Rundveehouderij

Achtergrond 2130 x bekeken 4 reacties

Preciezer bemesten voor meer mais

Een groep boeren in gemeente Nieuw Bergen (L.) zoekt voor de maisteelt op hun zandgrond de beste manier van grondbewerking en bemesting. Daartoe wordt op twee percelen van loonwerker John van Lin het effect gevolgd van vier grondbewerkingsmethoden: ploegen, spitten, strip till en niet-kerende grondbewerking (NKG) in combinatie met volvelds, in rijen en plaatsspecifiek bemesten.

Binnen zes weken na het zaaien openbaren zich al duidelijke verschillen. De maisplantjes op de geploegde grond ontwikkelen zich zichtbaar beter. De onkruiddruk is minimaal. Dit in tegenstelling tot de strip till- en NKG-percelen die kampen met een hoge onkruiddruk. De uitgevoerde grondbewerking is hiervan de oorzaak volgens Harm Wientjes, adviseur van DLV Plant. “Op de geploegde delen zijn de onkruiden ondergewerkt. Bij strip till en NKG blijven deze, met name muur, intact in de bovenlaag achter. Hierdoor moet extra chemische onkruidbestrijding ingezet worden.” Een eerste bespuiting (lage dosering) tegen muur heeft plaatsgevonden. Een tweede is noodzaak.

Bij strip till en NKG is de onkruiddruk aanzienlijk hoger dan bij ploegen. Met name muur blijft intact in de bovenlaag achter.

Ideale bemestingsdiepte

De percelen zijn bemest met 
35 kuub runderdrijfmest per hectare. Met inzet van gps is de mest in de rij geplaatst en op andere percelen volvelds verspreid. De mest is op circa 17 centimeter diepte geïnjecteerd. “Te diep”, vindt dr. Ludger Laurenz, teeltadviseur van Landwirtschaftskammer Noordrijn-Westfalen. “Dat is te zien aan de wortels. Er zijn nog geen dikke wortels te zien. Ze hebben de mestlaag in de bodem nog niet gevonden. Dat moet snel gebeuren. Als ze de mest niet vinden, zien we dat terug in rode/paarse bladen.” De ideale bemestingsdiepte is 10 tot 12 centimeter.

De mest dient op 10 tot 12 centimeter diep onder het zaad te worden ingebracht. Zo kunnen de wortels de mest snel vinden.

Piadin voor 5 tot 15 procent meer opbrengst

Laurenz heeft goede ervaringen met de toevoeging van Piadin aan de drijfmest. “Een toevoeging van 3 liter per hectare – dit kost circa € 12 per hectare – bij rijenbemesting resulteert in minimaal 5 tot 15 procent meer opbrengst.” Het positieve effect bij volvelds bemesten is minder. De ammoniumstikstof uit drijfmest wordt in de bodem deels opgenomen door het gewas en deels omgezet in nitraatstikstof. Ammoniumstikstof zorgt voor dikkere wortels. Piadin inactiveert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor dit omzettingsproces. Hierdoor blijft de stikstof uit drijfmest langer voor het gewas beschikbaar.

Laatste reacties

 • gjcamps

  Wanneer is er geploegd, in het voorjaar en is de drijfmest ondergeploegd ?

 • joohoo

  35 M3 ? je bemest dus voor 35 ton produkt en alles wat er meer afkomt is roofbouw en schadelijk voor natuur als bodemleven???.

 • evanderpasch1


  denk meer aan 135 m ,baat het niet dan schaadt het niet

 • gjcamps

  2x hetzelfde artikel?

Of registreer je om te kunnen reageren.