Rundveehouderij

Achtergrond 58 reacties

Romijn: minder koeien in 2017, dat is het doel

Voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij zegt dat het doel van het fosfaatreductieplan minder koeien in 2017 is. "We moeten daarbij voorkomen dat koeien van een stopper of krimper terecht komen bij en ander bedrijf."

€50 miljoen komt beschikbaar voor een stoppersregeling.

Hoeveel wordt een melkveehouder straks gekort op zijn melkgeld?

"Dat wordt nu uitgewerkt. Een optie is het vergelijken van maanden in 2017 met dezelfde maanden in 2016. Daarbij geldt in ieder geval een vrijstelling voor bedrijven die 4% minder dieren hebben dan op 2 juli 2015. Dat is op zo'n 30% van de bedrijven het geval. De helft van de bedrijven heeft tot 10% meer dieren dan op 2 juli 2015. Op 20% van de bedrijven is de melkveestapel meer dan 10% groter dan op die referentiedatum voor fosfaatrechten. Alle groeiers worden gestimuleerd om minder koeien te houden. Er zitten lastige afwegingen in, bijvoorbeeld wat te doen met bedrijven die nu hebben meegedaan aan het melkverminderingsplan."

En hoe hoog wordt dan de korting?

"Dat wordt een optelsom van de referentie die we kiezen en hoeveel korting in totaal nodig is. Voor bedrijven die meer vee hebben dan 4% onder het aantal op 2 juli 2015 wordt het een afweging tussen krimpen of een deel van de melk leveren met een fikse korting. De korting die je krijgt op melk boven de referentiehoeveelheid moet zodanig worden dat iedereen minder melkvee gaat houden."

Kees Romijn. Foto: Jan Willem Schouten
Kees Romijn. Foto: Jan Willem Schouten

Zit er geen lek omdat er alleen naar melkkoeien wordt gekeken?

"Het gaat om melk en dus om melkkoeien, jongvee valt er nu nog buiten maar heeft de aandacht. Hoe de omrekening van koeien en jongvee verloopt, moet nog worden uitgewerkt. Het is zeker een belangrijk aandachtspunt, dat geldt ook voor de garantie dat het vee ook echt van de Nederlandse mestmarkt verdwijnt."

Waarom is een algemeen verbindend verklaring (AVV) nodig?

"Tot 12 april 2017 kan vermindering nog geregeld worden onder de voorwaarden van de crisissteun van de EU. Daarna is een AVV nodig om het bindend te maken voor alle melkveehouders en alle zuivelaars, ook die niet bij NZO zijn aangesloten. Freeriders worden zo voorkomen. Dat de overheid het op gaat leggen, moet ook voorkomen dat er juridische problemen ontstaan bij een deel van de NZO-leden, bijvoorbeeld bedrijven die werken met leveringscontracten."

Wie betaalt de €25 miljoen vanuit de sector?

"Dat zal gaan via een heffing per kilo melk, denk daarbij aan 0,1 tot 0,2 cent per kilo melk. Daarvoor is ook die AVV nodig. Een deel kan komen uit reserves van brancheorganisatie ZuivelNL. Het is helaas ook in dit verhaal zo dat uiteindelijk de boer betaalt. Die impact moeten we niet onderschatten."

Ook als hij geen derogatie heeft?

"Ja, er is rekening gehouden met bedrijven die niet zijn gegroeid. Maar voor de rest zal elke groeier na 2 juli 2015 te maken krijgen met de gevolgen, intensief of extensief, wel of geen derogatie."

Wanneer moet alles geregeld zijn?

"Heel snel, het deel dat valt onder de EU-crisismaatregel met de €23 miljoen voor de stoppersregeling moet uiterlijk 30 november in Brussel aangemeld zijn. Er moet verder een duidelijke stip op de horizon komen met het aannemen van de wet waarmee de fosfaatrechten worden ingevoerd. Dat moet wat ons betreft voor 1 januari 2017 duidelijk zijn. Wij willen een garantie dat dit gaat lukken. In combinatie met het melkverminderingsplan kan Van Dam dan naar Brussel voor het veiligstellen van de derogatie in 2017 en onderhandelen over 2018 tot en met 2021, daar kan hij nu al mee beginnen overigens."

Laatste reacties

 • Geld de bonus malus systeem ook voor onze oosterburen die leveren in het mooie nederland?

 • klein.gunnewiek1

  Geachte hr. Romijn, nog veel erger is dat de burger deze doldwaze avonturen van de melkveehouderij gaat betalen. Van te voren weten dat het misgaat , voor eigen ego onverantwoord doorgroeien en bij mislukking gewoon de hand ophouden bij de maatschappij. Als voormalig aannemer heb ik nooit mijn hand op kunnen houden wanneer er iets tegen viel. Dit valt mij zwaar en zwaar tegen van de boerenstand.

 • a van Gerwen

  Goed lezen klein gunnewiek voor je reageert. De boerenstand is uitiendelijk de grootste financier, buiten de 23 miljoen crisisgeld die al via EU overgemaakt was. Overigens wat een gedoe weer over een nieuwe referentie voor de melklevering. Er is toch al een refentie van 2 juli met bijbehorende produktie, waarom weer een nieuwe datum of periode? Of moeten degene die doorgegroeid zijn weer bevoordeeld worden

 • ........

  Dieren of hoeveelheid melk, telt jongvee ook mee? zouden ze daar eerst duidelijk over zijn ipv te roepen dat er een akkoord is 4 dagen geleden?

 • Peerke1

  Veel te veel regels. Hoe is het dan nog mogelijk om iedereen tevreden te houden. Wordt de koek wel eerlijk verdeeld. De veestapel laten groeien en weten dat het niet kan en dan de belastingbetaler om hulp vragen. Deze belastingbetaler zal zich gaan wreken op de lange duur.

 • jeannettedekker1

  Die derogatie gaat ons een vermogen kosten dat snapt lto ook,waarom komen ze niet met voorbeelden waar een boer wat aan heeft.

 • eg wel

  @klein gunnewiek1,
  Vorig jaar hebben de melkveehouders 135 miljoen aan superheffing betaald, hiervan komt nu 25miljoen terug.
  Daarnaast heeft het ministerie gefaald om tijdig maatregelen te treffen na het afschaffen van het quotum, waardoor nu veehouders failliet gaan.

 • kiepel

  Groeiers na 2 juli aanpakken. LTO, SCHAAM JE, om na al die consternatie toch weer de groeiers te sparen.

 • landboer

  Nu wordt waarachtig de groeier na 2 juli 2015 nog een keer bevoordeeld, de datum van 2 juli is keihard zei van Dam , en ziedaar weer een nieuwe datum/periode!
  Totale onbetrouwbaarheid!

 • Fryslanboppe

  Nou breekt mij de klomp !! Als jongvee nu ineens niet mee telt waar hebben we het dan over!! Het is niet NORMAAL ! Ik heb een verrassing voor ze ER BLIJFT GEEN MELKVEEHOUDER OVER !! PROBLEEM OPGELOST! !

 • klein.gunnewiek1

  A de V. om het acute fosfaatprobleem op te lossen is naast andere maatregelen 50 miljoen nodig/beschikbaar. Dit wordt door zowel Brussel als Den haag opgebracht. Dat is belastinggeld van iedereen. Had iedereen ook inbreng op de doldwaze plannen van de melkveehouderij?

 • wmeulemanjr1

  Lijkt wel dat alleen de LTO alles uitwerkt en bepaald, romijn praat mooi niet over de Nederlandse mededinging autoriteit(NMA) wat die er van gaat vinden om alles en iedereen te manipuleren!
  Het draconische fosfaat-plan kan volgens hem zo even in elkaar worden geknutseld?

 • vd m.

  <>

  <>

 • jeannettedekker1

  Kees romijn als je een vent bent,reken melkveehouders dan even voor wat dit grapje kost. Zuivel ondernemingen hebben nog steeds de plicht alle melk af te nemen,laat die ook even aan hun leden laten weten hoeveel melkgeld ze minder ontvangen na dit debacle.

 • Edje2

 • deB.


  We zijn het een keer verschrikkelijk zat LTO !!!!!

  De markt trekt hard aan, en wij moeten gaan minderen!!!!!!
  Het buitenland lacht zich rot!!

  Er is totaal geen fosfaatprobleem!!!
  Stelletje naïeve boeren bij elkaar, om je er zo te laten in luizen

 • vd m.

  Tik in op klik op <> en tik daarna in, Haal kunstmest van voetstuk

 • frl

  In 2014 heeft de nitraatcommissie bekend gemaakt, dat ze zich zorgen maakte met het verdwijnen van melkqoutum, van de verdere intensievering van de melkveesector.
  Daarom hebben we ook fosfaatreferentie gekregen, om een beeld te krijgen van de te verwerken mest.
  In die bepalingen stond dan ook, BOVENDIEN ZIEN VANAF JANUARI 2015 DE BEVOEGDE NEDERLANDSE AUTORITEITEN EROP TOE DAT EEN PASSEND DEEL VAN DE OVERSCHOTSMESTSTOFFEN UIT DE ZUIVELSECTOR WORDT VERWERKT.
  Wie weet wat hier mee bedoeld werd. ??

 • MarkvIngen

  Als de fabrieken geen afname plicht meer hebben, hebben wij dan nog wel een leveringsplicht??

 • vd m.

  <>

 • 344412

  Groeiers worden juist niet gespaard volgens mij, zij gaan bijna geen melkgeld ontvangen in 2017 voor die groei. Niet groeiers krijgen vrijstelling als zij 4% minder dieren hebben dan op 2 juli. Vervolgens kunnen ze rustig 1000 kg meer per koe leveren, tegen een betere prijs door de nationale melkvermindering.

 • eg wel

  @ vd meer,
  Dit komt van NMV en DDB, dat moet zoveel mogelijk genegeerd worden, anders kost het LTO nog meer leden.

 • wmeulemanjr1

  @eg wel, is de vraag of de LTO überhaupt nog wel genoeg leden overhoud nu melkveehouders de balans op gaan maken wat ze ineens niet meer mogen leveren op een normale grondgebonden manier.

 • Matt

  Oorspronkelijk plan van jawel,nmv ddb wat nu uitgevoerd gaat worden door
  De zuivel.
  Daar heeft Kees,volgens mij ( gelukkig) niets in te brengen.

  2 juli 2015 was de datum,en van geheel 2015 is de gem produktie genomen,groei na de datum was voor eigen risico.
  Wat neem je dan als referentie 2015 lijkt me?

 • Noordam2

  Eg wel, niet het ministerie heeft gefaald, jullie hebben hopeloos gefaald door 3 jaar geleden geen regels voor de groei op te stellen b.v middels Campina. het had heel simpel geweest iedereen gelijke groei mogelijkheden en nu geen puinhoop.ik snap niet dat jullie nu iedereen deze puinhoop in de schoenen durven te schuiven.
  Als ik staatssecretaris was had ik jullie in je sop gaar laten koken

 • 344412

  WE hebben gefaald, dat is duidelijk. In '14 hoorde ik geen boer over produktiebeperking. EZ, Rabo, RFC en LTO hadden dit wél moeten regelen. Ze hebben te veel naar ONS geluisterd.

 • alco1

  @noordam. Denk jij dat boeren dat met elkaar konden overleggen?
  Wel een beetje naïef.
  Vooral ook omdat we iets moesten overleggen wat totaal quasi is, want de mineralen boekhouding laat zien dat er wel ruimte voor mest is.
  En zelfs die mineralen boekhouding laat nog tekorten zien.

 • eg wel

  @ noordam2,
  De melkveehouders is verteld dat het D-Day was na het afschaffen van het quotum , behalve een enkeling (die het dichts bij het vuur zaten) hebben van het plafond geweten. <>
  De rest heeft door o.a. aanmoediging van bank, LTO en NZO(de laatste 2 verantwoordelijk voor het tekenen van het plafond) geïnvesteerd en uitgebreid. Deze ondernemers zijn door hun eigen belangenbehartiger genaaid.

 • eg wel

  344412,
  Je bedoeld dan toch de leden van de LTO, neem ik aan.

 • Noordam2

  campina had jullie uit moeten leggen hoeveel meer melk ze dachten te kunnen vermarkten na het quotum tijdperk. bv 10 % dan heeft iedereen de kans om 10 % te groeien en geen 100 of meer. dan had Campina alle melk die je meer bracht af moeten rekenen op spotprijs nivo. 3 jaar geleden hadden ze dat kunnen regelen want als Campina dat doet volgt iedereen echt wel.
  nu kan het blijkbaar wel alleen veel te laat.

 • landboer

  Je hebt helemaal gelijk Noordam, maar helaas laat de stas ons niet met rust.

 • Noordam2

  alco mee eens dat wij boeren slecht kunnen overleggen maar Campina had dat wel af kunnen dwingen en ik vind dat geen naieve gedachte

 • 344412

  <> in 2014 hadden er maatregelen moeten worden genomen. Stonden WE niet voor open, ik ook niet dus trouwens.

 • jeannettedekker1

  We staan voor een grote flater. Laat akkerbouwers profiteren van afschaffen derogatie. De goedkoopste oplossing. Derogatie behouden is peperduur.

 • alco1

  noorman. Campina kon destijds ook totaal niet de consequenties overzien.
  We kregen alleen berichten over hoeveel de aanvoer kon stijgen.
  Alleen de ondertekenaars uit 2002.

 • Zandboertje

  Aanvoer kunnen verwerken was de vraag. Beter was de vraag geweest of die rendabel af te zetten was. Daar is niet over gerept. Met minder of eventueel gelijke aanvoer had iedereen meer verdiend. Het afzetten van de extra aanvoer op spotmarktniveau heeft nogal meer geld gekost dan wat dit eenmalig gaat kosten. Groei is mooi, maar vanwege vraag, niet vanwege aanbod. Zit zelf in de akkerbouw, enzie met lede ogen aan hoe de , weliswaar anders, suikermarkt de groei gaat uitbetalen.

 • vd m.

  <>

 • vd m.

  Toen in 2009 ...<>

 • vd m.

  <>

 • mtsvanaaken

  Wat gaan de met dat geld doen, die die erg hoge korting gaat opleveren. Immers zijn niet alle koeien op 1 januari weggetovert. En krijgen we dat geld terug als Brussel de derogatie toch afkeurt? En de melkveefosfaatreferentie en AMVB grondgebonden groei mag dan ook wel van tafel.

 • 344412

  Goede vraag, waar blijft het geld van de tijdelijke 'superheffing'? niks over gehoord

 • massan

  Helaas is in het verleden een onzinnig plafond afgesproken waar verwerkte en geëxporteerde mest niet in meegenomen wordt. Daarom moeten we de huidige vorm van derogatie niet willen behouden.
  Ga kijken naar een andere vorm van derogatie; bijvoorbeeld in België. Een verantwoorde en rechtvaardige oplossing welke vorig jaar de goedkeuring heeft gekregen van Brussel. Als dit wordt voorgesteld in Brussel, zal dit meer kans van slagen hebben om derogatie binnen te halen in Nederland dan het pakket van maatregelen voor 2017 zoals het er nu ligt; het moet nog maar blijken of dat in 2017 dan minder koeien zullen worden gehouden. Een onzekerheid welke naar mijn mening in Brussel niet goed zal vallen.

 • massan

  'REDUCTIEPLAN ZUIVEL' ZAL NIET WERKEN.
  Iedereen die in 2018 wil melken, zal er alles aan doen om zijn veestapel zoveel mogelijk in stand te houden in 2017. Als in 2017 een gedeelte van de melk minder zal opbrengen, worden voornamelijk andere maatregelen genomen om de melkproductie in 2017 te verlagen dan het ruimen van koeien. Bijvoorbeeld de productie per koe wordt verlaagd, kalveren wordt koemelk gevoerd in plaats van kunstmelk, jongvee wordt later geïnsemineerd zodat ze in 2018 aan de melk komen en koeien worden eerder drooggezet. Allemaal maatregelen om de productie in 2017 te verminderen. Echter het aantal stuks vee zal hierdoor maar minimaal verminderen. Dus in 2017 zal minder melk geproduceerd worden maar de fosfaatproductie zal minimaal verminderen. Kortom, het plan zal zijn doel niet bereiken.

 • alco1

  Weet je hoe ik tegen de hele soap aankijk?

  Wij worden als kleine kinderen achter in de auto gezet en moeten ons koest houden.
  Echter zijn de bestuurders de weg totaal kwijt en zo raken we steeds verder af van de begaanbare weg.

 • farmerbn

  NL wil te graag derogatie en Brussel ziet dat. Banken die achterlijk veel geld voorschieten, mengvoerfabrieken die menen duurder voer te kunnen verkopen waar minder in zit en melkfabrieken die vrijwillig verlies gaan lijden. Allemaal zaken waarbij Brussel zal denken dat het erg raar is. Hierdoor gaan ze weer denken dat NL weer allerlei foefjes verzint en de zaak besodemietert. Als je te gretig bent dan leggen ze de lat extra hoog in Brussel. Want zeg je nee dan krijg je er twee. Als je net doet of je de derogatie eigenlijk niet wilt dan krijg je hem van Brussel voor weinig. NL is niet goed in politiek bedrijven.

 • vd m.

  Kan de Boerderij zich eens verdiepen en schrijven over onderstaand artikel

  <>

 • jfvanbruchem1

  snap niet dat er nog een boer lid is

 • teunisenwilly1

  Noordam ben jij al lid van GRONDnet. Je heb toch veel grond. Ik ben er lid van. Wordt dan snel lid zij hebben een programma dat niet zoveel kost en dat is in Brussel goed ontvangen. Maar mochten van LTO niet bij het overleg. Als GRONDnet groot word. Kunnen we LTO ontmantelen

 • alco1

  GRONDnet behartigd ook maar een specifiek aantal boeren. En wil zelfs in zee met rechten.
  Met z'n allen voor bemesten gaan met dierlijke mest boven kunstmest.
  Bewezen veel beter voor milieu.
  Dit moer uitgedragen worden, dan komt er wel steun.
  Nu heeft niemand kennis van zaken.
  Je kunt geen krant openslaan of er staat dat er 'vervuiling' is door teveel mest.
  Dit moet in de media goed uitgelegd worden.

 • vd m.

  <>

 • magele

  Hard werkende eerlijke mensen die al niets hebben nog verder in de stront drukken , dat is LTO. Boeren wees wijs en zeg massaal u lidmaatschap op, het is tijd voor een nieuwe boerenpartij die alleen de belangen van de boer in het oog heeft. Geen kont aflikkers van de rode maffia in Den Haag.

 • Bennie Stevelink

  Veel reageerders die alleen maar reageren op basis van ikke, ikke.
  De bestuurders stonden voor de taak een plan te maken die tegemoet komt aan de belangen van ALLE melkveehouders. Daarbij moest een afweging worden gemaakt tussen de belangen van boeren in verschillende situaties. Zeer grote beperking hierbij is steeds de vraag wat juridisch wel of niet mogelijk is.
  Natuurlijk wil iedereen (behalve de extreme groeiers) graag 1 april 2015 als referentiedatum nemen. Je weet echter dat dit juridisch onmogelijk is. Je zult dus een andere datum moeten nemen die wel juridisch haalbaar is ook al voelt deze minder rechtvaardig.

  Ik ben zelf na 1 april 2015 niet gegroeid maar moet wel inleveren. Als het straks na invoering van de fosfaatrechten bij die 4% blijft die in de huidige regeling is vastgelegd ben ik tevreden.

  Ik heb forse kritiek op vooral de politieke bestuurders dat ze niet veel eerder, enkele jaren voor beëindiging van het quotum, een vervangende begrenzing hebben ingevoerd.
  Tegelijk heb ik weinig kritiek op de huidige bestuurders voor het noodplan wat ze gemaakt hebben.

 • Noordam2

  willi Teunissen, we gaan er naar kijken ( GRONDnet) en Bennie Steveling je laatste allinia is midden in de roos

 • kleine boer

  @bennie die vervangend begrenzing was er het p plafond en de gebruiksruimte op de grond dus die vooraf voor voldoende grond hebben gezorgd kun je moeilijk de schuld geven van een p overschot als ze hem zelf kwijt kunnen....en dat kunnen de huidige bestuurders nog gewoon regelen..... Maar geeft niet ik voer wel dure mest aan ipv zelf de ruimte te benutten ipv zelf meer koeien te houden......krommer kan niet

 • parnas

  Dit is een plan wat veel mensen weer werk verschaft.
  Bovendien niet waterdicht.
  Al degene die meer dan 10 procent gegroeid in dieraantallen direct korten.
  Daarna na half jaar zien of er nog meer korting af moet.
  Bovendien wordt nu de prijs van de fosfaatrechten al bepaald als die er mochten komen. Hoe krom dat de banken nog bij het overleg moeten zitten.
  De meeste koeien bij de grote groeiers zijn van de bank. Was hun eigen risico dat ze daar zoveel geld in hebben gestopt. Zou eerlijker zijn als daar de pijn komt en niet bij degene die hier niet aan hebben meegewerkt. Gewoon ondersnemersrisico noemen ze dat. Gebeurd bij andere bedrijven ook. Waarom moeten wij hier weer een uitzondering op zijn?

 • frl

  Ben door melkqoutum, eerst korting, en stijging melkproductie 20 koeien minder gaan melken, die heb ik er nu weer bijgekocht , zijn er wel bij die in 32 jaar meer gegroeid zijn.

 • wimschaap

  BENT EENS MET PARNAS

 • mtsvanaaken

  Het vlaamse gedeelte van belgie is ook best intensief. Zij krijgen zonder problemen elke keer derogatie. Hun systeem is waterdicht met steekproefsgewijs het stikstofgehalte van de grond bepalen in het najaar. Teveel bemest en er niks afgehaald, dan maar een paar jaar geen drijfmest. Goed bemest en veel opbrengst afgehaal, ook geen probleem. Goed bemest en een karige groenbemester laat gezaaid is ook fout. En daar gaat hert om NITRAAT, dus BODEM. Brussel heeft helemaal gelijk nitraat kun je niet bepalen aan de hand van berekeningen.

Laad alle reacties (54)

Of registreer je om te kunnen reageren.