Rundveehouderij

Achtergrond

Weidegang met melkrobot: Vijf concepten

Voor het project Robot & Weiden zijn vijf beweidingsconcepten gepresenteerd. Deze zijn op het gros van de robotbedrijven toepasbaar. Naast de mogelijkheden op het bedrijf maakt de ondernemer het verschil in succesvol beweiden.

In het project Robot & Weiden hebben Wageningen UR, DLV Advies, PPP-Agro Advies en Valacon concepten ontwikkeld voor vijf typen melkveebedrijven. Volgens Bert Philipsen, onderzoeker bij Wageningen UR, vormen ze een leidraad maar zijn er ook andere mogelijkheden.

"60 tot 70% van de bedrijven kan hiermee uit de voeten. Op de rest is maatwerk nodig." Weidegang en de invulling daarvan moeten passen bij het bedrijf en de omstandigheden, maar ook zeker bij de ondernemer.

Automatisch melken te combineren met weidegang

Aan het project, dat gisteren na 1,5 jaar met een symposium is afgesloten, hebben 500 melkveehouders deelgenomen. Ze zeggen nagenoeg allemaal dat automatisch melken te combineren is met weidegang. Ruim een kwart geeft aan dat randvoorwaarden op het bedrijf geschikt moeten zijn. Philipsen benadrukt dat de concepten een goede aanzet zijn, maar dat kennisvergaring rondom weidegang geen einde kent.

Roterend standweiden

Voor bedrijven met een kleine huiskavel is het systeem van roterend standweiden uitgewerkt. De huiskavel is verdeeld in drie blokken en elk blok is opgesplitst in vijf percelen. Gedurende drie weken krijgen de koeien elke dag een nieuw perceel binnen een blok waar ze de bijgroei van de afgelopen vijf dagen opvreten. In het project is dit systeem door een kleine 100 melkveehouders met succes toegepast.

Weidegang met melkrobot: Vijf concepten
Hans Prinsen

 

De vijf concepten

Het vertrekpunt van de vijf concepten is het aandeel weidegras in het rantsoen.

  1. Het eerste concept heet Maximaal weidegras. Dit concept is voor bedrijven met maximaal twee koeien per hectare en 2 kilo drogestof bijvoedering. Het best passende beweidingssysteem is stripweiden, waarbij de koeien driemaal daags een verse strip krijgen. Het stelt hoge eisen aan grasland en weidevakmanschap en geeft het minste arbeidsgemak.
  2. De tweede variant heet Volop weidegras. Dat is voor bedrijven met maximaal drie koeien per hectare en vijf kilo drogestof bijvoedering. Stripweiden is ook hier beste beweidingssysteem, waarbij de koeien één tot twee keer daags een verse strip krijgen.
  3. De derde variant is Half-om-half weidegras. Bedrijven met maximaal vijf koeien per hectare en een drogestofopname van negen kilo per dag per koe kunnen hiermee goed uit de voeten. Het best passende beweidingssysteem is roterend standweiden met verschillende percelen in meerdere blokken.
  4. Concept vier is Weidegras als bijvoedering, voor bedrijven met maximaal zeven koeien per hectare en 11 kilo drogestof bijvoedering. Ook hier is roterend standweiden het beste systeem. In tegenstelling tot het vorige systeem functioneert hier de robot als weideselectiesysteem; na het melken kunnen koeien direct naar buiten.
  5. De vijfde variant is Weidegras als toetje. Dit is voor bedrijven met maximaal tien koeien per hectare en 13 kilo drogestof bijvoerdering. Het systeem is standweiden waarbij koeien iedere dag in hetzelfde blok lopen. Er is geen weideselectiepoort. Wel is een teruglooppoortje handig om koeien binnen te houden.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.