Rundveehouderij

Achtergrond 11 reacties

Kamer wil details Brussels overleg fosfaatrechten

Verbazing, verbijstering en teleurstelling. Dat zijn de woorden die Tweede Kamerfracties gebruiken in hun schriftelijke reactie naar staatssecretaris Martijn van Dam over de wijzigingen van het wetsvoorstel fosfaatrechten.

Diverse fracties zijn zeer bezorgd over de gevolgen van deze wijzigingen voor het behoud van derogatie voor Nederland. Ze vragen Van Dam met een scenario te komen als Nederland de derogatie verliest. Toen deze vraag in een eerdere ronde werd gesteld, antwoordde Van Dam nog dat dit niet aan de orde is, omdat hij er vanuit gaat dat de derogatie behouden kan blijven.

Wantrouwen over onderhandelingen

Kamerfracties tonen veel wantrouwen over de onderhandelingen in Brussel over het wetsvoorstel, nu de Commissie op zo’n laat moment meldt dat het voorstel niet aan de eisen voor staatssteun voldoet. VVD, SP, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP willen duidelijkheid over de onderhandelingen in Brussel. Ze willen tot in detail weten wanneer welke gesprekken er zijn gevoerd tussen het ministerie en de Europese Commissie op dit onderwerp.

VVD wil weten waarom het ministerie voor de huidige werkwijze, met notificatie in Brussel bij het moment van publicatie van het wetsvoorstel, heeft gekozen, in plaats van te werken volgens het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De VVD wil weten waarom het rechtenstelsel nodig is voor het behouden van de huidige derogatie, wanneer het niet mag ingezet worden om te voldoen aan de voorwaarden van die derogatie, terwijl dit wel het doel is van het rechtenstelsel.

Praktische vragen van boeren

De wijziging roept veel praktische vragen op. Zo willen Kamerleden weten wanneer boeren te horen krijgen hoeveel fosfaatrechten ze per 1 januari 2018 krijgen. PvdA is bezorgd dat er op die datum veel in fosfaatrechten gehandeld zal worden en dat systemen het niet aan kunnen, met mogelijk veel boetes tot gevolg omdat boeren niet aan de wet voldoen. Ook willen partijen weten hoe hoog de generieke korting wordt, nu er in 2017 niet kan worden afgeroomd.

Uitstel verhandelbaarheid fosfaatrechten

De Kamer is zeer bezorgd over de gevolgen van uitstel van de wet voor de fosfaatproductie. PvdA, SP en GroenLinks zoeken naar een oplossing om de wet toch per 2017 van kracht te maken. Ze pleiten voor het niet verhandelbaar maken van de rechten in 2017. Ze vragen Van Dam of dit het probleem van de staatssteun wegneemt, omdat de fosfaatrechten dan geen waarde krijgen. Hiermee zouden de rechten wel in 2017 ingevoerd kunnen worden, waarmee de fosfaatproductie al wel verlaagd kan worden. Van Dam zei eerder al dat dit niet kan.

SGP wil nieuw totaalpakket met maatregelen

SGP is voorstander van een nieuw totaalpakket met een nieuw actieprogramma met maatregelen om op basis van metingen van de waterkwaliteit, met een goed onderbouwde derogatie en het niet laten meetellen van de fosfaatexport naar landen met een fosfaattekort. Ook wil SGP seizoensafhankelijke pieken in de fosfaatproductie niet mee laten tellen in het fosfaatplafond en de nationale envelop van 23 miljoen euro voor reductie van de fosfaatproductie inzetten. Een tijdelijk rechtensysteem kan dan als sluitstuk fungeren, vindt SGP.

Laatste reacties

 • Melkveebedrijf Altena vof

  Nederlandse politiek

  Laat zien wie jullie zijn en kom op met die poen,
  laat zien dat jullie aan beleid doen..

  Goedkoop voedsel waar heel Nederland al jaren van profiteert,
  P0litiek laat nu is zien dat je het waardeert.

  Maak een opkoopregeling voor fosfaat berekend op 02.06.2015 de datum door u zo vaak genoemd,
  En dat u aanpak zelfs in Brussel wordt geroemd.

  U veroorzaakt bij ons boeren veel onrust en kwaad bloed,
  We schieten door ons verdraagzaamheidplafon en wie weet wat men dan doet....

 • DJM

  Motie van wantrouwen is meer op z'n plaats, alleen wat voor persoon krijgen we dan?

 • koestal

  De VVD zal van Dam wel weer steunen ,die zitten samen in de coalitie, de boeren die VVD stemden voelen zich dubbel belazerd met een PvdA staatssecretaris.Nu komt duidelijk de aap uit de mouw.De VVD heeft de handen letterlijk schoon gehouden ,terwijl de boeren zijn belazerd door de coalitiegenoot.

 • NASJO

  Nu maar hopen dat de Kamerleden per omgaand een antwoord krijgen op de gestelde vragen! De betrouwbaarheid lijkt/is ernstig geschaad, hoog tijd voor de Tweede Kamerleden om daadkracht te tonen.........

 • Snel

  koestal, vanaf de eerste dag van deze coalitie is de landbouw al door de VVD weggegeven aan de PVDA. Lodders schreeuwt af en toe maar bijten doet ze niet.

 • farmerbn

  Wij Nederlanders zijn de beste boeren van de wereld en onze gronden zijn dat ook. Boeren in andere landen zijn lui , dom en hebben geen ondernemersgevoel. Medewerkers van de aanverwante industrie in het buitenland zijn altijd aan het staken en voeren niks uit. Door deze uitspraken van de Nederlanders geeft Brussel nu geen fiat. Laat het een les zijn en dim in het vervolg een beetje. Jammer dat de boeren hierdoor in de misère zitten.

 • Peerke1

  Staatssecretaris van Landbouw en of stiekem toch tegen de Landbouw, wie o wie zal het zeggen.

 • PosthouwerBoerkamp

  Wat is het plan van deze Staatssecretaris nog méér met de Landbouw. Weet hij dat zelf wél ? Op deze manier investeren, als ondernemer, is ongeveer hetzelfde als Russisch roulette. De banken, voor zover ze nog wilden lenen aan Landbouw, zullen steeds verder afhaken en de voedselvoorziening verschuift naar andere delen van Europa, waar geen snars wordt aangetrokken van Antibiotica, Welzijn, Milieu of noem maar op...triest !

 • rub2

  Van Dam, weg met die man!

 • missis

  hij heeft deze functie op zich genomen en dus moet hij deze klus ook maar klaren!!!! Wordt hij grote jonge van. Als wij zo onzorgvuldig handelen waren we onze toeslagrechten al kwijt geweest. Ik vind het pure arrogantie en landbouw kind van de rekening.

 • koestal

  Van Dam had een jaar geleden nog nooit een koe of varken van dichtbij gezien en nu moet hij hierover zaken regelen

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.