Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Vaarzenexport houdt prijs melkvee overeind

De gebruiksveemarkt wordt momenteel hoofdzakelijk ondersteund door de goed lopende export van drachtige en net afgekalfde vaarzen. Binnen Nederland ontbreekt vraag naar melkkoeien vrijwel geheel, met als gevolg toch wat prijsdruk. Dit heeft alles te maken met enerzijds de negatieve stemming op de melk- en zuivelmarkt en anderzijds de laatste maanden waarin nog sprake is van melkquotering.

Bedrijven die hebben ingezet op groei komen ongetwijfeld weer aan de markt voor aanvulling van hun veestapel, maar geven pas na 1 april weer gas. Voor die datum leidt te veel melk produceren immers alleen maar tot meer kosten. Te verwachten is dat daarna ook meer aanbod vrijkomt, want de prijzen kunnen dan aantrekken. De export van vaarzen is gunstig voor handhaving van het huidige prijspeil, want er is relatief veel jongvee in Nederland. Het laatste is ook een goede basis voor de na maart in potentie aantrekkende vraag naar melkvee. Deze zal straks beduidend sterker schommelen met de melkprijs dan tot nu toe.

Prognose: stabiel

Laatste reacties

  • joannes

    Het zal zijn zoals met de Melk, er wordt weinig op verdiend door de Boer! Wanneer de Illusie een Delusie wordt, wordt duur betaald!

  • Bert Roeleveld

    Klopt joannes jongvee opfokken voor eigen bedrijf is al duur laat staan dat je er als veehouder al iets aan verdient met export.

Of registreer je om te kunnen reageren.