Rundveehouderij

Achtergrond 27 reacties

Nuka’s doden schaadt imago

Het doden van te lichte nuka’s, veelal vaarskalveren, is slecht voor het imago van de rundveesector. Melkvee- en vleeskalverhouders moeten samen het probleem oplossen.

De vleeskalversector wil graag gezonde, vitale nuka’s opzetten voor een goed rendement en een laag antibioticagebruik. Daarbij is een minimaal nukagewicht van 36 kilo en een opzetleeftijd onder 36 dagen wenselijk.
Afgelopen najaar ontstond commotie toen het er op leek dat verzamelcentra vanaf 1 januari 2015 geen nuka’s onder 36 kilo meer zouden mogen aanvoeren. In eerste instantie was dit de ingangsdatum voor verandering van de IKB-voorschriften Vleeskalverhouderij, maar deze is na weerstand vanuit de melkveesector opgeschort.

IKB-voorschriften

In de IKB-voorschriften staat nu een ingangsdatum van 1 juli 2015. Maar het is nog allerminst zeker of de voorschriften vanaf die datum gelden. “Het is nog een voorlopig voorschrift”, zegt Henk Bekman, secretaris van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK). “In de loop van juni 2015 spreken betrokken partijen opnieuw over de ingangsdatum van deze eis.”

Niet te snel 36 kilo eisen

De werkgroep Overleg kalverhouderij/melkveehouderij, waarin SBK, LTO, Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV), dierenartsenkoepel KNMvD, Vee&Logistiek Nederland, VanDrie Group en FrieslandCampina vertegenwoordigd zijn, lijkt nu terughoudend in het snel doorvoeren van de gewichtseis van minimaal 36 kilo. Want als melkveehouders hun te lichte nuka’s niet kwijt kunnen aan handelaren, neemt het risico op het doden van de dieren toe. Bij het huidige krappe aanbod van nuka’s valt dat waarschijnlijk mee. Maar als het nuka-aanbod groot is en de prijs laag, zoals in het najaar van 2014, brengen lichte nuka’s niets op. Logisch dat handelaren alleen de zwaardere meenemen. Bij aflevering van een te licht kalf betaalt de veehouder ook nog eens € 100 boete. Wat is dan het alternatief?

 

Oplossingen

Lichtere nuka’s zijn vaak vaarskalveren. Melkveehouders houden ze liever niet aan voor de eigen opfok. Kalverhandelaren geven aan dat deze kalveren soms worden gedood op het melkveebedrijf of later op het verzamelcentrum. Bij het te snel doorvoeren van de gewichtseis van 36 kilo neemt het risico van doodspuiten toe, met mogelijke imagoschade tot gevolg. “Eerst oplossingen”, zegt Bekman. “Daarom lanceert de werkgroep deze zomer een plan van aanpak om het aandeel lichte nuka’s te verlagen en zo afzetproblemen in de toekomst te voorkomen.”

Twee procent nuka’s te licht

Uit de Nederlandse melkveehouderij komen jaarlijks 750.000 nuka’s, waarvan 72 procent stierkalveren, beschikbaar voor opzet in de vleeskalverhouderij, zegt Henny Swinkels, directeur corporate affairs van VanDrie Group. Swinkels verwacht door groei in de melkveehouderij een toename van het aantal nuka’s naar 800.000 à 825.000. “Jaarlijks zetten we 1,4 miljoen nuka’s op in de vleeskalverhouderij. Het extra nuka-aanbod in Nederland kunnen we goed opnemen.”

Eisen

Volgens Swinkels voldoet 98 procent van de nuka’s aan de eisen van de vleeskalverhouders qua gewicht en leeftijd. Het aantal geslachte en afgemaakte nuka’s in de afgelopen acht à negen maanden schat hij op 10.000. Daarvan is het gros geslacht. “De oorzaak was een tijdelijke verstoring van de markt. Door sterke groei van de melkveehouderij kwamen veel vaarzen aan de melk, waardoor het aandeel lichtere kalveren sterk toenam”, zegt hij. “In najaar 2014 was het nuka-aanbod groot met een dieptepunt in de nukaprijs. Juist in januari hebben we als integratie zwaardere nuka’s nodig om in de zomer aan de grotere Zuid-Europese vraag naar zwaardere slachtkalveren te voldoen.” Momenteel is het aanbod van te lichte nuka’s weer veel lager.

Meer aandacht

Swinkels merkt dat de eerste positieve effecten van overleg tussen de melkvee- en kalversector zijn vruchten afwerpt. “De verzorging van nuka’s krijgt meer aandacht, ze worden zo nodig langer aangehouden en melkveehouders letten meer op stierkeuze.” Een toename van het gebruik van gesekst sperma werkt dat ook in de hand.

De sectoren zijn het erover eens dat er een structurele oplossing moet komen voor een verantwoorde afzet van te lichte nuka’s. “Het doden van gezonde kalveren is zeer ongewenst. We moeten het probleem samen oplossen en hebben elkaar daarbij nodig”, zegt Wim Thus, voorzitter van LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij.

 

KNMvD

De KNMvD vindt dat dierenartsen geen gezonde kalveren moeten doden, ook niet als deze kalveren economisch onrendabel zijn. “Maar in de praktijk kunnen we onze ogen niet sluiten voor nuka’s waarvoor geen afzet is”, zegt Bjorn Roelofs, vleeskalverdierenarts van Dierenkliniek Den Ham. “Soms blijft er weinig anders over dan doodspuiten. Het opleggen van boetes voor afleveren van te lichte kalveren stimuleert overigens het langer aanhouden van nuka’s op melkveebedrijven om het gewenste gewicht te bereiken.”

Lees wat voorzitter Wim Thus, directeur corporate affairs Henny Swinkels en dierenarts Roelofs belangrijk vinden in Boerderij 38.

Laatste reacties

 • flyinghollander

  Dus 15.000 nuka 's  te licht op jaar?

  Maar 36 kg in 36 dagen moet toch wel te halen zijn, anders toch eens kijken wat er beter kan.

 • arris

  MIJN KINDEREN ZIJN ALLEMAAL TE VROEG GEBOREN MENEER VAN DRIE

 • remi123

  Je moet bewust niet deze nuka's afschieten. Ik denk dat de impact niet opweegt tegen financiële schade / boete. Bij deze zou je hier als sector kunnen ingrijpen, financieel bijstaan en punten kunnen scoren.

 • Ishtar


  Ik snap het probleem niet, dit is wereldmarkt.
  De bedrijven zijn toch geen kinderboerderijen.
  Het is toch geen efteling of wel?
  Het gaat om kostprijs, en als iets doodmaken goedkoper is, of geld oplevert, moet je dat doen als ondernemer.
  Beter dood dan en heel leven stijf aan de antibiotica en ijzeram voer.
  Elke nadeel heeft zijn voordeel.
  Het is het land en het bedrijf van de ondernemer, kunnen buitenstaanders alleen naar kijken.
  Die nuka's kan je verbranden en verpatsen als groene stroom, mooi duurzaam ook nog.

 • Mozes

  @Isthar, vroeger in grootvaders tijd, toen alles nog kleinschalig was, werden nuka's allemaal binnen een paar dagen na de geboorte geslacht. 

 • biouge


  ik zal nooit een kalf wat 'te licht' is afmaken, n wat voor wereld zijnwe belandt, je kunt ies met de geboorte datum rommelen of de oormerken veruilen met een zwaarder kalf, trouwns we houden al onze vaarskalveren aan en het gebeurd bijna nooit dat ze minder als 40 kg wegen bij de geboorte, maar ja hier in frankrik hebben we nou eenmaal gotere en sterkere koeien

 • melkveehouderijritsema1


  ishtar is ondernemer en zeker geen boer met liefde voor de dieren jammer

  ik denk dat we als sector dit moeten oplossen

  en in 36 dagen moet 36 kilo echt wel kunnen bij 98% van de vaarsklveren

 • alco1

  @melkveehouerijritsema.
  Isthar is ook geen ondernemer. Het is iemand die er een genoegen in heeft om te jennen en te zuigen om mensen op stang te jagen.

 • xw

  alco1 je kunt daarom ook beter niet reageren op isthar

 • alco1

  Heb je gelijk in xw. Ik wil de mensen daarvoor waarschuwen.
  Ik heb de redactie ook al eens laten weten dat in de regels staat, dat het niet getolereerd wordt dat er expres wordt geprovoceerd 

 • pinkeltje


  Het zijn produktiedieren, ook al hoort niet iedereen dat graag. Gedood worden ze toch......

 • Ishtar

  @Beste Alco,
  Niet leuk idd, hou je me even op de hoogte van de reactie van de redactie!!
  Kan me nog herinneneren een discussie vorig jaar over einde melkquotum, en ik voorspelde alle huidige problem.
  Maw, je kunt stellen dat ik maximaal opkom voor boeren, dat ze geld kunnen verdienen, meer marktmacht etc,
  dat ze scherper worden naar hun bestuurders en eigen verwerkende industrie etc etc.
  Ik vind het niet erg, dat je dat niet waardeerd hoor!
  Ik geloof dat jij al een keer hebt uitgelegd, dat je opkomt voor de BV Nederland?
  Hoe staat het ervoor met de BV Nederland, gaat het goed met het BNP?
  Success!!!
  Als je me nog een keer wil complimenteren kan altijd nog, dan kun je altijd een redelijk bedrag sturen naar mijn bankrekening!
  Ik zal het zeker goed besteden, dus goed voor jouw BV NL!

 • Mozes

  Inhoudelijk zeg je helemaal niets @ Isthar. Je komt nooit verder dan schoppen op personen of op een hele sector zonder ook maar iets van de complexiteit te begrijpen of te erkennen. 

 • Fermer

  @Mozes, je slaat de plank hier aardig mis. Wanneer jij de mensen de ogen openen slechts qualificeert als schoppen, en praat over complexiteit wanneer het gewoon misleiding en uitbuiting betreft, dan houd jij de gemiddelde boer kennelijk ook liever dom. Boeren werd aangepraat te kunnen produceren voor de wereld en tegen een wereldmarktprijs, dan ben je geen boer meer maar ondernemer. Kostprijs zou leidend worden, en dan zijn uitwassen zoals dit gedoe met kalveren en veehouderij-typen zoals bij Zembla het resultaat. Niet complex, de realiteit, en verdedig het als je het ermee eens bent, maar ga niet op de man spelen wanneer iemand de waarheid zegt en dat dit niet in je plaatje past, niet de realiteit maar je imago wat je ophoudt, zoals de FC-man in Zembla ook zo passend zei.

 • Mozes

  Jij vertelt alleen wat je <span style='text-decoration: underline;'>niet</span> wilt @emmerei. Hoe wil jij de voedselproductie organiseren op een <span style='text-decoration: underline;'>uitvoerbare</span> manier zonder ongewenste neveneffecten? 

 • Fermer

  Heel gemakkelijk, @Mozes, dezelfde eisen aan invoerproducten als die aan de plaatselijke producenten. Multinationals die in een land handelen daar ook hun aandeel belasting laten betalen. Waarom kan men het met arbeid en lonen wel regelen, en met producten niet? Zoals ik hier al vaker gesteld heb, wereldhandel levert alleen de multinational veel geld op, en daar wordt geen land beter van.
  Aan de andere kant, @Mozes, ga jij accoord met de ongewenste nevenactiviteiten die zich manifesteren bij de huidige trend van onze voedselvoorziening?

 • agneaux

  sentimenteel geneuzel allemaal.
  Al die groene klootzakken een maand over de grens parkeren in Syrie - knappen ze van op. Er zijn miljoenen - miljoenen mensen op de vlucht - ze zitten zonder voldoende eten en drinken in de brandende zon - ze nemen de boot en verzuipen. Moet je eens met 1 dier doen - sta je morgen in de krant.

  Te licht kalf - mooi voer voor de dierentuin.
  Nu of over 6 maanden - de kogel komt!


 • joannes

  Het is zoals met de Oost Europese Chauffeurs; Consumenten via de retail genieten met Plezier van de lage prijzen maar die zelfde Consumenten eisen via de Politiek die zogenaamde NL welzijns en sociale normen. Ondertussen moeten Productie bedrijven concurreren met die Wereld Wijd lagere Welzijns en Sociale normen om hun productie capaciteit rendabel te houden. Productie capaciteit waar de overheid via subsidies en de toeleveranciers via R&D in geinvesteerd hebben;en Hopen te exporteren. Want exporteren is het het hoofddoel van deze hersenspinsels. Precies zoals van Drie met haar kalfsvlees export. Een industrie om melkpoeder en deriviaten, zoals de Nuka genoemd kan worden, te verwaarden. De gebreken en kosten van het systeem worden weer afgewenteld op bedrijven die loyaal deze ¨gewenste¨ samenleving in stand moeten houden met investeringen en hard werken afhankelijk van de wimpen van diezelfde Politiek, die om ¨hogere¨belangen sancties en export kanalen controleert. Het wordt tijd dat niet alleen de productie bedrijven maar ook de Politiek haar verantwoordelijkheden onderkent, en coherent bestuurt ipv emotionele oprispingen!  

 • eg wel

  Waaom zit fc in deze werkgroep, en de N.M.V. niet?

 • Mozes

  FC maakt zich sterk voor het imago van de melkveehouderij, NMV niet. 

 • abtje

  Fc is expert in schadelijke imago's creeren, en dan de melkveehouder er voor op te laten draaien.

 • joohoo

  Bij het opstellen van de regels  zaten meerdere partijen aan tafel  zoals ;

   LTO met al haar vakgroep voorzitters
  Vertegenwoordigers van verschillende dierwelzijns organisaties
  Ambtenaren van de verantwoordelijke departementen

  Dat  dit convenant een beschamend uitvloeisel heeft is opgelost  door deze dieren in het systeem af te melden onder 'natuurlijke dood'.
  Het door overheid en gezondheidsraad ingestelde reductie verhaal van antibiotica's  heeft er toe geleid dat deze lichte dieren een enorm negatief saldo veroorzaken en derhalve niet aangevoerd dienen te worden.
  Of zoals opgesteld in het jaarlijkse plan van aanpak over hoe we minder antibiotica gaan inzetten om de veestapel gezond te houden!.

 • eg wel

  Mozes@20, fc en lto kwijlen met iedereen mee, NMV is er voor de boeren!

 • alco1

  Er zijn twee verschillende groepen lichtere dieren.
  1 e  De groep te vroeg geboren of gewoon lichtere pinken stieren.
  2e   De groep die te licht is door ziekte.
  De anti biotica eisen maken groep twee 'not welcome' zoals joohoo ook aangeeft.

 • joohoo

  Jaren terug kwam er een vertegenwoordiger van mengvoer met een simpel en mooi verhaal.
  Als ik morgenvroeg bij een varkens mester kom vertel ik hem dat hij de kleinere biggen niet moet acepteren van de fokker, gelijk terug sturen want die kosten alleen maar geld.
  In de middag ga ik naar de fokker en vertel hem dat die kleinere biggen er tussen moet drukken zo snel mogelijk naar de mester want die kosten alleen maar geld.

  Zijn argument ; ik ben verkoper en wordt afgerekent op omzet en mijn schoorsteen moet ook roken.

  Ik vondt het een treffende uitleg maar kijk toch anders tegen, deskundigen, dan voorheen.

 • diny


  vqrig jaar een tweelingvaarsje weken gehouden bracht 10 euro op.

  10 euro commissie en je bent bedankt

 • landboer


  Dat was dan geen MRIJ.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.