwvoer voor zijn gve en de ander heeft over. Het zou toch ook van de zotte zijn als aardappeltelers of bollentelers alleen maar gebruik mochten maken van eigen grond.
  Je moet elkaar accepteren, respecteren en waarderen. Ook al ben je het er niet altijd mee eens hoe anderen het doen!!

 • JNJS

  @ropsdairy Natuurlijk is iedereen grond gebonden. Het probleem is dat veel van die grond in een ander wereld deel ligt waar we de stront niet heen brengen. Het wel of niet overhouden van ruwvoer heeft vaak te maken de hoeveelheid aangekocht voer (bijproducten, krachtvoer, mais etc). Ook hebben slechte kuilen hebben nog al de neiging over te blijven. Ruwvoer overhouden is dus niet altijd een teken van vakmanschap. Natuurlijk zou het ook van de zotte zijn als aardappel en of bollentelers alleen gebruik mogen maken van eigen grond. Vandaar dat het mogelijk moet zijn om ook op gehuurd land 2,3 GVE te houden.


 • j.verstraten1

  Pacht en grondprijzen zijn blijkbaar nog niet hoog genoeg. Als dit plan zou worden uitgevoerd kun je ook gerust fosfaatrechten invoeren. Worden waardeloos. De verdiensten uit de melkveetak gaat vloeien in de portemonnee van de grondbezitter. Het perspectief voor boeren op zandgrond en goede kleigrond word in 1x weggeveegd. Exit is wat rest. Welkom bollenboer, pootgoedteler, boomteler. Afbouw melkvee op zand, hoezo verbetering grondwaterkwaliteit??
  PS op de site van milieudefensie' eerlijke melk' (wat ik trouwens een prima initiatief vind om een eigen afzetmarkt te organiseren) kun je ook lezen dat de melkveehouderij met 30% moet krimpen. Het is duidelijk waar die krimp georganiseerd zou moeten worden.

 • JNJS

  Pacht en grondprijzen zijn nu nog niet te hoog!
  Rekenvoorbeeld;
  In het quotum tijdperk werd met gemak 0,15 euro per liter betaald voor lease (of nog meer) Wanneer je uitgaat van 16750 kg melk per ha is dit 16750 x 0,15 = 2512.50 euro ha. Op deze ha mag 60 m3 mest a 15 euro per m3 = 900 euro/ha
  Hiervan win je minstens 10000 kg ds gras a 0,07 euro = 700 euro/ha
  Wanneer je dus in 2017 land kunt huren voor 4112.5 per ha ben je net zo duur uit als dat je in het verleden 16750 kg melk had geleased 60 m3 mest afgevoerd en 10 ton ds ruwvoer had gekocht. Dus landhuur beneden 4112,50 euro per ha is winst ten opzichte van het quotum tijdperk.

 • vink

  Voor € 4112,50 per ha heb ik nog wel wat grasland te huur.....Hoor ik graag bij de stoppers.

 • Bennie Stevelink

  Ik lees hier dat Milieudefensie de veestapel met 30% wil inkrimpen.

  De GRONDig boeren willen op hun grond koeien melken zonder te investeren in productierechten. Dat kan op twee manieren: ten eerste extra fosfaatrechten uitgeven boven het fosfaatplafond. Dat zal volgens het plan van Milieudefensie niet gebeuren omdat ze immers 30% minder willen uitgeven dan het fosfaatplafond.
  De tweede mogelijkheid is dat men fosfaatrechten van de huidige melkveehouders afpakt en gratis aan de GRONDig boeren geeft. Ook dat zal niet wat opleveren. Als ik bij ons in Twente kijk moeten bij 2,3 GVE per ha de meeste boeren wel inkrimpen, maar gemiddeld niet meer dan 30%. Er komen dus geen fosfaatrechten vrij om gratis aan de GRONDig boeren te geven.

  Volgens het plan van Milieudefensie mogen boeren MAXIMAAL 2,3 GVE per ha houden. Ze hebben echter niet gezegd dat ze ook voldoende fosfaatrechten gaan uitgeven dat er gemiddeld ook 2,3 GVE per ha beschikbaar is.

  Ik begin te vermoeden dat de GRONDig boeren zich door Milieudefensie verschrikkelijk bij de neus hebben laten nemen.

 • wmeulemanjr1

  Het lijkt er steeds meer op dat het fosfaat plafond gebruikt word om de situatie met in bepaalde delen van Nederland (te)veel koeien per/ha zo mistig mogelijk proberen te houden, en anderen er voor op te laten draaien. Alleen grootstalbezitter moet zolang mogelijk met zo minimaal mogelijk grond door kunnen, of moet die ook gewoon zorgen voor voldoende grond erbij?

 • edke

  En dat er in de melkquotumtijd veel is geinvesteerd dat speelt geen rol meer?? Dus dan kunnen we nog minder leveren als toen het quotum er was, dit is pure DIEFSTAL

 • JNJS

  Ik denk dat we blij mogen zijn dat Milieudefensie niet de regeringspartij is die ons de staatssecretaris voor landbouw heeft geleverd.

 • teunisenwilly1

  Investeren in grond is door de jaren heen goed geweest daar heb je ook hard voor gewerkt en veel luxe voor ontzegt geen probleem mee GEZOND BOEREN VERSTAND. Maar nu moeten die boeren die nu luxe stallen gebouw hebben op een paar ha en 50% tot wel 100% uitgebreid hebben niet zitten zeuren zei immers hebben het FOSFAAT over schreden. Leven jullie maar eens een paar jaar van een prive inkomen van en minima wij hebben dit al 40 jaar gedaan. Zo kun je een bedrijf runnen Maar niet zo hoog van de toorn blazen en achter ROMIJN aan lopen die kan het niks schelen dat de hartwerkende boeren stand te onder gaat. Hij zit veel te graag bij die Haagse Bluf. Vergader werk creëren waar niks zinnigs uit komt. Daar kun je bij ambtenaren mee aan komen.Maar niet bij boeren met GEZOND BOEREN VERSTAND die altijd netjes binnen fosfaat en quota hebben geboerd moet die nu lijden onder die grote Bluf pokers.

  DAT NOOIT!!!

 • agratax(1)

  Dit voorstel is zo simpel, dat het niet acceptabel zal zijn voor de ambtelijke en politieke wereld. Het is per computerprogramma te controleren via de mei telling. Het levert dan ook geen controle banen op en daarmee geen nieuw controle lichaam met de nodige macht en eventueel Kamer debatten over kosten en misstanden.

 • wvdweijden1

  Bennie, het is niet zo interessant met hoeveel % Milieudefensie de veestapel wil inkrimpen. Ze willen zo veel...
  Veel interessanter is met hoeveel % de veestapel moet krimpen om de derogatie te behouden.
  Doe nou niet alsof er nog krimpvrije en pijnloze oplossingen zijn.

 • Bennie Stevelink

  Met je eens @van de Weijden. Ik heb die laatste reactie geschreven om te laten zien dat de GRONDig boeren in hun samenwerking met Milieudefensie niets te winnen hebben voor zichzelf maar slecht veel kapot maken voor de sector. Behoud van derogatie en invoering van fosfaatrechten met een voldoende strenge grondgebondenheid geeft de GRONDig boeren de beste uitgangspositie voor ontwikkeling van hun bedrijf. Iedere andere optie is voor de GRONDig boeren slechter.

  Tip: lees bij Foodlog het artikel "derogatie een verloren zaak" en de bijgeplaatste reacties. Dan schrik je.

 • kleine boer

  Het draait niet alleen om derogatie er zijn er genoeg zonder ook de akkerbouw is zonder dat word hier vergeten let wel ik wil ook graag meer bemesten per ha maar de norm moet gewoon overal omhoog en de p per koe aanpassen toch te gek dat ie in duitsland 32 is en hier 40

 • frl

  teunisenwilly1# heb er niets aan toe te voegen.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.