Rundveehouderij

Achtergrond 3 reactieslaatste update:14 jan 2016

Snel resultaten met Welzijnsmonitor melkvee

Snel betere resultaten met melkvee door het welzijn van melkkoeien structureel te meten. Dat kan door het Praktijkproject Welzijnsmonitor melkvee, waarbij in drie jaar een praktisch meetinstrument is ontwikkeld voor de meting van welzijn bij melkkoeien. Toepassing ervan leidt tot snelle resultaten op deelgebieden als waterkwaliteit en boxuitvoering.

Basis voor de Welzijnsmonitor was het uitgebreide Europese Welfare Quality systeem. Een meting daarvan vraagt ongeveer zes uur per bedrijf. Die benodigde tijd is teruggebracht naar 1,5 uur. Daarbij zijn naast meting van de omgeving met name veel metingen aan de dieren toegevoegd.

Conclusies uit praktijkproject Welzijnsmonitor Melkvee:

De meetgegevens zijn teruggekoppeld aan 60 bedrijven en doorgesproken met bedrijfsbegeleiders en dierenartsen. Daaruit blijken de volgende punten.

 • De metingen op het gebied van het onderdeel water en voeding hebben melkveehouders doen inzien dat met eenvoudige maatregelen de waterkwaliteit snel te verbeteren is.
 • De diergerichte metingen hebben de veehouders veel inzicht gegeven in de uitvoering van hun stal.
 • Door het bespreken van de resultaten met de begeleider en de eigen dierenarts zijn er onderwerpen benoemd waarop de melkveehouder verbeteringen wil realiseren. Door deze gerichte aanpak en het betrekken van andere erfbetreders hierbij is er draagvlak en een stimulans om er verder aan te werken.
 • Maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit en juiste afstelling van de schoftbomen bleken eenvoudig uit te voeren.
 • Voor de verbetering van de locomotiescore en het voorkomen van huidbeschadigingen moet eerst nagegaan worden wat te verbeteren punten zijn. Het kan daarbij gaan om de boxmaten, uitvoering van het ligbed, vloer in de stal en voeding. Door waarnemingen aan het dier en observaties kregen de deelnemers en hun begeleiders inzicht in de oorzaken, waarmee ze vervolgens aan de slag zijn gegaan.Realisatie van verbeteringen is vaak ook afhankelijk van moment van renovatie van de stal. In de praktijk gaat het om de beloopbaarheid van de roosters, boxafmetingen en afstellingen en ligbed.
 • Gedurende het project is door de verbeteringen/aanpassingen beter gescoord op onderdelen. Op basis van de opgedane ervaringen zijn er adviezen gegeven voor de aanpassing van de beoordeling.

Bekijk hier een video over de welzijnsmonitor.

Laatste reacties

 • mtseshuis

  Volgend regeltje? Kom maar kies kies...

 • landboer

  Weer een verdienmodel ontwikkeld voor adviseurs?

 • hamariha

  Aan weidegang en welzijn wordt veel waarde gehecht. Ook in dit project is daar naar gekeken en een conclusie getrokken. Waarom wordt deze niet vermeld???

Of registreer je om te kunnen reageren.