Rundveehouderij

Achtergrond

Uitstel fosfaat nog niet merkbaar op koeienmarkt

Onduidelijkheid troef op de koeienmarkt na uitstel invoering fosfaatrechten.

De onzekerheid op de koeienmarkt, zowel voor slacht- als gebruiksvee, zal nog wel even blijven. Donderdag kwam de mededeling dat de invoer van fosfaatrechten met een jaar wordt uitgesteld. Dit zal veel gevolgen hebben voor de markt in slachtkoeien en ook die van gebruiksvee. Er waren immers veel melkveehouders die veel vee moesten afstoten om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen. Dat zal nu voor een deel veranderen.

Extensieve bedrijven kunnen nog groeien

Extensieve bedrijven beschikken doorgaans over voldoende grond om aan de grondgebondenheidseis te kunnen voldoen. Zij hoeven geen koeien te verkopen, waarvoor nog geen rechten waren. In theorie kunnen deze bedrijven zelfs nog groeien met nieuw vee, zolang zij voldoen aan de regels voor grondgebondenheid.

Verkopen van rechten valt weg voor intensief

Anders is het voor de intensieve bedrijven. Zij kregen in veel gevallen meer rechten dan het aantal koeien dat mocht worden gehouden op basis van de wet verantwoorde groei melkveehouderij. Deze melkveehouders hadden 2 keuzes. Ten eerste de extra rechten verkopen en het geld gebruiken voor de bedrijfsvoering. Ten tweede zorgen dat er extra grond bij het bedrijf kwam. De eerste optie, het verkopen van de rechten, valt voor deze bedrijven weg. Extra grond aankopen of huren is nog wel een mogelijkheid om extra koeien te kunnen blijven aanhouden.

Mogelijkheden zorgen nu voor onzekerheid

Melkveehouders hebben door het uitstel van invoering fosfaatrechten tijdelijk meer mogelijkheden wat te doen. Wat voor impact dat heeft op de koeienhandel is moeilijk te zeggen. Grond is niet onbeperkt beschikbaar, dus ergens moeten koeien verkocht worden. Anderzijds, op een aantal bedrijven is juist nog ruimte voor extra vee. De komende weken zal pas duidelijk worden of er veel vraag komt naar melkkoeien en of er nog veel koeien naar de slacht gaan.

Prijzen stabiel

Vooralsnog blijven de prijzen van slacht- en gebruiksvee stabiel. Het aanbod van slachtkoeien bestaat in de afgelopen weken vooral uit uitgemolken magere koeien. Deze oudere koeien die een wat mindere conditie hebben zullen ook in de komende periode naar de slacht gaan. Het aanbod zal in elk geval in de komende weken niet meer zo hoog liggen als 3 weken geleden toen er ruim 14.000 koeien per week werden geslacht.

De handel in melkkoeien bestaat nu vooral uit koeien die vanuit Duitsland en Denemarken naar Nederland komen, tegen lage prijzen. Dat zal ook niet snel veranderen, tenzij er uit Nederland zoveel vraag komt dat verkopers geld ruiken.

Wat er op de lange termijn te verwachten is, is koffiedik kijken, vooral omdat de derogatie op de tocht staat.

Prognose: stabiele prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.