Rundveehouderij

Achtergrond 13 reacties

Remmen gewenst, maar niet voor lang

Remedie of schaamlap? Dat is de grote vraag bij de 'stimulerende maatregel' die FrieslandCampina maandag kenbaar maakte aan de leden.

Leden die hun melkaanvoer van 1 januari tot en met 11 februari op de nullijn zetten, kunnen daarvoor een bonus krijgen van €2,00 per 100 kilo. Zeg maar: €1250 voor een boer met een jaarleverantie van 5 ton melk en €2500 voor z'n collega met 1 miljoen kilo. Het lijkt op het eerst gezicht een mooi bedrag. Voor veel Nederlanders is €2500 een mooi maandsalaris, en heel veel collega-boeren bij andere coöperaties zouden het geld er maar al te graag bij willen hebben.

Geen straf voor doorgroeien

Zou een melkveehouder die begin deze maand juist heeft besloten er 50 of 80 koeien bij te gaan melken in het nieuwe jaar zich echter laten tegenhouden door een tijdelijke maatregel van zijn coöperatie, die zomaar uit de lucht is komen vallen? Of zou een melkveehouder die productiegroei voor ogen heeft, zich sowieso van dit pad laten afbrengen door een incidentele maatregel? Een straf voor doorgroeien is er niet. Hooguit mist een boer een onvoorzien extraatje.

Weinig effect op boer die in aanmerking komt

Als beloning voor oudere boeren, die toch niet meer zo nodig hoeven, en voor een categorie boeren die zich wel aangesproken voelen om wat te temperen, zal de maatregel wellicht werken. Op de categorie die er het meest voor in aanmerking komt, zal de bonusmaatregel waarschijnlijk weinig effect hebben.

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Echte noodmaatregel

Het plan voor een 'melkgroeipauze' draagt alle kenmerken van een echte noodmaatregel. FrieslandCampina doet ook niet veel moeite om dat te verhullen. Pas in de loop van december daagde het inzicht dat de januari-productie van de leden alle records gaat breken. Daar moest acuut op worden geacteerd en puur financieel gezien is elke maatregel beter dan niets doen.

Op de spotmarkt brengt melk slechts zo'n 10 cent per kilo op. Bij de huidige melkprijs moet dan bijna 20 cent per kilo aan waarde worden vernietigd. Bij een aanvoertoename van 250 miljoen kilo is dat een direct verlies van bijna €50 miljoen. Dan loont het altijd om €24 miljoen voor te houden aan de leden, in de hoop dat die het probleem vrijwillig beperken.

Ophogen premie

FrieslandCampina wil niet zeggen wat het gaat doen als blijkt dat de leden de beloning voor goed gedrag links laten liggen. Ophogen van de premie zou een voor de hand liggende oplossing zijn, maar dat zeggen zou neersabelen van het eigen eerste bod betekenen. Veel andere opties lijken er niet te zijn, want invoeren van een malus of korting, lijkt taboe. Bovendien geeft FrieslandCampina aan dat het probleem medio februari weer uit de wereld is, want dan is er extra verwerkingscapaciteit bij gekomen.

Geen structurele oplossing

Een oplossing bieden voor het structurele probleem van een (te) hoge melkaanvoer bij een te kleine vraag, doet het bod van FrieslandCampina helemaal niet. Dat hoeft het bedrijf ook niet. Het baseert de uitbetaling op het gemiddelde van de omringende zuivel en betaalt daarover nog een eigen plus. FrieslandCampina kan dat met haar afzetpakket. Voor blijvende grenzen aan de groei is er het (traag werkende) overheidsloket.

Lees ook: Boeren betaald voor dempen leveranties

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Ik hoop dat de lezers van dit artikel zich goed realiseren dat deze maatregel niet bedoelt is om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen maar om VERWERKINGSCAPACITEIT en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen.

 • Marco22

  Wat ontbreekt in het hele verhaal: waarvan wordt dat betaald.
  Van de boeren zelf wederom een sigaar uit eigen doos.

 • Het lijkt wel familie van cosun,hebben zelf maar een ding voor ogen ,en dat is beschikken over voldoende grondstof,veel slaven die het willen produceren. Nee bedankt.

 • Jan Blonk

  @Marco22 uit het artikel begrijp ik dat elke kilo die extra komt geld kost in plaats van winst geeft. Minder melk betekent dan een extra sigaar. :-)

 • agratax(1)

  Waarom niet eenvoudig de leden die ongebreideld willen melken, de spotmarktprijs geven over het meerdere van quotumjaar 2014. Weten ze wat het betekent om voor de zo volprezen Spotmarkt te moeten melken. Afgelopen jaren waren nagenoeg alle geleerden het eens "De Spotmarkt was de oplossing voor de boeren, hier was meer geld te verdienen dan bij hun zuivelco-op".

 • Trot

  maak nu gelijk A en B melk eerlijke prijs voor A en dag prijs voor B met als uit gang leverantie 2014

 • zwbig

  Heeft FC al extra opslagcapaciteit voor de extra verwerking vanaf half februari of hebben ze al een koper????

 • Schraar

  Dit is duidelijk een noodsprong die wrs weinig effect zal hebben. Degenen die toch al niet van plan waren om te groeien zullen er van profiteren zonder dat er dus minder melk komt. Degenen die op aan het schalen zijn zullen voor deze korte periode geen koeien gaan ruimen die ze daarna weer denken nodig te hebben.
  Om effectief in te kunnen spelen op de vrije markt zullen FC en ook alle andere zuivelverwerkers over moeten gaan op structurele maatregelen: Een A/B systeem, zoals Rouveen al doet. Een fabrieksquotum A melk op historische basis en wat extra geproduceerd wordt is B melk. Als alle melk goed te verwaarden is dezelfde prijs, als de extra melk niet goed te verwaarden is de spotmarktprijs voor de B melk. Als het verschil tussen deze twee maar groot genoeg is, zoals nu het geval is zullen boeren het wel laten B melk te produceren. Dit is de enigste mogelijkheid om de melkstroom te temperen zonder dat het alle boeren weer geld kost.

 • alco1

  @Schaar. Heb je begrepen wat @Mozes bedoelt in de eerste reactie?

 • mtsjansens1

  @Mozes, als deze maatregel een succes wordt dan heeft het indirect ook invloed op vraag en aanbod.
  In de eerste les ECONOMIE op school wordt je geleerd hoe vraag en aanbod werkt, bij de kleinste verandering van vraag of aanbod heeft dit invloed op de prijs.

 • mtsjansens1

  Lange termijnprijs voor melk is vastgesteld door de regiegroep Melkveehouderij op 34,5 cent.
  Dit zou het vertrekpunt moeten zijn voor een nieuw systeem van uitbetalingsprijs van melk.Als 34,5 cent voor alle melk niet mogelijk is ,kun je een percentage van de melkleverantie uit betalen aan een prijs van 17,5 cent.Dit kun je dan elke maand vooraf vaststellen, hier mee kan het bestuur de verwachting uitspreken over de markt.
  Dit heeft mijn inziens meer effect op de melkaanvoer en de verwaarding van melk. Hieronder zie je wat dit doet met de totale uitbetalingsprijs van de melk.
  10 % 32,8 cent
  20% 31,1 cent
  30% 29,4 cent
  40% 27,7 cent
  50% 26,0 cent
  60% 24,3 cent
  70% 22,6 cent
  80% 20,9 cent
  90% 19,2 cent
  100% 17,5 cent

 • Schraar

  Alco, uiteraard snap ik wat Mozes bedoelt. Dat hoeft mij er niet van te weerhouden er voor te pleiten dat FC wel maatregelen neemt om de aanvoer van melk af te stemmen op haar mogelijkheden om deze te kunnen verwaarden.
  Dit noem ik marktgericht ondernemen.

 • alco1

  Schaar en ook mts jansen.
  Verschillende uitbetalingen en A en B prijzen kan alleen maar als je voor een bepaald product het alleen recht hebt.
  De FC is voor een groot deel afhankelijk van de wereldmarkt.
  Als deze zeg maar 30 cent is kun je geen 34 cent uitbetalen.
  Bij een moment opname kun je het misschien door B melk zeer sterk te onderwaarderen en ongetwijfeld zullen de eigen leden melk minderen door de zeer lage B prijs melk.
  Maar waar moet dan de 34 cent vandaan komen????
  Jullie systeem kan alleen werken als de hele wereld mee doet, maar we zagen dat de Europese productie beheersing al geen zoden aan de dijk meer kon zetten, laat staan de FC.
  Er zullen alleen lachende derden zijn met individuele productie beperkingen.
  Ook economisch gezien zou het voor Nederland een slechte ontwikkeling zijn.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.