Rundveehouderij

Achtergrond

Verwachte daling melkprijs drukt quotummarkt

De spanningen rond handelsbeperkingen met Rusland, die de zuivelexport raken, hadden al een drukkende invloed op de quotummarkt, vooral een kwestie van emotie.

Dat de melkproductie nog steeds flink boven quotum ligt, zou zwaarder moeten wegen. De in het lopende seizoen sterk verbeterde ruwvoerpositie en verlaagde voerkosten maken het voor melkveehouders aantrekkelijk door te gaan met de bestaande veestapel. Aangekondigde melkprijsverlaging zet nu echter meer druk op de ketel. De quotumprijzen staan onder druk, kopers en leasers wachten even af.

Prognose: prijs zakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.