Rundveehouderij

Achtergrond 12 reacties

Niet koeienexplosie, maar intens gebruik grasland bedreigt weidevogels

'Weidevogels ernstig bedreigd door koeienexplosie', schrijft de website van de NOS. Sinds 1 april nam het aantal koeien met 110.000 toe. Leidt dit daadwerkelijk direct tot een afname van de weidevogels?

Het persbericht van de Vogelbescherming 'Plan Dijksma melkveehouderij schaadt natuurvriendelijke boeren' krijgt nogal wat media-aandacht. De NOS schrijft: 'Ondanks dat er boeren zijn die rekening houden met weidevogels, neemt het aantal weidevogels jaarlijks af met vier procent.' Op een goed getimed filmpje van de NOS vertrapt een koeienhoef een nestje eieren.

Vertrapping is niet het probleem

De Vogelbescherming meent dat de teruggang van het aantal weidevogels als de grutto en de veldleeuwerik direct veroorzaakt wordt door de toename van het aantal runderen. Een woordvoerder van de Vogelbescherming legt uit dat het probleem niet de vertrapping is, of dat de runderen binnen of buiten staan, maar dat het grasland geïntensiveerd gebruikt wordt om die koeien te kunnen voeden.

Adriaan Guldemond, senior projectleider CLM, onderschrijft dit. "De terugloop van de weidevogels is een trend die sinds de jaren 70 gaande is en die na 2000 is versneld. De ene soort is wat sterker achteruit gegaan dan de andere."

Hogere kosten

Melkveehouders die op tijd uitgebreid hebben, hebben nu meer fosfaatrechten, zo meent Vogelbescherming. Kleinere boeren die rekening houden met weidevogels, hebben hogere kosten. Zij zien zich genoodzaakt uit te breiden en fosfaatrechten bij te kopen. "De boeren die afgelopen april in extra koeien hebben geïnvesteerd worden bevoorrecht, terwijl zij juist de oorzaak zijn van de overschrijding." Vogelbescherming werkt samen met een honderdtal boeren die zich bezig houden met weidevogelbeheer.

"Je moet boeren niet op één hoop gooien. Zij onderzoeken samen met ons hoe we binnen de bedrijfsvoering voor de weidevogels kunnen zorgen. De vergoedingen voor het later maaien compenseren de extra kosten onvoldoende en de fosfaatrechten maken het voor die boeren moeilijk om rond te kunnen komen."

 

Verschil met vroeger

In de jaren tachtig waren er volgens het CBS 2,5 miljoen melkkoeien, tegen 1.572.287 in 2014. Toch leidt het aantal runderen tot minder weidevogels. "Het aantal koeien zegt niks over de intensiteit van het gebruik van het grasland," aldus Guldemond.

"Tegenwoordig kun je in een dag 40 hectare maaien, vroeger ging dat minder snel. Op een natuurlijke manier kreeg je een mozaiek van vroege en laat gemaaide percelen en dat was precies wat die vogels nodig hadden."

Vanaf de jaren 80-90 schoof de maaidatum steeds verder naar voren. Vogelbescherming wijst op eieren die sneuvelen door de intensieve bemesting door bijvoorbeeld een sleepslang.

Insecten zijn goed voor weidevogels

Guldemond zag vroeger 'meer poten in de wei': "Runderen die in de wei lopen, laten vlaaien vallen, waar insecten op af komen. Die insecten zijn gunstig voor jonge weidevogels, daar is nu minder voedsel voor aanwezig."

Kamerlid Rik Grashof van GroenLinks komt op voor de weidevogels en stelde kamervragen. Guldemond: "Dat er door die 110.000 meer runderen direct minder weidevogels komen, moet je niet zo zien. Maar dat het in de toekomst tot minder vogels leidt dat is wel zeker zo."

GroenLinks stelt kamervragen over weidevogels
Kamerlid Rik Grashoff: "De toename van koeien en afname van weidevogels hangt direct samen met het melkveebeleid van staatssecretaris Sharon Dijksma. Ik wil dat ze meer aandacht besteedt aan de gevolgen van het landbouwbeleid op de biodiversiteit. Als we in de toekomst nog willen genieten van een grutto of kiekendief in de wei, dan zullen we moeten ingrijpen." Grashoff diende schriftelijke vragen in. De Kamer nam al eens een motie aan die het kabinet vroeg om werk te maken van de bescherming van weidevogels.

Lees ook: Grutto gebaat bij koe in de wei
Lees ook: 'Weidevogels in gedrang door meer koeien'
Lees ook: Wel weidevogels, geen weidegang

Laatste reacties

 • joannes

  Geef alle boeren een basis inkomen met subsidie halveer het aantal koeien en je hebt een nationaal park. Misschen nog te exploiteren ook met toerisme! De melkprijzen zullen ervan stijgen! 

 • alco1

  Ja we moeten wel zorgen dat er weidevogels blijven.
  De predatoren zullen anders sterven van de honger.

 • joohoo

  Groen links is niet de milieupartij bij uitstek, Jammer dat een kamerlid zoveel onkunde aan de dag kan leggen maar zo komen de vogels echt niet terug!.
  Onvoldoende  bemesting geeft onvoldoende bodemleven en zo kom je van de vogels af die het moeten hebben van de insecten!!. Je houd alleen ganzen over.
  De weidevogelvernietiging is een proces wat al sinds halverwege de jaren 80 verloopt. Waneer je in het begin van de keten dergelijke blunders uithaalt krijg je de rekening gepresenteerd. En echt herstel is pas mogelijk als er een cultuur omslag plaatsvindt. Binnen het huidige programma van de verschillende partijen is dit onmogelijk zonder gezichtsverlies en zal daarom ook niet gebeuren.

 • Boertje25

  eitjes hebben ze zelf neergelegt, lijkt niet op een echt nest

 • massan

  Het volgende filmpje heb ik ontvangen van een collega-melkveehouder: <>.
  Als zelfs kalfjes niet meer veilig zijn voor vossen, hoe kunnen dan weidevogels nog rondlopen in de weide.
  Zelfs in natuurgebieden zijn zeer weinig weidevogels te vinden; hier wordt niet intensief gemaaid of beweid.

 • Marco22

  Van wie is dat grond dan? Betaal je 60000 euro voor een ha dan zal de boer zelf wel uit maken wanneer hij maait. Overheid dwingt boeren mest te injecteren en economie dwingt boeren maximale rendement te halen van hun duur betaalde  grond. 
  Er zijn al vele natuurgebieden aangelegd maar daar zit geen ene vogel tis een schrale bende. En het te makkelijk boeren de schuld te geven.
  En groenlinksers vind ik rare snuiters, die weten alles beter te vertellen hoe het moet in het landelijkgebied, terwijl hun eigen habitat bestaat uit asfalt en beton.

 • haam

  Ten eerste  dat de redactie van het journaal  zich laat verleiden in de kokkomertijd tot het uitzenden van zo,n  slecht  journalistiek item  nou ja jounalistiek  is ver te te zoeken   geeft maar aan dat alle journalisten  van de rooie kant zijn , en verder  #6  klopt ook van ons is grasland omgezet in natuur terrein ( verwilderd lang gras en onkruid  )  en daar houden de weidevogels niet zo van    juist door de aanleg van vele natuurterreinen  zijn er steeds minder weide vogels  , hun leefgebied word steeds kleiner  en als je dan bekijkt wat we enkele jaren geleden moesten doen  het maisland eerst eggen  voor je premie kon krijgen  . dat heeft toen alle scholeksters nesten  doen vernielen  (nu  nog steeds bij biologische landbouw )

 • koestal

  Dan de koeien maar weer opstal,nu maar  weer stalpremie ,het is toch nooit goed

 • oranje


  wij doen aan weidevogelbeheer, maar in dit gebied zijn ook veel vossen dassen roeken  enandere roofvogels en vergeet de marter niet,

  zeg mij hoe moet een weidevogel overleven hier, wij maaien later kijken uit met bemesten rijden om nesten heen maar de volgede dag is het nest wel leeg.

  maar de boer ja die heeft het gedaan die is niet beschermt, daar kan je ongestoord op schieten.

 • Grensboerke


  'Vakblad'Boerderij vooral doorgaan met het plaatsen van dit soort onzin!

 • pinkeltje


  Wat is er op tegen om als sector te weten hoe er in de politiek en op de website van de NOS over je wordt gepraat, boertje van de grens?

 • teunisenwilly1

  Ik zie bij ons weidevogel maar die worden berooft van hun eieren die ze liggen door kraaien van het verwaarloosde natuurgebieden van staatbosbeheer eendenkooi grote water plassen met zomer ganzen die onze weide bevuilen met ganzenstront en tot over maat van ramp zitten er ook nog vossen in de ruigte van het natuur gebied Daar boeren wij en beschermen de wij de weidevogels maar wij willen als kan ook nog even slapen maar onze nacht rust is wel eens erg kort om kraaien en ganzen te verjagen boeren die pikken de mais uit de grond en de jonge plantjes. Als het licht word komen die kraaien met groot kabaal uit die eenden kooi.
  Kakakaka langs het huis vliegen ga er maar uit om ze te verjagen. Hoe komt het toch eigenlijk dat er geen ene weidevogel in het natuur gebied zit, ze vliegen er nog met een grote boog om heen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.