Rundveehouderij

Achtergrond

Prima handel slachtkoeien

De handel in slachtkoeien is wat geanimeerder dan in de afgelopen weken. Toch zijn Nederlandse slachterijen niet bereid om meer te betalen. De prijs van slachtkoeien blijft dan ook stabiel.

Vee&logistiek Nederland noteerde vorige week ook stabiele prijzen. Veemarkt Leeuwarden kon een kleine plus noteren; handelaren geven aan dat dit voornamelijk komt door Duitse kopers op de veemarkt. Zij wilden wel wat extra betalen.

Aanbod

De aanvoer van slachtkoeien blijft ondertussen rustig doorlopen zonder al te veel pieken in het aanbod. Dit zorgt ervoor dat slachterijen zich niet genoodzaakt zien om de prijs verder onder druk te zetten. De stabiele prijs lijkt echter wel het hoogst haalbare te zijn. Handelaren en analisten vragen zich af wanneer de uitstoot van koeien op gang komt. De veestapel is fors gegroeid en de slachtingen blijven achter. Logischerwijs moet er dan toch een keer meer aanbod komen.

Wachten op duidelijkheid fosfaatrechten

Zolang de melkprijs laag is en de onzekerheid rondom de fosfaatrechten aanhoudt, zal het aanbod van slachtkoeien bestaan uit dieren die echt weg moeten: of ze zijn niet rendabel of ze mankeren wat. Zodra er meer duidelijkheid is over de fosfaatrechten en duidelijk is wat de gevolgen zijn van de regelgeving zal er ook meer duidelijk worden over de uitstoot. Tot die tijd is de verwachting dat de prijs redelijk stabiel blijft bij ook een redelijk stabiel aanbod.

Prognose: stabiele prijs.

Meer informatie over de prijzen van slachtkoeien Bunnik vindt u via de volgende linkjes in Boerderij op Maat:
Koeien
aanvoer

Of registreer je om te kunnen reageren.