Rundveehouderij

Achtergrond

Kostprijsberekening grasklaver

'11 ton droge stof per hectare.'

Door regelmatige plensbuien dit jaar was beweiding op onze kleigrond moeilijk. We moeten meer bijvoeren, dus meer inkuilen", zegt Joost Boons. Dit jaar verliep dat buitengewoon. "Gemiddeld kwam er van de grasklaverpercelen 11 ton droge stof per hectare." De eerste snede is op 8 mei gemaaid en de tweede op 12 juni en in één kuil opgeslagen. De kuil heeft een hoge voederwaarde met alle gehalten op de norm en een ruweiwitgehalte van 15 procent. Het klaveraandeel blijft onder controle door langer of korter te maaien. Boons houdt een stoppellengte van 7 centimeter aan. Om zo veel mogelijk eiwit op eigen grond te telen, kiest hij voor gewasrotatie met elk jaar inzaai van 7 hectare grasklaver. "We telen twee jaar snijmais en wisselen dat af met één jaar triticale- erwten en dan vier jaar gras klaver. Het eerste jaar snijmais wordt Italiaans raaigras ondergezaaid." Boons verwacht een maïsopbrengst van 15 ton droge stof per hectare plus 3 ton droge stof van het voorgewas gras. "Hogere dieselprijzen verhogen de teeltkosten wel."

 

.

Redactie Boerderij

Of registreer je om te kunnen reageren.