Rundveehouderij

Achtergrond

Aanbod voeraardappelen neemt af

De markt voor bijproducten is deze dagen aardig in beweging. De vraag naar ingekuilde mais is erg rustig, aangezien er veel voeraardappelen beschikbaar zijn.

Veehouders kopen deze op en besparen daardoor op uitgaven voor mais. In het lopende seizoen zijn er bijzonder veel aardappelen beschikbaar (geweest) voor de voersector, bij lage prijzen. Daarvan hebben veehouders meer dan ooit kunnen profiteren. Dit blijft beperkt mogelijk. Goede (= voor voederen aan rundvee geschikte) kwaliteit wordt al schaarser. De houdbaarheid van de voeraardappelen wordt bij warmere weersomstandigheden een probleem. Aardappelsnippers zullen binnen afzienbare termijn dan ook weer meer gevraagd worden. Voor bierbostel geldt momenteel een evenwicht tussen vraag en aanbod, de prijs is nog stabiel maar kan in de komende weken zakken. Dit onder invloed van meer beschikbaar vers gras en door groeiendee productie bij de brouwerijen.

Structuurbronnen blijven in trek bij de melkveehouders. Alle soorten stro en hooi zijn rustig gevraagd bij aanbod dat de behoefte dekt. Dit geldt niet voor enkele soorten graszaadhooi (roodzwenk) en de beste kwaliteiten blank stro voor voerdoeleinden, hiervan is de leverbaarheid lastig.

Prognose: gelijke prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.