Rundveehouderij

Achtergrond 108 reactieslaatste update:25 jan 2016

Lagendijk: fosfaatregels moeten anders

Een groep Brabantse melkveehouders doet een oproep tot aanpassing van de fosfaatregelgeving, anders voorzien ze grote financiële problemen. Initiatiefnemer Rik Lagendijk ziet het somber in voor zijn bedrijf als regelgeving zo doorgaat.

Rik Lagendijk heeft in Diessen een melkveebedrijf voor 160 koeien en 44 hectare grond. Vorig jaar bouwde hij een nieuwe stal voor 250 koeien. Die stal had rond deze tijd vol moeten staan, maar de nieuwe fosfaatwetgeving gooide roet in het eten.

Samen met 20 andere melkveehouders riep hij deze week de politiek op en de regiegroep die zich buigt over de invoering van fosfaatrechten om die rechten niet in te voeren. Deze ondernemers hebben recentelijk geïnvesteerd in een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Zes van hen, waaronder Lagendijk, hebben een proefstalstatus voor een specifieke innovatie. Ze geven aan dat hun tijdens maken van hun bouwplannen er nog geen sprake was van de komst van een fosfaatrechtenstelsel. De melkveehouders suggereren andere manieren om de gestegen fosfaatproductie op bedrijfsniveau tegen te gaan.

Wat betekent de invoering van het fosfaatrechtenstelsel voor uw bedrijf?

"Bij een prijs van €4.000 per recht kost me dat €400.000. Mijn stal is gebouwd voor 250 koeien om zo de kosten per kilo melk te drukken. De kritieke opbrengstprijs is begroot op €31 per 100 kilo melk. Omdat de stal deels leeg staat zit ik nu te melken voor €38 per 100 kilo. Ik heb die extra omzet nodig. Ik vraag me af of dit nog goed gaat komen."

Is het een ondernemersrisico?

"Dat vind ik niet. Ik heb me goed voorbereid met alle partijen zoals de bank en adviseurs. Maar halverwege de rit veranderen de regels ineens. Niemand heeft dat zien aankomen. Het is ook niet dat ik blind ben voor wat er om ons bedrijf heen gebeurt. We hebben er alles aan gedaan om een gewenst bedrijf te krijgen: het is een vrijloopstal met weidegang, er is aandacht voor landschappelijke inpassing en burgers kunnen komen kijken op het bedrijf. Buiten de sector krijg ik alleen maar positieve reacties, mensen snappen niet dat er zo met ons wordt omgegaan."

De vrijloopstal op het bedrijf van Rik Lagendijk. <br />Foto: Peter Roek
De vrijloopstal op het bedrijf van Rik Lagendijk.
Foto: Peter Roek

Hoe gaan jullie nu verder?

"Het is te hopen dat de regiegroep onze oproep serieus neemt. Ik heb begrepen dat ze onze voorstellen wel interessant vinden. Maar eerlijk gezegd ben ik bang dat de besluitvorming al te ver is."

Misschien eerder aan de bel moeten trekken?

"Achteraf bekeken wel. In eerste instantie dacht ik vorig jaar dat het niet zo'n vaart zou lopen en ons bedrijf wel voor een knelgevallenregeling in aanmerking zou komen. Maar naarmate meer bekend werd, kreeg ik steeds meer zorgen. Het is te hopen dat er naar ons wordt geluisterd."

Lees meer over het bedrijf van Rik Lagendijk in een artikel dat onlangs verscheen op Melkvee100Plus.nl

Laatste reacties

 • xw

  Hij kiest er voor om te groeien van 160 naar 250 koeien op 44 ha grond! En nu wil hij dat de fosfaatregeling aangepast hebben naar de wensen van hem en 19 lotgenoten. Laat me niet lachen man. Je hebt gewoon mis gegokt. Dat risico heb je zelf genomen

 • jan doedel

  juist zo is het xw.

 • BetterCows

  Commissie stiekem is bezig !

 • cornelis 22

  44 ha grond ,250 koeien, ook nog ik weet niet hoeveel mais? dat kan nooit veel weidegang met graasgedrag zijn.

 • Klaasvaak

  Dat kon op basis van de wetgeving tot 2 april en in mindere mate tot 2 juli. Deze man heeft niks fout gedaan en velen met hem.
  Sterker nog.... niemand heeft iets fout gedaan. De gunning is volledig weg tussen de veehouders.

  Misschien moet de groep van 20 een landelijke groep gaan vormen?

 • el

  De "advizeur" heeft de buit wel binnen!

 • familiebeldman1

  Wij zijn de omzet ook nodig voor ons bedrijf dus ik wil niet afromen voor dit soort bedrijven
  want dan komt mijn kostprijs hoger uit.

 • polsbroek

  Als je gokt en je verliest moet je niet zeuren ,en je verlies bij andere gaan halen. (stelen)

 • simpel boerke

  Familiebeldman, zo is het, niemand wil afgeroomd worden voor gokkers. Een bedrijf met 160 mk zou al meer dan een goed inkomen moeten generen, maar door grootheidswaanzin is dit bedrijf in grote financiele problemen gekomen. Niemand heeft hem verplicht om zo'n grote luxe stal ten bouwen. Hij had het geld beter in grond kunnen stoppen om de zaak meer in balans te krijgen.

 • a.t.herwijnen

  250 koeien op 44 hectare. Je kunt de banken toch niet serieus nemen dat ze dit financieren. Ook de adviseurs zou je verantwoordelijk moeten stellen voor dit advies. Voor hun uurtarieven zouden ze best meer verantwoordelijkheid kunnen dragen.

 • jaap69

  moeten bedrijven die niet groeien inleveren voor deze grote grondloze bedrijven, dacht het niet. wie fosfaatrechten niet zag aankomen had oogkleppen op

 • Dutchdairy

  Als je gokt bestaat de kans dat je niet wint

 • Mfb

  Te koop: gloednieuwe stal voor 250 melkkoeien met 44 ha grond.
  Geen hond die het wil kopen, nu niet maar een paar jaar terug ook niet.
  Helemaal uit verhouding in NL. Snap ook niet dat de bank daarin is mee gegaan.

 • Johan Rozeboom

  250 koeien op 44 hectare.laat hem lekker bloeden

 • Gerardone

  BELACHELIJK!!!!!!
  WAAR HAAL JE HET LEF VANDAAN

  De superheffing tijdperk is 31 jaar geweest in die tijd is het je niet gelukt door/met subsidie van de kleine boer/ondernemer of stoppers
  om een gezond bedrijf neer te zetten en heb je weer de hulp van een andere ondernemer/boer nodig de bank moet gelijk de stekker uit z"n slecht ondernemer halen
  1 hij kan het niet alleen heeft een ander nodig
  2 hij ziet de verhoudingen in het bedrijf niet meer
  3 brengt het milieu in geding
  4 brengt de overige agrariers in negatief beeld naar de bevolking
  5 ontneemt het inkomen van de andere boer/ondernemer

  Direct stekker eruit en de rechten naar een bedrijf die tekort heeft ten opzichte zijn grond areaal

 • alco1

  Beste mensen.
  De tweespalt is door derden gecreëerd.
  Geen enkele boer die daar wat aan kan doen.
  Ook zijn er boeren met weinig land die voor de datum massaal koeien aan lieten rukken en nu zoals het lijkt spekkoper te worden.
  De enigste oplossing is het verwerpen van de fosfaatrechten.
  Iedereen moet zelf maar de oplossing zoeken voor zijn eigen voer- mest probleem.

 • kleine boer

  Was hier pas nog een reactie op de site over grote boeren die gaan door en kleine die stoppen nou ben ik benieuwd wat ie nu gaat schrijven.....100 meer als die 160 en nog geen inkomen denk ik....als ie van die 160 terug gegaan was naar 100 en van die 60 quotum verkocht en stal gebouwd zat ie nu niet te piepen maar ja je hebt dan wel ander verhaal op verjaardagen....

 • erik1967

  Eind 2013 heeft Dijksma al aangekondigd nadere productiebeperkende maatregelen te zullen treffen als het fosfaatplafond zou worden overschreden. Dan moet deze ondernemer nu niet gaan zitten huilen en ten koste van niet-uitbreiders extra rechten willen binnenhalen.

 • Klaasvaak

  Dijksma gaf eind 2013 aan dat overschotten op basis van mestverwerking afgezet konden worden. Het startsein om te gaan bouwen.....
  Had ze direct dierrechten ingevoerd, dan was er niet gebouwd.
  Met heldere regelgeving, maar OOK tijd om daar als sector mee aan de slag te gaan.... ze was niet bereid dat te geven.

 • mtseshuis

  @Alco: dit is de ENIGE JUISTE conclusie, ik vind dat anderen hier VEEL te ver gaan in hun reacties. Wij zijn ook niet blij met al die grote groeiers die momenteel met name de markt verziekt hebben met veel teveel melk, maar ze hebben in feite niks verkeerd gedaan. Mestverwerking was zoals Klaasvaak aangeeft een legitieme optie om van je overtollige mest af te komen...
  Wij zijn zelfvoorzienend met 175 koeien, 100 hectare grond, uitgebreid machinepark en redden ons prima met 2 inkomens, ook nu met 30 cent! Geen zorgen bij de bank om aflossingen, rekeningen die betaalt moeten worden etc. Zelfs nu kan er nog geïnvesteerd worden, met dank aan het machinepark. Ook nog wat hulp om het werk GOED! te doen in de stal en botjes. Wij snappen dus nog niet helemaal waar die 250-350-450 etc etc koeien voor nodig zijn om "een levensvatbaar bedrijf" te hebben.
  Doe je werk goed mán! (draai technisch top, minimaliseer kosten) en er is voor iedereen, groot én klein een boterham te verdienen, de huidige regelgeving vanuit Den Haag ÉN de zuivelindustrie dáár gaan we aan kapot!
  En nee, wij willen zeker niet afgeroomd worden, maar de huidige weg van fosfaatrechten is een doodlopende weg! Of gewoon excretie per dier omlaag of te verwerken/exporteren mest van de produktie afhalen, klaar!

 • BO(skabout)ER

  wat een jaloers opmerkingen etc. Laat iedereen gewoon ondernemen op zijn eigen manier. Feit is zoals alco ook aangeeft dat de fosfaatrechten volslagen onzinnig zijn.

  Overigens komt deze boer dan nog in de problemen omdat hij te weinig hectares heeft..

  Boeren die wel fosfaatrechten willen hebben mogen mij wel eens vertellen wat daar dan goed aan is. (niet beginnen over te grote bedrijven in verhouding met land want dan kan door de wetgeving al niet meer).

 • jongvee

  tussen alle reacties lees ik toch weer dat we naar een grondgebonden systeem moeten
  ik denk dat dat het rechtvaardigst en makkelijkst uitvoerbaar is

 • Wim blij

  Laat ze maar komen die fosfaatrechten, net voor 100 koeien aan de stal gezet. Heb de NB, milieu en bouwvergunning, heb netjes mest verwerkt en grond verworven. Voldoe aan alle regels. Ik koop de fosfaatrechten straks direct en stuur de factuur samen met een brief van de advocaat door aan dhr. M. van Dam.

 • hansvanbergen

  Ok en ga jij dan ieder jaar rondrijden om je losse pacht bij elkaar te huren? En ieder jaar weer meer betalen? Die grote stallen moeten toch vol. Dan kan men dus makkelijk 3-4-5000 euro pacht betalen als men toch geen melkquotum of fosfaatrechten moet betalen. En dat betekend dat alle kleine /gemiddelde boeren een hoop land kwijt raken en daarmee dus koeien. En dan staan alle 50-100 koeienstallen straks alsnog half leeg!

  Opvallend dat de bank en de adviseurs van dhr Lagendijk NIETS vertelden over fosfaat dierrechten terwijl iedere andere bank en adviseur in heel Nederland het WEL vertelde. Gewoon gelogen lijkt me. Ze hadden na 1 april gewoon 100 koeien moeten kopen maar dat zal wel te duur zijn geweest net als voor iedereen. Deze boer had beter een normale stal met een melkstal kunnen kopen. Van het bespaarde geld had hij koeien kunnen kopen en had hij dit probleem niet gehad.

 • info36

  De zuivelindustrie had gewoon met leveringsrechten moeten werken zodra ze wisten dat het quotum verdween. Dat doet de suikerindustrie ook nu in 2017 het quotum verdwijnt. Die zijn wel op hun voorwerk.
  Als de zuivelindustrie dit gedaan had was er veel minder ellende geweest. Aan de individuele boer kun je het niet overlaten.

 • bramegberts1

  Niemand heeft dat zien aankomen. 6000 nieuwe veestallen de afgelopen jaren en niemand die iets aan heeft zien komen. De banken, de adviseurs, de aannemers en leveranciers ze hebben het er goed mee gehad. En wie betaalt inmiddels het gelag juist ja. In Nederland geldt gewoon als je het met 100 melkkoeien niet kunt verdienen dan kun je het ook niet met 250. Zorg dat je bedrijf in balans is ( dus grondgebonden) want dan heb je en hou je een License to produce

 • Klaasvaak

  Wim Blij
  Wij zitten in hetzelfde schuitje als jou. We hebben zelfs de bouw uitgesteld tot mevrouw Dijksma december 2013 aangaf dat overschot verwerken voldoende was.....
  Zelfs van het voorjaar fors grond verworven. Dus aan alle regels gehouden, geanticipeerd en geïnvesteerd. Maar het houdt een keer op.

  Van Dam kan de rekening verwachten!

  Kunnen we ons niet verenigen? Samen sta je sterker en is een goede advocaat goedkoper

 • hansvanbergen

  Klaas vaak jij denkt dat je meer bent dan een ander? Iedereen heeft gebouwd/verbouwd erop in gespeeld geinvesteert. Dat zijn meer dan 10.000 melkveebedrijven. Iedereen komt rechten tekort. Dus mag je achteraan sluiten.

 • xw

  wat een stoere taal: "van Dam kan de rekening verwachten".
  Heilloze missie. Rechtszaken die jarenlang lopen en waarbij de Staat vrijwel altijd wint.

 • Bennie Stevelink

  Voor die 90 koeien die Lagendijk extra wil houden moet hij voer aankopen, mest afvoeren en arbeid inhuren.
  Mogelijkheid 1:
  Als er geen fosfaatrechten waren gekomen en iedereen had de mini-megastal volgezet was de prijs van mais opgelopen tot zeker €3000 per ha. Niet alleen voor die 90 koeien maar ook voor de huidige 160 koeien.
  Mogelijkheid 2:
  Met fosfaatrechten houdt hij niet meer dan 160 koeien. Die 90 koeien extra laat hij achterwege. De prijs van mais blijft ongeveer €2000 per ha. Hij hoeft geen externe arbeid in te huren.

  Laat een bedrijfseconoom de beide mogelijkheden eens doorrekenen en ik denk dat eruit komt dat mogelijkheid 2 financieel voordeliger is dan mogelijkheid 1.
  Met andere woorden: de invoering van fosfaatrechten veroorzaken bij Lagendijk helemaal geen financiele problemen omdat die extra 90 koeien een negatief rendement hebben. Er is dan ook geen reden om hem als knelgeval aan te wijzen.

 • Hofstee dairy

  Jaloezie is hier wel van toepassing op de meeste reacties, deze ondernemer heeft een bedrijf neer gezet op het moment dat de meesten hier blijkbaar lagen te slapen.
  Deze man komt tenminste met een voorstel, de meesten hier kraken het af en praten over wat hij allemaal wel niet fout heeft gedaan door de jaren heen.

 • ruiterkamp

  ik sluit mij aan bij de reactie van Mozes, je moet je zelf afvragen waarom je zo groot in eenheden wilt worden, is het een status of om meer geld te verdienen wat je toch vaak niet lukt.

 • rub2

  Deze man heeft niets verkeerd gedaan, hij heeft gegokt, helaas verkeerd gegokt. In een casino alles op rood inzetten is gokken en kan goed gaan maar als het fout gaat moet je niet gaan zeuren bij anderen aan de tafel.

  Niets trek ik in twijfel aan de ondernemerschap van deze man, had blijkbaar een goed plan de bank gaat er in mee, alleen je moet je af blijven vragen wie is de bank? Wat is mijn risico wanneer er wel door het landelijke plafond wordt (gescheten).
  Uiteindelijk zijn dit wel de bedrijven die met elkaar het landelijke plafond hebben doorbroken en dan moet je je dus wel afvragen wie hier voor moet bloeden.

  Ondernemersrisico noem het maar.
  Prima dat je daar oplossingen voor gaat zoeken, maar ik had je meer vooruitstrevend ondernemer gevonden wanneer je dit probleem wat je creëert van te voren had opgelost.

 • BO(skabout)ER

  die opmerking van mozes en sommige anderen raakt kant nog wal; de aMvB wet zal de uitbreiding niet toelaten zonder land. Met fosfaatrechten zijn vooral de boeren met land de dupe, of willen we dat graag?

 • rub2

  Nou dan ben ik wel benieuwd hoe dit bedrijf aan de aMvB had willen voldoen? 90 koeien buiten de al zo torenhoge fosfaat overschot. 45 ha land extra in gebruik? Met als gevolg torenhoge prijzen voor huur, pacht en koop.

 • familiebeldman1

  Hofstee dairy ik vindt het prima wat hij gedaan heeft. Wij hebben al eerder de groei gemaakt en quotum gekocht dus een ander bedrijf warm gesaneerd en zorgen dat de stal vol zat vanaf 2013. Maar mocht er fosfaatrechten komen wil ik niet afgeroomd worden voor deze groep veehouders. Wij hebben het ook betaald dmv quotum.

 • Bennie Stevelink

  @Boskabouter, je begrijpt mijn vorige reactie blijkbaar niet. Lagendijk beweert dat hij die 90 koeien extra nodig heeft omdat hij anders in financiele moeilijkheden komt. Mijn punt is dat het achterwege laten van die 90 koeien vanwege fosfaatrechten financieel waarschijnlijk voordeliger is dan wanneer hij die 90 koeien had kunnen houden zonder fosfaatrechten. Als hij met fosfaatrechten en 160 koeien in financiele problemen komt dan was hij zonder fosfaatrechten en 250 koeien in nog grotere financiele problemen gekomen.

  Lagendijk gaat uit van slechts twee mogelijkheden: of hij krijgt fosfaatrechten toegewezen ten koste van anderen, of hij moet ze zelf aankopen. Voor aankopen is financieel geen ruimte en daarmee claimt hij door de fosfaatrechten in financiele moeilijkheden te zijn gekomen. De derde mogelijkheid: het achterwege laten van die 90 koeien wordt niet door hem genoemd, en dát is nou juist financieel de voordeligste optie. Ook ZONDER fosfaatrechten!

 • bramegberts1

  Hofstee dairy als de overheid je uit voorzorg aan de ketting legt omdat je bedrijf kort op een Natura gebied zit en je pas ontwikkelruimte krijgt met de invoering vd PAS op 1 juli 2015 en op 2 juli 2015 ploft diezelfde overheid een brief op de mat met de nodige beperkingen vind ik het wel heel kort door de bocht om te zeggen dat de meesten hebben zitten slapen. Als er één groep enorm tekort wordt gedaan zijn deze ondernemers het wel.

 • jfvanbruchem1

  Daar komt nog bij dat Lagendijk en consorten de melkmarkt bederven ,dus ze kosten ons al geld.

 • xw

  Wij geloven niet dat dat jaloezie de oorzaak is van minder welgevallige reacties hier. Graag de realiteit niet uit het oog verliezen a.u.b.. Waarom zou je jaloers zijn op iemand die met veel vreemd kapitaal 250 koeien wil gaan melken? Zij liever dan wij! Wij hebben hier al eens kunnen lezen dat van de sterk toegenomen melkproductie in Europa 60% voor rekening komt voor Nederland en Ierland. Al die megalomane "ondernemers" hier, die aan die 60% hebben bijgedragen, zijn er mede de oorzaak van dat de melkprijs in mekaar is gesodemieterd. En ieder denkt aan z'n eigen hachje, dan willen ze ook nog een uitzonderingspositie v.w.b. de fosfaatregeling. Deze zaken liggen bij velen van ons niet zo lekker, omdat het ten koste gaat van ons inkomen cq ons belang. Heel simpel.

 • kleine boer

  xw precies denk dat er weinig jaloezie bijhoort en de bank krijgt de schuld voor te weinig advies enz enz Volgens mij zijn er hier een paar vergeten dat de bank een geld verkoper is nu in het verleden en in de toekomst. Welke verkoper geeft het advies iets niet te kopen? Alleen de ene verkoper is de andere niet en daar ben je dan zelf weer voor omdat de beslissen.

 • hansvanbergen

  Misschien had je daar aan moeten denken toen je je mesttank MET gps aankocht:-) De oplossing is er ook misschien. Langendijk zal 3 splinternieuwe robots hebben. Als hij deze nou eens verkoopt en net als mts Nabuurs gewoon weer in zijn oude stal gaat melken. De robots zullen nog een 50/60 duizend euro per stuk opbrengen. Als hij niet kan melken huurt hij Polen in. Op deze manier zal met aanzienlijk lagere lasten gewoon doorgeboerd kunnen worden.

 • Klaasvaak

  De stal van lagedijk is berekend op basis van 250 koeien. Met 160 koeien zullen zijn vaste kosten te hoog zijn. Met 250 koeien waarvan voor 90 koeien fosfaatrechten aangekocht zullen de vaste kosten ook te hoog zijn.

  Het is dus geen wonder dat hij in financiele problemen komt. En zo meer met hem.....

  @Hans van Bergen... ik hoef niet vooraan in de rij te staan en voel me zeker niet beter dan een ander.
  Echter pakt dit voor niemand goed uit en zijn we allemaal knelgevallen. Fosfaatrechten zullen daarom niet invoerbaar zijn omdat het juridisch niet te rechtvaardigen valt.
  Vandaar ook mijn reactie dat Van Dam de rekening kan verwachten. Het zal een forse rekening worden van heel veel knelgevallen, en dat weet hij!

  Het duurt niet voor niks zo lang. Iedereen heeft zich aan de regels gehouden en geld geinvesteerd op basis van regelgeving. Op de manier die het beste bij het bedrijf en omgeving past.

  BTW ik mag als bouwende intensievere veehouder geen scherpe reactie plaatsen maar moet wel accepteren dat 'extensieve behoudende boeren' reacties plaatsen als cowboys, veroorzakers, grootheidswaanzin etc. etc....

 • Ewullink

  Niemand heeft deze man gevraagd om een duurzame stal voor 250 koeien te bouwen. Hij had ook een duurzame stal voor 150 koeien kunnen bouwen. Dus dit zijn een beetje krokodillen tranen.

 • cornelis 22

  Wat waren die extra kosten voor 90 koeien bouwen ? Ik schat zo een 500.000,-- rente 2 % afschrijving 20000,-- heeft hij zo een 30.000,-- kosten waar geen inkomsten tegenover staan
  Dat moet met 160 koeien toch te doen zijn


 • twister

  ze denken alleen maar aan hun zelf zo als altijd in brabant en omstreken,zijn nooit tevreden

 • Klaasvaak

  Twister dat is erg kort door de bocht....

  Cornelis 22, je berekening is volgens mij niet helemaal correct.

  Stel de stal heeft €1000.000 gekost.
  Hij schrijft m in 30 jaar af: €33.0000
  Rente3,5%: €35.000
  Totaal is dat €68.000
  250 koeien x 9500 kg melk is 2.350.000 kg melk is 2,9 cent
  160 koeien x 9500 kg melk is 1.500.000 kg melk is 4,5 cent
  Verschil is 1,6 cent.
  Zou hij voor 250 koeien fosfaatrechten willen kopen dan heeft hij daar 1,6 cent ruimte voor. Oftwel 2.350.000 x 1,6 cent is €3760,- per jaar beschikbaar voor aankoop rechten.
  Even heel globaal en afgerond, als het niet klopt roept u maar!

 • Mtsvmol

  je kan ook elk jaar fosfaatrechten kopen bijvoorbeeld 10 stuks deden we met het quotem ook

 • kleine boer

  Roep roep 37600 ipv 3760

 • Klaasvaak

  klopt kleine boer, zal het wijzigen

  tel de stal heeft €1000.000 gekost.
  Hij schrijft m in 30 jaar af: €33.0000
  Rente3,5%: €35.000
  Totaal is dat €68.000
  250 koeien x 9500 kg melk is 2.350.000 kg melk is 2,9 cent
  160 koeien x 9500 kg melk is 1.500.000 kg melk is 4,5 cent
  Verschil is 1,6 cent.
  Zou hij voor 250 koeien fosfaatrechten willen kopen dan heeft hij daar 1,6 cent ruimte voor. Oftwel 2.350.000 x 1,6 cent is €37600,- per jaar beschikbaar voor aankoop rechten.
  Even heel globaal en afgerond, als het niet klopt roept u maar!

 • Bennie Stevelink

  @Melkveehouder0214, er zijn verschillende zaken die jij buiten de berekening houdt. Ten eerste moet hij voor de 90 koeien extra externe arbeid inhuren, voor die 160 koeien niet. Daardoor is het rendement over die 90 koeien al veel lager dan over die 160 koeien.
  Ten tweede: als er geen fosfaatrechten waren gekomen en iedereen had onbeperkt koeien kunnen houden binnen de AMvB was de prijs voor de aan te kopen mais op zeker €3000 gekomen. Niet alleen voor die 90 koeien maar ook voor de huidige 160 koeien. Dankzij de fosfaatrechten zal de prijs van mais waarschijnlijk stabiliseren op €2000.
  Met 250 koeien moet hij per jaar minstens 40 ha mais bijkopen. De fosfaatrechten leveren dus al een voordeel op van €40000 per jaar aan voerkosten. Daar kan hij prima fosfaatrechten van kopen en aflossen. Waarom zou hij geen €40000 per jaar aan rente en aflossing voor fosfaatrechten kunnen betalen maar wel €40000 per jaar extra voor aan te kopen mais?

 • driepint

  Wellicht is betalingscapaciteit niet het probleem, maar zekerheid??

 • geen boer

  het probleem hier is idd een rendementsprobleem, geen fosfaatprobleem. Gedane zaken nemen geen keer en hij zal het beste er van moeten maken; jongvee weg, maximaal melkkoeien binnen zijn rechten/vergunningen, en hopen de storm uit te zitten met hulp van lage rente en consequente low-cost bedrijfsvoering.

 • Bennie Stevelink

  Iedere intensieve boer, ook ikzelf, kunnen de aankoop van fosfaatrechten compenseren met de lagere prijs voor voeraankoop en hoeven daardoor geen knelgeval te zijn.
  Iedereen die heeft uitgebreid boven zijn eigen grondoppervlakte moet daarom bij voorbaat worden afgewezen als knelgeval.

 • simpel boerke

  Hij kan het jongvee ook afstoten en fosfaat gebruiken voor melkkoeien. Ook dan zullen er nog fosfaatrechten aangekocht moeten worden, maar minder. Zoveel mogelijk melk (lees omzet) per kg fosfaat met zo weinig mogelijk vreemde arbeid zal hem er door heen moeten trekken. Verder zal er de komende jaren erg scherp geboerd moeten worden en hopen op een betere melkprijs. Succes!

 • Klaasvaak

  Ik vind de prijs van 3000 euro per ha mais wel extreem. Dat zie ik nog niet zomaar gebeuren. Maak daar eerst maar eens 2500 van.

 • alco1

  Marktwerking zal bij aankoop fosfaatrechten de prijs bepalen.
  Maar ook de prijs van voer en afzet van mest zal door marktwerking bepaald worden.
  Waar je het dus ook aan uit geeft maakt niets uit.
  Wel waar het geld heen gaat.
  Bij het melkquotum vloeide er veel geld uit de landbouw, dat was verkeerd werd er gesteld.
  Echter zal bij fosfaatrechten precies hetzelfde gebeuren.
  Bij AMVB glunderen de akkerbouwers, deze zullen daarom vast niet gaan melken.
  Dit is de weg zo het hoort te gaan.
  Maar ergens gaat het totaal niet om het bovenste.
  Het gaat erom wat de boeren voorgespiegeld is.
  In december 2014 kregen alle veehouders een brief met hun referentie getal.
  Een deel kreeg een plus getal en de rest met latente ruimte een 0. Als dit een min getal geweest zou zijn, zaten ze in hetzelfde schuitje als de plussers.
  Namelijk op slot.
  De nul was echter te lezen als verantwoorde groei.
  Boeren die toen echter bezig waren met uitbreidingen hebben ook niets verkeerd gedaan en moeten gecompenseerd worden.

 • schooteind1

  Beste toon23,
  Jongvee afstoten is niet zo eenvoudig. Immers ook de jongveeopfokker zal melkveefosfaat moeten hebben...of kopen. Anders mag hij geen dieren houden met code 101 en/of 102.

 • simpel boerke

  Svhooteind1, een makkelijke oplossing is er volgens mij niet.

 • Henk Schuiling

  We wisten wel dat er iets voor in de plaats zou komen i.v.m.het afschaffen melkquotum.

 • gjh

  lagendijk gewoon fostaatrechten kopen en niet zeiken dat is ook ondernemerschap.

 • driepint

  @Alco1,

  geld dat de sector uitvloeit is je reinste onzin. De agrarische economie maakt gewoon deel uit van de Nederlandse economie. ik hoor dat argument heel vaak voorbijkomen als voordeel van quotumafschaffing, maar steek houdt het allerminst......

 • Bennie Stevelink

  @Melkveehouder0214 13:26, €3000 voor een ha mais is helemaal niet extreem. Ik denk dat jij eind jaren zeventig/ begin jaren tachtig niet hebt meegemaakt. Toen werd 5000 tot 6000 gulden voor een ha mais betaald. Komt overeen met 2250 tot 2700 euro. Tel daarbij op de inflatie van 36 jaar en je komt eerder in de buurt van de €4000 dan van €3000.

  Intensieve boeren als Lagendijk en zijn medestanders mogen blij zijn dat de fosfaatrechten komen, ook als hij voor die laatste 90 koeien rechten moet kopen.
  Het is dan ook buitengewoon irritant dat deze boeren nu ook nog met overheidsmacht productierechten van andere boeren proberen af te pakken.

 • alco1

  @Mozes. Geld voor fosfaatrechten ben je definitief kwijt.
  Prijzen van voer en mestafzet zijn onderhevig aan de markt.

 • Klaasvaak

  Klopt Mozes, toen was ik nog vloeibaar....

  Denk niet dat je mij, als zo ook de markt, van toen en nu met elkaar kunt/mag vergelijken...

 • haj146

  Niemand is gebaat bij fosfaatrechten. Laten we allemaal de zelfde kant op wijzen en blijven wijzen en afschaffen dat gezeur om fosfaat. Het milieu wordt er niet slechter van want een ieder heb bemestingsnormen. Het enige wat verdeeldheid brengt is dat de overheid de beslissing neemt omdat wij er niet uit komen. Ook ik ben een knelgeval. Ruim 11 jaar plannen die aan alle kanten tegen gewerkt zijn. Nu de vergunning en offertes binnen maar niet te financieren. Met dank aan grondgebondenheid en fosfaatrechten gezeur. misschien moeten wij ook wel eens de straat op om ons gelijk te halen. We laten alles maar gebeuren als boeren zijnde. De emmer is bij velen al over gelopen.

 • alco1

  Er zijn wel mensen gebaat bij de fosfaatrechten.
  1 Die stoppen willen en zo hun bedrijf veel aan waarde zien stijgen.
  2 Boeren die mest buiten hun bedrijf afzetten verwachten minder hogere prijzen voor afzet.
  3 Boeren die voer moeten aankopen verwachten ook een gunstiger markt.
  4 Boeren die erop gegokt hebben door voor 2 juli enorm veel melkvee aangekocht hebben.

  Tegen zijn boeren met latente ruimte en de boeren zoals jij die tussen wal en schip geraken door net bezig waren en/of vertraagt zijn door procedures.

  Om fatsoenlijk uit deze impasse te komen moet verruiming van het fosfaatplafond bespreekbaar worden gemaakt in Brussel.
  Het is een uit de lucht gegrepen getal en fosfaat is helemaal geen probleem. Het is alleen een gecreëerd gedrocht.

 • hansvanbergen

  @Mozes de mais prijs stijgt pas als e familie Lagendijk 1 miljoen ha mais of meer aankoopt. Immers de maisprijs is gekoppeld aan de dorsmais en die is gekoppeld aan de tarweprijs. Die is veelal sterk gekorrelleerd aan de olieprijs. Vroeger voor de superheffing had je geen dorsmais

 • WGeverink

  Beste hans. Mozes had het op een Jip en Janneke manier moeten uitleggen. Waarom behoord nederland tot de landen met de hoogste grondprijs? Omdat er een schreinend tekort is aan grond en iedereen het wel graag zou willen hebben. Als alle nieuwe stallen in Nederland vol mogen worden gezet met melkkoeien komt er flink meer vraag op de regeonale voermarkt waar snijmais een onderdeel van is. Dat heeft als gevolg dat de prijs omhoog gedreven wordt. Want als deze 20 grappenmakers de stal mogen volzetten mag de rest dat ook.

 • kleine boer

  Hans vroeger voor de superheffing had je ook niet zo'n grond en pacht prijzen.....

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, in een eerdere reactie heb ik al de maisprijzen genoemd die eind jaren zeventig betaald werden.

  Jou theorie klopt alleen als er een overschot is aan snijmais. Dan zal een deel worden gedorst afhankelijk van de graanprijs. De prijs van de snijmais zal zich daar op aanpassen. Als er echter een tekort is aan snijmais zal de prijs zich aanpassen aan de prijs op grote afstand+transportkosten. Er ontstaat een eigen lokale maïsprijs.

 • Bennie Stevelink

  Lagendijk en medestanders hebben een bedrijf opgezet naar Amerikaans model. Alleen vier tot acht maal kleiner. Vandaar dat ik dit vaak "mini-megastallen" noem.
  Waar Lagendijk en medestanders blijkbaar niet bij nagedacht hebben is dat grondloze bedrijven in Amerika allemaal gevestigd zijn in extensieve akkerbouwgebieden. Voor deze akkerbouwers kan laagrenderende voerteelt interessant zijn als alternatief voor graanteelt. Toch bleken in 2009 vele grondloze bedrijven in Amerika om te vallen vanwege een tijdelijke hogere prijs voor voer. Het laat zien hoe kwetsbaar dergelijke bedrijven zijn.

  Nederland kent als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid een zeer hoge grondprijs. In een dergelijk land is alleen intensieve akkerbouw en tuinbouw rendabel. Geen enkele Amerikaanse boer is zo gek om in een dergelijk gebied een grondloos melkveebedrijf op te zetten. Lagendijk en medestanders mogen zich de handen dichtknijpen dat fosfaatrechten worden ingevoerd, ook als ze een deel moeten kopen. De fosfaatrechten redden hun van de ondergang.

 • alco1

  Als mestafzet en voeraankoop hoge prijzen kent, dan is er geen haar op mijn hoofd die daar geld aan uit zal geven.
  Gaat het extra beschikbare geld d.m.v. fosfaatrecht aankopen naar de stoppers, dan zal de melkplas nooit kleiner worden.

 • gerben5

  van de AMvB zal hij meer last hebben. snel invoeren die fosfaatrechten, gaat de melkprijs omhoog, kosten mestafzet dalen, heeft hij aan 35-36 cent genoeg

 • Dutchdairy

 • Boer koekoek

  wat kansloos verhaal 160 koeien 44 ha land en een stal gebouwd voor 250 koeien!!!160 koeien en 44 ha is al kansloos en nu zeggen dat het anders moet?????hoe durf je het te vragen volgens mij zijn dit geen ondernemers maar mensen die altijd LTO of DLV mensen volgen.een echte eigen mening hebben ze niet,en met zulke mensen heb ik geen medelijden want tenslotte ben je er zelf bij,gewoon fosfaatrechten die zijn er voor de varkens en pluimvee ook al dus JAMMER dan!!!!!PS voor niks gaat de ZON op!!!!

 • BO(skabout)ER

  @Mozes; zo hoog zal de maïsprijs niet worden, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Veel boeren kopen structuur uit het buitenland en voeren daarbij meer krachtvoerders zoals tarwe & pulp (nat of & droog).

  ALs alle boeren nou eens toegeven dat de fosfaatrechten overbodig zijn, dan schieten we al een mooi eind op. Op meer regels zit niemand te wachten.

 • Bennie Stevelink

  @Boskabouter, is tarwe en pulp goedkoper dan mais? Het is bekent dat de prijs van perspulp zich aanpast aan die van snijmais. Daarbij is perspulp beperkt beschikbaar.

 • Farmer4life2

  Ik wil ook graag even reageren.

  In de historie zie je hetzelfde bij de varkenshouderij, glastuinbouw en pluimvee. In het begin werd iedereen op het verkeerde been gezet.

  Al deze sectoren waren ooit de gouden toekomst. Glastuinbouw 15 jaar geleden, varkens 10 jaar geleden eb pluimvee 5 jaar geleden. Totdat iedereen fors uitbreide en er een overschot werd gecreëerd.

  Dan is het belangrijk om je in jou product te kunnen onderscheiden om meerwaarde te kunnen genereren.

  De overheid heeft ons op het verkeerde been gezet door mest verwerking. Dan kon de groei mooi doorgaan.
  Uiteindelijk is er nu 1 zware AMvB en daarbij komen nog de fosfaatrechten.

  De grote fout zit hem in de derogatie. Mevr Dijksma heeft hierin gefaald door de verwerkte en geëxporteerde mest niet uit het fosfaatplafond te bannen in Brussel.

  Een ondernemer loopt risico en als land en voer zo duur worden, dan kan er altijd afspraken met akkerbouwers gemaakt worden. Wij zijn een exporterend land. Melk, vlees en bloemen mogen allemaal onbeperkt de grens over, zelfs als dat een tekort opleverde. (Zie kindervoeding) maar mest niet. Dat is raar.

  Uiteindelijk kiest iedereen voor een vrijemarkteconomie. Maar we worden benadeeld door overheidsingrijpen.

 • landboer

  Mozes al jouw reacties lezende ,(zit een kern van waarheid in)begrijp ik niet dat jij de fosfaatrechten zo verdedigt en het melkquotum ,die hetzelfde deed op de voer en mestmarkt en tevens de melkprijs in de benen hield, zo graag kwijt wilde!
  Wijzer geworden?

 • alco1

  Volgzaam aan het LTO?

 • Farmer4life2

  Mozes geeft aan dat velen vergeten zijn dat balans in het bedrijf belangrijk is. Onbalans betekent hogere kosten. Dmv hogere financiering en het aankoop van voer en afzetten van mest. Deze man heeft 100 ha nodig onder zijn bedrijf om het in balans te brengen.

  En daarmee velen meer.... Wat alles opschroeft.

 • BO(skabout)ER

  @Farmer4life2; dat zal allemaal best.

  Maar; door de aMvB is de balans al goed op alle bedrijven die willen uitbreiden...zoals ik al vaker heb verteld.

  Nog steeds kan niemand uitleggen waarom fosfaatrechten nuttig zullen zijn..het zijn totaal onnodige kostprijsverhogende dingen.

 • Bennie Stevelink

  Ik was voor grondgebondenheid omdat met die beperking het minste luchtkapitaal wordt gecreëerd. Dan had de grondgebondenheid wel veel eerder ingevoerd moeten worden, minstens drie tot vier jaar voor opheffing van het melkquotum. Daarnaast had de grondgebondenheid veel strenger gemoeten. Bij de huidige AMvB kun je bij beperkte uitbreiding nog steeds vier keer zoveel met koeien uitbreiden dan met grond. Bij grotere uitbreiding kun je nog steeds twee keer zoveel met koeien uitbreiden dan met grond. De intensivering kan nog steeds enorm toenemen en het fosfaatplafond is onhoudbaar. Met de huidige AMvB wordt niet de noodzakelijke begrenzing bereikt.

  Ik heb overigens in eerdere reacties niet de fosfaatrechten verdedigd maar uitgelegd wat de gevolgen zijn voor intensieve boeren. Voor boeren als Lagendijk zijn de fosfaatrechten de redding voor hun bedrijf.

  Kan @Landboer eens uitleggen hoe het melkquotum de melkprijs in de been hield? In 2009 heb ik daar niets van gezien.

 • simpel boerke

  @mozes, jij komt iedere keer terug op 2009. In dat jaar was er wel iets aan de hand, namelijk een wereldwijde financiele crisis die tot een enorme vraaguitval zorgde in bijna alle sectoren, waarbij ook de landbouw niet bespaard werd. Zowel de melk als de tarweprijs stond dat jaar onder grote druk. Toen de grootste onrust voorbij was kwam er vrij snel herstel in de prijzen. Nu denk ik dat er door een structureel overaanbod aan melk (deels door europa veroorzaakt) de prijs wel eens langdurig onder druk kan komen te staan. Ik wil niet beweren dat door behoud van melkquotum er geen overaanbod geweest zou zijn, maar de scherpe kantjes zouden er wel vanaf zijn geweest met mogelijk een eerder herstel. Als het enige doel van een vrije markt is om ons aandeel op de wereldmarkt te vergroten, gaat dat een doodlopende weg worden vanwege onze hoge kostprijs. Dat gaan we nooit redden met bulkproduktem zoals melkpoeder.

 • Peltjes

  Boeren zoals Lagendijk hebben risico op risico genomen, nl. risico op dure mestafzet risico op duur voer aankopen, risico op overheids ingrijpen en risico op de weerzin van de samenleving. Ze wilden het onderste uit de kan en hebben het lid nu op de neus.Theoretisch zal het allemaal wel kloppen maar er bestaat ook nog zoiets als je verantwoording nemen.

 • alco1

  @Toon23. Je kunt nu nog meer van een financiële crisis spreken dan in 2009. Kijk alleen maar eens naar de halvering van de roebel waarde.
  @ Mozes leg mij eens uit hoe je in de voorgestelde AMvB vier keer zoveel uit kunt breiden met koeien.
  "Interessant".
  @ Peltjes. Allemaal waar wat je schrijft. Maar het gaat erom dat de spelregels veranderen onder de "wedstrijd".
  Dit wordt het juridische gevecht.

 • Peltjes

  Er was tenminste 1 regel in het spel bekend nl. fosfaatplafond.
  De overheid valt in deze weinig te verwijten. Onze belangen behartigers des te meer. Boeren als Lagendijk hebben tot op het laatst nog zoveel mogelijk uit de pot willen graaien, mestoverschot of niet. Vind ik persoonlijk onverantwoord.

 • alco1

  Zelfs die regel was niet persoon (boer) - gebonden.
  Ik bekijk het juridisch.
  Trouwens ben jij buur van E. W. crv.

 • Peltjes

  Ja. Als je het juridisch bekijkt heeft de overheid niets te vrezen. De sector zou het oplossen.

 • pvanroessel1

 • Bennie Stevelink

  @alco, je mag uitbreiden waarbij de fosfaatnorm met een bepaalt aantal kg per ha wordt overschreden zonder dat je daar grond voor hoeft te hebben. Dat mag je volledig verwerken. Daarbovenop mag je met een bepaalt aantal kg per ha uitbreiden waarvoor je 25% grond moet verwerven. Daarbovenop mag je onbeperkt uitbreiden waarbij je voor de extra fosfaat per ha 50% grond moet verwerven.
  Er kunnen dus meer dan twee maal zoveel koeien bijkomen dan er grond is.

 • pvanroessel1

  gewoon 2.5 koe/ha. mestreferentie van lieverlee afromen dan zijn we over 10 jaar allemaal grondgebonden hoeft er achter iedere boer niet een advizeur en een handhaver te staan en wordt er alleen maar geinvesteerd in grond in plaats van de luchtbel van fosfaatrechten.

 • alco1

  @Mozes. Waar is die wijsheid beschreven.
  Iedereen heeft een fosfaatreferentie gekregen.
  De enigste ruimte binnen het AMvB is er bij boeren met referentie van 0 en met latente ruimte.
  Echter als deze (bouw) boeren veel geld kunnen ontvangen voor mest plaatsing en voer verkoop zullen zij echt niet gaan melken, vooral niet bij lage winstnormen.

 • Bennie Stevelink

  @alco, iedere boer mag twee keer zoveel uitbreiden in koeien dan in grond.

 • alco1

  @Mozes. AMvB regelt verantwoorden mestplaatsing c.q. verwerking.
  En daar gaat het om.
  Dit was ook de boeren voorgespiegeld.
  Ook snapt ik niet dat 'zuur' van jouw niet. Ik ben wel zeer negatief, zelfs zeer negatief over de handelswijze van onze belangenbehartigers. Het geeft overal hooglopende discussies en veel rancune.

 • Farmer4life2

  Typerend dat wij melkveehouders beide systemen krijgen. Zowel AMvB melkvee als fosfaatrechten.

  Liever één van de twee.

 • BO(skabout)ER

  Mozes is gewoon bang dat het voer wat duurder wordt. Hij denkt alleen aan hem zelf en niet aan de totale melkveesector.

  En misschien ben ik heel dom maar ik snap de berekening van Mozes ook niet, met zijn dubbele aantallen koeien. Ik vind de intensiviteit van de aMvB wel correct. Ik geloof dat mozes ook niet kan uitbreiden als je het met de aMvB bekijkt, dus hij mag helemaal niet over grondgebonden praten.

  En zoals ik ook al eerder had verteld kan je ook prima melken met wat minder ruwvoer en wat meer soorten krachtvoeders. En als de mais ooit 3000 euro zou zijn, dan is de melkprijs daar ook wel naar. (overigens zeggen de handelaren hier in de buurt dat het nooit boven de 2500 euro komt omdat de akkerbouwers in Duitsland dan de biogasinstallaties wel stopzetten en mais aan Nederlanders verkopen.

 • Klaasvaak

  Stel je breid 4 koeien uit.
  4 x 40 kg P = 160 kg extra

  50% plaatsing = 80 kg =+- 1 ha land P - neutraal. (1 ha derogatie P neutraal is 84 kg)

  Dus 1 ha is 4 koeien extra.

 • Bennie Stevelink

  4 koeien per ha kun je houden binnen de AMvB. Lagendijk had in de uitgangssituatie 160 koeien op 44 ha = 3,64 koeien per ha. Binnen de AMvB kan iedere boer dus nog intensiever worden dan Lagendijk in zijn oorspronkelijke situatie.
  De AMvB zet de toename van het aantal koeien dus helemaal niet stop. In eerdere reacties heb ik er iedere keer al op gewezen dat wanneer wij met de AMvB de groei stop willen zetten deze veel strenger had moeten zijn. Doordat de AMvB veel te laat is gekomen en veel te slap is krijgen wij fosfaatrechten.

 • alco1

  @Mozes. Jij ziet een probleem in meer koeien. Ik niet.
  Ik zeg de AMvB regelt verantwoorde mestplaatsing.
  Dat plafond heeft enkel tot doel dat wij in Nederland wat minder moeten ten faveure van de buitenlanden.
  Verwerkte en geëxporteerde mest moet van het plafond afgetrokken kunnen worden.

 • Farmer4life2

  Mozes, je bent eens met het ingrijpen van de overheid met fosfaatrechten. Echter, waren wij en jij allemaal eens met vrije marktwerking. Maw het quotum eraf.

  Waarom laten we de marktwerking niet toe. Als we alle mest die niet op Nederlandse bodem komt van het plafond afhalen dan is er ruimte zat. Derogatie is gebaseerd op de nitraatrichtlijn.

  Dat voer en mest(verwerking) dan duur wordt is logisch. Daarvoor zijn dan ook weer kansen en bedreigingen, waarbij niet iedereen het redt.

  Er wordt echter een politiek spelletje gespeeld. Omringende landen zijn niet zo blij met ons Nederlandse boeren. We melken te hard met een relatief lage kostprijs de markt kapot.

  Daardoor is het z'n worstelingen.

 • ALBA

  Is het niet zo dat de AMvB steeds als referentie het jaar ervoor neemt? Dat betekent dus dat iedereen zonder referentie naar <20 kg overschot gaat.

 • Klaasvaak

  Je referentie blijft je 2014. De groei t.o.v. 2014 moet je verantwoorden door grondgebondenheid en mestverwerking.

  Blijkt dat je bijv. in 2016 naar een overschot van <20/ha naar 20-50/ha gaat. Dus je gaat ook een andere staffel in...
  Dan moet je dat in 2017 compenseren met extra grond.

  Dus je grond wordt gekoppeld aan je productie van het jaar daarvoor.

  Iedereen kan dus vrij groeien tot 20 kg/ ha. Mits je dat 100% verwerkt.

  Het kan, maar wil je dat ook?

 • landboer

  Vrije markt=rauwe koude sanering

 • peter1939

  voordeel vrijloopstal is dat je makkelijk deze voor andere doeleinden kunt gebruiken, bv verhuur of opslag...robots kunje zo met shovel van de plek beuren.....toch wel slimme zet geweest achteraf om stal zo te maken itt bv draaimelkstal en boxeninrichting.....deze boer gaat het wel redden hoop ik ....we hoeven niemand de ondergang te wensen....is beroerd genoeg voor hem en collega's....

 • Sjaak

  Er is helemaal geen probleem bij deze 'ondernemer' Lagendijk.... Hij verwijt banken en adviseurs verkeerde prognoses te maken, maar een echte ondernemer neemt zelf de beslissing of hij deze aanvaardt of niet en daarbij het risico...
  Zoals ik Lagendijk inschat, heeft hij dat ook gedaan en kan dit bedrijf zo al (gemakkelijk.?) doordraaien, zonder naar die 250 koeien te moeten groeien. Daarom heeft de bank ook gefinancierd en niet vanwege het groeiscenario, die tijd is allang voorbij!
  Neemt niet weg, dat dit huzarenstukje van klagen met krokodillentranen ook een vorm van ondernemen is. Hij kan het wellicht proberen, niet geschoten is ook mis...

 • arjangeenen

Laad alle reacties (104)

Of registreer je om te kunnen reageren.