Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactielaatste update:11 nov 2015

‘Extern toezicht kwaliteit mengvoer niet nodig’

Extern toezicht op de kwaliteit van mengvoeder is volgens veevoerbrancheorganisatie Nevedi en LTO niet nodig.

Dat zeggen Nevedi-directeur Henk Flipsen en LTO Melkveehouderij-voorzitter Kees Romijn.

Verschillen waarneembaar

Uit analyses van mengvoer door voercommissie van de studieclubs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden blijkt dat er soms verschillen waarneembaar zijn tussen de geanalyseerde waarden en de gedeclareerde waarden. Overigens lijken deze afwijkingen binnen de gestelde normen te blijven, maar toch vindt de voercommissie het de moeite waard om te inventariseren of overkoepelend toezicht zinvol is.

Analyse krachtvoer

De voercommissie laat al meer dan twintig jaar monsters krachtvoer door een geaccrediteerd laboratorium (Nutrilab, Giessen) analyseren. Daaruit blijkt dat de VEM-waarde vaak wel gehaald wordt, maar dat de ruw-eiwitwaarde met regelmaat ietsje lager uitpakt.

Reactie voerleveranciers

Voerleveranciers reageren dat zij optimaliseren op nutriënten en dat VEM en DVE alleen de resultante zijn van een berekende waarde. Ook is het aantal monsters dat studieclubs laten onderzoeken zeer gering en dat maakt dat er verschillen kunnen ontstaan tussen gevonden en gedeclareerde waarden.

Voederwaarde.nl

Zij vinden ook dat externe controle plaatsvindt doordat een groot deel van de monster ook extern geanalyseerd wordt en omdat controle ook vastligt in GMP+. Ook is een deel van de voerleveranciers, goed voor circa 20 procent van de markt, aangesloten bij Voederwaarde.nl, een initiatief dat meer transparantie biedt naar de afnemer.

Lees meer over dit onderwerp in
 Boerderij van 10 november.

Eén reactie

  • yongone

    ach ja koeien hebben vlees genoeg om die kleine verschillen in het eiwit op te vangen. Het is wel vaak de duurste component om te optimaliseren. Wat maakt het uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.