Rundveehouderij

Achtergrond 22 reactieslaatste update:17 okt 2015

Koper en verkoper ver uiteen op maismarkt

De maishandel komt rustig op gang, terwijl de oogst al wel aardig los gaat. Melkveehouders hebben veelal te weinig financiële middelen om grote uitgaven te doen en wachten af.

De maisoogst is in het zuiden en midden van het land in volle gang, toch is de maishandel rustig. De oogst vindt dit jaar weliswaar twee weken later plaats dan gewoonlijk, toch is het rustig voor de tijd van het jaar. Voerleveranciers geven aan dat de verkoop van mais ver achter blijft bij de verwachtingen. Voeradviseurs ontvangen wel veel telefoontjes van melkveehouders, maar dit is in veel gevallen puur informatief: ze vragen prijzen op en daar blijft het vaak bij.

Verwachtingen aanpassen

Aan het begin van het jaar waren de voorspellingen heel anders; de vraag zou de pan uit rijzen en de mais kon dit jaar wel eens heel duur worden. Er stonden immers veel meer koeien in de stallen en door aanpassingen in de derogatie is het areaal mais bij veehouders kleiner dan voorheen. De markt verloopt nu echter heel anders dan in het voorjaar verwacht werd. Dit noemen voerhandelaren dan ook vaak om duidelijk te maken aan verkopers dat zij hun verwachtingen ook moeten aanpassen.

Maisareaal per provincie

Verschil in areaal mais 2015 ten opzichte van 2014; voorspelling 2015 door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Handel verloopt traag

Wat vooral opvalt, is dat er dit jaar een flink verschil merkbaar is tussen de beleving van koper en verkoper. Kopers willen beduidend minder betalen dan verkopers willen ontvangen. De handel verloopt in veel gevallen dan ook erg traag en het is nu een kwestie van wie de langste adem heeft.

Hoe dan ook moet de mais toch een keer van het land; laten staan doet niet veel goed voor de kwaliteit. Verkopers hebben eigenlijk maar twee keuzes: of zelf inkuilen en wachten op betere tijden, of zakken in prijs. Kopers zoeken nu naar alternatieven en kijken wat ze zelf in de kuil hebben. Veel melkveehouders die nu niet kunnen, kopen en zien volgend jaar wel wat ze tekort komen. Her en der zijn er nu al veehouders die de mais die zij van het land af wilden verkopen, inkuilen. Zij hopen erop dat de kosten die zij nu maken, verderop in het jaar goedgemaakt worden.

De maisoogst is al volop aan de gang in het midden en zuiden van het land, de handel is echter nog rustig.
Bekijk een fotoreportage van de maisoogst in Overijssel

Prijzen ver uit elkaar

Voerleveranciers melden allen een prijs die flink lager ligt dan de prijs waarvoor vorig jaar handel werd gedaan. De diverse grote voerleveranciers vragen € 1,40 tot € 1,45 per procent droge stof. Dit komt bij een drogestofpercentage van 33 procent neer op zo'n € 46 tot € 48 per ton thuis geleverd. Dit is al snel € 10 per ton minder dan vorig jaar.

Uit gegevens blijkt dat de rundveestapel dit jaar flink gegroeid is. In het derde kwartaal staan er maar liefst 113.700 meer dieren ouder dan een jaar op de bedrijven dan vorig jaar in het derde kwartaal. Deze dieren moeten allemaal eten, waardoor de vraag naar voer wel moet stijgen.

Financiële middelen beperkt

De lage melkprijs gooit op dit moment echter roet in het eten bij de handel in mais. Melkveehouders hebben tot en met oktober bij FrieslandCampina een prijs van gemiddeld € 30,65 per 100 kilo melk ontvangen. Vorig jaar was dit nog € 40,50 per 100 kilo melk; deze bedragen zijn bij een jaarleverantie van 700.000 kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL.

Melkveehouders hebben door de flinke melkprijsdaling – en in veel gevallen door een flinke rekening voor superheffing – te weinig financiële middelen om grote uitgaven te kunnen doen. Loonwerkers en verkopers van mais merken ook dat de financiële ruimte beperkt is. Zij vragen dan vaak ook om een voorschot of betalingsgarantie van de boeren voordat de deal gesloten wordt.

CCM geen vetpot

Vaak kiezen telers van mais bij een slechte prijs voor snijmais om de mais als CCM te verkopen. Dit brengt dan vaak wat meer op dan de mais wegdoen als snijmais. Dit jaar is dat echter ook geen vetpot. Varkenshouders wachten net zo goed af met het kopen van mais waardoor de prijs per ton op zo'n € 120 ligt en CCM geen alternatief is.

Aanbod kleiner dan vorig jaar

Op dit moment lijkt het aanbod van beschikbare mais nog groot. Dit wordt echter veroorzaakt door het uitblijven van vraag. Uit voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het areaal mais dit jaar gekrompen is met zo'n 2.250 hectare. Dit is een daling van 1 procent ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het maisareaal is hiermee wel minder groot dan verwacht. Prognoses van maiszaadleveranciers voorspelden eerder dit jaar namelijk een afname van zo'n 5 tot 10 procent. Omdat de prijsvoorspellingen voor dit jaar op een hoog niveau lagen en de veestapel flink toenam, hebben diverse akkerbouwers mais ingezaaid, waardoor het areaal toch aardig op peil gebleven is.

Lagere opbrengst

Hoewel de daling van het maisareaal meevalt, zal de opbrengst dit jaar ten opzichte van vorig jaar wel lager liggen dan de eerder genoemde 1 procent. Vorig jaar was een topjaar met flinke opbrengsten. Dit jaar is gemiddeld gezien iets beter dan een gewoon jaar, maar de stand is wel wisselend.

Dat de handel rustig blijft, ondanks de groei van de veestapel, is volgens voerleveranciers is mede te verklaren door de goede grasoogst. Naast de goede graskuilen heeft de flinke opbrengst van de mais van vorig jaar ook nog invloed op de vraag. In veel gevallen ligt er meer mais in de kuil dan verwacht, waardoor de noodzaak om nu te kopen uitblijft.

Onzekerheid veestapel

Hoewel de maisprijs nu flink onder druk staat, is het wel spannend hoe de prijs zich verder in het jaar ontwikkelt. Voerleveranciers verwachten dat het afnamemoment van mais zal verschuiven. Normaal gesproken koopt het gros van de melkveehouders mais in het najaar direct van het land. Dit keer zal de handel veel verder versnipperen. In de winter en in het voorjaar ontstaat er naar verwachting meer vraag naar ingekuilde mais. De melkveestapel is te veel uitgebreid om ervan uit te gaan dat er zomaar een deel van de vraag wegvalt. Toch is alles hierin nog onzeker: welke besluiten gaat de politiek nemen rondom de invoer van de fosfaatrechten? Welke gevolgen zullen die hebben op bedrijfsniveau?

Handel oude mais profiteert

Ondertussen profiteert de handel in ingekuilde mais van vorig jaar van de moeizame financiële positie. De vraag naar deze mais, ook al zijn het in volume kleinere bestellingen, is zeer stabiel. De prijs is dan ook al tijden redelijk ongewijzigd met een prijs tot € 60 per ton. Verwacht wordt dat de prijs van deze ingekuilde mais verder in het seizoen stijgt omdat de vraag verder toe zal nemen.

Voerleveranciers geven in veel gevallen dan ook het advies nieuwe mais te kopen als daarvoor nu financiële ruimte is. De prijs ligt op een laag niveau en lijkt alleen nog maar te kunnen stijgen.

Het hele artikel is te lezen in Boerderij Vandaag van 16 oktober.

Laatste reacties

 • eenvoudige boer

  De oplossing hiervoor is toch niet zo moeilijk. De akkerbouwer heeft in het najaar genoeg liquiditeit. Als de rundveehouder de mais pas over 2 maanden betaald als de toeslagrechten binnen zijn is dit voor beide partijen een grote plus. Om nu dubbele kosten te gaan maken en de snijmais in te kuilen vervolgens weer transporteren naar de rundveehouder, die al opslagsilo's heeft is natuurlijk onzinnig. Dus gewoon nu de snijmais rechtstreeks verkopen voor een nette prijs is de beste optie.

 • xw

  ik ben ook maar een eenvoudige boer, maar ik kan je wel zeggen dat als je mais op stam hebt te verkopen, je nog beter met een paar honderd euro/ha minder genoegen kunt nemen i.p.v. hem eerst in te kuilen en dan later te verkopen.

 • eenvoudige boer

  Volgens het artikel zijn de financiele middelen de beperkende faktor, dus de prijs alleen verlagen helpt dan niet. De markt corrigeert zich toch, dus als de vraag weer aantrekt en het aanbod is dit jaar duidelijk minder kan de prijs alleen maar stijgen.

 • wimscheerders

  zolang fendt het meest populair is bij de boer is het toch wel reeel dat de mais voor de verkoper iets mag opleveren dus ik zou zeggen niet zakken met de prijs als je hem zelf kan opslaan
  in vergelijking met de bijproducten die wel hun prijs vasthouden is de mais al flink gezakt en het is juist die stroom produkten die zouden moeten zakken want voor die bedrijven is het een afval en die willen dat niet opslaan

 • kleine boer

  Wim er zijn ook verkopers die fendt rijden kan dus best beetje minder.....

 • Mfb

  Ik verkoop mijn mais niet voor minder dan 50 euro met 33% ds. Dan zet ik volgend jaar wel wat minder mais voor mijn eigen koeien.

 • Jack1968

  onze eenvoudige boer is slecht belezen. akkerbouwers die hun producten opslaan hebben in het najaar een matige liquiditeitspositie. Deze verbetert in het winterseizoen wanneer de producten worden verkocht en afgeleverd. Een beetje slimme melkveehouder zou een goede liquiditeit moeten hebben, deze krijgt immers elke week zijn melkgeld overgemaakt. Net een loondienstverband, maar dan met risico!

 • leo,s vriend

  Jack, elke week?
  1 keer per maand.

 • van der berg

  haha jack1968 dan wil je een ander even de les lezen en je weet blijkbaar zelf niet waar je over praat. en wim wat maakt dat nou uit of je fendt rijdt. de melkveehouders kopen vaak een gebruikte fendt die nieuw gekocht is door een akkerbouwer,het is in de landbouw momenteel allemaal misere en dan steeds de vinger nar elkaar wijzen is niet bepaald slim. dat het slecht gaat ligt grotendeels aan de staat en aan degenen die goed betaald worden om de producten die wij produceren af te zetten. als je je niet aan alle regels hoeft te houden die door deze mensen,dus de staat en degenen die het voor ons afzetten moet je eens kijken hoeveel kosten dat al scheelt.

 • xw

  Onze Jack uit 1968 is zelf slecht op hoogte. Hij is zelfs niet op de hoogte van het feit dat een melkveehouder zijn centen sedert ongeveer het jaar 2000 maandelijks beurt i.p.v. 2 wekelijks. Wekelijks is het zover ik het mij herinner nooit geweest. Op dat Fendt-geneuzel en andere prietpraat gaan we zowiezo maar niet in.

 • Schaap1975

  Het is en blijft een vraag en aanbod kwestie. Bij alle producten is en blijft dit zo. Een EERLIJKE WERELD bestaat niet dat iedereen iets verdiend. Je hebt jaren met winst en jaren met wat verlies. Dit is ook goed voor het ondernemerschap. Natuurlijk heb ik ook liever elk jaar VEEL winst maar we moeten ook reeel zijn. Waar veel te verdienen is komen toetreders en/of groeiers en hiermee krijg je een toename van productie. Als de vraag dit niet aan kan daalt de prijs. Om op het verhaal mais terug te komen, minder dan 10 jaar geleden werd er genoeg mais verkocht tussen de 700 en 900 euro. De afgelopen 3/4 jaar was deze prijs verdubbeld. Ook zijn de pacht/grondprijzen daarin verdubbeld. Dus de teler verdient niets meer.
  Hiermee wil ik iedereen even bewust maken dat we zelf hieraan meegewerkt hebben!!!! (want de andere buurman geeft 100/ha meer, als voorbeeld) En we moeten allemaal niet klagen, natuurlijk is het op moment geen vetpot. Één ding vind ik persoonlijk OOK als je iets koopt moet je gewoon betalen en als je het niet kunt betalen moet je het niet kopen. Dan moet je maar later kijken, of koeien verkopen, minder mais voeren enz.

 • hortensia

  uitstel van betaling is heel normaal in vele sectoren is de betaling al verschoven naar 60 dagen minder of anders voeren is minder melk dus geen optie samen uit komen in de handel en niet stom lullen over een trekker merk of omgang met je geld.

 • schoenmakers1

  in de moderne wereld, het internet kopen, is het heel normaal dat er vooraf wordt betaald, ik maak niet anders mee, eerst betalen, dan leveren

 • alco1

  Schoenmaker.
  Leasen!!! Of afbetaling.

 • farmer4life1

  Laat de overheid eens een voorbeeld nemen. Betaling om circa 120 dagen is natuurlijk van de zotte.

  Stel je koopt nu maïs van €44,55 de ton met 33% ds. (1,35€ kg DS) en je krijgt 1000 ton. = 44.550 euro. Je betaald een half jaar later + 3% rentevergoeding = 668,25 euro rente vergoeding.
  Totaal: 44,218,25

  Half jaar later maïs 54,4 EUR de ton bij 34% DS (1,60€ per kg ds)
  54,400 euro per 1000 ton.

  Ik zie geen probleem. Ook niet voor de verkoper. Want met het zelf inkuilen en later uitkuilen/verkopen wordt de transporteur alleen maar rijk.

  Laat u niet misleiden.

 • farmer4life1

  45,218,25 correctie.

 • schoenmakers1

  alco, ik koop niets met lease of op afbetaling, heb wel een behoorlijke hypotheek

 • kleine boer

  schoenmakers leg mij het verschil eens uit?

 • Tonnis

  Zijn de melkveehouders dan in een half jaar tijd helemaal
  aan de bedelstaf geraakt.

 • info36

  Tonnis, voedsel wordt al langer dan een half jaar niet betaald. De prijzen die voordien werden betaald worden door iedereen als goed bestempeld maar is economisch gezien nog maar bagger. Landbouwprijzen zijn structureel slecht!

 • wimscheerders

  iedereen heeft zo zijn eigen visie op de slechte prijzen in de veehouderij maar uiteindelijk heeft het gros van de boeren de laatste 2 jaar zoveel geinvesteerd in een nieuwe overproductie tegen zeer hoge prijzen dat deze situatie wel heel voorspelbaar was
  als het basis voer zoals snijmais nu niet de kosten mag dekken voor de teler zijn we in de veehouderij dus al even slecht als de consument die ook in hoofdzaak het goedkoopste voedsel wil

 • farmer4life1

  Saldo van telers zijn over het algemeen goed. Maïs verliezen ze niet aan. Maar maken er ook geen winst mee.

  Het gaat net als in de varkenshouderij. Eerst grote vetpot daarna keihard naar de kloten.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.