Rundveehouderij

Achtergrond 2568 x bekeken 1 reactie

Voorman vakgroep vleesvee snel nodig

LTO werkt aan een nieuwe opzet van de vakgroep vleesvee. Binnen enkele maanden moet het klaar zijn, inclusief een nieuw bestuur en voorzitter.

LTO werkt achter de schermen aan een nieuwe opzet van de landelijke vakgroep roodvlees, inclusief nieuwe bestuurders. Sinds het vertrek van Leon Moonen als voorzitter, inmiddels ruim een jaar geleden, neemt Jos Bolk als vice-voorzitter de taken waar. Het is hoog tijd dat er een nieuw actief bestuur komt, want een deel van de leden klaagt al lange tijd over onzichtbaarheid van de vakgroep.

Het was de bedoeling om de nieuwe organisatie van de vakgroep in de tweede helft van vorig jaar gereed te hebben. Dat is niet gelukt. Volgens Frits Mandersloot, coördinator sectoren bij LTO Nederland en secretaris van de vakgroep, hebben thema’s als de fosfaatwetgeving intern veel aandacht gevraagd. Maar het is een publiek geheim dat de bestuurlijke organisatie van de vleesveehouderij, met uiteenlopende belangen tussen deelsectoren en een aantal eigengereide regio’s en partijen, op eieren lopen is. Daar komen overeenkomstige dan wel tegenstrijdige belangen met de melkveehouderij en vleeskalverhouderij op een aantal thema’s nog bij.

Er is een vakgroepmodel voorgesteld waarbij de belangrijkste sectoren herkenbaar vertegenwoordigd zijn, namelijk de zoogkoeienhouderij en de mesterij. Foto: Henk Riswick
Er is een vakgroepmodel voorgesteld waarbij de belangrijkste sectoren herkenbaar vertegenwoordigd zijn, namelijk de zoogkoeienhouderij en de mesterij. Foto: Henk Riswick

Geen afspiegeling

De vakgroep vleesvee bestaat nu uit afgevaardigden uit de drie regionale organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB) en leden met een adviesfunctie. Uit een evaluatie door het vakgroepbestuur en regionale klankbordgroepen kwam vorig jaar naar voren dat het bestuur geen afspiegeling was van de verschillende deelsectoren. Daardoor was de vakgroep te weinig herkenbaar. Daarom is besloten te komen tot een nieuwe opzet. Hiervoor zijn binnen LTO consultatierondes gehouden en zijn gesprekken geweest met ketenpartners. De wens vanuit de LLTB om tot één slanke belangenbehartiging te komen, zonder regionale vakgroepen, heeft het niet gehaald.

Uiteindelijk is aan het federatiebestuur van LTO een model voorgesteld waarbij de belangrijkste sectoren herkenbaar vertegenwoordigd zijn, namelijk de zoogkoeienhouderij en de mesterij. Daarmee heeft het federatiebestuur ingestemd. De kleinschalige houderij zou in de eerste plannen ook een eigen stem krijgen, maar dat gaat niet door; hun belangen worden volgens het federatiebestuur namelijk grotendeels via de twee hoofdcategorieën vertegenwoordigd. Het idee om rond elk vakgroepslid een ondernemersgroep te formeren zodat het vakgroeplid meer voeding vanuit de praktijk krijgt, is wel overeind gebleven.

Sterke voorzitter

De vorm van de nieuwe vakgroep staat nu vast. Momenteel werkt LTO aan de personele invulling. Er moeten minimaal twee bestuurders komen vanuit de twee hoofdsectoren en drie vanuit de regio’s. Als aanvulling van het nieuwe bestuur zoekt LTO ook in het bestuurlijke kader van de organisatie. Mandersloot sluit niet uit dat de voorzitter in die hoek wordt gevonden.

In het huidige politieke en maatschappelijke speelveld moet de kwaliteit van bestuur hoog zijn. Het idee is dat een sterke voorzitter voor specifieke technische onderwerpen kan terugvallen op aanwezige kennis binnen de organisatie en de achterban. Deze insteek kan rekenen op steun vanuit de sector; gezien het belang van de thema’s voor de sector geeft een aantal geraadpleegde vleesveehouders aan dat bestuurlijke kwaliteit boven sectorkennis moet gaan.

Er is regelmatig overleg geweest met ketenpartijen als Keten Duurzaam Rundvlees. Foto: Fotografie Ton Kastermans
Er is regelmatig overleg geweest met ketenpartijen als Keten Duurzaam Rundvlees. Foto: Fotografie Ton Kastermans

Ketenoverleg

In de aanloop naar de opzet van de nieuwe vakgroep vond regelmatig overleg plaats met ketenpartijen als Keten Duurzaam Rundvlees (KDR), Vleesvee Integratie Twente (VIT) en Bief Select. Deze samenwerking bestond al in de vorm van ketenoverleg rondom het invullen van taken sinds het wegvallen van het productschap en het verkennen van mogelijkheden voor oprichting van een brancheorganisatie (zie kader). Het is de bedoeling om dit ketenoverleg regelmatig te houden.

'Zeker twintig thema's waar de vleesveehouderij verlies heeft moeten nemen'

Anita Heijdra, initiatiefnemer van KDR, onderstreept het belang van het ketenoverleg, maar benadrukt dat het voor de sector van levensbelang is dat er snel een daadkrachtige vakgroep aan het werk gaat. Ze volgt de ontwikkelingen op de voet. “Er zijn zeker twintig thema’s waar de vleesveehouderij verlies heeft moeten nemen.” Bovendien baalt ze ervan dat een belangrijk thema als fosfaat volledig in handen ligt van de melkveehouderij. “Ook bij de zeer nadelige uitwerking van de verdeling van de GLB-gelden en het afdwingen van het jaarrond uitrijden van stromest voor de vleesveehouderij, hebben we als sector kansen gemist.”

Heijdra heeft er geen problemen mee als een nieuwe voorzitter niet uit de sector komt. “Ik hoop wel dat LTO vasthoudt aan de wens om niet-leden nauwer te betrekken. De vleesveehouderij en het Nederlandse rundvlees is onzichtbaar en er is nauwelijks interne en externe communicatie. Een brancheorganisatie zou goed zijn, maar informatie over de sector naar buiten communiceren mag van mij ook op een andere manier.”

Beweeg met de muis over de iconen en lees dat een voorzitter buiten de sector kan rekenen op steun.

Brancheorganisatie ver weg

Een productenorganisatie kan taken van het voormalig productschap overnemen. Bij een brancheorganisatie zijn ook ketenpartners als slachterij en voerindustrie aangesloten. Door een erkenning te krijgen van het ministerie van EZ kan deze organisaties ook Algemeen Verbindende Verklaringen (VAA’s) binnenhalen om zaken in de sector af te dwingen.

In de grote sectoren zijn inmiddels organisaties opgericht. Voor de vleesveehouderij is het animo kleiner door de beperkte omvang en het ontbreken van grote ketenpartijen. Daarom wordt aansluiting bij andere sectoren gezocht.

Rene Stevens

Eén reactie

  • nutterseweg10

    Goede zaak!!!
    De vleesveehouderij valt compleet tussen wal en schip.
    Een voorbeeld is de mestproduktie,jongveebex,melkveebex allemmal vooraf goedgekeurd!
    En zoogbex;deze dwarrelt al minimaal 5 jaar rond zonder concrete stappen.Normen die veel te hoog zijn en er gebeurd niks.

Of registreer je om te kunnen reageren.