Rundveehouderij

Achtergrond 31 reacties

Oordeel EU-Commissie valt rauw op dak Van Dam

Staatssecretaris Martijn van Dam brengt een grote wijziging aan in het wetsvoorstel fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Omdat Brussel oordeelt dat het wetsvoorstel niet voldoet aan de eisen voor staatssteun, wordt de wet een jaar later ingevoerd.

Dit interview is geüpdatet op 13 oktober om 18:42 uur.

De Europese Commissie gaat niet akkoord. Waarom heeft u de wet niet eerder voorgelegd aan Brussel?

“De opstelling van de Commissie heeft ons ook verrast. Het wetsvoorstel is vrijwel identiek aan de invoering van varkens- en pluimveerechten. We weten dat er rekening moet worden gehouden met de regels van staatssteun. Je hebt geoorloofde en ongeoorloofde staatssteun. Het is rauw op ons dak gekomen, dat de volgorde van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel waarbij we eerst rechten toekennen, dan verhandelbaar maken en dan afromen, volgens de Commissie in strijd is met de staatssteunregels.”

Wat betekent dit?

“Als je geen goedkeuring krijgt en je voert het toch in, dan kan je door de Commissie worden gedwongen om alle voordelen bij melkveehouders terug te vorderen. Dat gaat miljoenen, of zelfs miljarden kosten. We zien ons genoodzaakt om het wetsvoorstel aan te passen en de volgorde van invoering, verhandelbaar maken en afroming aan te passen, om dat bezwaar van de Commissie weg te nemen. Verder verandert er inhoudelijk niets aan het wetsvoorstel. Het stelsel blijft intact. Zaken als het ontzien van grondgebondenheid speelt nog op dezelfde manier.”

Voldoet de wet hiermee wel aan de eisen van Brussel?

“We hebben intensief overleg met Brussel over het wegnemen van het bezwaar. Formeel wordt een wet pas door de Commissie beoordeeld als het definitief wordt genotificeerd.”

Wat betekent dit voor de derogatie?

“Het blijft zo dat we door de invoering van de wet pas in 2018 onder het fosfaatproductieplafond komen. Dat zou bij de oorspronkelijke wet ook zo zijn. Maar in het kader van de derogatie is de Europese Commissie zeer kritisch over het feit dat we tot nu toe drie van de vier jaar de afspraken voor derogatie overtreden, omdat we in 2017 nog niet ingrijpen. Recent kwam het bericht dat de melkveestapel weer is gegroeid, terwijl duidelijk is dat we de fosfaatproductie moeten terugbrengen. Dit maakt het risico steeds groter dat we derogatie verliezen."

Wat moet er gebeuren?

"We zullen aan de Commissie moeten laten zien dat het ons menens is. Dat kan alleen als we in 2017 de fosfaatproductie naar beneden brengen. Ik heb met de sector overleg om alles op alles te zetten om in 2017 de fosfaatproductie te verlagen, om überhaupt in gesprek te kunnen zijn over derogatie na 2018. Het is alle hens aan denk. Ik zal de mogelijkheden die ik heb hiervoor inzetten.”

Welke mogelijkheden heeft u?

“Een van de weinige mogelijkheden die ik heb is budgettair. We kunnen de €23 miljoen aan crisisbudget vanuit de EU inzetten om de fosfaatproductie te verlagen. Het feit dat er boeren zijn die nog steeds groeien, getuigt niet echt van solidariteit naar hun collega's die derogatie heel hard nodig hebben."

Bekijk ook de reacties van de sector en de Tweede Kamerleden.

Is koeien opkopen met de €23 miljoen een optie?

"Daar kan ik niet op vooruitlopen. We kijken hoe we het geld het meest effectief en op de meest verstandige manier kunnen inzetten."

Kunt u via de wet grondgebonden groei melkveehouderij nog zorgen dat de veestapel krimpt?

"Het doel van deze wet is niet het laten krimpen van de veestapel, het geeft ook niet de instrumenten daarvoor. Eigendom reguleren moet je op een zorgvuldige manier doen, vanwege het verdrag van de rechten van de mens. Daarom konden we in het oorspronkelijke wetsvoorstel ook pas in 2018 daling van fosfaatproductie afdwingen via de wet. Daar verandert de wijziging niets aan. Ook in het huidige voorstel konden we in 2017 geen verdere krimp realiseren, omdat we dat juridisch niet konden. De krimp die in 2017 van ons wordt verwacht, zal op een andere manier tot stand moeten komen. We zullen als overheid en sector gezamenlijk moeten optrekken, voor het gezamenlijke belang: behoud van derogatie."

Heeft u vertrouwen in het binnenhalen van een nieuwe derogatie?

"Onze belangrijkste uitdaging nu is om te voldoen aan de afspraken die we voor de huidige derogatie hebben gemaakt, over het niet overschrijden van het fosfaatplafond. Ik ben ervan overtuigd dat we een heel goed verhaal hebben voor een nieuwe derogatie, omdat we aan alle kanten kunnen aantonen dat het ook goed is voor de milieudoelen die de Europese Commissie stelt. Maar men zal altijd kritisch zijn over dat we nu het fosfaatplafond overschrijden. Als we met zijn allen - de overheid en de sector samen - de schouders eronder zetten, dan zou het moeten kunnen. Dat vergt ook van de boeren dat ze met elkaar inzien dat de derogatie van zo'n groot belang is, dat de fosfaatproductie in 2017 moet verlagen. Die discussie voeren LTO en de zuivelsector al langer, maar ik hoop dat dit ook zal leiden tot concrete stappen. Als we met z'n allen de schouders eronder zetten, kunnen we met vertrouwen het proces ingaan. Dan wordt het nog steeds moeilijk, maar laten we met elkaar alles doen wat we kunnen."

Vormt het fosfaatplafond ook een voorwaarde voor een nieuwe derogatie?

"Onze inzet zal zijn om het fosfaat dat via mestverwerking buiten de Nederlandse landbouw terechtkomt, te kunnen salderen bij het fosfaatplafond. Maar het is niet zo dat je van de Commissie zomaar krijgt waar je op inzet. We hebben een goed verhaal. Om dat gesprek goed aan te kunnen gaan, is het nu alle hens aan dek."

Laatste reacties

 • rub2

  23 miljoen om fosfaatproductie naar beneden te krijgen maar hoe weet hij dan weer niet. Van dam heeft geen enkel benul waar die mee bezig is. Trekt geen lijn en is totaal niet daadkrachtig.

  Verkeerde persoon op de verkeerde plek, als er niet snel ingegrepen wordt kost dit manneke ons allen ook nogeen klauwen met geld.

  Als nu duidelijk is hoe het systeem er uit moet komen te zien moet je knallen dan is het voor het eind van het jaar ingevoerd, hoe langer we wachten hoe meer haken en ogen aan deze hele kwestie komen.

  Zal nu eerst wel een jaar sabbatical nemen....... om bij te komen van 5 dagen in de week werken.

 • boerderij1q8

  wil je martijn van dam de schuld geven van onze stomheid, ga het dan zelf ff regelen

 • a van Gerwen

  Het zal nog lang aan van Dam blijven kleven dat hij de fosfaatwetgeving (zijn belangrijkste opdracht) niet tot een goed eind heeft kunnen brengen , waarbij het risico wordt gelopen dat een hele sector in de afgrond wordt geduwd als de derogatie door deze stommiteit niet verlengd wordt.. Van Dam is in ieder geval van het lijstje van eventueel toekomstige ministers of staastsecretarissen afgevallen als de pvda weer in een nieuwe regering komt.

 • koestal

  Sommige boeren melken als gekken en interesseert het niet als de derogatie in gevaar komt,als het zover is ,geven ze LTO de schuld dat ze het niet voorkomen hebben.

 • John*

  waarom roept van dam nu niet direct een stand still af.. geen koe erbij per bedrijf tot sector onder t 'plafond' zit..

 • H.Grotenhuis1

  @John*
  Dat is de dubbele agenda bij deze linkse rakker.

 • rub2

  Durft ie niet met het bedrijfsleven hijgend in de nek

  @ boerderij1q8 ik verwijt van dam gebrek aan leiderschap, initiatief, flexibiliteit, inlevingsvermogen, creativiteit, duidelijkheid, vooruitstrevendheid en vooruitziende blik....

  Laat dat nou net de vereisten zijn voor deze functie!

  De agrarische sector zonder sturing aan laten modderen heeft nog nooit gewerkt. Duidelijkheid moet er komen! Moment van aankondiging afschaffen quotum. Dat was met 1 regel in de wet in 1 dag door de kamer geweest.

 • mts van oosten

  ik denk dat dit uitstel ook het afstel is van de fosfaatrechten is,definitief het einde ,goed dat die van dam met zijn ambtenaren eens goed op hun plek worden gezet,en maar niet teveel over de derogatie inzitten,want het komt vaak heel anders dan we met ons allen nu denken,er komen heel veel nieuwe technieken aan wat betreft mestverwerking,daar redden we ons met zijn allen wel mee.

 • landboer

  Inderdaad de fosfaatrechten zijn gewoon weer van de baan!

 • DJ-D

  Spotmarkt 44 cent. Tekort aan melk!

 • mtseshuis

  Ja, laat het tekort aan melk maar snel oplopen, zul je zien als de prijs in de winkel stijgt er gauw een mouw aan dit fosfaatrechten debacle gepast wordt. Linkse rakkers willen wel snel minder vee in NL, maar dat de burger meer moet betalen voor zijn eten, dat scoort niet in verkiezingstijd! Gelukkig maar, alles komt goed!
  Nu even extra koeien blijven ruimen, zodat die melkproductie niet al te snel weer op stoom komt...

 • info196

  ....en de derogatie er graag achteraan!

 • johan.vandegraaf

  Wat een goed nieuws zeg, melken mag weer gewoon net zoveel je wil Prachtig !!

 • a van Gerwen

  Johan. Vandegraaf. Het is net als in je broek plassen. Eerst voelt het lekker warm maar wordt steeds kouder.

 • Zuperboer

  Dat fosfaatplafond waar mijnheer van Dam aan refereert mbt het binnenhalen van Derogatie is toch bij mijn weten ooit door NL zelf geintroduceerd, heeft helemaal geen doorslaggevende rol in t verhaal, maar wordt door de anti-veehouderijkliek bij voortduring 'van stal' (let op de woordspeling ;))gehaald. Nitraat en fosfaat moeten gemeten worden in het grondwater volgens uniforme regels in de hele EU, daar zullen we voor moeten strijden en al het andere is broddelwerk.

 • gjsteenwijk1

  Het is verbazingwekkend dat de mest die hier wordt verwerk en geexporteerd hier nog steeds wordt meegeteld voor de totale fosfaat productie . Het is niet belastend
  voor het milieu en de haalbaarheid van de KRW komt er niet door in problemen .Mijnheer van Dam ,een bewindsman die zoals hij zelf zegt er niet zit voor de boeren zou dat in het kader van het algemeen belang in Brussel moeten kunnen regelen dat ververwerkte en geexpoteerde hier niet meetelt voor de totale fosfaatproductie? MIJNHEER VAN DAM ALSTUBELIEFT !!

 • agrieehollande

  Waarschijnlijk moeten er weer een paar boeren naar Brussel voor het eerste hands verhaal cq een second opinion

 • Peerke1

  Raadsel: Is van Dam nou voor of tegen de Boeren? Gezien zijn Functie zou die toch voor moeten zijn!!!!!!! Denk daar maar eens over na.

 • de beul

  Gewoon 2,5 gve per hectare,zomaar onder het plafond.
  Alles opgelost en iedereen blij.

 • boelenham

  Wij melkveehouders zijn als lemmingen,die ziende op de afgrond afrennen (het verlies van derogatie), en de staatssecretaris daarvan de schuld geven ,beste mensen ,LTO ,NMV ,Doe wat ,FrieslandCampina geeft het goede voorbeeld

 • hietkamp

  Melkvee wet heeft geen instrument tot krimp(is dat wat nieuws), de groei werd wel beperkt want dan moesten er grond extra bij komen. Dus ja zeker een beperkende werking, maar kennelijk slechte wet omdat we toch nog boven plafon uitkomen. Waar blijft LTO met zijn verhaal toen, de boeren die overschot hebben dat die er op aangesproken werden en in moesten krimpen.

  Nu heeft EU commissie de volgorde van invoering afgeschoten, omdat staatssteun wordt gezien. Dat komt alleen door feit van vrij verhandelbaar (denk ik meest logisch), dus ja daar een dikke streep door en overheid rechten laten beheren alla canadees qutom. Maar ook alleen dan rechten over het gedeelte van wat niet op grond geschoven kan worden.

  Zoals voorstel nu ligt, dat gaat voor een deuk in de sector zorgen, dus ja van Dam is niet echt voor sector, zoals ik nu overdenk

  Ik vind het ook slap hoe alle organisaties hun rol spelen LTO NMV. Zoals voorstel was is zeker niet goed voor de sector. Rechten oke, niet verhandelbaar bij overheid in beheer laten, want aasgieren van makelaar zitten al klaar en is de secotor na mijn mening zeker niet bij gebaad. Ook de rechten alleen over het mest overshot gedeelte, dan kom je FPG idee en behoud de melkvee wet zijn doe. Anders is weer regel op regel

 • c.ferdinands

  derogatie is alleen geldig bij productie beneden het afgesproken plafond, dus we hebben nu al geen derogatie meer,brussel kan nederland een dikke boete sturen en om nieuwe derogatie hoeven we helemaal niet meer aan te komen.

 • koeien4556

  van dam lacht stiekem in zijn vuisje weg derogatie

 • jokelien

  Geen derogatie betekent geen fosfaatrechten. Laat ze de hele derogatie maar op een plekje stoppen waar het lekker warm en donker is! Ik ga liever aan het werk met vakmanschap en eigen goed inzicht bij 170 kg N dan dat gebedel om 250 kg N en een berg regels waardoor ons eigen vakmanschap aan alle kanten ingeperkt wordt. En zoals mts van Oosten hierboven als schrijft: er komen voldoende nieuwe technieken aan die waarschijnlijk minder kosten als de fosfaatrechten. En het gemekker over dat er niks meer groeit?!........de akkerbouwers moeten het al jaren met 170 kg N doen. En zonder derogatie mag je ook nog eens P kunstmest bij de mais doen.

 • kiepel

  Juist Jokelien. Weg derogatie...ach shit happens.
  Goed vakmanschap gaat beloond worden en niet 1 of andere referentiedatum.

 • jan1

  De politiek is nu al 30 jaar aan het kl..en met de mestwetgeving. Het wordt van kwaad tot erger.
  De politiek is in deze domweg puur onbetrouwbaar!!
  Hier is niet op te ondernemen en te investeren.
  Dit zou een mooi moment zijn om de hele mestwetgeving op de schop te gooien en over te stappen naar evenwichtbemesting.
  Mest is nodig om de bodem gezond te houden.
  Zonder gezonde bodem kun je geen gezonde producten verbouwen en of produceren.
  Kijk maar naar de zalm , waar in 5 jaar tijd het gehalte aan omega-3 vetzuren met de helft is gedaald. dit gebeurd ook met de bodem en de producten die er vanaf komen.

 • wmeulemanjr1

  Er word door de dhr. van dam opgemerkt: "het feit dat er nog steeds boeren zijn die groeien, getuigd dit niet van solidariteit" dit slaat nergens op!! Zolang boeren verantwoord grondgebonden groeien ben je normaal bezig en ben je zeer solidair.

 • alco1

  Vooral de derogatie boeren staan op hun achterste benen.
  Hun situatie is meestal zo dat ze vanwege de derogatie toch al mais aankopen en dus ook mest afzetten.
  Dus iets minder kan wel en dan komt er voor hen ook nog eens minder druk op die voer en mestmarkt.
  Soort ikke beleid.

 • frl

  wmeulemanjr1*heeft gelijk we hebben toch bemestings normen ,als je daar onder blijft doe je voor het milieu niets verkeerd, ga dan naar diegene die al een overschot hebben.

 • p.heemskerk1

  Geachte Staatsecretaris.

  Zoals bekend heeft de overheid altijd voor elke oplossing wel een probleem.

  Maak een nieuwe wet fosfaatrechten m.i.v. 1 jan 2017 als volgt of misschien is een algemene maatregel van bestuur ook een mogelijkheid.

  De hoeveelheid fosfaatrechten per individueel bedrijf wordt bepaald op basis van de gegevens over de veestapel op 2 juli 2015 (de peildatum, gegevens zijn bekend) en de forfaitaire excretiewaarden. De rechten worden gratis verstrekt en zijn vrij verhandelbaar na 1 jan. 2018. Wordt bij uitgifte van de fosfaatrechten op de hier boven aangegeven wijze het fosfaatplafond overschreden, dan wordt een (bescheiden) generieke korting op de uit te geven fosfaatrechten toegepast.

 • AA1

  voor opgezet plan, de landbouw heeft verloren van natuur en milieu. de lobby en netwerk praktijken van deze gasten is vele malen groter dan van de landbouw

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.