Rundveehouderij

Achtergrond 9 reacties

Vooralsnog geen grondgebondenheid

Melkveehouders mogen na het afschaffen van het melkquotum op basis van de melkveewet zoveel koeien melken als ze willen, zolang er voor de mestproductie afzet is geregeld. Dat kan via afzet op grond, of via mestverwerking.

Zolang er nog geen aanvullende wet of Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor grondgebondenheid is, gelden hiervoor geen normen. Groei met volledige mestverwerking is dus vooralsnog mogelijk.

De vraag is hoe lang dit mogelijk is. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) komt begin maart met haar voorstel voor grondgebondenheid. In december stuurde ze al een brief naar de Tweede Kamer met drie verschillende methodes om grondgebondenheid te borgen: een fosfaatnorm per hectare, een diernorm per hectare of deels grondgebonden groei.

Meerderheid

De keuze van Dijksma zal in maart aan de Tweede en Eerste Kamer worden voorgelegd, waarna ook de Raad van State nog een oordeel moet vellen. Hoe lang de totale behandeling gaat duren, is afhankelijk van de politiek. Als er een ruime meerderheid is voor het voorstel van Dijksma, kan het vrij snel. Als dit niet het geval is, en dat is zeker mogelijk, zal het langer duren. Daar komt nog bij dat de Eerste Kamer heeft gevraagd om gelijk met het voorstel van de AMvB een wetswijziging voor te bereiden om grondgebondenheid op te nemen in de wet. Dit traject kost meer tijd kosten dan een AMvB.

Wanneer?

Daarmee blijft de vraag staan per wanneer melkveehouders zich aan de grondgebondenheid moeten gaan houden. De vooraankondiging dat er grenzen aan grondloze groei komen is duidelijk gegeven. Maar dat heeft geen juridische status. Het meest logische lijkt dat de regelgeving per 1 januari 2016 van kracht wordt, mits het voorstel dit jaar afgerond kan worden. De mestwetgeving, waar de melkveewet onderdeel van uitmaakt, wordt geregeld per kalenderjaar. Invoering met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 lijkt onwaarschijnlijk.

Zwaard van Damocles

"Het is te hopen dat het geen verloren jaar wordt", klinkt het. Daarmee wordt al wel een bezorgd signaal afgegeven dat het niet meer voor 2015 te regelen is, waardoor melkveehouders dit jaar dus ook zonder grond kunnen groeien. Een Kamermeerderheid zal dit waarschijnlijk niet accepteren. Mede omdat het fosfaatplafond voor de melkveehouderij dan sneller dichterbij dreigt te komen dan wanneer er een grondgebonden norm geldt. En dan hangt het zwaard van Damocles, de dierrechten, toch wat lager boven het hoofd dan gedacht.

Laatste reacties

 • John*

  laat al die wetten en regels toch zitten. Zijn hier al voldoende reacties gekomen waardoor groeien zonder grond ook zijn beperkingen heeft, economisch gezien dan. Met andere woorden de economie regelt het wel!

 • schoenmakers1

  dat vinden de bestuurders niet voldoende john, dan kunnen ze de vriendjes niet bevoordelen

 • alco1

  'Schoenmakers. Ik denk dat dat het niet alleen is. Zonder veel bureaucratie werk je ook jezelf op straat.

 • bvandoorn

  we gaan door het fosfaatplafond voor het quotum eraf is!

 • John*

  het is toch heel simpel, er is gewoon niet meer plaats voor fosfaat op onze landbouwgrond dus het reguleert zichzelf. Overschot moet verwerkt worden.

 • farmer4life1

  Binnen 10 jaar stopt de helft van de melkveehouders..... 19000 veehouders / 2 =9500 veehouders. Die hebben allemaal gemiddeld 30 ha = 28500 ha die de overige veehouders nog even moeten bijkopen om te mogen produceren.... X 50.000 EUR.

 • agro1

  vrees, dat niet alle grond in eigendom van gebruiker is. gemiddelde stopper zal waarschijnlijk niet gemiddelde melker zijn. alles wordt ook niet op één dag verkocht en misschien/vrijwel zeker, wordt ook niet al het vrijkomende areaal verkocht. grond kan ander gebruik/bestemming krijgen. meer dynamiek in buitengebied. areaal zal onverkoopbaar blijken, wegens logistiek(hoe kom je er), planologie, of frequente plagen zoals gans en muis. veel kansen, kijk ook eens buiten de melkput. laat die 'door een rietje kijkende' boer-zoekt-tevergeefs-vrouw-mentaliteit eens varen.

 • eenvoudige boer

  farmer4life1, 9500 * 30 = 285.000 ha. Of bedoel je dat elk jaar 28.500 ha op de markt komt. Omgerekend is dat nog niet 1 ha per jaar voor de overblijvende boeren.

 • m.en.mh.miedema

  Ik vind het wel opmerkelijk dat de melkveehouderij wel grondgebonden moet zijn itt andere vormen van dierhouderij. (Om over het aantal mensen maar niet te spreken.) De grond is in NL zo duur geworden ( en door een waardeloos mestbeleid ook nog niet eens optimaal te gebruiken) dat het economisch steeds interresanter wordt om grondloos te boeren, tenzij de zuivelindustrie, die mede grondgebonden zo belangrijk schijnt te vinden, opeens wel tot uitbetaalde melkprijzen komt die in de pas lopen met de steeds hogere kosten.
  Als dit zo doorgaat dan zijn er in de toekomst alleen nog een paar melkveehouders over die ooit eens met vele miljoenen zijn uitgekocht en hun bedrijf op een nieuwe locatie hebben voortgezet.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.