Rundveehouderij

Achtergrond

Inzicht in bodemkwaliteit voor betere bemesting

Bij het bemesten van gras- en maïsland wordt in de praktijk nog te weinig rekening gehouden met de bodemkwaliteit. Voor betere resultaten is dat wel belangrijk, aldus Gerard Velthof, onderzoeker bodem bij Alterra Wageningen UR.

De meeste bemestingsadviezen voor gras- en maïsland zijn gebaseerd op Goede Landbouw Praktijk en een gemiddelde bodemkwaliteit. In de praktijk wordt vooral gekeken naar de bodemchemie, maar bodemkwaliteit omvat ook structuur, waterhuishouding, bodemleven, organische stof en beworteling. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV), een initiatief van LTO Nederland, wil in beeld krijgen hoe deze aspecten de bemestingsadviezen voor de praktijk kunnen verbeteren. Daarvoor wordt volgende week dinsdag een themamiddag georganiseerd in Nijkerk. Gerard Velthof geeft als lid van de CBGV deze dag een introductie over de bodemkwaliteit.

Waarom een themadag over bemesting en bodemkwaliteit?

"Er wordt in de praktijk steeds vaker gesproken over de bodemkwaliteit, dat die terugloopt. We weten niet wat er echt aan de hand is. Dat begint er al mee dat onduidelijkheid is wat precies met bodemkwaliteit wordt bedoeld. Het heeft namelijk meerdere aspecten, zoals de chemische, biologische of fysische kwaliteit. Het is nu nog teveel een containerbegrip. Duidelijk is dat verschillen in bodemkwaliteit effecten kunnen hebben op de bemestingsadviezen."

Wat is er wel en niet bekend?

"Er is best wat kennis in Nederland en daarbuiten. Maar over een aantal specifieke aspecten willen we meer weten. We weten bijvoorbeeld dat organische stof belangrijk is en een rol speelt bij de structuur en het bodemleven, maar als het terugloopt, wat is dan het effect en wat kan een ondernemer eraan doen? Ook over de rol van het bodemleven op de stikstof- en fosfaatkringloop willen we meer weten. Met onder andere de studiemiddag hopen we het onderwerp beter op de agenda te krijgen. Tevens willen deze middag adviezen geven over hoe bij bemesting rekening kan worden gehouden  met bodemkwaliteit."

Hoe groot is de impact van bodemkwaliteit op het bemestingsadvies?

"Dat is niet precies te zeggen, maar de verschillen zijn groot. Hoe groot weet ik niet, maar het is meer dan rommelen in de marge. De basis voor de bemesting blijft de chemie maar met alle andere aspecten is deze te finetunen."

In hoeverre spelen technische ontwikkelingen een rol?

"We kunnen steeds meer meten en analyseren. De grootste uitdaging is om de nieuwe informatie toepasbaar te maken voor de praktijk en om te zetten in concrete adviezen."

Wat verwacht u van de middag in Nijkerk?

"Het moet een interactieve middag worden, waarbij de deskundigen van de deelnemers kunnen leren en omgekeerd. De sprekers zullen kennis delen over de verschillende facetten van bodemkwaliteit, maar willen ook weten waar mensen in de praktijk tegenaan lopen. Ook zullen we proberen relaties te leggen tussen de verschillende aspecten van bodemkwaliteit."

De themamiddag 'Bemestingadviezen en bodemkwaliteit op gras- en maisland' wordt gehouden op dinsdagmiddag 12 januari van 13.30 tot 16.30 uur in de Schakel in Nijkerk. Opgave via een mailtje aan .

Of registreer je om te kunnen reageren.