Rundveehouderij

Achtergrond 47 reacties

Gewaagde stap: van 70 naar 480 koeien

Jan en Jurgen Jonkman investeerden vorig jaar in een stal voor 480 melkkoeien met mestverwerking. Duidelijkheid over Haags beleid hebben ze hard nodig.

Tientallen koeien spitsen hun oren en gaan richting voerhek als de zelfrijdende voermengwagen van loonvoerder Guus de Haan over de voergang rijdt. Melkveehouder Jan Jonkman in Mariënheem (Ov.) ziet het schouwspel tevreden aan. "De koeien verblijven nu ongeveer zes weken in deze stal en zijn inmiddels behoorlijk gewend aan hun nieuwe leefomgeving", zegt Jonkman. "Halsbandsensoren registreren niet alleen het gedrag, maar ook de herkauwactiviteit. Koeien waar iets mee is, halen we er hiermee snel uit."

In de stal leven nu een kleine 200 koeien. Vol is de stal daarmee nog lang niet. Voorafgaand aan de bouw besloten de ondernemers om het gebouw in stappen te vullen met dieren. "Afhankelijk van diverse factoren zoals melkprijs, ruwvoerprijzen, beschikbare arbeid, en koppels koeien die op ons pad komen, beoordelen we in welk tempo we opschalen", vertelt Jan Jonkman.

Opmerkelijke groeisprong

Met een nieuwe stal voor 480 koeien maken de Jonkmannen een opmerkelijke groeisprong. Tot dit jaar molken ze ongeveer 70 koeien in een verouderde stal. Jarenlang zat het bedrijf op slot vanwege het nabijgelegen natuurgebied Boetelerveld. Toen daar verandering in kwam, onder meer door een uitspraak van de Raad van State, besloten de ondernemers om de beschikbare ontwikkelruimte voor hun bedrijf maximaal te benutten.

In het voorjaar van 2014 begon Bajo Bouw uit Mariënheem aan de bouw van een stal met 480 koeplaatsen. Jan en Jurgen Jonkman legden de nadruk op eenvoud. "Uiteraard om de kosten te drukken, maar ook om een zo simpel mogelijk bedrijfssysteem te realiseren. Als onze veestapel straks verder groeit, zullen we ook vreemde arbeid moeten inschakelen. Een overzichtelijke bedrijfsvoering werkt dan het best."

Kostengerichte aanpak

Kosten bespaarden de ondernemers onder meer door een efficiënte ruimtebenutting. De 0+6+0 stal heeft een totaaloppervlak van ruim 5.200 vierkante meter. Als je daar de strohokken en melkerij aftrekt, blijft er een leefoppervlak over voor de koeien van 3.600 vierkante meter. Dit is 7,5 vierkante meter per koe.

Door de kostengerichte aanpak lukte het om de kale aanneemkosten onder de 2.500 euro per plaats te houden. Daar bovenop kwamen de kosten voor een emissiearme 'Groene Vlag'-roostervloer en de melkstal. In totaal kwamen de ondernemers op bijna 3.500 euro per koeplaats.

Melken vraagt 500 euro per koe

Aan de melkerij is Jonkman een kleine 500 euro per koe kwijt. "In tegenstelling tot de rest van de stal hebben we hier niet het drukken van de kosten voorrang gegeven", vertelt Jonkman die met de ingebruikname van de nieuwe stal terugschakelde van een melkrobot naar melkstal.

De nieuwe stal is uitgerust met een 2 x 20 zij-aan-zij melkstal die flink geautomatiseerd is. Daar heeft Jonkman niet op bespaard. "Een melker moet zich kunnen concentreren op het aansluiten van de melkstellen. De rest moet vanzelf gaan."

De melkinstallatie is van Gea Farm Technologies. Het snelwisselsysteem daarentegen is afkomstig van het Duitse constructiebedrijf BETEBE. "Qua degelijkheid spreekt ons dat net iets meer aan."

Compacte mestverwerkingsinstallatie

De koeien liggen in diepstrooiselboxen met Combi Comfort ligboxen van De Boer. Voor de vulling van de boxen maken de melkveehouders gebruik van droge gehygiëniseerde mest die ze zelf produceren met een mestverwerkingsinstallatie van Veenhuis.

Het is de bedoeling om vrijwel alle mest die de koeien produceren te gaan verwerken op het eigen bedrijf. De compacte mestverwerkingsinstallatie, je ziet niet veel meer dan een grote container, staat bij Jonkman in de werktuigenberging.

Nieuwe werkroutines

Met het managen van de groeiende melkveestapel hebben Jan en Jurgen geen moeite. "Het scheelt dat we stapsgewijs groeien. Uiteraard moeten we zoeken naar nieuwe werkroutines. Naarmate er meer koeien komen, lopen we tegen arbeidsvraagstukken aan. We willen flexibel blijven. Uitbesteden van activiteiten past daar goed bij. Daarom zijn we begonnen met het laten voeren van de koeien. We weten nog niet of we dat in de toekomst blijven doen. Waarschijnlijk gaan we binnenkort ook het insemineren van koeien uitbesteden."

Naarmate de veestapel groeit, maken Jan en Jurgen keuzes over de inzet van arbeid. Insemineren van koeien gaan ze waarschijnlijk uitbesteden.

AMvB schept onduidelijkheid

Bij het maken van keuzes over de ontwikkeling van hun bedrijf kozen Jan en Jurgen Jonkman voor uitbreiding van de veestapel in combinatie met verwerking van alle extra mest. Deze keuze kwam vorig jaar in een ander daglicht te staan, na de introductie van de Melkveewet door staatssecretaris Dijksma. Als de Eerste Kamer instemt met de bijbehorende AMvB over grondgebondenheid, is groei van melkveebedrijven alleen mogelijk met meer hectares.

Jonkman weet momenteel niet precies waar hij aan toe is. Door de aangegane investeringsverplichtingen komt het bedrijf in aanmerking voor de door Dijksma aangekondigde knelgevallenregeling. "Maar wat dat precies oplevert, weten we nog niet."

Extra grond

Om niet voor één gat gevangen te zitten, hebben de ondernemers dit jaar extra grond gehuurd. Momenteel hebben ze ongeveer 80 ha in gebruik. "Daarmee kunnen we voorzien in de ruwvoerbehoefte van de huidige veestapel. Of het zelf verbouwen van het ruwvoer bedrijfseconomisch voordelig uitpakt, moeten we afwachten. Het maakt ons in ieder geval minder afhankelijk van schommelingen van de ruwvoerprijzen."

De familie Jonkman houdt open dag op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni aan de Schoonhetenseweg 25 in Mariënheem (Ov.).

Het hele artikel is te lezen in Boerderij 37 van 9 juni.

Laatste reacties

 • Dysa

  Hoop voor ze dat het allemaal beetje positief uitpakt, en ze verder kunnen bouwen aan het bedrijf. Ziet er allemaal prima uit.

 • John*

  nog een keer 80 hc land erbij huren en er is niets aan t handje.

 • boertje1971

  @ john WAAR?

 • masmas

  hij zal nog verlangen naar de tijd dat hij 70 koeien had en goed geld verdiende. Veel succes zou ik zeggen maar ik vind het grootheidswaanzin.

 • boer drenth


  Masmas heeft het begrepen.

 • a van Gerwen

  Als het fout afloopt is het ook nog eens onverkoopbaar. Wie koopt er  nou een stal van 480 mk met onvoldoende  bijbehorende grond. Hoop voor  hun dat ze een juiste keuZe  hebben gemaakt, maar het zou niet de mijne zijn. De risico's zijn wel erg groot.

 • alco1

  Ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe dit afloopt.

 • Tearpoal

  Dit soort sprongen zag je ook in de varkenshouderij. Maar dan wel de dierhouderij in een BV bregen. Dat noemen ze dan 'ondernemerschap' .

 • Trot

  duer dondere want knelgeval wordt geholpen over derug vab de goed doeners

 • tonny60

  Dit soort bedrijven melkt wel onze prijs naar beneden

 • hermanussen leo

  jammer zo'n koeien fabriek

    

 • fries8

  straks een groot probleem als er allemaal grond bij moet .
  is niet te betalen

 • henkblom.flr

  Totale investering , 480 keer 3500 euro is 1,68 miljoen euro .

  1,68 miljoen delen door 500 euro (prijs vleesvarkensplaats ) is 3360 stuks .

  Nou , dan heb ik toch liever de stal van de Jonkmannen dan een nieuwe
  vleesvarkens van 3360 plaatsen .

  Veel plezier met de nieuwe stal familie Jonkman !

 • wmeulemanjr1

  Ze hebben de stal nog lang niet vol. Hoezo dan alles knelpunten. Laat ze maar grond kopen voor de vele koeien die nog gestald moeten worden. Anders hebben 'normalen' het nakijken straks.

 • boerke brabant

  niks knelgeval. Dit is bewust heel veel risico nemen. Ben dan nu ook zo fier en draag dat risico zonder meteen terug te willen vallen op een knelgevallen regeling. Deze ondernemingen maken het kapot voor de rest.

 • Almagro

  Het lijkt me in ieder geval een potencieel knelgeval. Of bij de overheid of bij de bank. Maar daar heet dat 'bijzonder beheer'.
  Maar niet te min : alle succes toegewenst.

 • gvanlaar

  Ik vind zen pet nog het mooiste: John deere!!😉 verder word ik er eigenlijk niet goed van. Als je veel grond hebt oke.. Maar zonder grond zo groot worden is vragen om problemen!! Kzou zo zeggen melk maar raak en binnen de kortste keren benje kapot en zit je bij de bank in de knelgevallen regeling....

 • tewe

  Als ze het technisch goed aan het draaien houden komt zoiets altijd goed,veel succes

 • tikka


  Grote stal t.o.v. de linker stal. Als ik tijd heb zal ik eens gaan kijken, in ieder geval succes gewenst.

 • Foxxy

  480-70 = 410 koeien groei 

  x8000 liter=3.280.000 kg melk

  in de quotumtijd ruim 6 miljoen euro

  spannende stap weliswaar , maar in een spannend gebied is het verstandig om een maximum uitbreiding veilig te stellen. 

  Gefeliciteerd met met het mooie spul ! En succes met de onderneming !

 • La Maison

  Ik heb waardering voor deze boeren. Deze mensen zijn bezig met hun bedrijf en zitten niet op Boerderij.nl reportages te voorzien van (afgunstige) commentaren, wat anderen schijnbaar erg belangrijk vinden.

 • nieuwsgierig

  Het lijken prima ondernemers die een groot risico lopen, maar toch het lef hebben om dit op te zetten.
  Maar als je zo iets wilt moet dat niet op deze plek willen/doen.
  Dicht bij een natuurgebied en een landgoed met veel bos.
  Neem dan een maatschappelijk verantwoorde beslissing en zet zo iets op
  op een plek waar dit in overeenstemming is met de omgeving en waar men ook voldoende land heeft om in je eigen ruwvoer/mestverwerking  te kunnen voorzien.
  Want op deze wijze is het voor het imago van de nederlandse rundveehoderij beslist niet positief.

 • sjakko

  Denken er nu echt mensen dat de melkprijs wordt bepaald door een handjevol groeiers in Nl. Melkprijs zakt nu vanwege een wereldwijd overschot aan zuivel doordat het wereldwijd lekker loopt zonder droogte of natheid en doordat Rusland voor eerst niks afneemt... Melkprijs stijgt wel weer als wereldproductie zakt of vraag stijgt... 

  Kunnen hier wel allemaal (fraudegevoelige) quota's in willen voeren maar dat lost niks op aan de melkprijs. Fosfaatplafond is natuurlijk de grootste waanzin die er bestaat en dat ook de verwerkte mest daar in mee wordt genomen slaat nergens op. 

 • Edje2

  niet te hopen dat dit wat wordt. Anders een doodsteek voor veel gezinsbedrijven.
  dit soort bedrijven maken alles kapot!

 • Tonnis

  Volgens mij is het houden van melkkoeien een lucratieve bezigheid, je bouwt een stal voor 480 koeien en vult hem slechts met 200 koeien.

 • koestal

 • farmer4life1

  Boeren hebben enkel verdiend aan de grondwaarde stijging.. ik meende dat deze boer evt het landgoed (400 ha) kon benutten als het zover mocht komen. 

  Hopen dat ze het redden. Vast wel, de rente is laag. 
  De rest is te overbruggen. 

 • deneus

  Arbeid nodig bel abooost dan komt het goed
  Veel plezier in de nieuwe stal

 • Genie


  Komen nog 300 koeien bij dat is dan 500.000 euro. En fosfaatquotum natuurlijk.

 • r.deelstra@deelstrajansen.nl

  Zijn die koeien al betaald?

 • nhlm5040

  Veel succes met de nieuwe stal hoop wel dat je ook 7 keer meer gaat verdienen als vroeger. Nooit vergeten je kan niet hoger kakken dan je poepperd zit. 

 • flyinghollander

  Wat een lekkere collega's,  die lekker anoniem deze ondernemer afbranden. 

 • Koen123

  Volgens mij reageren hier een hele kudde jaloerse collega's ik vind het stoer om  zo een bedrijf te gaan runnen, en wens deze ondernemers heel veel succes met hun onderneming

 • boertje1971

  @koen123ik ben niet jaloers op 480 koeien ben niet jaloers op zo'n mooi bedrijf, ben niet jaloers op de financiering, ben tevreden met wat ik zelf heb, wens de familie alle goeds en succes met hun bedrijf en uitdaging petje af hoor, ik zou het niet kunnen!

 • lepercheron 46

  In het meer van het meer zijn er al velen verdronken.

 • johan.vandegraaf

  Wat een afgunst allemaal meestal komt dit toch wel goed <een grote sprong vooruit is altijd al beloond las ik pas denk aan melkquota dus niet zeuren melken kan rekenkundig nooit uit onder 40 cent degenen die netjes doormelken komen er altijd weer !!!

 • info58


  Dank voor al jullie reacties. Met een aantal kunnen we best wat mee maar verreweg de meesten niet. Het onderwerp gaat met name over de bouw van de stal. Dat daar een groot aantal zaken bij komt kijken weten wij als geen ander. Het moment van definitief beslissen was direkt na  19 december 2013. Dat dezelfde mensen binnen 10 maanden 360 graden omdraaien is een zeer vervelend item en geeft aan hoe fragiel de beleidsmakers handelen.
  Wat betreft de bouw heeft U vandaag nog de gelegenheid om in de anonimiteit rustig bij ons op het bedrijf rond te lopen en bij deze bent U van harte welkom.
  Wilt U ons ontmoeten U kent ons van de foto's en wij kennen U niet. Een paar collega's hebben  gisteren zich persoonlijk aan ons voorgesteld wat wij enorm hebben gewaardeerd.
  Het is verder aan U
  met vriendelijke groet  Fam Jonkman

 • japke33

  Blijkbaar ziet de bank het zitten en de ondernemers zelf ook. Dus daar kunnen we niks van zeggen.
  Maar ik zou graag de kostprijs willen weten, want daar draait het om. Misschien dat u dat met ons zou willen delen?

 • farmer4life1

  Wij zijn wezen kijken. Kon je niet zo snel vinden fam jonkman. Vond het een erg mooie en vooral slimme stal. Miste de koeborstels en overzichtelijk over de middelste rijen. Met de mestscheider waren jullie zeer Innovatief. De prijs per box was relatief laag. 

  Van 60 naar 480 vond ik een zeer gewaagde sprong. Vooral nu de fosfaat rechten/dierrechten er mogelijk komen. Denk dat dat moeilijker op te lossen is, ligt natuurlijk ook aan de referentie. Zag ook dat jullie goede koeien hadden, zagen er gezond uit. Denk dat de kostprijs rondom. De 36/37 cent zit. Misschien nu wel iets hoger. Ben idd erg benieuwd naar jullie werkelijk kostprijs nu en als hij vol zit. 

  Er zijn nog genoeg boeren die 'nu nog' een stal moeten of willen bouwen. Die zijn mooi te laat... Jullie kunnen zo de stal vol zetten met 500 koeien, mits mestverwerking blijft. 

 • melkveehouder .

  beste info 58 #37
  Ben ook wezen kijken. Mooie stal. Wat opviel was de koelte en de rustige uitstraling binnen in de stal. Spanten op ca. 9 meter met verlijmde gordingen ertussen in combinatie met geisoleerde sandwichpanelen zorgden hiervoor. Wel heb ik enkele tips: de werkomstandigheid, meer specifiek de luchtkwaliteit in de melkstal. was echt niet goed. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de emissiearme vloer in combinatie van de spleten in de melkstal voor het afvoeren van het reinigingswater van de poetsbeurt na het melken. 
  De kelderlucht (waaronder het gevaarlijke waterstofsulfide) komt hierdoor (onbedoeld) rechtstreeks in de melkput terecht. Tweede tip: de bouten die uitsteken bij de nestwielen van de roosterschuif kunnen klauwproblemen gaan veroorzaken. Verder verwacht ik dat de ijzeren roosterschuiven de 'groene vlag' roostervloer gaat beschadigen omdat niet de gehele onderkant van de schuif uit rubber bestaat. Verder hoop ik dat Boerderij achter een jaar ( of later) het laatste deel van de Jonkman's rapporteert. Veel succes toegewenst.

 • Gijs Gans


  mooie stal  en kost maar 3500 euro per koe dus in vergelijking met andere reportages met heel veel overbodige luxe, in stallen van 7000 euro per koe valt het nog wel mee 480 x 3500=1,680000  240x7000 = ook 1,680000 als men nu al 200 koeien melkt x8000 = 1,600000 liter deel dat door de inverstering en men zit op een euro de liter en zijn heel veel collega,s die hier boven zitten dus misschien valt het allemaal nog wel mee Fam jonkman veel succes en gezondheid toegewenst

 • boerke brabant

  @info58, wanneer je 360 graden draait ben je weer in de beginpositie...

  Ik ben niet tegen het feit dat ondernemers de grens van de mogelijkheden opzoeken . Kijken wat kan binnen de huidige regelgeving. Ik sta alleen niet achter de ontwikkeling van de melkveehouderij. Denk dat de sector zichzelf op deze manier geen goede dienst bewijst.
  Hoor ook veel overwegingen voor bij komen waarom ondernemers groeien, waarbij ik vraagtekens plaats. Maar de tijd zal leren wie het beste af is.

 • farmer4life1

  @info58 hoe gaat het nu? Hoorde dat de koeien nog niet betaald waren en dat jullie op het randje van faillissement zaten... makelaar+boer schep zou het  overkopen? 

  Het zijn geruchten die ik hoorde. 
  Hoop niet dat het waar is, gun jullie een mooie toekomst. 


 • agpros

  Het is nu maart 2016 en ik heb al lang niets meer gehoord. Hoe is het nu?

 • rub2

  Het is nu augustus 2016. Hoe is het nu?

 • bramvanes

  failliet...

 • deB.


  Van een opel kadett in een ferrari willen stappen, en dan met 200 tegen de boom aan!
  Zottigheid, kijk op foto's van 2015 naar hun oude stalletje, en dat lelijke ding ernaast! waanzinnig. Kan en kon ook niet goed gaan!
  Wat naïef van die gasten, en ook van vakblad boerderij om mooi weer mee te spelen

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.