Rundveehouderij

Achtergrond

Beter Leven-zuivel niet beter voor ieders humeur

Na vlees met een Beter Leven-keurmerk was eigenlijk alleen maar het wachten op zuivel met een Beter Leven-keurmerk. Of deze zuivel het extra goed gaat doen, is nog even de vraag, maar als de verkopen van Beter Leven-vlees als graadmeter worden genomen, ziet het er goed uit voor de keurmerkzuivel. Hoera dus! Of toch niet?

Waarschijnlijk is de zuivel met het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming ergens in de loop van het nieuwe jaar in de schappen te verwachten.

Distantiëren

Het is duidelijk niet overal juichstemming. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en zuivelconcern FrieslandCampina zijn er snel bij om zich van het nieuwe initiatief te distantiëren. "Nederlandse zuivelondernemingen werken samen met melkveehouders aan de verdere verduurzaming. Dat doen zij in de Duurzame Zuivelketen. De ondernemingen in de NZO richten zich niet op één aspect van de verduurzaming, maar kiezen voor een geïntegreerde aanpak", reageert de NZO koeltjes.

Convenant Weidegang

Met de Duurzame Zuivelketen gebeurt volgens de brancheorganisatie al heel veel: "Binnen de Duurzame Zuivelketen werken zij daarom aan concrete doelstellingen op gebied van klimaat & energie, dierenwelzijn en biodiversiteit & milieu. Ook behoud van weidegang behoort tot de doelstellingen. Samen met LTO Nederland is het initiatief genomen tot het Convenant Weidegang waarin 65 partijen, waaronder de Dierenbescherming, zich inzetten voor het behoud van weidegang. De melk afkomstig van melkveehouders die voldoen aan de regels van weidegang is herkenbaar aan het weidemelklogo. De NZO is dan ook niet betrokken bij de komst van een nieuw keurmerk op een of meerdere onderdelen van de verduurzaming."

Beter Leven-zuivel niet beter voor ieders humeur
ANP


De verklaring bevat ook een nauw verholen verwijt aan de Dierenbescherming dat het de gelederen van het weidegangconvenant niet gesloten heeft gehouden.

Niet nog een keurmerk

FrieslandCampina geeft nadrukkelijk aan deze positie te onderschrijven. Op nog een keurmerk erbij zit de markt niet te wachten, meent een woordvoerder. Het is volgens FrieslandCampina ook de reden dat het afziet van zoiets als weidevogelmelk.

Voor veel melkveehouders hoeft nog een keurmerk voor zuivel ook niet. Het zet de positie van andere zuivel met minder sterren onder druk en het brengt het risico met zich mee dat zij, of nog meer prestaties moeten leveren voor hetzelfde geld, of dat ze minder geld ontvangen voor hun gewonere melk, vrezen ze.

Boerengilde achter Beter Leven-zuivel

Het keurmerk voor Beter Leven-zuivel is aangevraagd door het Boerengilde, een Friese groep melkveehouders die wil werken met extra oog voor dierenwelzijn, natuur (ook weidevogels) en duurzaamheid in het algemeen. Dit bevestigen betrokkenen bij het gilde.

De groep is begin vorig jaar opgericht met 4 boeren, die alle lid zijn van leverancierscoöperatie NoorderlandMelk. Het plan is de groep op korte termijn uit te breiden tot 25 melkveehouders en daarna verder op te schalen. Voor de verwerking en afzet van de melk zijn afspraken gemaakt. Wanneer de keurmerkzuivel in de winkel komt te liggen, kan nu nog niet bekend worden gemaakt.

De Dierenbescherming is ook nog bezig met de verdere uitwerking van de precieze Beter Leven-criteria voor zuivel.

De lat hoger leggen

Beter Leven-zuivel past prima in het straatje van het Friese Boerengilde. Deze groep melkveehouders wil de lat hoger leggen op een aantal aspecten zoals levensduur van de koeien, gezondheid, weidegang, natuur en zorg voor de weidevogels. Een Beter Leven-keurmerk lijkt een soort logische erkenning voor hun inspanningen.

Het Boerengilde heeft in de voorbije periode van bijna twee jaar veel tijd gestoken in voorbereidingswerk en lijkt nu klaar om de vleugels uit te slaan. Afnemers zijn geïdentificeerd, een productieketen is voorbereid en de komende jaren wil de club stapsgewijs groeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.