Rundveehouderij

Achtergrond 9 reacties

Regels melkveebedrijven stapelen zich op

Na de invoering van de melkveefosfaatreferentie gaat in 2016 de wet grondgebonden groei in. De stapel wetten wordt nog groter als de fosfaatrechten voor melkvee ingevoerd worden.

Melkveehouders konden in 2015 nog vrijwel onbeperkt groeien, met voldoende grond, mestafzet en mestverwerking. De enige beperking was dat bedrijven met een groter fosfaatoverschot dan in 2013 dat deel volledig moeten verwerken.

Dat is een gevolg van de wet verantwoorde groei melkveehouderij, in feite een aanpassing van de meststoffenwet die op 1 januari 2015 inging.

Voortdurende groei melkveestapel

Groei ten opzichte van 2013 was alleen mogelijk als er meer grond onder een bedrijf ligt, anders moet het extra overschot volledig verwerkt worden. Daar is gretig gebruik van gemaakt gezien de voortdurende groei van de melkveestapel. Het is daarbij de grote vraag of al die groei in 2015 al wel is afgedekt met de benodigde grond, mestafzet en verwerking.

Verdere groei zonder grond voorkomen met AMvB

Bij de behandeling van de wet verantwoorde groei eind 2014 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) al toegezegd dat er een aanvulling zou komen om een verdere groei zonder grond te voorkomen.

Dat werd de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebonden groei die dit jaar op 30 maart verscheen en binnen enkele dagen al werd aangepast. Dat leverde een groot aantal vragen op hoe dat precies uitgelegd moest worden. Tot nu toe was een goede berekening nog niet te maken. Een afdoende uitleg bleef uit.

Voorstel fosfaatrechten na overschrijden plafond

Vervolgens werd eind mei duidelijk dat de melkveehouderij als zodanig gegroeid was dat het eigen fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat overschreden was in 2014. Het totale plafond van alle diersoorten van 172,9 miljoen kilo werd ook bijna aangetikt.

Dat leidde tot een voorstel om fosfaatrechten voor melkvee in te voeren dat Dijksma op 2 juli naar de Tweede Kamer stuurde. Dat voorstel en de commotie die daarover bestaat overstemde in eerste instantie de AMvB voor grondgebonden groei.

Meningsverschil VVD en PvdA

De AMvB en het voorstel voor fosfaatrechten hebben overigens gemeen dat de regeringspartijen VVD en PvdA er een groot verschil van mening over hebben. De VVD is tegen beperking van de groeimogelijkheden van de melkveehouderij. De PvdA wil veel meer grondgebondenheid en andere doelen zoals weidegang het liefst ook in de wetgeving opnemen.

AMvB is wetsvoorstel geworden

Nu ligt er dan de derde versie van de AMvB voor grondgebonden groei. Niet als AMvB, maar in de vorm van een wetsvoorstel dat op 1 januari 2016 in moet gaan. Geen grote verschillen ten opzichte van het voorstel uit maart.

Deel van groei afdekken met grond

Duidelijk blijft dat melkveehouders die groeien bij een fosfaatoverschot van 20 kilo of meer per hectare een deel van de groei moeten afdekken met grond. Hoeveel dat is in 2016 hangt mede af van het overschot per hectare in 2015.

Ultieme duidelijkheid hard nodig

Ultieme duidelijkheid is er ook nu nog niet. Dat is wel hard nodig. Er ligt een flinke stapel regels die op korte termijn nog groter wordt als er ook een voorstel ligt over de fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • .....

  Het is onbegrijpelijk dat de VVD met dit beleid instemt.........

 • H.Grotenhuis1

  Je kunt je beter afvragen waarom LTO hiermee akkoord is gegaan, misschien wel dit allemaal zo heeft voorgesteld aan Sharon.

 • .....

  De rol van LTO is uitgespeeld in den Haag, ze mogen enkel voor de bühne nog aanschuiven.................

 • schoenmakers1

  en voor hun eigen salaris, betekenen doen ze al lang niks meer voor de boeren

 • Mozes

  De stapel van regels is een gevolg van verdeeldheid. De varkenshouderij en pluimveehouderij werden gelimiteerd met dierrechten. De melkveehouderij doormiddel van het melkquotum.
  Na het verdwijnen van het melkquotum moest er een nieuwe limitering komen voor de melkveehouderij. LTO Noord wilde dit doormiddel van een voldoende strikte grondgebondenheid en vond de PvdA in zekere mate aan hun zijde. ZLTO was hier faliekant tegen, zij wilden een melkveehouderij die zich los van de grond kon ontwikkelen net als de varkenshouderij. Zij vonden de VVD aan hun zijde. De NMV was ondertussen met andere niet terzake doende dingen bezig. Het gevolg was dat het melkquotum verdween zonder dat er een vervangende limitering was ingevoerd. Toen duidelijk werd dat het uit de hand liep werd nog in allerijl een slap compromis voor grondgebondenheid ingevoerd. Maar het was al veel te laat waardoor er in juli fosfaatrechten boven bijopgezet werden.

 • alco1

  Kortom: Bestuurlijk zijn er schandalige fouten gemaakt, waardoor groepen boeren buiten hun schuld om de dupe van worden.

 • veldzicht

  2,5-3 koeien per ha,produceer je meer dan een zelf een verantwoorde oplossing zoeken:akkerbouwer,exporteren,verbranden of iets anders,
  wat is het probleem? Of wil de overheid domweg alleen maar verkleining van de veestapel ingegeven door actiegroepen.!

 • agratax2

  Waarom willen boeren niet inzien, dat Nederland een groot aglomaraat is met hier en daar nog een beetje ruimte voor boeren. Nederland is al lang geen agrarisch productie land meer. Onze super hoge export komt voor een groot deel van importen (Rotterdam, Aalsmeer etc.) die we daarna doorvoeren. Boeren zullen met hulp van de politiek moeten trachten om hun inkomen op peil te houden door te produceren zoals de burger dat via zijn stemgedrag op legt. Veel geimporteerd voer (varkens, kippen) kan de boer alleen betalen, door geld toe te leggen op de rest van de productie. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn van het ondernemerschap?

 • Peltjes

  Het is gewoon schandalig dan na meer dan 10 jaar hameren op grondgebondenheid, de intensieve melkveehouder niet de rekening gepresenteerd krijgt voor zijn handelen. Dank zij hen zit de rest opgezadeld met een wir war van regels.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.