Rundveehouderij

Achtergrond 6 reacties

RvS: overdracht stikstofdepositie vanuit ‘caravanstalling’ mogelijk

De Raad van State (RvS) heeft alle bezwaren tegen het uitbreiden en exploiteren van een kalverhouderij in Grubbenvorst, Limburg deze week van tafel geveegd. Dat er caravans in plaats van vee in een saldo-gevend bedrijf stonden, maakt niet uit.

De Vereniging Behoud de Parel, de Coöperatie Mobilisation for the Environment en de Vereniging Stedelijk Leefmilieu, Groen en Milieubeheer waren naar de Raad van State (RvS) gestapt, omdat het bedrijf naar hun mening geen vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 zou moeten krijgen. De nabijgelegen Natura 2000-gebieden zouden bedreigd worden door de extra ammoniakemissie. Het bedrijf ligt in de omgeving van Natura 2000-gebieden Maasduinen, Boschhuizerbergen en Deurnsche Peel en Mariapeel.

Argument bezwaarmakers: saldo-gevende bedrijven hebben al lang geen vee meer

Een argument dat de bezwaarmakers aanvoeren is dat de saldo-gevende bedrijven om de uitbreiding te realiseren al lange tijd geen vee meer hebben. RvS is echter van mening dat deze bedrijven op de referentiedata wel degelijk toestemming hadden om vee te houden met bijbehorende ammoniakemissie. Dat op het moment van de overname van de stikstofdepositie of op het moment van de intrekking van de vergunning geen vee aanwezig was op het saldo-gevende bedrijf, is niet relevant. Ook het feit dat een van de saldo-gevende bedrijven al jaren gebruikt werd als caravanstalling doet RvS niet van visie veranderen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Moeilijk te volgen artikel. Graag meer duidelijkheid.

 • j.verstraten1

  Staat idd beetje verwarrend omschreven. Maar komt er op neer dat het hebben van een vergunning voor stikstof emissie belangrijker is dan dat er ook daadwerkelijk dieren zijn. Als je vervolgens die vergunning inlevert dan kan een ander bedrijf die ruimte weer gebruiken. De bezwaarmakers wilden dat voorkomen met het argument dat het lege vergunningen zijn.

 • koestal

  een vergunning is een vergunning,al is de de stal een poosje leeg ,de vergunning bestaat wel !

 • farmerbn

  De staatsloterij is van de staat. Als je prijs hebt dan moet je die binnen één jaar ophalen anders verloopt die prijs. Waarom blijft een vergunning van de staat altijd geldig en verloopt die niet na één jaar niet gebruiken?

 • Duurzaamagro

  Vergunning kan worden ingetrokken als je er drie jaar geen gebruik van maakt. Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • Jan van het Zand

  Die natuurrakkers zijn ook nooit blij te maken. Zijn er geen dieren gehouden is er ook geen emissie geweest in een verouderde stal. En in een nieuwe stal zal de emissie veel lager zijn dan in de oude.
  Die natuurrakkers zullen wel eten. Maar wie hun het inkomen verschaft? En of dat inkomen heel erg natuurvriendelijk tot stand komt? Daar zullen we maar over zwijgen...

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.