Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:9 nov 2015

Melkveehouder moet meer mest verwerken

Melkveehouders moeten in veel gevallen fors meer mest verwerken dan vorig jaar. Verschillende nieuwe regels die dit jaar zijn ingegaan, vormen hier de oorzaak van. Dat blijkt uit berekeningen van Boerderij. Een totaaloverzicht is er niet, wel is duidelijk dat veel boeren nog voor het nieuwe jaar aan de bak moeten.

In 2014 was mestverwerking al verplicht voor een deel van het mestoverschot. In 2015 zijn de verwerkingspercentages echter verhoogd, waardoor meer bedrijven mest moeten verwerken. Bovendien is hierdoor de hoeveelheid te verwerken mest per bedrijf toegenomen.

Een andere factor is de melkveewet die sinds 1 januari dit jaar van kracht is. Die raakt bedrijven die meer vee zijn gaan houden. Zij moeten het extra fosfaatoverschot volledig verwerken. Het verschil in opgave tussen vorig jaar en dit jaar kan in individuele gevallen fors zijn. Een voorbeeldberekening over een melkveebedrijf, dat dit jaar groeide van 90 naar 100 koeien, komt op meer dan 800 kilo te verwerken fosfaat, tegen nul kilo vorig jaar.

Webinar
Wilt u of moet u mest verwerken, maar weet u niet hoe en hoeveel? Boerderij organiseert op 24 november een gratis webinar over dit onderwerp. Deskundigen geven live tekst en uitleg via de website. De opgave vindt u hier.

Onbewust

Volgens verschillende adviseurs die Boerderij sprak, zijn lang niet alle melkveehouders zich bewust van de (extra) hoeveelheid mest die ze moeten verwerken. Zo snel mogelijk de eigen situatie doorrekenen is hun devies. Bijsturen is nu nog mogelijk.

Neemt de hoeveelheid te verwerken mest toe door aangescherpte en nieuwe regels; tegelijk is de afzetruimte voor mest afgenomen door aanscherping van de bemestingsnormen. Die zijn op de meeste gronden 5 kilo fosfaat per hectare per jaar lager geworden. Door deze combinatie van factoren is er meer behoefte aan mestverwerking.

Verwerkingsplicht

Boeren kunnen op verschillende manieren voldoen aan de verwerkingsplicht. De mest afvoeren naar een mestverwerker is er één. Een andere optie is reguliere afzet van mest naar iemand die het op zijn land kan gebruiken, in combinatie met een zogenoemde vervangende mestverwerkingsovereenkomst (VVO). Voor bedrijven met een overschot van maximaal 25% van de totale fosfaatproductie op het bedrijf was regionale mestafzet binnen een straal van 20 kilometer ook een optie, zij het onder voorwaarden.

Rekenen aan mestverwerking

In dit artikel is sprake van voorbeeldberekeningen. Vanaf volgende week kunt u verschillende voorbeeldberekeningen zien op website. Later volgt nog een rekenmodel, dan kunt u ook zelf aan de slag!

Of registreer je om te kunnen reageren.