Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Buren drinken ‘Kofje by de boer’

Op de Nationale Burendag hield een aantal Friese boeren een open dag voor omwonenden. Onder het motto ‘Kofje by de boer’ ontvingen Mieke en Oeds de Vos uit Terwispel 25 buurmannen en -vrouwen. Een prachtige gelegenheid om hun buren te ontmoeten en tegelijkertijd te informeren.

De buren van Mieke en Oeds de Vos wonen op flinke afstand van hun boerderij. Ze spreken de omwonenden weinig. Dat gaat gewoon zo, niks mis mee. Klachten over stank of herrie? Nooit, zegt Mieke. Dat was voor haar ook niet de reden om mee te doen met ‘Kofje by de boer’, afgelopen zaterdag tijdens de Nationale Burendag.

De provincie Friesland riep boeren op om op de landelijke burendag omwonenden uit te nodigen op hun bedrijf. Want, zo stond in de brief die ook Mieke ontving, “communicatie tussen boeren en buren levert op korte of lange termijn voordelen op voor de bedrijfsvoering”.

Welnu, dat was voor haar niet de echte reden om aan te haken. “Wij vonden het gewoon leuk om onze buren te laten zien wat we hier allemaal doen. Zij zien onze koeien grazen, maar weten weinig van de achtergronden. Het is belangrijk dat burgers weten waar hun melk, boter en kaas vandaan komt. Dat is goed voor het imago van onze sector, maar ik heb niet de illusie dat we daardoor meer voor onze melk krijgen.”

Mieke de Vos: "Leuk dat onze buren nu meer weten over ons bedrijf."</p>
<p><em>Foto: Anne van der Woude</em>
Mieke de Vos: "Leuk dat onze buren nu meer weten over ons bedrijf."

Foto: Anne van der Woude

Mieke en Oeds de Vos hebben samen met hun zoon, dochter en schoonzoon een melkveebedrijf in het Friese Terwispel. Met 180 melkkoeien en 120 stuks jongvee verdienen zij samen de kost.

Mieke heeft een fulltime baan buiten het bedrijf, is verantwoordelijk voor de boekhouding en springt bij in het bedrijf als dat nodig is. En zij is actief op Facebook, ze plaatst foto’s en filmpjes. “Niks hoogdravends, gewoon een foto van het inkuilen of van een pasgeboren kalf. Veel mensen hebben een mening over ons, terwijl ze nog nooit op een melkveebedrijf zijn geweest. Via de sociale media kunnen we veel mensen tegelijkertijd bereiken. Dat geeft positieve pr.”

'Ingrediënten van melk ook in Appelsientje'

Er kwamen afgelopen zaterdag 25 mensen kijken op het bedrijf. De groep dronk koffie in de ligboxenstal en kreeg vervolgens een rondleiding over het bedrijf. Op statafels stonden producten van FrieslandCampina, de coöperatie die de melk van familie De Vos verwerkt. Mieke: “Met melk wordt veel meer gedaan dan de meeste burgers denken. De ingrediënten van onze melk vind je terug in kaas, maar ook in Appelsientje, Dubbelfris en Rivella. Dat was voor veel van onze bezoekers een eyeopener.”

Op een andere tafel stonden glazen potten die Mieke had gevuld met mais, hooi, bierbostel, soja en mineralen. “Het menu van de koe is erg gevarieerd, we besteden daar veel aandacht aan. Wie weet dat nou?”

De buren hadden veel vragen over de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf. Hoeveel melk geeft een koe per dag, hoe lang is een koe drachtig? Ook veel domme vragen? “Domme vragen bestaan niet”, zegt Mieke. “Als je weinig of niks weet van een melkveebedrijf mag je alles vragen. Wij vinden het juist leuk om uit te leggen wat wij allemaal doen en waarom dat gebeurt. We hebben niks te verbergen.”

Vragen over antibioticagebruik en weidegang

Kritische vragen? Mieke haalt haar man Oeds erbij, want hij deed de rondleiding. Zijn buren blijken de media te volgen en vroegen hem naar het antibioticagebruik op hun bedrijf. “Goede vraag”, zegt Oeds. “Dat geeft mij de gelegenheid om uit te leggen dat de melkveehouderij het gebruik van geneesmiddelen fors heeft teruggedrongen, wij ook, bijvoorbeeld bij het droogzetten. Ik kan dan ook vertellen dat veel middelen niet meer beschikbaar zijn en dat wij daardoor soms in problemen komen. De werkelijkheid is ingewikkelder dan soms in de media wordt gesuggereerd.”

Datzelfde geldt volgens Oeds voor weidegang, waar natuurlijk ook naar werd gevraagd. “Onze koeien gaan naar buiten en dat doen we zeer bewust, maar het geeft ook kopzorgen. Als je de koeien jaarrond op stal houdt, kun je meer ruwvoer winnen. Wij boeren op het scherp van de snede, weidegang is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt gezien niet ideaal. Dat valt overigens dit seizoen wel mee, gezien de prima weersomstandigheden. Ook voor dit onderwerp geldt dat de werkelijkheid weerbarstig is. Mooi om dat eens aan de buren uit te kunnen leggen.”

Het was een leuke en inspirerende ervaring, zegt Mieke achteraf. “De buren weten nu wat hier gebeurt.”

Eén reactie

  • koestal

    Toch wel melk inde koffie,want die is er al teveel.

Of registreer je om te kunnen reageren.