Rundveehouderij

Achtergrond

Zuivelmarkt trekt bijna onmerkbaar iets aan

Na twee positieve Global Dairy Trade-veilingen (GDT) trekt de zuivelmarkt in de EU licht aan. De noteringen voor mageremelkpoeder, boter en kaas lijken allemaal een klein beetje omhoog te schuiven. Of dit terecht is, gezien vraag en aanbod van zuivel wereldwijd, wagen sommige handelaren te betwijfelen. Zij menen dat de GDT-koersen kunstmatig omhoog zijn geduwd. Er is veel behoedzaamheid in de markt.

Feit is dat er enige beweging omhoog is. Mageremelkpoeder wordt nu verkocht tussen de €1.650 en €1.700 per ton, maar de handel lijkt erg dun. De vraag naar mageremelkconcentraat is ook klein, terwijl de prijs iets daalt. Dat geeft niet direct het gevoel dat de noteringen voor mageremelkpoeder snel omhoog zullen schieten. Ook de markt voor vollemelkpoeder is zwak. Europa kan op de wereldmarkt niet concurreren met Nieuw-Zeeland. Toch is de instroom in de interventie klein.

De kaasmarkt lijkt ook heel licht omhoog te gaan, maar bij Dairy Auctions Online wilde deze week niemand kaas kopen voor €2 per kilo.

De enige markt die relatief goed blijft lopen, is de botermarkt. Boter noteert momenteel zo'n €2.700 per ton, in Oost-Europa zelfs iets meer. Grote voorraden van dit product zijn er ook niet, behalve in de particuliere opslag. Interventie is niet aan de orde. De notering voor room daalde deze week licht, maar het gat tussen boter en room blijft erg groot. Room noteert tussen de €3.350 en €3.400 per ton.

De spotmarkt voor rauwe boerderijmelk is flinterdun. Handel is er nauwelijks, de prijzen lijken stabiel.

Prognose: licht hogere prijzen.


Of registreer je om te kunnen reageren.