Rundveehouderij

Achtergrond 8 reacties

'Muis heeft hekel aan koe in de wei'

Een piek in de reguliere muizencyclus en uitzonderlijke gunstige weersomstandigheden lagen ten grondslag aan de recente muizenplaag van 2014-2015, zo blijkt uit het onderzoek van Altenburg & Wymenga.

Met dank aan een droge zomer en een zeer droog najaar steeg de muizenpopulatie in 2014 zienderogen. De fikse muizenplaag werd in de hand gewerkt door enkele belangrijke ruimtelijke factoren.

De open Friese klei- en veelandschappen zijn zeer gevoelig voor muizenuitbraken, zo blijkt uit het onderzoek. Muizen hebben een voorkeur voor open landschappen. Daar komen weinig roofvogels voor, zodat de knaagdieren er ongestoord hun gang kunnen gaan. De aanwezigheid van meer predatoren is volgens de onderzoekers de reden dat de muizen zich niet naar zandgronden verplaatsten, maar uitsluitend op klei- en veengronden huishielden.

Muizenschade aan grasland. Foto: Mark Pasveer
Muizenschade aan grasland. Foto: Mark Pasveer

Drooglegging en weidegang

Ook het landgebruik speelt een rol in de omvang van de muizenschade. Op satellietbeelden kwamen de aangevreten percelen voor het eerst aan het licht op klei-op-veengronden met een drooglegging van meer dan 100 centimeter (ontwatering ten opzichte van het maaiveld). Bij een drooglegging van meer dan 80 centimeter is de overleving van muizen tijdens natte weersomstandigheden groot, zo denken de onderzoekers.

Ook weidegang heeft invloed op de mate van de schade. "Muizen hebben een hekel aan koeien in de wei. Het aantal schademeldingen van boeren die niet aan weidegang doen was duidelijk hoger dan het aantal meldingen van boeren die wel weidegang hanteren", aldus onderzoeker Eddy Wymenga van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga.

Op het land van <a href="http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2015/7/3-Friese-boeren-over-hun-strijd-tegen-muizen-2659732W/" target="_blank">melkveehouder Marc Klein Swormink zijn proeven gedaan</a> voor het muizenonderzoek. Foto: Anne van der Woude
Op het land van melkveehouder Marc Klein Swormink zijn proeven gedaan voor het muizenonderzoek. Foto: Anne van der Woude

€73 miljoen schade

De recente muizenplaag was uitzonderlijk groot. Vooral Friesland werd zwaar getroffen. 48.000 hectare landbouwgrond werd er aangetast. Met name graslandpercelen op veen- en klei moesten het ontgelden. Zo'n 900 boerenbedrijven werden zwaar getroffen. 80 procent van de boeren op veen en ongeveer de helft van de boeren op klei had muizenschade. De totale landbouwschade bedroeg €73 miljoen, zo berekende LTO.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Waterpeil verhogen is voor de draagkracht niet bevorderlijk lijkt me. Wat heb ik aan muizenvrij land als de koeien met 5 bekken vreten? Maak het landschap aantrekkelijker voor predatoren door net als op de zandgronden meer afwisseling te maken. Houtwallen geven bescherming aan predatoren en kosten vermoedelijk minder dan waterpeil verhoging.

 • Bennie Stevelink

  @agratax, hoe gaat het dan met de weidevogels?

 • koeboertje

  We moeten keuzes maken :
  Koe in de wei of
  Muizen onder de wei of
  Roofvogels boven de wei of
  Weide vogels op de wei
  Of ganzen ?

 • landboer

  Inderdaad Mozes hier is door de natuurvereniging elke boom in de polder die niet langs een weg staat omgezaagd om geen uitkijkpost te zijn voor roofvogels die het op weidevogels voorzien hebben!

 • WGeverink

  Die is sterk Landboer! Het is bij de natuurvereniging dus nog niet bekend dat roofvogels geen bomen(uitkijkpost) nodig hebben om hun prooi te vinden...

 • vandenbrandcv1

  Toen opstallen nog niet bestond waren er ook al ernstige muizenplagen.

 • hitscha

  Laat het land in het najaar en in de winter begrazen door schapen en je hebt veel minder muizen in je land, dus ook minder schade!!

 • Case1056

  Hoe ver sta je van de natuur om te weten dat een roofvogel een stootvogel is, en al ''hangend'' (biddend noemt men dat) in de lucht zijn prooi lokaliseert. En zou de muis ook werkelijk bang zijn voor die grote olifanten en koeien, of beweiding van schapen????. Ik denk het niet. Grondwaterstand verlagen kan heel goed zijn negatieve invloed hebben. Daarom draag ik laarzen voor natte voeten, en ik heb nog geen muizen met laarzen gezien.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.