Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Remote sensing-techniek voor inzicht grasgroei

Beelden van satelliet en drones kunnen nu al inzicht geven in de relatieve opbrengstverschillen in grasland. Dit ondanks het feit dat remote sensing-techniek nog in de kinderschoenen staat.

Met remote sensing-techniek wordt met multispectrale camera’s het gereflecteerde licht vanaf de biomassa en de kale grond van het aardoppervlak gemeten. Deze reflecties worden gecorrigeerd voor het inkomende licht van de zon. Tussen de reflecties van verschillende banden worden verhoudingen berekend in de vorm van indexen die iets zeggen over de hoeveelheid biomassa.

Het project Amazing Grazing voert nu geregeld een farmwalk uit. Daarbij gaan de veehouders met een grashoogtemeter het land in om zo de grashoeveelheid en de grasgroei te monitoren. Maar alle percelen doorwandelen met de grashoogtemeter kost tijd. Deze tijd zou kunnen worden bespaard als de remote sensing-techniek ook zou kunnen worden gebruikt om de actuele hoeveelheid gras in te schatten en een voorspelling zou kunnen maken voor de groei van het grasland in de aankomende week. Daarmee is een veel beter inschaar- of maaimoment te bepalen.

Maaiproef

Tot nu toe ontbreekt het aan nauwkeurige grondgegevens als maaiopbrengsten en laboratoriumanalyses om reflectiemetingen aan te kunnen relateren. Binnen Amazing Grazing, bouwsteen Grasgroei, en Precisielandbouw 2.0 is in 2016 een maaiproef uitgevoerd om in de gewenste gronddata te voorzien. De proef gebeurt op de proefbedrijven Dairy Campus (klei), Vredepeel (zand) en KTC Zegveld (veen) en wordt in 2017 voortgezet. Er worden 3 stikstofbemestingsniveaus gehanteerd en binnen elke snede zijn er 4 maaitijdstippen.

Eén reactie

  • koestal

    ik wil morgen maaien

Of registreer je om te kunnen reageren.