Rundveehouderij

Achtergrond 51 reacties

‘Tachtig uur per week werken is niet normaal’

Melkveebedrijven worden groter, dus neemt de factor arbeid toe. Wie daar niet goed op inspeelt, gaat daar vroeger of later de mist mee in, zegt Abiant-directeur Metske Kloppenburg.


Nu melkveebedrijven groter en intensiever worden, wordt arbeid een belangrijke factor in de bedrijfsvoering. Denken veehouders daar wel voldoende over na? Lang niet altijd, zegt directeur Metske Kloppenburg van Abiant Uitzendgroep in Groningen, onderdeel van de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging Abiant in het Noorden.

Alles zelf doen

Kloppenburg ziet steeds meer melkveehouders die te lang blijven hangen in het idee dat ze alles zelf willen doen. Bij elke stap in de schaalvergroting vergen ze meer van zichzelf, een proces dat uiteindelijk eindigt in arbeidsongeschiktheid.

Melkveehouders die zich wel oriënteren op vreemde arbeid, moeten rekening houden met de trend dat het ook in de melkveehouderij steeds moeilijker wordt om medewerkers lange tijd aan het bedrijf te binden, zegt Kloppenburg. “En als je wilt inzetten op automatisering om het arbeidsvraagstuk op je bedrijf zo veel mogelijk te elimineren, is het zaak dat op tijd te doen. Want voordat je het weet kom je erachter dat je niet voor de buitenmelker maar voor de melkrobot had moeten kiezen. En heb je als melkveehouder wel de vaardigheden om die Pool of Roemeen op je bedrijf goed aan te sturen? Nadenken over arbeid op je bedrijf, het is zo belangrijk, vindt Kloppenburg.

Bedrijven worden groter en intensiever, betekent dat dat de factor arbeid belangrijker wordt?

“Ja dat klopt, en boeren gaan er verschillend mee om. Je ziet melkveehouders die erg inzetten op mechanisering, automatisering en robotisering om het arbeidsvraagstuk zo veel mogelijk te elimineren. Daarnaast zie je een groep boeren die het met reguliere loondienstverbanden gaat oplossen. De zzp-pool, die al relatief groot is in de agrarische sector, zal zeker niet krimpen. Je hebt een groep die heel veel werkzaamheden uitbesteedt aan het loonbedrijf. Daarnaast heb je melkveehouders die mogelijkheden zien om met buitenlandse werknemers het werk rond te zetten.”

Ik tel vijf groepen.

“Ja, maar je zult allerlei mengvormen zien. Je hebt verschillende smaken, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.”

En elke weg blijft begaanbaar?

“Vanuit onze middelbare landbouwscholen komt 
zeker minder potentieel beschikbaar dat als werk-nemer aan de slag wil in de agrarische sector. We krijgen minder jeugd en het palet aan arbeid is breed. Dat betekent dat jonge mensen voor verschillende sectoren kiezen. Dat is al enkele jaren gaande. Dat maakt de situatie op de arbeidsmarkt best wel nijpender.”

Wat zijn de effecten daarvan?

“Op de langere termijn zal het voor boeren in de intensieve veehouderij en in de melkveehouderij steeds moeilijker worden om werknemers langdurig aan het bedrijf te binden. Deze veehouders moeten dan gaan kiezen: robots, buitenlandse werknemers, of werken met losse inhuur links en rechts. Als je met een scheef oog naar het buitenland kijkt, zie je eigenlijk dezelfde ontwikkeling. In Denemarken neemt het een enorme vlucht om het werk met buitenlandse werknemers rond te zetten.”

Foto's: Jan Willem van Vliet

Gaan we Denemarken achterna?

“We hebben hier natuurlijk ook de tendens dat bedrijven opschalen. Velen proberen dat vol te houden als familiebedrijf. Veehouders groeien door, altijd alles zelf gedaan. Dan gaan bedrijven van 100 naar 120 koeien en dan zegt de melkveehouder: ach, wat kan dat nou zijn, 20 koeien meer. Dan zet hij nog een stap, hij gaat naar 140. Op zich lijkt dat weinig, maar de intensiteit wordt groter, de rustmomenten worden korter. Na een aantal jaren van heel intensief werken treedt dan arbeidsongeschiktheid op.”

Dan heeft de boer te veel van zichzelf gevraagd?

“Ja, te lang doorgegaan, te weinig rust. Meer, groter, de schouders eronder, we zijn altijd flink geweest, dat doen we samen wel even. En dan een aantal jaren later de rekening gepresenteerd krijgen. Daarbij zeg je achteraf: goh, ik had eerder voor mezelf een plan moeten maken rond de vraag wat nou de arbeid is op mijn bedrijf. We hebben de cijfers, we zien de tendensen: het aantal mensen met arm-, rug-, nek- en schouderklachten neemt toe. Omdat iemand een bepaalde handeling in het verleden 60 keer per dag deed, later 140 keer per dag en nu 200 keer per dag.”

Wordt op de bedrijven wel genoeg nagedacht over de factor arbeid?

“Ik denk dat die bewustwording wel groeit, maar evengoed zeg ik: denk bij de uitbreiding van je bedrijf ook aan arbeid. Als melkveehouders plannen maken gebeurt dat nog te weinig, ook om budgettaire redenen. Maar realiseer je wel dat je bij een schaalvergroting op termijn € 30.000, € 40.000 of wel € 60.000 aan arbeidskosten per jaar hebt. Wees daarin reëel. Het is niet normaal dat iemand tachtig uur werkt. En als iemand zegt dat hij een paar tropenjaren draait om een gat te overbruggen, prima, maar heb dan zo veel realiteitszin dat die zeventig, tachtig koeien per man uiteindelijk de max is. Punt.”

Lees de rest van interview met Metske Kloppenburg in Boerderij 49 van 1 september, pagina R19.

Inspiratiedag Melkvee XL

Abiant-directeur Metske Kloppenburg spreekt op de Boerderij-inspiratiedag Melkvee XL op 30 september in Biddinghuizen over de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Hij zal vertellen dat er geen eenduidige oplossing is om het arbeidsvraagstuk op te lossen. Ook probeert hij het verschil te duiden tussen een zzp’er, bedrijfsverzorger of iemand in vaste dienst. Waarom kost de één € 25 per uur en de ander € 34? Ook komen de valkuilen aan bod. Wat moet de ondernemer weten als hij met een zzp’er aan de slag gaat? En wat moet hij regelen als hij werkt met een Roemeen?
Lees meer over Inspiratiedag Melkvee XL

Laatste reacties

 • farmerbn

  Bij weinig schuld kun je gemakkelijk rondkomen met 70 melkkoeien. Als je gaat opschalen naar 120 dan werk je ook voor de bank en ga je er 160 houden dan werk je voor de bank én voor je knecht (incl sociale lasten). Dus gewoon 70 bij bv 35 ha land. Geen problemen met arbeid, mest ,voer en bank.

 • chila

  Nee , 80 uren per week is niet normaal .
  Dit moeten er minimaal 90 zijn van onze regering om het hoofd boven water te houden .

 • Piet Piraat

  Als ik hier schrijf wat ik van deze man vind, en wat ik van deze man denk. Dan denk ik dat mijn reaktie wordt verwijdert. Dus houd ik me mijn mening voor me. Ik denk dat dat genoeg zegt.

  Als je niet met perioden 80 uur in de week wilt werken moet je niet in de agrarische sector ondernemer willen zijn. Het is je eigen keus wat je doet.

 • kleine boer

  @piet piraat je hebt gelijk de meeste geven er ook echt niks om mij maakt het ook weinig uit de ene wk is de andere niet dus  plezier erin houden veel belangrijker en dat hebben de meeste nog wel zo niet helpt paar uur minder en dan op da bank of weet ik wat ook niet. En voor de meeste is het echt geen zwaar lichamelijk hand werk meer zoals vroeger en toen ook gewoon 80 uur

 • ...............

  Als ik alles goed begrepen heb heeft deze meneer een uitzendbureau. Als de ondernemer nu eens met 40 uur in de week stopt met werken dan kan het uitzendbureau de resterende uren mooi invullen. (Dat zegt ie niet maar denkt ie wel). Deze man praat dus ook weer voor z'n eigen parochie. 

 • wg

  Hij heeft wel gelijk

 • Jaap39

  Als al die uren nu ook nog eens wat in het laadje brachten..... 

 • jan007

  Hij heeft gelijk. Kom je pas achter als je versleten bent. 

 • Peerke1

  En wat te denken van de administratie. Kan iemand mij vertellen hoeveel boekhoudingen er op een melkveebedrijf bijgehouden moeten worden als je alles zelf doet. Ik denk dat vele uren per week op gaan aan de administratie en het leren inspelen op de nieuwe regels van de overheid.

 • Jan-Zonderland

  Don't work hard, work smart !
  Ik geloof niet dat er veel mensen (oa boeren) zijn die structureel gemiddeld 80 uur per weer WERKEN.
  Dat is bijna 12 uur per dag, 7 dagen per week.
  Dat betekent iedere dag van 's morgens 5 tot 's avonds een uur of 7, vooropgesteld dat men nog wel even tijd neemt voor eten en een bakkie.
  Wie dat wel doet is in mijn ogen niet al te slim bezig.
  Dat kun je gewoon opde lange duur niet volhouden.
  In drukke tijden werk ik als akkerbouwer/loonwerker ook wel eens 70- 80 uur in 1 week maar ik ben blij dat na elke drukke perioden ook weer een rustigere periode komt.

 • agri2

  Gemiddeld 80 uur is wel wat veel, maar die 36 uur die iemand in loondienst moet maken is weer belachelijk weinig.

 • Piet Piraat

  Als je groeit met je bedrijf moet mechanisatie en automatisering ook mee groeien, dan raakt je rug en je schouders/nek niet versleten. Als je alles met je klauwen wilt oppakken, ja, dan doe je het zelf en dan kies je voor slijtage aan je lijf.

 • Jaap39

  Als de verdiensten beter waren en de stress van regels lager houden mensen het veel langer vol. Dan is een paar uur extra werken helemaal geen probleem of straf.

 • xw

  Die man heeft gelijk. Maar voordat je van alles gaat roepen, zou ik eerst eens bij houden hoeveel uren per dag je daadwerkelijk werkt. Dan kom je echt zomaar niet aan 80 uren/week. De uren dat je er wel bent, maar niet echt door werkt moet je eerst eens vergeten. Kom je dan nog aan 80 uren? dan is er toch echt wat mis. In ieder geval geval wat Kloppenburg zegt geldt ook voor boeren

 • agratax2

  In de meeste reactie wordt uitgegaan van die genoemde 80 uur werken in de stal en op het land, Dat die gemiddeld niet gemaakt worden lijkt me een reeel gegeven, maar vergeet niet de Administratieve druk, die steeds meer tijd vraagt aan achter het bureua. Deze tijd is in elke bedrijfstak 'Werktijd' gedaan door de baas of de admistrateur in werktijd. Bij de boer heet dat geen werken. 

 • farmerbn

  Ook boerderij lezen is werk. Wat in de landbouw anders is dan elders ,is dat boeren steeds uitbreiden/investeren om geen belasting te betalen. Je kunt een nieuwe trekker kopen en er zelf op gaan zitten maar je kunt ook iemand anders het werk laten doen. Je kunt een nieuwe stal bouwen maar ook een knecht in de oude laten (mee)werken. Nieuwe stallen kosten per jaar veel meer dan een knecht en voordat je het weet is de nieuwe stal ook weer aan vervanging toe en ga je weer bouwen. Zo verdien je nooit wat en ben je op het laatst versleten.

 • farmerbn

  Vervolg.
  Als je oud en versleten bent zonder opvolger, zijn de gebouwen op de boerderij niets waard; de waarde is alleen de grond en het huis. Had je die gebouwen er maar niet  neergezet want ze worden toch in de meeste gevallen gesloopt.

 • agratax2

  @farmerbn. Er zit veel waarhheid in je verhaal. Helaas denken boeren dat investeren voor de fiscale aftrek Economisch goed is. Uiteraard is het voor de economie van de leveranciers een super oplossing, maar voor de boer in questie zou jouw opmerking wel eens meer hout kunnen snijden. Ik weet wel dat de meeste boeren die jouw redering volgenden er niet meer zijn, zij hebben tijdig hun schaapjes op het droge gezet en zijn niet elke paar jaar in het ongewisse zwarte gat van de bank gesprongen. Zij hebben de smoes van 'Als je groeit komt de tijd dat je kunt uitrusten'. Helaas de race kent geen finish en zal onherroepelijk leiden tot een ondragelijk financieel en in veel gevallen ook nog lichamelijk lijden. Veel varkenshouders ondervinden elke dag weer die pijn van hoe zorg ik dat mijn kinderen mee kunnen komen met de vriendjes en straks kunnen studeren zonder toren hoge schulden. Aan overname van deze ongeremde groei bedrijven hoeven kinderen al niet meer te denken, te hoge (schulden) lasten.

 • kleine boer

  @farmbn Dus ik had nog in de grupstal van mijn vader van 1975 een knecht moeten laten werken en met 35 koeien die knecht en mijn gezin onderhouden? En die knecht ook op de toen nieuwe inter 644 laten rijden? En dan was ik beter af geweest als nu?  Je hebt op 1 punt gelijk en dat is dat er overdreven groot is bij gebouwd maar dat geld ook voor kassen en akkerbouwers met giga veel grond waar ze de helft nog maar van fatsoenlijk zouden kunnen bewerken.

 • landboer


  Ken er ook die 36 uur bij een baas werken en thuis nog 100 koeien melken.(met robot)

 • mtseshuis

  @ landboer #20, dat lijkt me nou de toekomst! #not... 
  Laat mij maar 80 uur werken (ja inclusief boekhouding, bijblijven, aansturen, regelen etc), zorgen dat het voor en achter netjes voor elkaar is met goede stallen en schuren en materieel, dan mag een ander met 50 uur stoppen en z'n geld naar alle broodeters (loonwerker, KI, dierenarts, etc.etc) brengen... Het valt nu niet mee, maar de rekeningen kunnen allemaal netjes betaald worden, kunnen nog investeren in sleufsilo's en afdeksysteem (arbeidsgemak!!). Ieder zijn ding, maar boeren die met 50 uur denken 100 of 120 koeien te melken komen bedrogen uit wanneer deze melkprijs nog een jaar aanhoudt!

 • vink


  #20 en #21: Pa/ma en een potige vrouw thuis zeker?

 • dayo

  @mtseshuis volgens mij hou je met 2 botjes en 120 koeien tijd over als je er 50 uur voor rekent, en dat is geen toekomst ,volgens mij draaien er genoeg zo en makkelijk....

 • alco1

  Iedereen die hier reageert heeft tijd over. Ha Ha.

 • jan1

  Dat is toch ook de tendens die de hoge heren willen , 80  uur werken.
  Voor 2 jaar geleden een behoorlijke discussie gehad met een van de hoge heren van een agrarische accountantskantoor.

  De richting waar we naar toe moesten was:
  Boer melkt en verzorgt 80 a 100 koeien in z'n uppie.
  Doet alle oogstwerkzaamheden zelf met uitzondering v.d.maisoogst.
  geen of weinig vreemd personeel inhuren.
  geen auto van de zaak.
  Boer mag 3 cent per kg melk aan het bedrijf onttrekken voor prive.
  Partner moet voor de rest van het inkomen zorgen.

 • ndege1

  Een boer maakt nooit overuren maar wel lange dagen(video)

   

  Bekijk en beluister het videopraatje via bijgaande link:

  https://www.youtube.com/watch?v=fMIJCm2E20M

   

  Merijntje uit Halsteren las van de week dat een onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die meer dan 40 uur per week werken een oplopende kans hebben op een hartinfarct, hersenbloeding of beroerte. Het artikel werd gepubliceerd in het befaamde medische tijdschrift “The Lancet”

   

  Merijntje moest meteen denken aan zijn eigen beroep. Als boer was hij altijd bezig en kende hij geen werkweken waarin hij zoveel uren wel of niet had gewerkt. Hij kende alleen maar werkdagen waar hij behalve wanneer hij sliep min of meer altijd aan het werk was.

   

 • maatje 1904

  Je leeft maar 1 keer dan moet je toch zoveel mogelijk gewerkt hebben aldus de meeste boeren.

 • Koen Franken


  De grote fout welke men veel maakt is dat men alles zelf wil gaan doen , grasmaaien , inkuilen , ploegen , vul zelf de rest maar in . Dit kan je ook allemaal de loonwerker laten doen , kost ind geld , maar tel maar eens uit wat het machinepark kost , waar overigens maar kort van gebruik gemaakt .

 • m.en.mh.miedema

  Als je leuk vindt wat je doet hoef je nooit te werken. 
  Veel uren maken is trouwens niet iets exclusiefs voor de landbouw, iedere zelfstandig ondernemer heeft te maken met lange werkdagen. Of je nu een winkel/autogarage/construktie/bouw/loon of mechanisatiebedrijf runt, een 40 urige werkweek zit er dan echt niet in. En ik ken ook een aantal in loondienst die per week 10 tot 12 uur in de file staan, is wel geen werk maar je bent die uren ook niet vrij. (Laat mij dan maar wat meer uren werken)Vb laatst toen het zo warm was een hele avond aan het gras harken geweest, alle ramen en deur vd cabine los en genieten maar!
  Met goede mechanisatie en automatisering kun je veel aan en is het ook goed vol te houden.

 • Peltjes

  Maar Polleke dat maakt het boerenwerk nou zo leuk. Ik bedoel dus de afwisseling in werk.

 • kleine boer

  Polleke het is voor de meeste die graag zelf het werk doen een soort ontspanning voor mij in ieder geval wel net wat miedema zegt genieten maar.

 • Koen Franken

  @ Peltjes , @ kleine boer . Ja zo kan je het ook zien , maar hoor bij mij in de buurt ook heel vaak hoe druk ze het hebben gehad met inkuilen . Dan zeg ik , dat is jouw keuze , je kan het ook LATEN doen . Dus zeur daar niet over .

 • mtseshuis

  @ vink: #21 mijn pa is al 10 jaar dood, ma werkt niet mee, vrouw betaalt rek.
  @dayo: pocher, wil ik verder geen woorden aan vuil maken. De bank is geweest, super te spreken... Die meneer had het over de vele vele liquiditeitsproblemen in de melkveehouderij die momenteel op hun bureau kwamen (bijfinancieren dus!), van mensen die al NIET slecht draaiden (die waren van het voorjaar al geweest!!) dus jij hebt in ieder geval, denk ik, geen gelijk wat dat 'makkelijk' draaien betreft, in ieder geval niet financieel makkelijk.
  @alco, volgens mij heb je gelijk ;-)
  @ miedema: zo is het maar net, ik klaag toch niet, dat doet die Abiant meneer die zo graag personeel weg wil zetten... Voor mij is alles, behalve de regels en administratie van RVO, puur genieten als het goed gaat. Heb de pest aan zieke koeien en kalveren (en die niet willen drinken, maar daar heb geduld en een sonde voor..) De ALLERGROOTSTE pest heb ik aan dieren(ook nuka's) aan de weg leggen, zo ga ik mopperloos nog midden in de nacht even een beetje elektroliet aan geven om ze in leven te houden!! Er ligt dus ook bijna nooit wat aan de weg hier, en daar zijn wij trots op. Samen met alles wat we zelf klaarspelen en zeuren daar dus ook niet over...We doen niemand tekort..
  @Polleke: Het is de kunst om tijdens goede jaren als 2013 en 14 te zorgen dat je materieel up to date is, pluk je nu dubbel en dwars de vruchten van..

 • kleine boer

  @polleke 5 als je het LAAT doen bijna net zo druk je bent er meestal toch zelf bij ff koffie halen voor de jongens ff mee naar perceel want 'de nieuwe' weet het niet en als je niet alles LAAT doen komen ze altijd eerder of later of net tijdens melken. Maar dat zal bij jou mis het geval niet zijn maar zo was hier vroeger wel de ervaring en toen zelf gaan kuilen bevalt super met niemand iets af te spreken en dat al meer als 25 jr nu En wat vorige zegt in goede jaren vernieuwen heb je nu weinig tot geen kosten en ook de herrinering vd loonwerker niet is de bus en dat is nu erg lekker lijkt me ook geen belasting omdat er geinversteerd is in het verleden. Zelf kuilen bemesten geeft hier rust in ieder geval. Maar je moet niet als je denkt sjonge nou moet ik ook nog kuilen hier aan beginnen. Maar als ik hoor dat er vaak meer als 2 uur per x gemolken word dan denk ik laat mij maar lekker zelf kuilen ik hoef dat 2e uur niet in melkstal te staan voor alle meeeters op mijn bedrijf want je hoort steeds vaker dat het toch wel duur is geworden die loonwerken en dat hebben doe hetzelfers weer geen last van..

 • alco1

  Beste mensen. Niet elk mens is gelijk. De ene krijgt het werk nou eenmaal gemakkelijker van zijn handen dan de ander.
  Daarnaast zijn er mensen die alles er pico bello bij willen hebben liggen.
  En als het een hobby is! What cares.

 • kleine boer

  alco1 ja net ieder boert zoals ie boert al zo vaak getypt hier

 • xw

  klein boer, hoeveel uren per week werk jij eigenlijk?, want daar gaat het artikel toch over?

 • kleine boer

  Xw met dit weer nie zo veel
  mooi tijd om beetje te lezen en koffie drinken bij collega's 

 • mooi wark

  je moet doen wat bij je past ,dan je het langst vol.

 • farmerbn

  Om goed te kunnen vergelijken zouden boekhouders cijfers anders moeten aanleveren. Bv loonwerk samen met dieselaankoop en kosten eigen mechanisatie in één post. Kosten eigen mechanisatie dus met rente, aflossing en reparaties plus eventueel met vreemd personeel.  Hetzelfde met omzet en aanwas samen met veeartskosten. Boeren die veel de veearts bellen hebben waarschijnlijk weinig uitval en dan komt dat duidelijk uit de cijfers.

 • H.Grotenhuis1

  farmerbn #40  
  Je kunt toch zelf wel je bewerkingskosten uitrekenen: loonwerk + berekende eigen arbeid + kosten vreemde arbeid + kosten EM (afschrijving, berekende rente, onderhoud, brandstof etc.) De totale osten zullen je tegenvallen.

  De relatie tussen Omzet en Aanwas en veeartskosten zal moeilijk te becijferen zijn, de O+A wordt grotendeels bepaald door het aanhoudingspercentage jongvee want het maakt nogal verschil of er een nuchter kalf wordt verkocht of een vaars/uitstoot koe.

 • Koen Franken

  @ H. Grotenhuis , helemaal gelijk , de kosten van het machinepark van vele van ons is echt een duur grapje . De afgelopen jaren is er goed verdient , en om maar geen belasting te hoeven te betalen is er maar geinvsesteert in het machinepark , maar is ieder zijn eigen idee .

 • kleine boer

  @Polleke5 je bedoeld toch de zelfrijdende voerwagen en de voerschuif robot en melkrobot de zaagselinstrooier en over de voerautomaat met voerkeukens die automatich voert maar te zwijgen. Maar het scheeld wel een hoop werk uren zeggen ze dan toch? En immer elke dag nodig dus rendabel toch?

 • farmerbn

  Laatst zei mijn loonwerker dat hij klanten heeft die elke maand een vast bedrag betalen aan hem. Die klanten hadden uitgerekend dat enkele machines samen per maand een groot bedrag gaven aan kosten. Rente en aflossing , brandstof, onderhoud,verzekering enz. De loonwerker heeft nu dat specifieke werk aangenomen voor een bedrag lager als bovenstaand bedrag. Je kunt je geld beter aan de loonwerker geven dan aan je bank want die bankdirecteur komt niet bij je het werk doen.

 • kleine boer

  famerbn laatst zei een makelaar tegen mij er zijn klanten die beter de grond kunnen verkopen ipv er zelf wat op telen mais of gras kan je goedkoper kopen heb je zelf het werk ook niet en als je de rente en aflossing telt... mest laat je gewoon ophalen voer koop je..... niks geen werk mee en het is altijd goed spul toch?........ zo zie je maar ieder praat in zijn eigen rijk ieder boert zoals ie boert allemaal ongeveer even goed want volgens mij eten we allemaal nog.

 • Koen Franken

  @ kleine boer , bedoel niet de zaken welke IN de stal zijn , bedoel de dingen buiten , dus ook de mengwagen , als die versleten is laat ik het doen , zijn er al verschillende welke dat bij mij in de buurt laten doen . Dus maaien , opduinen , gieren . Heb zelf de handen vol in de stal , kan daar veel beter mijn tijd instoppen als die dingen welke de loonwerker kan doen . En als je alles telt is het zelfs vele malen goedkoper .

 • BO(skabout)ER

  Ik ken bijna geen boer die echt 80 uur werkt. De meesten hier in de buurt werken 50 tot 70 uur denk ik.

 • kleine boer

  @polleke5 als je alles telt is het mis beter dat je ook in de stal alles liet doen je had bv je quotum een aantal jaren geleden kunnen verkopen had je er zelf geen werk mee  daar moet je nu lang voor melken omdat op je bankrekening terug te zien en daarna je grond verkopen bv is ook een optie. Maarja boer zijn doet ieder op zijn eigen manier en allemaal zijn we de beste..... Als je nu de handen vol hebt in de stal had je waarschijnlijk flink waarde aan quotum des tijds is nu niks waard mijn machines hebben nog steeds waarde maar ik zal dat wel verkeerd zien...... Mis komt de fosfaat weer als waarde terug heb je evt weer een kans (grapje)

 • joohoo

  Is die pool echt goedkoper?  Als ik zie wat deze beste melker aan het eind per uur overhoud en wat de veehouder betaald     er gaat te veel naar tussenpartij en de fiscus!

 • agratax2

  Als ik om me heen kijk, Zou De Lancet wel eens gelijk kunnen hebben. Ik heb de nodige boeren gekend, die met hard en zwaar werken hun AOW niet hebben gehaald of er nauwelijks van hebben kunnen genieten. Allen versleten en te vroeg overleden. Of dit komt van het lichamelijke harde werken of van de grote stress factor die deze ondernemers (vermoedelijk) hebben gevoeld weet ik niet. Ik ben blij dat ik tijdig de deur heb gesloten om andere voor mij ook uitdagende dingen te doen, zonder stress en uitbuiting van mijn lichaam.

 • boerontour

  wat deze man jullie duidelijk probeert te maken is dat er op melkvee bedrijven serieus gedacht moet gaan worden over de inzet van externe/betaalde arbeid, iets wat in de melkveehouderij relatief weinig voorkomt in vergelijking tot intensieve veehouderijen en akkerbouw bedrijven, de tijd dat de hele familie/buurt gemobiliseerd werd voor koe kalverij en het hooien ligt inmiddels achter ons .

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.