Rundveehouderij

Achtergrond

Weinig verandering in voermarkt

Net als in de afgelopen weken is er weinig nieuws in de voermarkt te melden. Melkveehouders wachten af wat zij zelf nog van het land kunnen halen voordat er een keuze gemaakt wordt om voer aan te kopen.

Voerhandelaren merken dan ook dat de aanvragen voor voer vooral gericht zijn op de korte termijn. Financiële middelen zijn vaak te beperkt om nu al voor het hele winterseizoen in te kopen. De melkprijs is laag en de rekening van superheffing is er in veel gevallen ook nog. Daarnaast is er nog de onzekerheid over fosfaatrechten en daarmee de toekomstige grootte van de veestapel.

Aanbod aardappelproducten komt op gang

Het aanbod van aardappelproducten loopt langzaamaan op nu de aardappelverwerking op gang komt. Aardappelsnippers vinden vooralsnog hun weg via stierenmesters of rosévleeshouders, vraag vanuit de melkveehouderij is er bijna niet.

De handel in snijmais richt zich nog steeds op de oude mais ter overbrugging naar het nieuwe seizoen. De vraag naar mais op stam is in tegenstelling tot andere jaren nog erg rustig. Er wordt her en der wel wat navraag gedaan maar veelal liggen prijzen die kopers en verkopers bieden uit elkaar. Het ziet er dan ook naar uit dat de echte handel pas op gang komt zodra de mais voldoende afgerijpt is.

Ook in bijproducten land is het deze week rustig en zijn er geen prijswijzigingen.

Prognose: rustige handel.

Meer informatie over de prijzen van veevoer voor rundvee vindt u via de volgende linkjes in Boerderij op Maat:

Of registreer je om te kunnen reageren.