Rundveehouderij

Achtergrond 32 reactieslaatste update:24 okt 2016

‘Bij de fosfaatproblematiek staat het sectorbelang voorop’

De nieuwe voorzitter van het NAJK, Andre Arfman, krijgt geen rustige inwerktijd. Belangrijke dossiers als fosfaatrechten vragen alle aandacht.

Sinds een paar maanden is Andre Arfman de nieuwe voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). De zoon van een melkveehouder uit het Gelderse Vorden werd door het bestuur voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het was geen spannende verkiezing, tegenkandidaten waren er niet. Arfman mag de komende 2 jaar leiding geven aan een agrarische jongerenorganisatie met zo’n 8.000 leden.

Behalve het melkveebedrijf, met 180 melkkoeien en 70 hectare grond, dat hij met zijn ouders runt, is Andre parttime werkzaam als bedrijfsadviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs in Barneveld.

Waarom een aparte agrarische jongerenorganisatie?

“Oudere boeren zijn minder bezig met de lange termijn. Jongere boeren wel, zij moeten verder. Daarnaast zijn er specifieke jongerenonderwerpen, zoals bedrijfsovernames. Daar focussen we ons op, net als op onderwerpen als innovatie, automatisering en big data.”

Wat is uw ambitie als NAJK-voorzitter, wat wilt u bereiken?

“Ik wil in ieder geval dat we op de belangrijke dossiers die jonge boeren en tuinders aangaan, mee kunnen praten op het hoogste niveau en de belangen vertegenwoordigen van onze doelgroep. Op dit moment is natuurlijk de fosfaatrechtendiscussie een belangrijk onderwerp waarop we vol inzetten. Een voorbeeld van een belangrijk resultaat dat we bereikt hebben, is dat de afroming bij bedrijfsoverdracht van tafel lijkt te zijn.”

Andre Arfman, de nieuwe voorzitter van NAJK heeft een volle agenda. Naast de belangenbehartiging werkt hij bij Alfa Accountants en Adviseurs en op het ouderlijke melkveebedrijf met 180 melkkoeien en 70 hectare grond.

Hoe kijkt u aan tegen het feit dat Van Dam de fosfaatrechten op het laatste moment heeft uitgesteld?

"Teleurstelling, maar ook verbijstering over het feit dat de overheid in deze laatste fase van het traject nog met het probleem rond staatssteun komt en hier niet eerder met de EU over heeft gesproken of onderhandeld. Dit terwijl het dossier vergaande impact heeft op vrijwel alle melkveebedrijven en waarschijnlijk een belangrijke rol speelt in het behouden van de derogatie. NAJK heeft in een eerder stadium zijn zorg al uitgesproken over de staatssteuntoets, maar dit is nooit als belemmering gezien door de overheid.”

Wat zijn de gevolgen hiervan voor uw achterban?

“Het is vooral de onzekerheid die nu nog langer aanhoudt. Plannen voor verduurzaming en ontwikkeling van bedrijven blijven hierdoor stilstaan. Hetzelfde geldt voor bedrijfsovernames. Het een jaar uitstellen van de invoering van fosfaatrechten zal niet direct tot problemen leiden, de gevolgen van dit uitstel wellicht wel. Immers: de EU heeft aangegeven dat Nederland het komende jaar belangrijke stappen moet zetten op het gebied van fosfaatreductie om kans te maken op verlenging van derogatie voor de periode 2018-'21. We zijn daarom in gesprek met andere partijen uit de melkveesector om een plan op te stellen. Ik hoop dat de kans op behoud van derogatie daarmee wordt vergroot.”

Moeten boeren die wel voldoende mestplaatsingsruimte hebben ook fosfaatruimte inleveren?

“Dat is het eigenbelang tegenover het sectorbelang. Het is heel vervelend, maar als je de groep waarop je gaat korten steeds kleiner maakt door uitzonderingen toe te staan, maak je het voor die groep die wel gekort wordt zodanig zwaar dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan komen.”

'Hoe meer knelgevallen je benoemt, hoe groter je het afromingspercentage maakt. Je moet naar het sectorbelang kijken.'

Dus iedereen moet gekort worden?

“Hoe meer knelgevallen je benoemt, hoe groter je het afromingspercentage maakt. Je moet naar het sectorbelang kijken. Die korting is voor iedereen heel vervelend. De meesten hebben de mestafzet goed geregeld, maar niet allemaal op eigen land, maar bij de buren of zo. Dus wie heeft het mestoverschot eigenlijk veroorzaakt? De meesten hebben netjes binnen de wettelijke ruimte gehandeld.”

In een recent ING-rapport staat dat veel boeren onder de armoedegrens leven. Is de toekomst wel zo positief?

“Ik denk dat de toekomst best positief is, als boer ben je bezig met de voedselproductie. Dat is iets dat altijd blijft. Je moet wel naar de specifieke zaken kijken, misschien zijn wij voor bulkproductie in sommige sectoren wel wat te klein. Ik denk dat we ons meer zullen moeten richten op de toegevoegde waarde van producten.”

Bulk is niet voor Nederland weggelegd?

“Voor een aantal producten kan het zeker wel. Maar niet voor alle gewassen. Maar die minder rendabele gewassen heb je af en toe wel nodig voor gewasrotatie. Over de vraag naar voedsel ben ik positief, die zal stijgen. Ook zal er meer zuivel geconsumeerd worden in de wereld met de opkomende economieën, daar liggen best kansen.”

Bent u ook positief over de intensieve veehouderij?

“Ook die blijft zeker mogelijk. Er zitten zo veel innovaties in die sector om problemen op te lossen. We zijn daar al veel verder in dan de gemiddelde Nederlander weet. Het zal niet gaan om bulk, maar de productie gaat voor een belangrijk deel bestaan uit het beleveren van nichemarkten. Er zal wel een verschuiving komen van kwantiteit naar kwaliteit, verwacht ik.”

 

De kop van dit artikel is aangepast.

Laatste reacties

 • brutus71

  Diep triest dat de extensieve melkveehouder ook moet inleveren volgens de Najk, zo pikken de groeiers mooi een stukje in van de niet groeiers.

 • Dysa

  Zeggen dat sector belang voorgaat is wel een dooddoener. Er is geen éénheid binnen sector, dus praat daar dan ook niet over. Als je voldoende mestplaatsingsruimte hebt op eigen land, terwijl je buurman 300 koeien melkt op 40 ha, is het wel hard om daarvoor fosfaatruimte in te leveren. Arfman is dus één van de vele die kool en geit wil sparen.

 • G. Peltjes

  Diefstal is het en niet meer dan dat.

 • Kletskoe

  Onbenullig groeien paste binnen de wet en schaamteloos de gevolgen proberen afwentelen op de niet-groeiers is ook niet bij wet verboden. Maar beide kunnen wat mij betreft niet door de beugel.

 • lepercheron 46

  makkelijk praten , Andre Arfman heet zelf ook te veel vee naar hij grond heeft, dus ook èèn van diegene die het verziekt hebben. voor een extensief bedrijf.

 • oorspronkelijk

  is belasting eerlijk
  dan een progressieve afroming de hardste groeiers een hoger %??

 • ...............

  Nou komt het goed bij de NAJK, met een snel gegroeide boekhouder aan het roer. Gelijk z'n eigen hachje redden.

 • haj146

  André, als ajk lid ben ik van mening dat we alles moeten doen om fosfaatrechten van tafel te houden. Er zijn argumenten genoeg om derogatie te behouden. België bijvoorbeeld heeft een bedrijfsspecifieke derogatie wat ik zo lees. Per bedrijf water kwaliteit bemonsteren. Verder las ik op dit forum dat een koe in Dld maar voor 50 kg stikstof produceert, terwijl we hier zo 115 hebben. 1 Europa toch? Ook op het gebied van broeikasgasreductie is derogatie belangrijk. Anders nog meer mest transport en kunstmest. Gooi het op die Tour qua argumenten en moet lukken toch?

 • alco1

  Bestuurders blijken over het algemeen kudde praters.

 • A1967

  Najk is dus ook officieel failliet

 • frl

  Je moet fosfaat net zo afromen als bij de belasting, die het meest heeft kan ook het best wat missen,(zie liever 1 bedrijf van 200 koeien verdwijnen dan 3 van 70 blijft het platteland mooier van)

 • Peerke1

  Het is van alle kanten gewoon een groot ZOOITJE geworden en niet meer op Een Fatsoenlijke Wijze op te lossen. Dit zal nog jaren blijven zorgen voor problemen en toenemende wantrouwen in de agrarische sector.

 • Trot

  het is van de zotte dat niet veroorzaker moet leiden want er betaald ook niemand mijn boete mee voor te hard rijden hoe zo vervuiler betaald laat me niet lachen

 • putten

  inleveren terwijl wij geen overschot veroorzaakt hebben? Dacht het toch even niet.

 • Fokkoeien

  Laat de boeren die van januari 2015 tot januari 2016 fors uitgebreid hebben eerst maar weer terug gaan hebben we ook geen problemen meer.

 • vink

  Inderdaad, de vervuiler(in figuurlijke zin) betaalt.

 • BetterCows

  Wat is er op tegen om voor , op en na Bevrijdings dag het I&R systeem te raadplegen en er een statistische analyse aan te hangen om het verloop per bedrijf te analyseren .
  De grondgebondenheid er langs te leggen en er een nivelerende formule op los te laten . Dan weet iedereen precies wat er moet gebeuren om onder het plafond te komen .

 • Wesseling76

  De Vervuiler betaald. duidelijk mee eens. De meeste extensieve vervuilen per geproduceerde liter veel meer. Er moet gewoon evenwichtsbemesting komen. En wat je niet op je land kwijt kan moet je afvoeren. Dan word der nergens te veel bemest. En wat de grens over gaat kan gewoon van onze fosfaat worden afgetrokken. Niet wijzen naar elkaar. De overheid dat is de boosdoener!!!

 • Marco22

  Dat is een mooi item voor Boerderij om dat eens naast elkaar te zetten. Hoe is dat in andere Europese landen geregeld. Excretie per koe ,wijze aanleveren nitraat gehalte in het grondwater en wie dat doet. En hoe diep er gemeten wordt. Is al het nitraat wel toe te rekenen aan de landbouw. Aanwend normen mest,wijze van toedienen.
  Zul je zien dat men predikt van 1 europa maar verschillen in uitvoering zijn. Na gelang aantal groenlinks stemmers op het departement van RVO.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • jeannettedekker1

  De ouders van Arjan lieten zich ook niet bestelen,anders hadden ze geen 180 koeien gehad met 70 ha grond.

 • Kletskoe

  Andere kop.er boven. Lijkt sympathiek maar.de.waarheid is dat.de groeiers/intensieve bedrijven het sector belang eerder in de gaten hadden moeten houden. Nu de.niet groeiers/grondgebonden bedrijven korten onder mom van sectorbelang is schaamteloos opportunisme!

 • PIETER123

  Voor een startende NAJK voorzitter een netjes verhaal immers deze jonge boeren mogen het gelag betalen als fosfaat rechten verhandelbaar worden.De nmv heeft nog steeds gelijk gehad.Dus de puinhopen van een LTO. Grote groeiers zitten tegen de grens van een casino bezoeker aan. Nu moet iedereen solidair zijn.Want elke maatregel die nu komt is korte termijn politiek zonder een visie. Kan de rechter de Unie van Waterschappen ook veroordelen als het waar is dat men vervuilt oppervlakte water willen en wetens uit gebieden zonder koeien naar Brussel heeft gestuurd. Omdat iedereen boos is gaan er nu koppen rollen.

 • koestal

  180 koeien en dan nog een baan er bij,zo hoef je je niet te vervelen,en dan nog een bestuursfunctie die ook nog wat tijd vraagt.

 • koestal

  De vraag naar voedsel neemt toe ,maar men wil er niet veel voor betalen,de supermarkten bepalen steeds meer de prijs en dat is soms lager dan de kostprijs

 • Soms

  Het slaat echt HELEMAAL NERGENS OP dat degenen die al jaren geen derogatie aangevraagd hebben, ook zouden moeten inleveren. Laat de vooral de boeren die na het quotumtijdperk gegroeid zijn extra fosfaatruimte inleveren. Zij zijn degenen die het voor de hele sector verprutst hebben. Ook al was dat misschien binnen de toen toegestane regels. LTO moet er alles aan doen om de fosfaat referentie datum minstens een jaar terug te zetten. Boeren ZONDER DEROGATIE aanvraag moeten sowieso ONTZIEN worden.

 • Kaiser

  Was groeien/uitbreiden ook een sectorbelang.? Het is eerder dat groeiers/uitbreiders geen oog hebben gehad voor het sectorbelang . En dan nu wel sectorbelang naar voren halen? Kom nou.

 • alco1

  In elk item zie je het weer naar voren komen.
  Slechte regelgeving veroorzaakt rancune jegens elkaar.
  Net als bij slechte opvoeding, die springen ook de pan uit en is het ook maar net welke "vrienden" de kinderen krijgen.

 • bramegberts1

  Kaiser je slaat de spijker op z'n kop. Alle uitbreidingen vd groeiers was individueel belang daar heeft een ieder z'n eigen handtekening ondergezet, nu de plafonds voor ammoniak, fosfaat en de broeikasgassen enorm geslecht zijn moet ineens de sector zijn verantwoordelijkheid nemen wordt beweerd; Dus de niet groeiers worden medeverantwoordelijk gehouden aan iets waar ze part nog deel aan heeft, als je gesodemieter wilt hebben moeten ze vooral op deze weg doorgaan.

 • MKRouveen1

  Slaat de plank volledig mis. Extensieve bedrijven korten in het belang van de sector?! Groeien zonder grond en daarmee het fosfaatplafond helpen overschrijden, dát is eigenbelang tegen het sectorbelang. Dit is nou typisch de mentaliteit die ons de derogatie gaat kosten. Lekker groeien maar juist de onschuldigen laten bloeden als men te veel gegroeid is.

 • koestal

  De grote intensive bedrijven hebben de problemen veroorzaakt,dus die moeten bloeden !

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.