Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Export naar Griekenland krijgt forse klappen

In de eerste maanden van dit jaar ging veel minder kalfsvlees en mager stierenvlees naar Griekenland. De crisis liet zich voor het eerst hard voelen.

De Griekse crisis raakt de Nederlandse economie nauwelijks, omdat slechts 0,5 procent van de totale export in het land terechtkomt. Dat neemt niet weg dat de landbouwexport forse klappen krijgt. Nederlandse vleesproducten en zuivel/eieren waren in 2014 goed voor een exportwaarde van respectievelijk € 346 miljoen en € 178 miljoen, samen goed voor bijna een kwart van de totale uitvoer naar Griekenland. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

2008 topjaar voor export naar Griekenland

Uit diezelfde cijfers blijkt dat 2008 een topjaar was voor Nederlandse exporteurs. Dat jaar werd voor € 3,01 miljard aan producten uitgevoerd naar Griekenland. Daarna volgde een flinke dip. Na het eerste crisisjaar – 2011 – bedroeg de export nog maar € 2,28 miljard. Opvallend genoeg bleef die exportwaarde in de jaren erna gewoon op peil: € 2,27 miljard in 2014. De Griekse crisis had nauwelijks invloed op de export. Maar dit is dit jaar anders.

Rundvlees minder in trek bij Grieken

De rundvleesexport (inclusief kalfsvlees) is het meest extreme voorbeeld. Dit product was – in tegenstelling tot andere vleessoorten en zuivel – de laatste jaren al minder in trek. Tussen 2010 en 2014 daalde de exportwaarde gestaag, van € 62,3 naar € 55,7 miljoen.

Maar in de eerste maanden van dit jaar ging het ineens hard. Tot en met april ging er maar voor € 14,9 miljard aan rundvlees naar Griekenland. Daarmee lag de export ongeveer 20 procent lager dan in het jaar ervoor.

Bij zuivelproducten was er ook wel een daling – 8 procent – maar die was minder extreem.

Minder vraag naar duur vlees

De sterke afname bij rundvlees heeft ook met het relatief hoge prijskaartje te maken. De Grieken importeren vooral rosékalfsvlees en luxe stierenvlees met weinig vetbedekking. Die producten zijn aan de prijs. En dat gaat zich – nu de crisis verergert – steeds meer wreken.

Bovendien is het perspectief slecht. Europa en Griekenland staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar en de Griekse banken staan op omvallen. Kredietlimieten worden veel minder of helemaal niet meer verstrekt. Dat gaat de rundvleesexport steeds harder raken.

Eén reactie

  • agratax2

    De jaren die als goed worden bestempeld door de exporteurs zijn duidelijk jaren waarin deze export vanuit Nederlamnd met o.a. ons eigen belastinggeld is gefinancierd. Nu de financiering van de Grieken opdroogd wordt duidelijk, wie de Export naar Griekenland hebben betaald. Niet de Grieken maar wij zelf met onze torenhoge niet gedekte leningen. Moet je als exporteur blij zijn met kopers, die betalen met geld dat je ze eerst als ongedekt krediet hebt verstrekt? Ik zou zeggen liever een koper die minder betaalt, maar met zijn eigen geld betaalt en niet mijn geld gebruikt als betaalmiddel. Griekenland zou wel eens het begin van het einde van de Euro droom kunnen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.