Rundveehouderij

Achtergrond

Kostprijsberekening gehele plantsilage (GPS)

'Met GPS kan ik op tijd grasklaver zaaien.'

Eind oktober 2013 zaaide Wim Vendrig 4 hectare wintertarwe voor geheleplantsilage (GPS). Op 13 juli is het product gehakseld en opgeslagen in een sleufsilo. Dit jaar kuilt hij de mais er overheen. Bij Vendrig staat de GPS-teelt ten dienste van de grasklavertteelt. "De GPS kan halverwege juli van het land af, waardoor we op tijd grasklaver kunnen zaaien. Daardoor kan vooral de klaver zich goed ontwikkelen voor de winter. Bij roulatie met mais kan dat door de late oogst niet", legt Vendrig uit. Met deze strategie verhoogt hij de drogestofopbrengst van zijn gras, grasklaver en mais. De veehouder vindt grasklaver een mooi gewas. "Het brengt extra eiwit en heeft weinig kunstmest nodig, zodat ik meer bemestingsruimte overhoudt voor het reguliere grasland en de mais. Dat komt de opbrengsten ten goede." De voederwaarde van de GPS valt met 84 7 VEM op papier wat tegen. In de praktijk merkt Vendrig er niets van. "Toen vorige zomer de mais op was en ik doorvoerde met GPS bleven productie en gehaltes stabiel. Ook blijven de koeien gezond."

 

.

Redactie Boerderij

Of registreer je om te kunnen reageren.