Rundveehouderij

Achtergrond

Aanbod slachtkoeien blijft lager

Het aantal runderslachtingen blijft aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Tot en met week 34 zijn bijna 296.000 runderen geslacht. Dat is een daling van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De verwachting was dat het aanbod van slachtkoeien nu wel zou oplopen. De melkprijs is flink gedaald, de veestapel is flink gegroeid en fosfaatrechten zullen de groei van de veestapel volgend jaar naar verwachting indammen. Toch komt er in verhouding maar weinig vee los.

Lage melkprijs en einde melkquotering

Als oorzaak wordt de lage melkprijs genoemd in combinatie met het wegvallen van het melkquotum. Elke liter die nu immers naar de fabriek gaat, zorgt voor extra inkomsten die ten opzichte van voorgaande jaren niet belast is met superheffing. Nu er nog volop gebruik gemaakt wordt van het weideseizoen zijn de kosten lager en is de noodzaak om koeien weg te doen niet al te groot.

Veemarkt Leeuwarden houdt prijs stabiel

Het vasthouden heeft gevolgen voor de prijs van de slachtkoeien. Eerder werd een flinke prijsdaling voorspeld door een grote uitstoot van koeien. Nu dit uitblijft, kan de prijs zich nog aardig handhaven. In Leeuwarden bleef de prijs donderdagochtend dan ook stabiel. Hoewel het aanbod de prijs op de plek houdt, blijven slachterijen druk uitvoeren op de prijs.

Prognose: prijsdruk.

Meer informatie over de prijzen van slachtkoeien vindt u via de volgende linkjes in Boerderij op Maat:
Koeien Leeuwarden
Koeien Vee & Logistiek

Of registreer je om te kunnen reageren.