Rundveehouderij

Achtergrond 1613 x bekeken

Grenzeloze ambitie concreet maken

Ambitie hebben ondernemers vaak volop. Maar de doelen wordt niet bereikt, omdat ze niet Smart genoeg zijn.

In het kerstnummer van Boerderij las ik dat jongere ondernemers meer ambitie hebben om te groeien dan oudere ondernemers. Onlangs sprak ik een veehouder die nog geld moest ontvangen voor het laatste verhuurde melkquotum. Voor mij zit er wel een link tussen deze beide gebeurtenissen. Ziet u hem ook? En dan is het bericht dat de stijging van de levensduur van melkkoeien achterblijft ook geen verrassing.

Nog zeker 30 jaar werken

Dat een jonge ondernemer meer ambitie heeft om te groeien dan een ondernemer van boven 
56 jaar is geen grote verrassing. Het zou eigenlijk ook niet best zijn als dit niet zo was. Die jongere moet ook nog zeker 30 jaar werken. In die 30 jaar zal hij toch vast wel een keer een paar honderd kilo melk meer afleveren.

Hier zit voor mij de link met de onbetaalde nota. Dat geld komt echt wel, dat is toegezegd. Echter: er is geen datum bij vermeld, net zomin als bij die groeidoelstelling. Hoe concreet maken we onze doelstellingen en afspraken? En wat gebeurt er als we deze doelstelling of afspraak niet nakomen? Als u daar niet duidelijk over bent, is de kans groot dat de afspraak niet nagekomen wordt. Smart maken van de afspraak noemen wij dat. Persoonlijk mag ik dat graag doen. Soms tot ergernis van anderen. Voordeel is wel dat iedereen weet wat afgesproken is en welke verwachtingen er liggen.

Smart staat voor:

  • Specifiek: een doelstelling om te groeien is niet specifiek. Waarin wilt u groeien? In aantal koeien, in liters melk, in hectares? Of wilt u groeien in eigen vermogen? Of persoonlijke groei?
  • Meetbaar: een groei van 2 liter melk is groei. Maar dat is vast niet wat u met groei bedoelde. Welke – meetbare – eenheid hangt u dan aan uw specifieke doel?
  • Acceptabel: Alle betrokken partijen moeten de afspraak acceptabel vinden. Ik kan eenzijdig met u de afspraak aangaan om uw koeien ieder jaar dertig dagen ouder te laten worden. Als ik u niet betrek in deze afspraak, is de kans groot dat u dit doel te hoog gegrepen vindt.
  • Realistisch: een doel moet altijd uitdagend zijn. Tegelijkertijd moet het realistisch zijn. Een onhaalbaar doel werkt demotiverend.
  • Tijdgebonden: wanneer wilt u dit doel bereikt hebben? Eind 2016? Of in 2020? Als het een langetermijndoel is, dan is het goed om hier tussenstappen in aan te brengen. Wat wilt u in 2016 bereiken om op koers te blijven voor uw einddoel in 2020?

Als de afspraak echt Smart gemaakt is, dan is het voor iedereen lastig om ervan af te wijken.

Hoe gaat u de doelen realiseren?

Persoonlijk mis ik dan nog de vervolgvraag hoe dit gerealiseerd gaat worden. De acceptatie en het pad zijn volgens mij de belangrijkste struikelblokken. Nee, niet alleen in de agrarische sector. Het is waar wij als mensen eigenlijk een hekel aan hebben. Want als we het doel concreet hebben en hebben doorgesproken hoe dit bereikt kan worden, dan moet u vervolgens zelf in ­beweging komen. Want dan is de vrijblijvendheid eraf.

Of registreer je om te kunnen reageren.