Rundveehouderij

Achtergrond

Volume transacties melkquotum toegenomen

De handel in melkquotum is al weken erg rustig. Dit is ook goed te zien in het overzicht van de ontvangen aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Het aantal transacties is stevig teruggelopen en de volumes die melkveehouders leasen of kopen is flink gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge prijs van het melkquotum. Melkveehouders die niet al te veel boven hun quotumplanning melken, wachten rustig af. Met de prijs die bijna gelijk is aan een eventuele superheffing is het financiële risico voor deze boeren niet zo groot. Melkveehouders die hun quotum flink overschrijden, willen nu al wel zaken doen. Zij krijgen immers te maken met het inhouden van melkgeld door melkfabrieken als zij geen extra quotum leasen of kopen.

Ook in augustus lijkt de handel in melkquotum rustig te blijven. Er wordt wel wat verkocht maar het aantal transacties is duidelijk lager dan gewoonlijk. Ook het aanbod is niet groot. De prijs blijft stabiel op €6 voor koop en €5,90 voor lease.

In juli is er 13,8 miljoen kilo melk verleased, iets meer dan vorig jaar. Het aantal transacties liep wel fors terug van 299 in 2013 tot 183 dit jaar. De grootte van de transacties groeide flink. Dit jaar was dit 75.000 kilo, vorig jaar 44.000 kilo. Bij koopmelk steeg de gemiddelde hoeveelheid naar 92.000 kilo (vorig jaar 56.000 kilo).

Prognose: rustige markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.