Rundveehouderij

Achtergrond

Zuivelmarkt voer voor sombermansen

De situatie op de zuivelmarkt is weer voer voor sombermansen. De noteringen dalen alweer enkele weken achter elkaar en er zijn verdere dalingen te verwachten. In Nieuw-Zeeland wordt een zware prijsval voorspeld voor de komende Global Dairy Trade-veiling van Fonterra.

Het is volgens velen het logische resultaat van twee keer een te vroeg prijsherstel dit jaar, een te zwaar aandikken van de productiedrukkende factoren in met name de Nieuw-Zeelandse melkveehouderij en een aanhoudend te hoge melkproductie, met name in Europa. Daarbij hebben kopers in de voorbije weken zelf kunnen vaststellen dat er meer dan voldoende product beschikbaar is.

Hoe de melkprijs zich de komende maanden gaat ontwikkelen, kan niemand met zekerheid voorspellen, maar vooralsnog lijken de melkprijzen alleen maar verder omlaag te kunnen.

Alleen prijs rauwe spotmelk blijft stabiel

In de afgelopen week werden nagenoeg alle zuivelgrondstoffen in Nederland en ruime omtrek opnieuw tegen lagere prijzen verhandeld. Alleen de prijzen voor rauwe spotmelk bleven nagenoeg stabiel. In Nederland is deze melk vrij goedkoop en voldoende voorhanden, maar export richting Zuid-Europa zorgt ervoor dat de spotmarkt hier niet verder onder druk komt.

Kalme kaasmarkt

De kaasmarkt lijkt ook redelijk kalm. Er is lichte prijsdruk, maar de prijzen blijven nagenoeg stabiel. Kaasverwerkers zeggen te moeten inkopen voor zo'n €2,25 tot €2,30 per kilo, maar op de spotmarkt wordt slechts zo'n €2,20 betaald.

Prijzen poeders, boter en room omlaag

De noteringen voor poeders, boter en room zijn verder gedaald. Mageremelkpoeder voor humane consumptie zit nog dichter tegen het niveau van de interventieprijs aan, de prijs van poeder voor veevoerdoelen zit er ruim onder.

Prognose: lagere prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.